Rancangan Pengajaran Harian 1 Mata pelajaran Kelas Tarikh Tunjang Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran : : : : : Pendidikan Islam Tahun

2 Adab dan Akhlak Islamiyyah Adab Berpakaian 1. Dapat menyatakan hukum menutup aurat 2. Dapat menyebut ciri-ciri pakaian beradab dan tidak beradab menurut Islam 3. Dapat menyatakan adab-adab berpakaian menurut Islam. 60 minit Murid pernah melihat pakaian yang bersopan dan tidak bersopan. Sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat MP3 lagu Kain Pelikat oleh Anuar dan Elina, perisian .Microsoft Powerpoint, perisian Hot Potatoes Pembelajaran Berpusatkan Murid. Pembelajaran Berbantukan teknologi. Pembelajaran Berasaskan otak. Pembelajaran Berfikrah.

Masa Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pendekatan

: : : :

Langkah Induksi Set (5 minit)

Kandungan Pengenalan kepada kegunaan pakaian melalui lagu ’Kain Pelikat’.

Aktiviti P&P • Guru memainkan lagu Kain Pelikat oleh Anuar dan Elina. • Murid mendengar lagu yang dimainkan oleh guru dengan teliti. • Guru meminta murid menyatakan tajuk lagu tersebut.

Elemen Bestari

CP: Muzikal

Langkah

Kandungan

Aktiviti P&P • Guru mengedarkan lirik lagu Kain Pelikat. • Murid dan guru bersama-sama membaca lirik sambil mengikut rentak lagu Kain Pelikat. Murid diminta menyatakan kegunaan kain pelikat berdasarkan lagu. -Contoh : Sebagai Pakaian Guru menayangkan persembahan powerpoint pakaian yang beradab dan tidak beradab. Guru dan murid berbincang tentang pakaian yang beradab dan tidak beradab. Guru mempamerkan slaid powerpoint mengandungi adab-adab berpakaian dan ciri-ciri pakaian beradab serta doa ketika memakai pakaian. Murid mengklasifikasikan pakaian-pakaian yang beradab dan tidak beradab berdasarkan gambar Guru merumuskan tentang adab berpakaian serta dikaitkan dengan hukum menutup aurat.

Elemen Bestari

Langkah 1 (20 minit)

Adab berpakaian 1)Membaca Bismilah 2) Dahulukan Sebelah Kanan 3) Pakaian yang bersih 4)Dibuka dari sebelah kiri 5) Pakaian menutup aurat
ADAB-ADAB BERPAKAIAN

CP: MI- Visual KG: KBF

• •

KG: TMK

1.Membaca bismillah. 2.Dahulukan sebelah kanan. 3.Pakaian yang bersih. 4.Dibuka dari sebelah kiri. 5.Pakaian menutup aurat.
LATIHAN

Hukum menutup aurat

Langkah 2 (20 minit)

Berpakaian sopan

Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

Langkah

Kandungan berdasarkan situasi yang ditentukan - Bersiar-siar - Di Masjid - Bersukan - Di Majlis

Aktiviti P&P • Setiap kumpulan membincangkan satu daripada situasi yang diberikan. • Murid melayari internet untuk mencari gambar-gambar yang sesuai dan bersopan berdasarkan situasi yang diberikan. • Murid mewarna poster gambar pakaian bersiar-siar, di masjid, bersukan dan di majlis yang disediakan oleh guru. • Setiap kumpulan akan mempamerkan hasil kerja poster yang telah diwarnakan • Guru dan murid kumpulan lain akan menilai hasil persembahan melalui borang rubrik poster • Guru mengarahkan murid membuka fail bertajuk ”teka kata adab berpakaian” pada desktop komputer murid. Secara berkumpulan murid hanya melaksanakan aktivitiaktiviti di dalam folder yang terdapat di atas desktop murid. Pencapaian murid dinilai daripada sejauh mana murid dapat menjawab dengan betul dalam masa yang ditetapkan. Murid menyemak hasil kerja bersama guru. Guru mengarahkan murid menyimpan hasil kerja di dalam folder bertajuk ’Adab Berpakaian.’ di desktop komputer murid.

Elemen Bestari
SP: Koperatif KG: KBF

KG: TMK

KG: KMM

Langkah 3 (10 minit)

Teka Kata adab berpakaian

PP: Berbantukan Teknologi

SP: Koperatif KG: TMK

Penutup (5 minit)

Rumusan P&P

• •

KG: KMM KG:TMK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful