Rancangan Pengajaran Harian 2 Mata Pelajaran Kelas Tarikh Tunjang Bidang Pembelajaran Masa Hasil Pembelajaran : : : : : : : Pendidikan Islam

2 Bestari Adab dan Akhlak Islamiah Faedah beradab sopan ketika berpakaian Akibat tidak beradab dalam berpakaian 60 minit interaksi kelas. • Menamakan jenis pakaian sopan dan tidak sopan. • Membanding beza pakaian yang sopan dan tidak sopan. • Faedah beradab dan kesan tidak beradab. • Membina buku skrap tentang pakaian menurut Islam. Biasa mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut masa dan tempat. Berpakaian sopan mempengaruhi akhlak individu. Perisian Mspowerpoint,peta minda dan kemudahan internet. Pembelajaran Berpusatkan Murid. Pembelajaran Berfikrah. Pembelajaran Berasaskan Otak. Pembelajaran Berbantukan Teknologi. •

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pendekatan

: : :

Langkah Induksi Set (5minit)

Kandungan Contoh Pakaian

Aktiviti P&P • Guru menayangkan gambar-gambar pakaian melalui powerpoint. Murid menyebut nama pakaian yang dipaparkan didalam gambar. Guru berinteraksi dengan murid mengenai pakaian sopan dan kurang sopan.

Elemen Bestari PP:berbantu
tekno

SP:pemerhatian KG:mentafsir
maklumat

CP:visual

Langkah Langkah 1 (20 minit)

Kandungan Membanding beza pakaian yang sopan dan tidak sopan (ciri-ciri pakaian)

Aktiviti P&P • Murid mencari maklumat antara pakaian sopan dan tidak sopan di internet. Murid membuat perbandingan antara pakaian sopan dan tidak sopan menggunakan mindmap dengan bantuan guru. Murid dikehendaki mempersembahkan mind map mengikut kumpulan Murid menilai persembahan melalui rubrik penilaian Guru membuat penambahbaikan hasil dapatan murid.

Elemen Bestari PP:terarah kendiri

KG:TMK CP:berpusatkan
pelajar

• •

Langkah 2 (15 minit)

Faedah beradab /kesan tidak beradab

1. Disukai dan dihormati. 2. Cantik dan bersopan. 3. Dicontohi masyarakat 4. Maruah diri terpelihara.

1. Tidak disenangi. 2. Mendapat dosa. 3. Menggalak berlakunya maksiat. 4. Memalukan diri dan keluarga.

KELUAR KELUAR

Murid membuka program powerpoint pada desktop yang bertajuk adab berpakaian. • Murid dikehendaki melihat dan membaca faedah serta akibat dalam halaman powerpoint. • Murid melayari laman web mencari maklumat tentang faedah beradab ketika berpakaian dan akibat tidak beradab dalam berpakaian. -Guru dan murid bersoal jawab tentang faedah dan kesan tidak beradab.

KG;k.berfikir CP;linguistic

Langkah

Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari PP;berasaskan
projek

Langkah 3 (15 minit)

Membuat Buku Skrap tentang adab berpakaian dan jenis-jenis pakaian menurut Islam.

Baju kurung

Baju melayu

Jubah

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.Guru menunjukkan cara membuat buku skrap yang betul. Setiap kumpulan dikehendaki mencari bahan yang terdiri dari gambar dan tulisan yang mempunyai gambar-gambar pakaian yang sopan menurut cara Islam. Bahan boleh didapati dari majalah-majalah, akhbar dan print dari internet. Buku Skrap hasil setiap kumpulan akan dipamerkan dalam pameran pada minggu yang keempat. Murid diberi masa selama dua minggu untuk menyiapkan buku skrap kumpulan masing-masing. Setiap buku skrap hasil setiap kumpulan akan diberi penilaian yang sewajarnya melalui rubrik penilaian.

SP;Koperatif

CP;berpusatkan
pelajar

Penutup (5 minit)

Rumusan P&P Contoh-contoh gambar menurut Islam.

Guru memaklumkan tarikh akhir untuk menghasilkan buku skrap. Guru membuat rumusan dan

KG: kemahiran berfikir

Langkah

Kandungan

Aktiviti P&P kesimpulan serta bersoal jawab dengan murid tentang gambargambar pakaian yang dipaparkan dan dikaitkan dengan buku skrap yang akan dihasilkan oleh murid nanti. Penilaian dibuat berdasarkan rubrik penilaian buku skrap setelah tamat tempoh yang diberi.

Elemen Bestari

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful