Anda di halaman 1dari 75

HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PELAJARAN 20 :
KERAJAAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN

1. Isikan Tempat Kosong Dengan Jawapan Yang Sesuai.


1. KHALIFAH ABU BAKAR AS-
SIDIQ (11-13 H)
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran

Sifat
Peribadi

2. KHALIFAH UMAR B. AL-


KHATTAB (13-23 H )
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran

Sifat
Peribadi
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 127 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

3. KHALIFAH UTHMAN B. AFFAN


( 23-35H )
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan

Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran

Sifat
Peribadi

4. KHALIFAH ALI B. ABU TALIB


( 35-40H )
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran

Sifat
Peribadi

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 128 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

CARA-CARA PEMILIHAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN


1. PELANTIKAN KHALIFAH ABU BAKAR ( 11-13H / 632-634M )
- Rasulullah SAW tidak meninggalkan ________________________

pengganti baginda.

- Berlaku ______________________________ .

- Orang _______________ mengadakan _____________________

melantik pemimpin

mereka di _____________________________________________ .

- Mereka mencadangkan __________________________________ ( suku

Khazraj )

- ____________________________________ dan Umar al-Khattab datang ke

tempat tersebut.

- Puak ______________ dan ______________ berbincang & masing-

masing memberi ucapan.

- Apabila keadaan tenang, _____________________________ berucap

dengan mencadangkan

______________________________ atau _______________________________ .

- Kedua-duanya ___________________ & _______________ terus berjabat

tangan dengan Abu

Bakar dan terus _____________________________________ .

- Diikuti umat Islam lain & bersetuju Abu Bakar as-Siddiq dilantik

sebagai ________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 129 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

2. PELANTIKAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB ( 13-23H /


634-644M )
- Abu as-Siddiq _________________ bimbang berlaku

perpecahan selepas ketiadaannya.

- Melantik ________________________ seterusnya.

- Orang paling sesuai _____________________________________ .

- Minta pendapat sahabat lain nyatakan kelebihan

____________& setuju pelantikan itu.

- ____________________________ diminta oleh Abu Bakar

Menulis wasiat tersebut.

- Apabila wasiat selesai ditulis, __________________________ meminta


diperdengarkan dahulu
sebelum wasiat diumumkan.

- Selepas wasiat selesai, Abu Bakar bertanya kepada

_____________________________ tentang

persetujuan pelantikan itu. Ramai menyatakan

________________________ .

3. PELANTIKAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN ( 23-35H /


644-656M )
- Ketika Umar ________________ akibat tikaman _________________

(yang beragama Majusi).

- Beberapa sahabat menemui Umar dan cadangkan supaya Umar

melantik _______________ .

- Beliau __________________ didesak setuju.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 130 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Calonkan 6 orang sahabat iaitu 1. _____________________ ,

2. __________________,

3. Talhah bin _________________ , 4. _______________ bin Awwam, 5.

Saad bin Abi Waqas ,

6. ____________________________ .

- Melantik __________________________ ( anak Umar al-Khattab )

sebagai _______________ .

- Mengadakan _____________________-,

- Talhah, _________________________ dan ____________________________

tarik diri.

- _________________________________ menjadi pemegang amanah

perlantikan itu.

- Abd Rahman menemui sahabat terkemuka dan

_______________________ siapa yang

paling layak untuk dijadikan __________________________ .

- Akhirnya, beliau mengisytiharkan __________________________

sebagai khalifah baru dan

____________________ diadakan.

4. PELANTIKAN KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB ( 35-40H / 656-


661M )
- Selepas ________________________ Uthman negara kurang

_________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 131 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Puak pemberontak meminta _____________________ jadi

khalifah.

- Pada mulanya _______________ akhirnya bersetuju apabila

keadaan semakin genting.

- Orang ramai memberi ________________ kecuali _____________________

( Gabenor Syam ).

KESIMPULAN
Jelaslah bahawa semua pelantikan Khulafa’ ar-Rasyidin adalah
melalui 2 cara, iaitu :
i ) _______________________________________

ii) _______________________________________
KEPIMPINAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN

* ______________________ mendampingi dan mendapat

* Sumber _____________________ umat Islam selepas Rasulullah

* Golongan terpilih, ____________________ , bijaksana, amanah dan


__________________ .

* Rakyat dilayan _____________________________ dan tidak pilih

* Mengutama _____________________ daripada ___________________ .

* ________________________ dan bersederhana .

* Tegas dan _____________________ .

* _______________________________ masalah .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 132 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

* Rakyat berpeluang suarakan ____________________________ .

* Menyumbang ________________ dan kekayaan demi menegakkan


___________________ .

* Memperketatkan ______________________ berdasarkan al-Quran


dan ________________ .

* Melaksanakan tanggungjawab dengan ________________________


.

* Tidak guna harta negara untuk kepentingan


________________________ .
DASAR PENTADBIRAN KHULAFA’ AP-RASYIDIN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 133 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

Berpandukan dasar tersebut, pembaharuan dalam system


pentadbiran telah dilakukan bagi mengemaskini urusan
pentadbiran Negara, antaranya :

PENUBUHAN MAJLIS SYURA

- Wujud pada zaman Rasulullah fungsi _____________________ .

Ini kerana keputusan

Rasulullah adalah daripada _________________ kecuali beberapa

perkara yang memerlukan

pandangan _______________________ .

- Zaman Khulafa’ ar-Rasyidin beberapa perkara timbul

yang tidak dijelaskan secara

____________________ dalam ____________________ dan Hadis.

- Keadaan ini memerlukan ___________________ daripada

_______________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 134 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Pada zaman ________________________, satu majlis

_______________________ ditubuhkan

bagi menentukan pelantikan __________________ . Terdiri daripada

____________________ .

- Merujuk __________________ dan pendapat dalam membuat

perlantikan _______________ .

PENTADBIRAN WILAYAH
- Zaman Rasulullah dan ____________________________________, negara

Islam tidak meluas.

- Berubah pada zaman pemerintahan ___________________ dengan

pembukaan wilayah baru.

- Satu jawatan baru telah ditubuhkan, iaitu ___________________ atau

____________________

yg menjadi wakil khalifah bagi menentukan wilayah-wilayah

ini ditadbir secara berkesan.

- Beberapa jawatan baru yang lain juga ditubuhkan untuk


memantapkan pentadbiran negara ,
iaitu :
1. ____________________________________________________ .
2. ____________________________________________________ .
3. ____________________________________________________ .
4. ____________________________________________________ .
5. ____________________________________________________ .
6. ____________________________________________________ .
7. ____________________________________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 135 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Pegawai diberi ______________________ perlantikan daripada

____________________

sebelum dihantar ke ____________________ . Surat tersebut


mengandungi ________________
pegawai dan kuasa mereka.

- Memberi ______________________ setiap tahun pada musim haji.

- _____________________ berhak bersuara.

- Khalifah akan ______________ setiap aduan dan akan mengambil

____________ sewajarnya.

- Diberi ________________ tetap mulai zaman _______________________


jalankan tugas
lebih berkesan.

POLISI PENTADBIRAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN

1. POLISI ABU BAKAR AS-SIDDIQ ( 11-13H / 632-

1. Memerangi ________________ ( golongan yang terpengaruh

dengan nabi-nabi palsu )

2. Menggerakkan semula tentera ____________________________________

untuk memerangi

penduduk __________________ yang membunuh

_________________________ Rasulullah .

3. Melantik ______________ memelihara _________________ dan elak

________________ .

2. POLISI KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB ( 13-


eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 136 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

1. Susun semula pentadbiran __________________ yang dikuasai

tentera ________________ .

