Rancangan Pengajaran Harian 3 Mata Pelajaran Kelas Tarikh Tunjang Bidang Pembelajaran Masa Hasil Pembelajaran : : : : : : : Pendidikan Islam

2 Bestari Adab dan Akhlak Islamiah Adab-adab Berpakaian dan Ciri-ciri Pakaian Menurut Islam 60 minit interaksi kelas. • Menyatakan adab-adab berpakaian. • Menyatakan ciri-ciri pakaian menurut Islam. • Murid dapat membina persembahan powerpoint untuk tajuk adab berpakaian dan ciri-ciri pakaian Islam. Biasa mengamalkan cara berpakaian yang sesuai menurut pandangan Islam. Berpakaian sopan mempengaruhi akhlak individu. Perisian Mspowerpoint, peta minda dan kemudahan internet. Pembelajaran Berpusatkan Murid. Pembelajaran Berfikrah. Pembelajaran Berasaskan Otak. Pembelajaran Berbantukan Teknologi. •

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pendekatan

: : :

Langkah Kandungan Induksi Set (5minit) Video Pakaian Pelbagai Jenis dan fesyen

Aktiviti P&P • Murid menonton tayangan video mengenai pelbagai jenis pakaian. Murid menyebut nama pakaian yang dipaparkan didalam tayangan video. Guru berinteraksi dengan murid mengenai pakaian sopan dan kurang sopan menurut pandangan Islam.

Elemen Bestari PP:berbantu
tekno

SP:pemerhatian KG:mentafsir
maklumat

CP:visual

Langkah Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Langkah 1 (15 minit)

Langkah-langkah pembinaan powerpoint.

Cara Membuat Persembahan Powerpoint
1.Klik pada start/All Program 2.Klik pada Microsoft Powerpoint 3.Klik pada menu Design untuk memilih latar belakang. 4.Contoh Slide dipaparkan,Klik buat pilihan. 5.Memasukkan isi kandungan yang di perlukan.

Guru menerangkan langkah-langkah pembinaan powerpoint satu persatu dari mula membuka program tersebut dengan menayangkan langkahlangkah pada slide. Murid dikehendaki mencuba pada komputer dihadapan masing-masing. Murid dikehendaki mencari bahan-bahan di internet. Contohnya:

PP:terarah
kendiri

KG:TMK CP:berpusatkan
pelajar

http://kdpbestarigroup2.blogspot.com http://kdpbestarikohot2.blogspot.com

Langkah 2 (20 minit)

Contoh powerpoint guru tentang adab-adab berpakaian dan ciri-ciri pakaian yang baik menurut Islam.
ADAB-ADAB BERPAKAIAN

• •

1.Membaca bismillah. 2.Dahulukan sebelah kanan. 3.Pakaian yang bersih. 4.Dibuka dari sebelah kiri. 5.Pakaian menutup aurat.
LATIHAN KELUAR


CIRI-CIRI PAKAIAN YANGBAIK

MENUTUP AURAT SEDERHANA BERSIH WARNA YANG SESUAI SELESA DIPAKAI

Murid melihat contoh hasil kerja guru yang ditayangkan. Berdasarkan contoh yang dipaparkan murid dikehendaki duduk dalam kumpulan untuk menghasilkan projek persembahan powerpoint tentang adab berpakaian dan ciri-ciri pakaian. Murid diberi masa berbincang dan menyusun maklumat dalam bentuk power point mengikut kreativiti ahli kumpulan masingmasing.

PP;berasaskan
projek

SP;koperatif KG;k.berfikir CP;linguistic

LATIHAN

KELUAR

Langkah Kandungan

Aktiviti P&P

Elemen Bestari PP;berasaskan
projek

Langkah 3 (15 minit)

-Adab-adab berpakaian. -Ciri-ciri Pakaian yang baik menurut Islam.

Murid dikehendaki menayangkan persembahan powerpoint mengikut kumpulan. Setiap hasil persembahan powerpoint murid akan diberi penilaian yang sewajarnya melalui borang rubrik penilaian.

SP;Koperatif

CP;berpusatkan
pelajar

Penutup (5 minit)

Rumusan P&P

Guru membuat rumusan dan bersoal jawab dengan murid serta membanding beza hasil kerja murid pada persembahan powerpoint yang telah dihasilkan oleh setiap kumpulan. Murid dikehendaki menyimpan hasil powerpoint di dalam folder ”Adab Berpakaian” dalam Desktop komputer.

KG;kb

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful