Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian 1

Mata pelajaran Pendidikan Islam

Kelas : Tahun 2

Tarikh :
Tunjang : Adab dan Akhlak Islamiyyah

Bidang : Adab Berpakaian


Pembelajaran
Hasil : 1. Dapat menyatakan hukum menutup aurat
Pembelajaran 2. Dapat menyebut ciri-ciri pakaian beradab dan tidak
beradab menurut Islam
3. Dapat menyatakan adab-adab berpakaian menurut
Islam.

Masa : 60 minit

Pengetahuan : Murid pernah melihat pakaian yang bersopan dan tidak


Sedia Ada bersopan.

Penerapan Nilai : Sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat

BBM : MP3 lagu Kain Pelikat oleh Anuar dan Elina, perisian
.Microsoft Powerpoint, perisian Hot Potatoes

Pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Murid.


Pembelajaran Berbantukan teknologi.
Pembelajaran Berasaskan otak.
Pembelajaran Berfikrah.

Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari


Induksi Pengenalan • Guru memainkan lagu
Set kepada Kain Pelikat oleh Anuar dan
(5 minit) kegunaan Elina.
pakaian melalui • Murid mendengar lagu yang CP: Muzikal
lagu ’Kain dimainkan oleh guru dengan
Pelikat’. teliti.
• Guru meminta murid
menyatakan tajuk lagu
tersebut.
Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari
• Guru mengedarkan lirik lagu
Kain Pelikat.

• Murid dan guru bersama-sama


membaca lirik sambil mengikut
rentak lagu Kain Pelikat.

• Murid diminta menyatakan


kegunaan kain pelikat
berdasarkan lagu.
-Contoh : Sebagai Pakaian

Langkah 1 Adab berpakaian • Guru menayangkan


(20 minit) CP: MI- Visual
persembahan powerpoint
1)Membaca pakaian yang beradab dan
Bismilah tidak beradab. KG: KBF
• Guru dan murid berbincang
2) Dahulukan tentang pakaian yang beradab
Sebelah Kanan dan tidak beradab. KG: TMK
• Guru mempamerkan slaid
3) Pakaian yang powerpoint mengandungi
bersih adab-adab berpakaian dan
ciri-ciri pakaian beradab serta
4)Dibuka dari doa ketika memakai pakaian.
sebelah kiri
• Murid mengklasifikasikan
pakaian-pakaian yang
5) Pakaian
beradab dan tidak beradab
menutup aurat
ADAB-ADAB BERPAKAIAN
berdasarkan gambar
1.Membaca bismillah.

2.Dahulukan sebelah kanan.


• Guru merumuskan tentang
3.Pakaian yang bersih.
4.Dibuka dari sebelah kiri. adab berpakaian serta
dikaitkan dengan hukum
5.Pakaian menutup aurat.

LATIHAN

menutup aurat.

Hukum menutup
aurat

Langkah 2 Berpakaian • Murid dibahagikan kepada 4


(20 minit) sopan kumpulan.
Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari
berdasarkan • Setiap kumpulan SP: Koperatif
situasi yang membincangkan satu daripada KG: KBF
ditentukan situasi yang diberikan.
- Bersiar-siar • Murid melayari internet untuk
- Di Masjid mencari gambar-gambar yang
- Bersukan sesuai dan bersopan
- Di Majlis berdasarkan situasi yang
diberikan.
• Murid mewarna poster gambar
KG: TMK
pakaian bersiar-siar, di masjid,
bersukan dan di majlis yang
disediakan oleh guru.
• Setiap kumpulan akan
mempamerkan hasil kerja
poster yang telah diwarnakan KG: KMM
• Guru dan murid kumpulan lain
akan menilai hasil
persembahan melalui borang
rubrik poster

Langkah 3 Teka Kata adab • Guru mengarahkan murid


(10 minit) berpakaian PP: Berbantukan
membuka fail bertajuk ”teka Teknologi
kata adab berpakaian” pada
desktop komputer murid.

• Secara berkumpulan murid SP: Koperatif


hanya melaksanakan aktiviti- KG: TMK
aktiviti di dalam folder yang
terdapat di atas desktop
murid.

• Pencapaian murid dinilai


daripada sejauh mana murid
dapat menjawab dengan betul
dalam masa yang ditetapkan.

Penutup Rumusan P&P • Murid menyemak hasil kerja


(5 minit) KG: KMM
bersama guru.
• Guru mengarahkan murid KG:TMK
menyimpan hasil kerja di
dalam folder bertajuk ’Adab
Berpakaian.’ di desktop
komputer murid.