2. Tidak membenarkan ___________________ keluar atau

meninggalkan Kota ______________

kecuali _________________.

NOTA RINGKAS :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………

…………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………

3. POLISI KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN ( 23-35H /

1. Mengubah polisi _________________________ , bersesuaian dengan

zamannya, antaranya:

a) Peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin ___________________

demi penyebaran agama

dan memperluaskan pengaruh _____________________ .

b) Para sahabat tidak lagi dilarang meninggalkan kota

______________________ .

c) Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta

__________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 137 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

d) Menetapkan bahawa al-Quran dibacahanya menggunakan

Lahjah _____________________ .

e) Ramai Gabenor yang dilantik terdiri daripada kalangan

_________________________ tetapi

masih mengambil kira kepada _____________________ dan

____________________ mereka.

- Beberapa golongan __________________________ dengan

___________________ khalifah.

- Keadaan bertambah buruk apabila

________________________________ daripada golongan

_____________________ berjaya mempengaruhi rakyat menentang

____________________ .

4. POLISI KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB ( 35-40H /


656-661M )
1. Mengatasi situasi negara yang tidak ___________________________ .

2. __________________ pegawai beturunan __________________________

yang dilantik pada

zaman _________________ , termasuk ______________________________

( Gabenor Syam ).

3. Meneruskan majlis _______________________ walaupun

mendapat tentangan golongan

__________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 138 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

NOTA RINGKAS :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………

…………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………

SUMBANGAN DAN JASA KHULAFA’ AR-RASYIDIN


UMAR BIN AL-KHATTAB ABU BAKAR ASSIDIQ

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 139 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

UTHMAN BIN AFFAN


ALI B.
ABU TALIB

KEMAJUAN SOSIAL

1. PENDUDUK

- Masyarakat _____________________ di Semenanjung Tanah

__________________ yg memeluk

Islam sejak zaman ______________________________ .

- Masyarakat Islam di Iraq , ______________ dan Mesir peluk

Islam sejak Zaman Khulafa’

_________________________ .

- Golongan bukan Islam yang mendapat _________________ atau

dikenali kafir _____________ .

2. PENYEBARAN PENDIDIKAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 140 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Mengambil berat tentang ________________________ .

- ______________________ institusi yang penting.

- Mendirikan ________________ di sekitar masjid oleh orang

_________________ untuk belajar

membaca, _______________, mengira dan _______________ al-Quran

untuk _____________ .

- Lantik ___________________ yang berkeupayaan mengajar al-Quran,

menulis, membaca dan

mengajar bidang lain seperti _________________, seni lukis dan

syair-syair _____________ .

- ______________________________ bertanggungjab memberi pendidikan

kepada anak-anak.

3. KEBAJIKAN

- Kebajikan rakyat _____________________________ .

- Contoh : ______________________ memansuhkan cukai _______________

kepada orang tua

berbangsa ____________________ kerana _______________________ .

- Melantik __________________________ bagi menyiasat


____________________ supaya tidak
membebankan rakyat

4. KEADILAN

- ___________________________________ terkenal dengan keadilannya.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 141 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Tidak memilih __________________ dan _______________ dlm

menguatkuasakan undang2.

- Menarik balik _______________ milik ________________ berdasarkan

__________________ .

- Memansuhkan cukai _____________________ seorang _________________

tua yang miskin.

5. MENGADAKAN KEMUDAHAN AWAM

- Mengutamakan ________________________ rakyat semasa

pemerintahan _______________ .

- Menubuhkan _________________________ menyimpan harta

kerajaan.

- Beberapa Bandar baru dibangunkan Kufah ,

_______________ dan ______________ .

- Pembinaan ___________________ dan ____________________

kemudahan pertanian.

KEMAJUAN EKONOMI

1. KEMAJUAN EKONOMI ZAMAN ABU BAKAR

- Ekonomi tidak _______________________ .

- Khalifah terpaksa hadapi golongan ___________________ kepimpinan

kerajaan ___________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 142 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

2. KEMAJUAN EKONOMI ZAMAN UMAR B. AL-KHATTAB - AWAL

ZAMAN UTHMAN B. AFFAN.

- Perubahan ___________________ - ketara – kesan

Perluasan kuasa.

- Banyak kawasan ______________________ - subur.

- Pertambahan harta daripada zakat , ________________ dan lain-

lain.

- Mengemaskini pengurusan ____________& menubuhkan Jabatan

khususnya ____________.

- Perkenal undang-undang ___________________________

pastikan tanah tidak terbiar.

PELUASAN KAWASAN

1. KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ

- Kemenangan tentera Islam memerangi golongan _________________

dan ________________

menyebabkan pengaruh Islam tersebar di kalangan kabilah Arab

di sekitar _______________

dan __________________________ .

- Panglima ________________________ berjaya tewaskan Hurmuz –

pembesar _____________

di Iraq seluruh Iraq berada dalam Wilayah Islam.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 143 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Gabungan panglima Islam seperti ________________________________ ,

Yazid b. Abi Sufian,

Sarhabil b. Hasanah dan _____________________________

berjaya menundukkan

_______________________ dan _________________________ .

2. KHALIFAH UMAR B. AL-KHATTAB

- Meneruskan pembebasan negeri-negeri di wilayah

______________________ .

- Pembebasan ____________________________________ , Palestin dan

Mesir.

- Beberapa bandar baru dibangunkan seperti ________________ ,

Qustal dan _____________ .

3. KHALIFAH UTHMAN B. AFFAN

- Wilayah Islam berkembang ke ____________________________ seperti

Libya, kawasan timur

( Turkistan ) dan beberapa kawasan ______________________ .

- Tentera laut di bawah ______________________ berjaya menawan

_____________________ .

4. KHALIFAH ALI B. ABU TALIB

- Gerakan peluasan ________________ terhenti Negara kucar-

kacir / tidak aman ekoran


eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 144 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

pembunuhan ______________________________ .

KESAN POSITIF DARIPADA KEPIMPINAN KHULAFA’ AR-

RASYIDIN

CORAK
KEPIMPINA
N
SIFAT
PEMIMPIN
PERTAHAN

AN
EKONOMI

SOSIAL

AKIBAT MEMBELAKANGKAN KEPIMPINAN KHULAFA’ AR-

RASYIDIN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 145 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

IKTIBAR DARIPADA SEJARAH PEMERINTAHAN KHULAFA’

AR-RASYIDIN

1. ASPEK AQIDAH

2. ASPEK SYARIAH

3. ASPEK AKHLAK

4. ILMU PENGETAHUAN

5. ASPEK POLITIK

6. EKONOMI

7. SISTEM SOSIAL

8. PENYEBARAN
DAKWAH

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1 Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah
s.a.w. dinamakan

A Khalifah kerajaan Umayyah


B Khalifah kerajaan Uthmaniyyah
C Khalifah kerajaan Abasiyyah
D Khulafa al-Rasyidin
2
• Lahir lima tahun selepas kelahiran Rasullullah s.a.w
• Digelar Zu al-Nurain
• Wafat ketika berumur 80 tahun
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 146 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

Kenyataan di atas merujuk kepada :


A Saidina Abu Bakar al-Siddiq
B Umar al-Khattab
C Uthman bin Affan
D Ali bin Abi Talib

3 Pilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin.


I Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah
II Khalifah merupakan ketua negara
III Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan negara
IV Khalifah memiliki hak keistimewaan

A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I dan IV

ISI TEMPAT KOSONG


1 Kerajaan Islam di bawah pemerintahan khulafa al-Rasyidin berpusat di ___________

2 Dewan al-Jundi dan ____________ ditubuhkan bagi memastikan pengurusan pentadbiran


berjalan lancar.

