Anda di halaman 1dari 2

Cadangan Untuk Meningkatkan Prestasi Semasa

a)Meningkatkan kecekapan pengurusan stok Dengan cara ini saya dapat mengurangkan risiko stok dengan mengimbangkan stok yang sedia ada.Sekiranya stok terlalu banyak,saya boleh mengurangkan tempahan stok,tetapi jika stok berkurang saya boleh membuat tempahan stok yang lebih kerap dan banyak.Jika stok sangat kurang,saya tidak dapat menepati permintaan pelanggan dan mungkin akan kehilangan kepercayaan daripada pelanggan.

b)Mengadakan promosi jualan besarbesaran Melalui promosi pelanggan akan tertarik untuk membeli produk saya.Mereka dapat memenuhi kehendak mereka dengan lebih banyak pada harga yang murah.Promosi juga akan saya adakan secara berkala untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli kerepek Lisas Flakes.

c)Meningkatkan tempoh kutipan hutang daripada penghutang Dengan cara ini,hutang lapuk dapat dikurangkan kerana penghutang membayar hutang dalam masa yang singkat.Diskaun boleh diberikan kepada mereka untuk membolehkan hutang dijelaskan sengan segera.

d)Mempercepatkan tempoh pembayaran kepada pemiutang Jika saya membuat bayaran kepada pemiutang,saya mungkin akan diberikan diskaun yang banyakdaripada pemiutang.Sekiranya saya lambat membayar hutang,nama baik perniagaan mungkin akan terjejas dan mereka akan hilang keyakinan untuk menjalankan urusniaga dengan perusahaan saya.

Cadangan untuk meningkatkan prestasi(jangka panjang perniagaan) a) Mengurangkan kos operasi Melalui kaedah ini,saya dapat meningkatkan prestasi perniagaan dalam jangka masa yang panjang.Saya boleh membuat kajian yang lebih terperinci dan teliti untuk menentukan strategi yang boleh diambil bagi meningkatkan mutu perniagaan saya. b)Memiliki tanah dan cawangan yang luas Perniagaan yang semakin berkembang akan membolehkan saya untuk membeli tanah dan menubuhkan premis perniagaan sendiri secara mutlak.Melalui cara ini juga,saya dapat mengembangkan perniagaan ke seluruh negeri dengan membuka cawangan baru untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk keluaran saya di mana-mana sahaja.

c)Meningkatkan kualiti stok Dengan cara ini,keyakinan pelanggan terhadap perniagaan saya akan lebih terjamin dengan adanya kualiti barang yang baik.Saya perlu memilih stok yang akan dijual dengan memastikan kualiti stok yang ada sentiasa baik. Hal ini akan dapat memberi impak positif kepada perniagaan saya.

d)Membuat pelaburan melalui nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Dengan cara ini,keuntungan dan pendapatan akan bertambah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan seterusnya menambahkan pendapatan pada masa depan.Selain itu,hal ini juga dapat meningkatkan daya pengeluaran dengan menggunakan teknik pengeluaran yang paling cekap untuk meminimumkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan.