Anda di halaman 1dari 1

Pada masa ini, negara (kita)semakin maju dan moden. Proses pembandaran (telah)berlaku di beberapa negara.

Proses pembandaran ini (dan)membawa kepada pencemaran alam sekitar. Oleh itu, kita bertanggungjawab menangani masalah ini. Kita harus peka terhadap isu-isu alam sekitar supaya mengekalkan kebersihan alam sekitar. Contohnya, pelepasan asap dan bahan fosil yang dikeluarkan dari kilang dan (,)pengeluaran gas beracun dari kenderaan serta pengeluaran gas CFC dari pendingin hawa mengakibatkan pencemaran udara. Akibat proses pembandaran, penerokaan hutan menyebabkan pencemaran tanah. Selain itu, pengilang yang tidak bertanggungjawab membuangkan bahan tosik dan sisa-sisa ke dalam sungai serta (.)Petani (pula juga)menggunakan baja kimia dan racun serangga. (Semua)Tindakan ini menyebabkan pencemaran air. Oleh itu, kita harus prihatin terhadap masalah ini. Di samping itu, kita juga harus menyayangi dan menghargai alam sekitar supaya mengelakkan pencemaran alam sekitar. Jika tidak, kesan buruk akan didatang. Misalnya, gas beracun yang dikeluarkan dari kilang dan kenderaan membahayakan kesihatan manusia. Penerokaan hutan yang berlaku di ceruncerun bukit akan menyumbang kepada kejadian tanah runtuh yang mengancam keselamatan manusia. Penggunaan baja kimia dalam sektor pertanian akan merosakkan nutrien tanah. Bahan tosik dan sisasisa dari kilang dan racun serangga yang mengalir ke sungai (pula)akan mengancam ekosistem hidupan air. Tambahan pula, kita juga perlu mempunyai nilai keharmomian antara manusia dengan alam sekitar. Contohnya, pihak berkuasa harus mengawal penerokaan hutan yang berleluasa dan menanam semula pokok yang ditebang agar mengekalkan sumber hutan. Pihak berkenaan juga harus menguatkuasa undang-undang untuk mengelakkan pengeluaran sisa-sisa dan bahan tosik dari kilang. Petani perlu dipupuk menggunakan baja organik. Kesimpulannya, pihak kerajaan harus melakukan tindakan yang berguna untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Jika keadaan ini tidak dititikberat, generasi yang akan datang mungkin tidak dapat menikmati alam sekitar (yang bersih). (271p.p)