3 Gerakan ketenteraan memerangi nabi palsu dilakukan oleh khalifah ___________

4 Kuasa membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu perkara dibuat oleh khalifah
berdasarkan pandangan ijtihad dan ___________

5 Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah memerintah selama ___________

BAHAGIAN B
1 (a Pemerintahan khulafa al-Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang
) dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w.
(i) Jelaskan dua kesan pemerintahan tersebut dari aspek politik. [ 4 markah ]

_______________________________________________________________________________
________

_________________________________________________________________________________
______

( Terangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut. [6


ii) markah ]
_____________________________________________________________________________
__________

_________________________________________________________________________________
______

(b Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu Dewan
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 147 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

) al-Jundi dan Dewan al-Kharaj.


(i) Jelaskan dua peranan Dewan al-Jundi. [ 4 markah ]
_______________________________________________________________________________
________

( Terangkan dua peranan Dewan al-Kharaj. [ 4 markah ]


ii) _______________________________________________________________________________
________

_________________________________________________________________________________
______
PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ABU BAKAR AL-
SIDDIQ)

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1 Khalifah al-Rasyidin yang pertama ialah
A Saidina Abu Bakar al-Siddiq
B Umar al-Khattab
C Uthman bin Affan
D Ali bin Abi Talib

2 Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar al-
Siddiq kecuali
A orang yang mula-mula memeluk agama Islam
B sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w
C orang yang terlibat dalam membukukan Al-Quran
D orang yang memerangi golongan nabi palsu

3 Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara selama


A 1 tahun
B 2 tahun
C 3 tahun
D 4 tahun

ISI TEMPAT KOSONG


1 Khalifah Abu Bakar digelar _______________________ kerana membenarkan
percakapan dan perbuatan Nabi s.a.w.

Soalan 2 dan 3 berpandukan carta di bawah:

Dua golongan yang diperangi


oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

2._______________ 3.___________________

4 Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah berlaku di suatu tempat bernama

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 148 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

_____________________________

BAHAGIAN B
1 (a Saidina Abu Bakar al-Siddiq ialah khalifah pertama khulafa al-Rasyidin.
)
(i Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah ]
)
___________________________________________________________________________
_______

_____________________________________________________________________________
_____

(i Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. [6


i) markah ]
___________________________________________________________________________
_______

_____________________________________________________________________________
_____

( (i Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. [


b ) 4 markah ]
)
___________________________________________________________________________
_______

___________________________________________________________________________
_______

(i Terangkan tiga polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq. [ 6


i) markah ]

___________________________________________________________________________
_______

___________________________________________________________________________
_______

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (UMAR AL-KHATTAB)

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

1 Khalifah Umar al-Khattab adalah seorang pemimpin yang mementingkan


kebajikan rakyat

Pilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas.


I Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 149 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

II Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan


III Menggalakkan rakyat menyokong pemerintah
IV Menggalakkan rakyat mementingkan akhirat sahaja

A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV

2 Antara berikut adalah polisi pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab.

I Sahabat tidak dibenar meninggalkan Madinah


II Melongarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal
III Menyusun semula pentadbiran tanah
IV Memerangi golongan yang enggan membayar zakat

A I dan II
B III dan IV
C I dan III
D II dan IV

3 Berikut adalah sifat peribadi Saidina Umar al-Khattab kecuali

A berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama Islam


B sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat
C digelar al-Siddiq kerana membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w.
D tegas dan berani menegakkan keadilan

ISI TEMPAT KOSONG

1 Khalifah Umar al-Khattab digelar _________________ kerana pandai membezakan


yang benar dan yang batil.

2 Saidina Umar al-Khattab menjadi khalifah melalui________________ daripada


Saidina Abu Bakar al-Siddiq dan dipersetujui Majlis Syura.

3 Khalifah Umar al-Khattab memerintah negara selama ________________ tahun.

BAHAGIAN B

1 (a) Khalifah Umar al-Khattab adalah khulafa al-Rasyidin yang kedua.

(i) Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(ii) Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. [6


markah ]

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 150 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

(b) (i) Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah. [ 2 markah


]

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL RASYIDIN (UTHMAN BIN AFFAN)

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

1 Khalifah al-Rasyidin yang ke-tiga ialah

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq


B Saidina Umar al-Khattab
C Saidina Uthman b Affan
D Saidina Ali b Abi Talib

2 Berikut adalah sifat peribadi Uthman bin Affan kecuali

A Seorang yang zuhud dan dermawan


B Berani menegakkan kebenaran
C Tegas dan bertanggungjawab
D Suka kepada kemewahan

3 Saidina Uthman bin Affan digelar

A Al-Siddiq
B Zu Nurain
C Al-Faruq
D Hujjatul Islam

ISI TEMPAT KOSONG

1 Saidina Uthman bin Affan wafat pada tahun____________________ Hijrah.

2 Khalifah Uthman bin Affan adalah berketurunan


______________________________.

3 Perlantikan Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah telah diumumkan


oleh sahabat bernama

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 151 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

_____________________________________________

BAHAGIAN B

1 (a Saidina Uthman bin Affan adalah khulafa al-Rasyidin yang ketiga.


)
(i) Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas [4
markah]
__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(ii) Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah [6


markah]
__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(b Saidina Uthman bin Affan telah meninggalkan sumbangan yang besar dalam
) pentadbiran negara.
(i) Huraikan dua sumbangan beliau [4
markah]
__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(ii) Terangkan tiga polisi pentadbiran beliau semasa menjadi khalifah. [6


markah]

NOTA PENTING :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 152 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ALI B ABI TALIB)

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

1 Khalifah al-Rasyidin yang keempat ialah

A Muawiyah bin Abi Sufian


B Ali bin Abi Talib
C Abu Abas al-Saffah
D Uthman bin Affan

2 Khalifah Ali bin Abi Talib memerintah selama

A 2 tahun
B 3 tahun
C 4 tahun
D 5 tahun

3 Perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah ditentang oleh

A Abd Rahman bin Auf


B Zubir bin al-Awwam
C Muawiyah bin Abi Sufian
D Talhah bin Ubaidah

ISI TEMPAT KOSONG

1 Saidina Ali bin Abi Talib wafat pada tahun_________________________ hijrah.

2 Orang pertama dari kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam ialah


________________________.

3 Ali bin Abi Talib adalah _______________________________ Rasullullah s.a.w.

BAHAGIAN B

1 (a) Saidina Ali bin Abi Talib adalah khulafa al-Rasyidin yang keempat.

(i) Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas [4


markah]

__________________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________________
_______

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 153 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

(ii) Terangkan tiga sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi. [6 markah

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(b) Saidina Ali bin Abi Talib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran
negara.

