Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4 ( KUMPULAN 3 ) Bidang Tajuk Standard Kandungan : SUKATAN DAN GEOMETRI : 13.

JISIM : Murid dibimbing untuk : 13.1 Operasi bergabung melibatkan jisim. : Murid berupaya untuk : (i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. :Di akhir pembelajaran, murid dapat menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. : 60 minit CADANGAN AKTIVITI a. Timbang sekampit beras di atas penimbang. Contoh : CADANGAN KOMUNIKASI a. Kamu dikehendaki menimbang jisim sekampit beras tersebut. b. Sebut dan bacakan timbangan yang anda perolehi. c. Keluarkan sebanyak 3 kg isi beras dari dalam kampit tersebut. d. Berapakah baki kandungan beras yang masih tinggal dalam kampit tersebut?

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

Masa FASA 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

b. Sebut dan baca timbangan yang diperoleh. c. Keluarkan sebanyak 3 kg isi beras dari dalam kampit tersebut. d. Baca lagi timbangan tersebut.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Timbang sebungkus tepung gandum di atas penimbang. Contoh :

b. Minta murid secara berkumpulan mencatat timbangan tersebut. c. Sebungkus tepung gandum tersebut ditambah ke atas timbangan asal tadi. d. Murid diminta menyatakan bacaan

a. Timbang sebungkus tepung tersebut dan catatkan timbangannya. b. Tambahkan sebungkus lagi tepung gandum ke atas timbangan tadi. c. Berapakah sudah bacaan timbangan sekarang.

baru timbangan sebungkus tepung gandum tersebut. Sintesis Idea a. Ulang langkah b hingga langkah d dengan beberapa jenis barang seperti : a. Barang-barang dan penimbang disedarkan kepada semua kumpulan kecil. b. Timbang barang tersebut berdasarkan kad arahan. c. Tunjukkan operasi dan penyelesaian di papan tulis. d. 1 kg = 1000 g e. Selesaikan mengikut operasi dan tukar unit yang terlibat.

b. Setiap kumpulan diminta menunjukkan langkah penimbangan dan juga cara penyelesaian di papan tulis. c. Guru menyediakan beberapa kad operasi jisim dan diagihkan kepada setiap kumpulan untuk sama-sama diselesaikan. d. Murid-murid diminta menghantar wakil untuk menunjukkan cara penyelesaian di papan tulis. Contoh :
600 g 430 g + 89 g = 45 kg + 123 kg - 95 kg =

e. Dengan menggunakan beberapa contoh, guru menerangkan cara penyelesaian operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penukaran jisim. Contoh :
65 kg 670 g + 5 kg 6 kg 156 g = ___kg

kg 65 + 5 70 6 64

g 670 670 156 514

64 kg 514 g = _____kg = 64 kg + ( 514 1000 ) kg = 64 kg + 0.514 kg = 64.514 kg f. Langkah I diulang dengan soalan yang lain. 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Setiap kumpulan diedarkan dengan a. Jawab semua soalan di dalam dengan beberapa sampul surat sampul surat yang telah yang mengandungi beberapa diedarkan kepada kumpulan soalan yang melibatkan masing-masing. penambahan dan penolakan tanpa b. Tunjukkan langkah dan dengan penukaran unit. penyelesaian yang digunakan b. Setiap kumpulan menjawab soalan untuk mencari jawapan yang yang dikemukakan dengan tepat. bersemangat dan saling c. Pastikan anda menukar unit bekerjasama. seandainya diminta berbuat demikian.

4. Tindakan Perlaksanaan Amalan berterusan EMK Pentaksiran

a. Edarkan lembaran kerja kepada setiap orang murid. ( lampiran ) b. Semua murid diminta menjawab soalan yang telah diedarkan.

a. Jawab soalan yang diedarkan dalam lembaran kerja.

Kreativiti dan Inovasi Berdasarkan keupayaan murid dapat menjawab soalan yang ada di lembaran kerja diedarkan.

Nilai dan Sikap Refleksi

Menerapkan semangat bekerjasama dan tidak mudah putus asa.

Lampiran Selesaikan dan tukar kepada unit yang diminta. Tunjukkan langkah penyelesaian dalam bentuk lazim. a. 23 kg + 9 kg - 16 kg = b. 800 g - 530 g + 450 g =

c. 120 g + 360 g - 78 g = .kg

d. 78 kg - 45 kg + 54 kg = ..g

e. 5 245 g - 1 195 g + 39 kg = kg f. 9 kg + 670 g - 5 680 g = .g

g. 6 674 g + 7.96 kg - 2 170 g = .g

h. 18.9 kg - 2 785 g + 6 kg = kg

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4 Bidang Tajuk Standard Kandungan : SUKATAN DAN GEOMETRI : 13. JISIM : Murid dibimbing untuk : 13.2 Operasi bergabung melibatkan jisim. : Murid berupaya untuk : (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim. : Di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim. : 60 minit

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

Masa

FASA 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

CADANGAN AKTIVITI a. Dua keping kad ayat matematik ditampalkan di papan tulis. Contoh : 12 kg + 48 kg - 24 kg = 36 kg 1 230 g x 12 4 = 3.690 kg b. Sesi soal jawab antara guru dan murid berkenaan dengan ayat matematik di atas. a. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu setiap kumpulan mempunyai 5 orang masing-masing. b. Berdasarkan dua kad di hadapan kelas tadi, murid-murid diminta berbincang dalam kumpulan untuk mereka cerita. c. Pembentangan setiap kumpulan. d. Guru mengambil satu contoh hasil pembentangan dan bersoaljawab dengan murid tentang :
Apa yang diberi? Apa yang diminta? Apakah operasi yang terlibat?