(i) Terangkan dengan ringkas proses perlantikan beliau. [4


markah]

__________________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________________
_______

(ii) Terangkan dua polisi pentadbiran beliau. [6 markah

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

NOTA TAMBAHAN :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 154 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………

PELAJARAN 21 :
KERAJAAN BANI UMAIYYAH

PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH

- Nama Umaiyyah Sempena nama _______________ khalifah pertama


______________
Iaitu __________________ b. Abi Sufian b. ___________ b. Umaiyyah.

- Umaiyyah seorang __________________ dan ____________________


Quraisy yang dihormati
pada zaman Jahiliyah.

- Muawiyah memeluk Islam bersama keluarganya semasa

pembukaan ___________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 155 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Selepas pindah ke _________________ telah dilantik sebagai


_________________ Nabi
Muhammad SAW.

- Dilantik menjadi Gabenor _______________ ( Syria ) sejak zaman


_______________________
hingga Zaman Ali b. Abi Talib.

- ______________________ memecat Muawiah daripada jawatan


_________________________
menyebabkan Muawiyah menentang.

- Penentangan menyebabkan berlaku perang ________________ dan

Majlis _______________ .

- Puak _________________ yang tidak setuju dengan


_____________________ telah bertindak
membunuh Ali b. abi Talib ( 14H )

- Umat Islam berpecah belah. Penduduk _______________ dan puak

______________ melantik

____________________________ sebagai khalifah.

- Tetapi Hassan menyerahkan jawatan itu kepada

________________________ dengan syarat :

* Syarat 1 :

* Syarat 2 :

* Syarat 3 :

3 PERINGKAT PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH

1. PERINGKAT PERTAMA

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 156 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Bermula pemerintahan _________________________________ ( 40-60H /

660-680M ) dan

- Berakhir pemerinatahan Muawiah bin Yazid

( ______________________________ )

- berpusat di _________________________ .

2. PERINGKAT KEDUA

- Zaman pemerintahan keturunan _____________________ ( zaman

kemajuan Bani Umaiyyah )

- Bermula dengan ______________________________________________ ( 65-

86H / 684-685M )

- Kejatuhan pemerintahan _____________________________________ ( 127-

132H / 744-749M )

- Berpusat di __________________________ .

3. PERINGKAT KETIGA

- Diasakan oleh _________________________________________ ( 137H ) dan

berakhir dengan

pemerintahan _______________________________ ( 399H )

- Berpusat di ____________________ , Andalus ( Sepanyol ) .

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH KEPADA TAMADUN

ISLAM
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 157 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

1. PERKEMBANGAN KETENTERAAN

- _____________________________________________ membuat

pembaharuan.

- Berpusat di _____________________ .

- Mengambil berat _________________________ Negara.

- Mengemaskini angkatan __________________________

meniru Parsi.

- Membahagikan tentera kepada ______________________________, iaitu

* Pasukan teras terletak di tengah-tengah dikenali

______________________________ .

* Sayap _______________________ atau _____________________________.

* Sayap _______________________ atau _____________________________.

* Pasukan _______________________________ dikenali

___________________________ .

* Pasukan _______________________________ dikenali

___________________________ .

- Angkatan ___________________ yang teratur dan _____________________


peralatan
moden dan canggih

- Jenis angkatan tentera : 1. Angkatan _______________________ . 2.

Pasukan berkenderaan

3. Tentera _____________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 158 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Dilatih berperang di musim _______________________ dan sejuk.

- Tentera Islam disusun dengan teratur 1700

____________________ & bina pangkalan

______________________ berpusat di __________________ untuk

menghadapi tentera Rom.

- Menubuhkan jabatan khas dikenali sebagai

______________________________ .

- Pemerintahan ____________________________________ mewajibkan

rakyat menjadi tentera.

- Kekuatan tentera menjadi lambang ____________________ negara

dan ____________ Islam.

PERBEZAAN TENTERA UMAIYYAH DAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN

KHULAFA’ AR- KETENTERAAN KERAJAAN

RASYIDIN UMAIYYAH

CARA PEMILIHAN
TENTERA

JENIS TENTERA

PERLANTIKAN
PANGLIMA
TENTERA
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 159 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

LATIHAN

TUJUAN

2. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

1. Zaman ________________________. Merupakan tapak

perkembangan ________________

dan ilmu pengetahuan serta melahirkan ramai


__________________________ Islam dalam
pelbagai bidang.

2. Khalifah ___________________________ dan Khalifah


______________________________
menjadi ulama dalam bidang al-Quran, nahu, tafsir .

3. Pengajian berpusat di ______________________,


sekolah,___________________________
dan istana khalifah .

4. Kota ___________________ terkenal dengan pusat

________________________________ .

Bahasa Arab dijadikan _____________________________ dan

______________________ .

Sasterawan seperti Al-Farazdaq, ______________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 160 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

dpt tempat di istana.


3. EKONOMI

- Hasil negara pada zaman Kerajaan Bani Umaiyyah adalah


terdiri daripada :

1. KHARAJ

- KHARAJ
MUSAHAH

- KHARAJ
MUQASAM
AH

- KHARAJ
IHTIZAM /
IQTA’

2. JIZYAH

3. ZAKAT

4. USYUR

5. FAI’

6.
GHANIMA
H

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 161 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

FAKTOR KEGEMILANGAN TAMADUN ISLAM

KEGEMILANGAN PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 162 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

FAKTOR KEMEROSOTAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH


SIKAP PEMERINTAH

MENOLAK AJARAN ISLAM

PENENTANGAN ULAMA’

SOALAN LATIHAN

PELAJARAN 21 : KERAJAAN BANI UMAYYAH

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

1 Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah


A Abdullah al-Saffah
B Muawiyah bin Abi Sufian
C Sufian bin Uyainah
D Umar bin Abd Aziz

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 163 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

2 Antara berikut, manakah bukan fungsi utama Baitul Mal pada zaman Bani
Umayyah.

A Mengatasi masalah kemiskinan


B Mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara
C Mengumpul wang bagi membangunkan sektor pertanian
D Memperkembangkan harta orang Islam mengikut syariat Islam

3 Berikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan


kegemilangan lampau.

A Menghapuskan sesiapa sahaja yang mencemarkan kesucian agama


Islam
B Menghidupkan semangat jihad
C Menuntut hak dalam demonstrasi
D Menuntut apa sahaja ilmu yang ada

4 Berikut adalah organisasi pasukan tentera pada zaman Bani Umayyah


kecuali

A Al-Maimanah
B Al-Maisarah
C Al-Jundi
D Al-Muqaddimah

5 Berikut merupakan disiplin ilmu yang dikenali sebagai “al-Tadwin” kecuali

A kegiatan penulisan
B kegiatan pembukuan
C kegiatan penterjemahan
D kegiatan pembinaan perpustakaan

6 Khalifah kerajaan Bani Umayyah yang mendapat gelaran khulafa al-


Rasyidin kelima ialah
A Umar bin Abdul Aziz
B Yazid bin Muawiyah
C Marwan bin Al-Hakam
D Abdul Malik bin Marwan

ISI TEMPAT KOSONG

1 Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman


_________________ Bani Umayyah.

2 Kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri
daripada ______________ buah kapal

3 Muawiyah bin Abi Sufian telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 164 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

meniru corak gerakan tentera ______________________

Lengkapkan carta di bawah:

Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah

Masjid

4.__________________________

5.____________________________

6.____________________________

BAHAGIAN B

1 (a Jelaskan secara ringkas penubuhan kerajaan Bani Umayyah


)
__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

[4 markah]
(b Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umayyah untuk
) mengembangkan bidang perekonomian negara.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

[6 markah]

2 (a) Jelaskan tiga peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada
zaman Umayyah

__________________________________________________________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 165 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

________

_____________________________________________________________________________
_____

[6 markah
(b) Terangkan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani
Umayyah.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____
[4 markah]

NOTA TAMBAHAN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 166 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

PELAJARAN 22 :
IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 167 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

RIWAYAT HIDUP

Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturuna
n

Ayahnya
Di
besarkan
Gelaran

Tarikh
Wafat

Sifat
Peribadi

INFO
ISLAM

Ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah


- Pernah dipenjara dan disebat 100 kali.
- Dipenjara kerana menolak jawatan jurutulis surat rasmi Kerajaan Bani Umaiyyah
- Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad
- Meninggal dunia di dalam penjara

PENDIDIKAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 168 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

SUMBANGAN TERHADAP TAMADUN ISLAM


eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 169 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PENGARUH MAZHAB ABU HANIFAH

SOALAN LATIHAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 170 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PELAJARAN 22 : IMAM ABU HANIFAH R.H.

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

1 Karya Imam Abu Hanifah r.h. yang terkenal dalam membicarakan harta
pusaka ialah
A Al-Faraid
B Masail Usul
C Masail al-Nawadir
D Al-Alim Wal Muta’allim

2 Selain terkenal sebagai seorang ilmuan, Imam Abu Hanifah r.h. juga
adalah ahli

A perundangan
B perusahaan
C sejarah
D perniagaan

3 Mengapakah Imam Abu Hanifah r.h.dikatakan pakar dalam bidang ilmu


hadis?

A Dapat membezakan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih


B Banyak meriwayatkan hadis daripada Rasullullah s.a.w.
C Menulis kitab Fiqh al Akbar
D Berfikir secara kritis

4 Berikut adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah r.h.
kecuali

A seorang yang ikhlas


B seorang yang pemurah
C seorang yang suka memberi nasihat
D seorang yang sukar menerima pendapat orang lain

5 Manakah yang berikut merupakan ujian yang dihadapi oleh Imam Abu
Hanifah r.h.?

I Beliau pernah dipenjara dan disebat 100 kali


II Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam
III Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad
IV Menentang pendapat gabenor yang bertentangan dengan fatwanya

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 171 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

ISI TEMPAT KOSONG

1 Imam Abu Hanifah r.h. dilahirkan di _______________________

2 Imam Abu Hanifah r.h. pernah berguru dengan ulama fiqh terkenal
bernama ____________________ selama 18 tahun

3 Imam Abu Hanifah r.h. pernah dihukum penjara dan disebat 100 kali oleh
khalifah kerana menolak

jawatan_______________________-___ di Kufah

Lengkapkan carta mengenai kaedah yang digunakan oleh Imam Abu


Hanifah r.h. dalam menentukan hukum.

Al-Quran

Al-Sunnah

Kaedah menetukan Al-Qias


hukum

4 ________________

Al-Uruf

5 _________________

BAHAGIAN B

1 (a Imam Abu Hanifah r.h. adalah salah seorang tokoh ilmuan terkenal.
)
(i) Terangkan riwayat hidup beliau dengan ringkas. [4
markah]

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 172 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

(ii) Jelaskan dua sebab beliau digelar Abu Hanifah r.h. [4


markah]

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(b Sebagai ilmuan terkenal beliau banyak memberi sumbangan terhadap


) perkembangan ilmu

(i) Tuliskan dua karya peninggalan beliau.


[2 markah]

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

(ii) Terangkan dua jasa beliau terhadap perkembangan ilmu pada zamannya.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

[4
markah]
(c Terangkan tiga usaha Imam Abu Hanifah r.h. bagi mengukuhkan ilmu fekah dan
) perkembangannya.

_______________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________________
_____

________________________________________________________________________________
_______
[6 markah]

NOTA PENTING

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 173 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

PELAJARAN 23 :
IMAM MALIK RAHIMAHULLAH

RIWAYAT HIDUP
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 174 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

Datuknya

Moyangny
a
Tarikh
Wafat
Kubur

Sifat
Peribadi

INFO
ISLAM

Imam Syafei memuji Imam Malik katanya :


Tidak ada di muka bumi ini ( zaman ini ) sebuah kitab
yang paling tepat selain kitab al-Muwatta’.

PENDIDIKAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 175 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

NOTA PENTING

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 176 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………

IMAM MALIK SEBAGAI GURU

PENGHORMATAN IMAM MALIK KEPADA HADIS

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 177 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

SUMBANGAN

SOALAN LATIHAN

PELAJARAN 23 : IMAM MALIK R.H.


BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN

1 Beliau tidak pernah menunggang kuda di bumi Madinah kerana


menghormati bumi yang didalamnya terdapat jasad Rasullullah s.a.w

Siapakah
A Imamtokoh yang
Malik r.h. dimaksudkan.
B Imam al-Ghazali r.h.
C Imam Abu Hanifah r.h.
D Imam Ahmad bin Hambal r.h.

2 Berikut adalah bukti ketegasan Imam Malik r.h..


A Menerima pendapat gabenor Madinah yang bertentangan dengan
fatwanya
B Bersetuju kitab al-Muwatta’ dijadikan sumber rasmi perundangan
negara

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 178 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

C Sanggup dipukul kerana mempertahankan fatwanya


D Berpegang dengan prinsip “guru mencari murid”

3 Jangan belajar ilmu dengan empat golongan manusia iaitu orang yang
buruk akhlaknya,menurut hawa nafsu, mendustakan hadis dan suka

Siapakah tokoh yang mengeluarkan nasihat berkenaan.


A Imam Malik r.h.
B Imam al-Ghazali r.h.
C Imam Abu Hanifah r.h.
D Imam Ahmad bin Hambal r.h.

4 Manakah yang berikut tidak tepat mengenai sifat peribadi Imam Malik r.h.
?

A Mempunyai pandangan yang bernas


B Mempunyai pendirian yang teguh
C Tidak suka mencela orang lain
D Seorang yang pendiam

5 Mazhab Maliki telah tersebar luas ke beberapa negara antaranya

I Maghribi
II Indonesia
III Iran
IV Kuwait

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6 “Orang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha mencarinya, bukan ilmu
yang datang mencarinya”

Siapa yang telah mengemukakan prinsip ilmu di atas?

A Imam Malik r.h.


B Imam al-Shafie r.h.
C Imam Abu Hanifah r.h.
D Imam Ahmad bin Hambal r.h.

ISI TEMPAT KOSONG

1 ____________ ialah kitab karangan Imam Malik r.h. yang terkenal.

2 Imam Malik r.h. adalah pengasas ________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 179 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

3 Nama sebenar Imam Malik r.h. ialah ______________

4 Imam Malik r.h. dilahirkan di ____________ pada 93 Hijrah

5 Lengkapkan carta dibawah:

Nasihat Imam Malik r.h.: ”Jangan belajar ilmu


dengan empat golongan manusia”

a)_________ b)__________
_ Menurut
hawa nafsu

Beramal dengan fadail


sedangkan tidak berilmu

BAHAGIAN B

1 (a (i) Terangkan dua bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h. seorang yang tegas
) dan teguh dalam mempertahankan prinsipnya.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

[4 markah]
(ii) Terangkan dua sumbangan Imam Malik r.h. dalam bidang hadis dan fiqh.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____
[4
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 180 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

markah]
(b (i) Nyatakan bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h. amat menghormati
) Rasullullah s a w.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

[2 markah]
(ii) Huraikan dua hujah yang membuktikan ketegasan Imam Malik r.h.