CADANGAN KOMUNIKASI a. Lihat kepada dua kad ayat matematik di hadapan kelas anda? b. Bagi anda, apakah pemahaman anda tentang kedua-dua kad ayat matematik tersebut?

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintises Idea

a. Duduk dalam kumpulan. b. Dalam kumpulan, kamu semua diminta bekerjasama untuk mereka cerita berdasarkan kad ayat matematik yang dilekatkan di papan tulis tersebut. c. Sila hantar seorang wakil dan bentangkan hasil kerja anda di hadapan kelas. d. Melalui cerita yang direka ini,
Apa yang diberi? Apa yang diminta? Apakah operasi yang

Penyelesaian Semak semula

terlibat? Penyelesaian Semak semula

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Setiap kumpulan diberikan satu soalan yang berlainan dalam lembaran kerja. b. Setiap kumpulan bekerjasama dan tekun mencari langkah penyelesaian masalah yang ditimbulkan. c. Murid-murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. d. Guru membuat penilaian pada akhir pembentangan. e. Guru membuat rumusan berkaitan dengan hasil tugasan. a. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid. b. Murid-murid digalakkan berusaha menyelesaikan masalah dengan bersungguh-sungguh.

a. Bincang dalam kumpulan dan selesaikan menggunakan operasi yang sesuai dan tepat. b. Bentangkan hasil kerja anda di hadapan kelas.

4. Tindakan Perlaksanaan Amalan Berterusan EMK Pentaksiran

a. Berusaha selesaikan masalah yang ditimbulkan dalam lembaran kerja tersebut.

Kreativiti dan Inovasi Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan dalam lembaran kerja. Terapkan nilai dan sikap bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti.

Nilai dan Sikap Refleksi

LEMBARAN KERJA Selesaikan.

1. Fiona membeli 5 kampit beras. Setiap kampit beras mengandungi10 kg. Dia memberi semua kampit beras itu kepada 2 orang kawannya sama rata. Berapakah kilogram setiap orang kawannya dapat?

2. Terdapat 42 400 g berat bagi semua durian di dalam 8 buah bakul. Berapakah bilangan durian di dalam 5 buah bakul yang sama?

3. Berat Ryan adalah 58 kg manakala berat Aizal pula adalah 17 kg lebih kurang daraipada Ryan. Berapakah jumlah berat mereka dalam g?

4. Sebuah kilang mempunyai 7 400 kg besi dan 550 g aluminium. Jika kilang itu berjaya menjual 4 580 kg kedua-duanya kepada sebuah kedai, berapakah gram besi dan aluminium yang masih ada di kilang itu?

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4 2014

Bidang Tajuk Standard Kandungan

: Sukatan dan Geometri : Jisim : Murid di bimbing untuk: 13.1 Operasi bergabung melibatkan jisim : Murid berkeupayaan untuk : ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit : Di akhir pembelajaran murid dapat Mendarab dan membahagi jisim
melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit

Standard Pembelajaran

Objektif pembelajaran MASA

: 60 minit

FASA 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

CADANGAN AKTIVITI a. Murid membuat pemerhatian berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan oleh guru dan berbincang mengenai ayat tersebut.
10 kg x 6 kg 2 kg

CADANGAN KOMUNIKASI i. Lihat kad yang cikgu tunjukkan.. ii. Terangkan kepada cikgu apa yang telah kamu bincangkan?

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Mempamerkan satu lagi kad imbasan.
14kg x 8 kg 4 kg = _____ kg

i. Darab nombor yang diberi dengan menggunakan kaedah yang telah ditunjukkan.

Mendarab dan membahagi

dalam bentuk lazim

i) 14 kg 8 kg 112 kg ii) 2 8 kg 4) 1 1 2 kg - 8 32 -32 b. Mempamerkan satu lagi kad imbasan.

8kg x 4 kg 2 kg = ___ g
Mendarab dan membahagi dalam bentuk lazim i) 8 kg x 4 kg = 32 kg ii) 32 kg 2 kg = 16 kg Murid perlu menukarkan unit kg kepada g. iii) 16 kg x 1000 = 16 000 g

3. Perkembangan a. Aktiviti berkumpulan. Penambahbaikan Menilai b. Sediakan beberapa kad yang mengandungi soalan-soalan operasi bergabung. c. Agihkan kad-kad soalan kepada setiap kumpulan sama banyak. d. Minta setiap kumpulan menjawab kad i. Jawab soalan dalam masa 15 minit. ii. Bentangkan jawapan anda.

soalan yang diberi

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Guru mengedarkan Lembaran Kerja kepada murid. b. Guru dan murid berbincang untuk menyemak jawapan murid pada lembaran yang telah disiapkan oleh murid.

i. Secara individu selesaikan lembaran kerja ini.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan dalam aktiviti berkumpulan dan lembaran kerja. Terapkan sikap kerjasama dan bersungguh-sungguh semasa membuat aktiviti di dalam kelas. Wujudkan sikap suasana bekerjasama dalam perbincangan.

Nilai dan Sikap

Refleksi

Nama: _____________________________

Kelas: _____________

A. Cari hasil bagi soalan berikut. 1. . 15 kg 6kg 3kg = 2. 28kg 5kg 5kg =

3. 240kg 2kg 7kg =

4. 120kg 28 kg 6kg =

5. 84kg 4kg kg6 =

6. 150kg 5kg 9kg =

Anda mungkin juga menyukai