__________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
_____

[4
markah]

PELAJARAN 23 :
IMAM SYAFIE RAHIMAHULLAH

RIWAYAT HIDUP

Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Tempat
Lahir

Nama Ibu

Tarikh
Wafat
Gelaran As-Syafie Sempena nama datuknya
____________________________________
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 181 AWARD :
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PENDIDIKAN

- Mula belajar al-Quran ketika usia ____________________________ .

- _____________________________________________ ketika 9 tahun.

- _________________________________ tidak menjejaskan pengajian.

- Giat mempelajari ___________________________________________.

- Kuat _______________________ , berkebolehan tinggi dan dapat


_______________________
pelajaran yang diajar.

- Mendalami ilmu _____________________________ , hadis dan selok

belok Bahasa Arab.

Turut menguasai lahjah _____________________ dan kebudayaan


_____________________ .
Mahir menulis syair Arab yang indah.

- Diberi kepercayaan menggantikan tempat

_____________________________ mengajar murid

____________________________ dan mengajar pelajaran lain.

- Belajar ilmu hadis daripada ________________________________,Imam

Malik dan ramai lagi.

- Mampu menghafaz kitab __________________________ karangan Imam

Malik ketika berusia

________________________________ dalam masa

___________________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 182 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Mengembara untuk belajar selain mengajar

_____________________________ yang terdapat

dalam _______________________________ .

- Akhirnya, beliau menetap di ________________________ .

SUMBANGAN

NAMA-NAMA KITAB
BIDANG USUL FIQH BIDANG FEQAH BIDANG HADIS

SOALAN LATIHAN

PELAJARAN 24 : IMAM AS-SHAFIE R.H.


BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1
. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di Gaza
. Ibu bapanya berasal dari Mekah
. Hasil karya beliau yang paling masyur ialah kitab al-Umm

Siapakah tokoh yang dimaksudkan?


A Imam al-Shafie r.h.
B Imam al-Ghazali r.h.
C Imam al-Bukhari r.h.
D Imam Ahmad bin Hambal r.h.

2 Di antara guru-guru Imam al-Shafie r.h. dalam bidang hadis ialah


I Imam Malik r.h.
II Ismail bin Qastantin
III Ibrahim bin Abi Yahya

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 183 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

IV Imam Hassan bin Muhammad al-Sobah

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

3
Perut yang kenyang akan memberatkan badan, membekukan hati dan
menumpulkan fikiran

Nasihat di atas dikeluarkan oleh


A Imam al-Ghazali r.h.
B Imam al-Bukhari r.h.
C Imam al-Shafie r.h.
D Imam Malik r.h.

4 Apakah gelaran bagi Imam al-Shafie r.h. sebagai orang pertama menulis
kitab “al-Risalah”?
A Ahli Hadis
B Ahli Fekah
C Bapa Usul Fiqh
D Bapa Kemerdekaan

5 Berikut adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Imam al-Shafie untuk
menuntut ilmu

I Afghanistan
II Palestin
III Mesir
IV Iraq

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

6 Imam al-Shafie r.h. digelar sebagai Bapa Usul Fiqh kerana beliau orang
yang pertama

A memperkenalkan ilmu usul al-fiqh


B menulis buku dalam bidang usul al-fiqh
C mengasaskan kaedah dalam usul al-fiqh
D memperjuangkan ilmu usul al-fiqh

ISI TEMPAT KOSONG

1 Gelaran al-Shafie r.h. yang menjadi panggilan masyhur adalah sempena nama
datuknya iaitu ________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 184 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

2 Imam al-Shafie r.h. menghafaz al-Quran ketika berusia ____________________ tahun

3 Imam al-Shafie r.h. berhujjah dengan golongan anti hadis yang disebutkan dalam
kitab _________________

4 ____________ ialah sumber hukum yang tidak digunakan oleh Imam al-Shafie.

5 Dalam usia 10 tahun, beliau telah mampu menghafaz kitab karangan Imam Malik
r.h. yang bernama __________

BAHAGIAN B

1 (a (i) Imam al-Shafie r.h. seorang yang gigih menuntut ilmu.


) Kemukakan dua alasan bagi menyokong pernyataan tersebut. [4
markah]

____________________________________________________________________________
______

____________________________________________________________________________
______

(ii) Jelaskan tiga faktor yang mendorong Imam al-Shafie r.h. mengembangkan
ilmu pengetahuan.

____________________________________________________________________________
______

____________________________________________________________________________
______
[ 6 markah]

(b (i) Kitab al-Umm adalah kitab hasil tulisan Imam al-Shafie r.h. yang terkenal.
) Terangkan tiga keistimewaan kitab tersebut. [ 6 markah]

____________________________________________________________________________
______

____________________________________________________________________________
______

(ii) Nyatakan dua hasil karya Imam al-Shafie r.h. yang termasyhur [2
markah]

____________________________________________________________________________
______

____________________________________________________________________________
______

PELAJARAN 25 :
IMAM AHMAD BIN HANBAL
185 RAHIMAHULLAH
AWARD :
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )
HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

RIWAYAT HIDUP
- Lahir pada ______________________ tahun ______________ di Bandar
_________________ .
- Ibunya __________________________________________________________
( Kabilah Amir ) .
- _______________________________________ meninggal dunia semasa
bapanya masih kecil.
- Mementingkan _____________________________ dan
________________________________ .
- Seorang yang pendiam, suka ________________________ dan
_______________ menentang
kemungkaran.
- Tidak _____________________ dan bongkak, mengasihi kerana
________________________ .
- Bergaul dengan fakir miskin dan selalu memberi
____________________________ .
- Kurang bersahabat dengan ________________________ yg mengejar
kemewahan dan darjat.
- Tidak takut ___________________________________ dan dibenci orang.
- Seorang yang _________________________ dan baik hati. Kurang
makan dan ___________ .
- Seorang yang miskin. Terpaksa mengambil upah
_________________________________ dan
membawa barang-barang di jalan untuk menyara hidup.
- Sangat mementingkan pendapatan yang
_____________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 186 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Tidak menerima _______________________ atau pemberian tanpa


membuat _____________ .
- Banyak melakukan _______________________________ .
- Meninggal dunia pada tahun _______________________________ di
____________________ .

PENDIDIKAN
- Sejak kecil menunjukkan minat terhadap
_____________________________ dan rajin belajar.
- Ke mana sahaja akan membawa
__________________________________________ dan kertas
( menulis sesuatu yang berfaedah )
- Menghafaz ____________________________ dan mempelajari
_________________________ .
- Mencintai ____________________, sebahagian besar hidup
dihabiskan dengan mencari ilmu.
- Belajar di Kota ______________________ hingga usia _________________ .
Kemudian beliau
merantau ke Kufah, _______________ , Syam dan __________________
untuk menuntut ilmu.
- Antara gurunya yang masyhur ialah Imam As-Syafie,
__________________________________
dan Imam Abu Yusuf Al-Qadhi.
- Terkenal di kalangan Imam _____________________________ yang bijak
dalam masalah fiqh.
- Tetapi cenderung dan berminat kepada
______________________________ berbanding fiqh.

SUMBANGAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 187 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Sumbangan yang besar dalam bidang ________________________ dan


perundangan Islam.
- Menumpukan penulisan dalam bidang ________________________ dan
As-Sunnah.
- Karyanya menjadi rujukan dan ________________________________
hingga kini :
* Al-Musnad _______________________ hadis
* Tafsir al-Quran, _________________________________________ , At-Tarikh
dan banyak lagi.
- Ketelitiannya dalam menyelidiki hadis adalah usaha paling
besar dalam melindungi hadis
daripada PEMALSUAN.
- Antara murid yang menyebarkan mazhabnya ialah
___________________________________ ,
Abu Qasim al-Khuruqi dan ramai lagi. Pengikut mazhab ini
terdapat di Mesir, Iraq, Syria,
Hijaz dan Najd. Pada kurun ke-12H, mazhab ini berkembang ke
Semenanjung Tanah Arab,
Palestin,Syria dan Iraq yang disebarkan oleh Muhammad b.
Abdul Wahab.

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 25 : IMAM AHMAD B HAMBAL R.H.

BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1
- Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M di Baghdad
- Seorang yang kuat beribadat dengan melakukan solat 300 rakaat
dan membaca 1/7 al-Quran setiap hari.

Siapakah tokoh yang dimaksudkan ?

A Imam al-Bukhari r.h.


B Imam al-Shafie r.h.
C Imam al-Ghazali r.h.
D Imam Ahmad bin Hambal r.h.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 188 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

2 Pernyataan manakah yang menerangkan tentang kehebatan Imam


Ahmad.

I Khatam seluruh al-quran ketika berusia 9 tahun


II Menghafaz kitab al-Muwatta’ ketika berusia 10 tahun
III Seorang yang sangat alim dan arif hukum fekah
IV Digelar al-Hakim kerana menghafaz lebih daripada 700,000 hadis

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3 Di manakah Imam Ahmad bin Hambal r.h. dilahirkan?

A Baghdad
B Palestin
C Madinah
D Kufah

4 Di antara berikut yang manakah karya Imam Ahmad bin Hambal r.h.
dalam bidang hadis?

A Al-Musnad
B Al-Manasik al-Kabir
C Al-Nasikh Walmansukh
D Al-Manasik al-Saghir

5
Imam Ahmad bin Hambal r.h. seorang yang miskin. Bapanya hanya
meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil

Beliau menyara hidupnya dengan bekerja mengambil upah

I menjahit baju
II menjual barang
III menjual kain
IV membawa barang-barang di jalanan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

6 Guru Imam Ahmad bin Hambal r.h. ialah

A Imam al-Syafie r.h.


B Imam al-Bukhari r.h.
C Imam al-Ghazali r.h.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 189 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

D Imam Malik r.h.

ISI TEMPAT KOSONG

1 Imam Ahmad bin Hambal r.h. digelar __________ kerana berjaya


menghafaz lebih 700,000 hadis nabi.

2 Dalam ilmu kalam, Imam Ahmad r.h. tidak mudah terpengaruh dengan
pendapat _________________ yang tidak sesuai dengan pemikiran pengikut
Ahli Sunnah Waljamaah

3 Beliau menolak jawatan _________ yang ditawarkan oleh khalifah Harun al-
Rasyid.

Q Mengandungi 40,000 hadis

Nama kitab di petak Q ialah ______________

5 Imam Ahmad r.h. kembali ke rahmatullah pada tahun 231H


di________________

BAHAGIAN B

1 (a (i) Imam Ahmad bin Hambal r.h. adalah pengasas bagi mazhab Hambali.
) Jelaskan riwayat hidup beliau secara ringkas.
[ 4 markah]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

(ii) Huraikan dua keperibadian Imam Ahmad r.h. dari sudut ketaqwaannya.

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________
[ 4 markah]

(b (i) Terangkan ujian yang dilalui oleh beliau [ 2 markah]


)
__________________________________________________________________________
________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 190 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

___________________________________________________________________________
_______

(ii) Jelaskan dua sebab yang mendorong usaha gigih Imam Ahmad r.h. dalam
bidang ilmu

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________
[ 2 markah]

(c Senaraikan empat hasil karya Imam Ahmad bin Hambal r.h. [4


) markah]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

PELAJARAN 26 :
IMAM BUKHARI RAHIMAHULLAH

RIWAYAT HIDUP
- Bapanya __________________________ ketika beliau masih dalam
kandungan ___________ .
- Nama sebenar :
_________________________________________________________________.
- Lahir pada hari Jumaat ____________________________________ di
___________________ .
- Meninggal dunia pada _____________________________ ketika berusia
_________________ .
- Diriwayatkan ibubapanya seorang yang
____________________________ .
- Semasa kecilnya, pernah terkena penyakit ____________ hingga
tidak dapat _____________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 191 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Ibunya bermimpi bertemu _________________________________


menyatakan mata anaknya
akan ___________________ berkat doa ____________________ yang
solehah.

PENDIDIKAN
- Mendapat pendidikan yang baik sejak kecil daripada

___________________________ sendiri.

- _________________ dan gigih mencari ilmu dan sangat menghormati

___________________ .

- Menghafaz ____________________________ sejak kecil.

- Ketika usia _____________, membetulkan kesilapan gurunya

mengajar hadis.

- Ketika usia _____________, menghafaz kitab-kitab yang ditulis oleh

Ibnu Mubarak dan Waqi’.

- Menemui ulama, guru dan perawi-perawi hadis seramai

______________________________ .

- Menghafaz ___________________ hadis sahih dan ____________________

hadis tidak sahih.

- Merantau selama _____________________ untuk menuntut ilmu dan

kemudian berulang alik

ke Baghdad, ________________, Syam dan negeri-negeri lain.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 192 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Mengarang Kitab _________________________________________________

( sahih Bukhari ).

SUMBANGAN
- Sumbangan besar ilmu hadis melalui kitabnya

______________________________ .

- Dikenali ___________________________________________, diakui oleh

seluruh ulama Islam.

- Kumpulan hadis ________________________ Rasulullah yang

dipercayai.

- Beliau amat ______________________________ dan bersungguh-

sungguh memeriksa semua

______________________ hadis Rasulullah SAW.

- Memberi keutamaan kepada perawi berdasarkan kejujuran,


____________________ ( Dhabit )
dan sanadnya ( perawi )

- Berjaya mengumpul _________________________ hadis dalam kitab

Sahih al-Bukhari dalam

masa _____________________.

- Beliau ___________________________ dan bersembahyang 2 rakaat

sebelum memasukkan

hadis supaya diberi taufik dan _________________ daripada Allah.

- Antara kitab yang menghurai hadis dalam Sahih Bukhari ialah :

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 193 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Antara karya Imam Bukhari ialah :

SOALAN LATIHAN

PELAJARAN 26 : IMAM AL-BUKHARI R.H.


BAHAGIAN A (OBJEKTIF)

ANEKA PILIHAN

1
Beliau menghafaz al-Quran ketika berumur 11 tahun. Menghafaz
100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis tidak sahih. Berjaya
mengumpul 600,000 hadis. Dilahirkan pada 194H/810 M
Siapakah tokoh yang dimaksudkan ?
A Imam Malik r.h.
B Imam Muslim r.h.
C Imam al-Bukhari r.h.
D Imam Ahmad bin Hanbal r.h.

2 Antara berikut manakah yang tidak benar mengenai Imam al-Bukhari r.h. ?
A Menulis kitab pada waktu malam
B Tidak mahu makan makanan yang lazat
C Tidak menerima pandangan orang lain
D Sentiasa menutup aib orang lain

3 Berikut adalah keistimewaan kitab Sahih al-Bukhari kecuali


A himpunan hadis nabi yang paling sistematik
B hadis disusun mengikut fekah,muamalat dan jinayat
C ia menjadi sumber rujukan umat Islam selepas al-Quran
D sebuah kitab fekah yang membincangkan sesuatu perkara secara

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 194 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

terperinci

4 Apakah gelaran yang telah diberikan kepada Imam Bukhari r.h. di kalangan
ahli hadis?
A Amirul Mujtahidin
B Amirul Mukminin
C Amirul Faqihin
D Amirul Solihin

5 Di antara syarat-syarat perawi hadis yang telah ditetapkan oleh Imam al-
Bukhari r.h. ialah
I bersikap ikhlas dan jujur
II perawi mestilah orang Islam
III seorang lelaki yang merdeka
IV mempunyai ingatan yang kuat

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

6 Ketika berusia 16 tahun, Imam al-Bukhari r.h. telah dapat menghafaz


beberapa buah kitab yang ditulis oleh ulama terkenal pada masa itu.
Antaranya ialah
I Waqi’
II Imam al-Shafie r.h.
III Ibnu al-Mubarak
IV Imam Ahmad bin Hambal r.h.

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

ISI TEMPAT KOSONG

1 Imam al-Bukhari r.h. adalah tokoh yang mempunyai kepakaran dalam


ilmu________________________

2 Nama sebenar Imam al-Bukhari r.h. ialah__________________________________

3 Imam al-Bukhari r.h. mendapat pendidikan awal


dari__________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 195 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

Kitab karangan
Imam al-Bukhari r.h.

“ X” Sahih ” Y”
al-Bukhari

Namakan kitab dipetak X dan Y di atas.

BAHAGIAN B

1 (a (i) Terangkan dua usaha yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari r.h. dalam
) usaha mengumpul hadis?
__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

[ 4 markah]

(ii) Nyatakan syarat penerimaan hadis sahih oleh Imam al-Bukhari r.h. [ 4
markah ]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

(b (i) Jelaskan tiga kegigihan Imam al-Bukhari r.h. dalam mengumpul hadis.
) [ 6 markah]
__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

(ii) Terangkan dua perkara yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari r.h. sebelum
memasukkan hadis ke dalam kitab Sahih al-Bukhari?
[ 4 markah]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 196 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PELAJARAN 27 :
IMAM GHAZALI RAHIMAHULLAH

RIWAYAT HIDUP
- Nama sebenar :

_________________________________________________________________.

- Lahir pada ____________________________ di

_____________________________________ .

- Tokoh _____________ Islam yg agung dlm pembaharuan pemikiran

& pembangunan mental.

- Bijaksana, kuat ingatan, ________________________ belajar,

___________________berhujah

dan berpegang kepada _________________________ Allah.

- Bapanya miskin dan ___________________ bekerja memintal

__________________________

dan _________________________________________ ketika beliau masih

kecil.

- Kuat beribadat, ____________________, zuhud, tidak menyukai

_________________________

dan benci sifat ______________________________ lain seperti kepura-

puraan.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 197 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

- Di gelar ______________________________ kerana kecekapan dan

kekuatan membela Islam.

- Meninggal dunia di __________________pada

________________________________________

dan dikebumikan di perkuburan ____________________________.

- ______________________________ beliau diterjemah ke dalam pelbagai

bahasa.

- Panggilan Ghazali sempena nama ________________________ tempat

__________________.

PENDIDIKAN

PENGLIBATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

SUMBANGAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 198 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

PELAJARAN 27 : IMAM AL-GHAZALI R.H.


BAHAGIAN A (OBJEKTIF)

ANEKA PILIHAN
1
Tokoh ini dilahirkan di Ghazalah pada tahun 450 H. Hasil karyanya
ialah Ihya Ulumuddin sangat masyhur dan digunakan hingga
Pernyataan di atas mengenai
A Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad
B Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
C Ahmad bin Muhammad Hambal
D Muhammad bin Idris

2 Manakah antara berikut bukan sifat peribadi Imam al-Ghazali r.h.?


A Kuat ingatan
B Bijak berhujah
C Memiliki sifat mazmumah
D Berpegang teguh kepada syariat

3 Imam al-Ghazali r.h. mendalami dan menguasai ilmu usul mengikut aliran
A Qadiani
B Khawarij
C Al-Asya`irah
D Al-Maturidiyah

4 Hujjatul Islam adalah gelaran kepada Imam al-Ghazali r.h. Kenapakah


beliau diberi gelaran tersebut?
A Kecerdikan dalam ilmu usuluddin
B Ada hubungan dengan keluarga Rasullullah
C Keadilannya dalam mengadili orang yang salah
D Kemasyhurannya dan kekuatannya membela Islam

5 Di manakah Imam al-Ghazali r.h.mempelajari ilmu fekah, ilmu kalam dan


ilmu falsafah?
I Jurjan
II Mekah
III Madinah
IV Naisabur

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

ISI TEMPAT KOSONG

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 199 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

1 Imam al-Ghazali r.h. dilahirkan di ____________________________________

2 Kitab karangan al-Ghazali r.h. yang termasyhur ialah_____________________

3 Imam al-Ghazali r.h. mempelajari ilmu ___________________________ daripada


Abu Bakar al-Waraq.

4 Imam al-Ghazali r.h. pernah dilantik sebagai ______________ kepada Perdana


Menteri Nizam al-Mulk.

5 Imam al-Ghazali r.h. meninggal dunia di_______________________ pada 14


Jamadil Akhir 505 Hijrah.

BAHAGIAN B

1 (a) (i) Senaraikan bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam al-Ghazali r.h. [2
markah]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

(ii) Imam al-Ghazali r.h. adalah tokoh Islam yang terkemuka dalam sejarah
tamadun Islam.
Terangkan dua sumbangan beliau dalam bidang ini. [4
markah]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

(b) (i) Imam al-Ghazali r.h. adalah seorang tokoh Islam terkenal.
Jelaskan peranan beliau sebagai seorang ahli fikir Islam. [4
markah]

__________________________________________________________________________
________

__________________________________________________________________________
________

(ii) Jelaskan tiga hujah kegigihan Imam al-Ghazali r.h. dalam menuntut ilmu.
[ 6 markah ]

__________________________________________________________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 200 AWARD :


HOMEWORK:

HARI : ________________ TARIKH : ___________________ ☺

________

__________________________________________________________________________
________

INFO ISLAM
Imam Syafei sangat menjaga
disiplin masa, iaitu : KATA-KATA
HIKMAH
* 1/3 - Menulis Ilmu.
*1/3 - Beribadat
*1/3 - Beristirehat Imam Syafie Rahimahullah berkata :
Setiap kali bertambahnya ilmuku maka
bertambahlah kejahilanku.
Perut yang kenyang akan memberatkan badan,
membekukan hati dan menumpulkan fikiran.
CATATAN :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah ) 201 AWARD :