Anda di halaman 1dari 75

KERTAS 1249/1 SOALAN OBJEKTIF

CONTOH SOALAN YANG HAMPIR SAMA

SPM 2006 no 23
Tahun 1887 1889 perkara Akta kampong Ulu Burma Akta Perkampungan Burma

SPM 2010 no 22
22 Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma? Akta Kampung Ulu Burma 1887 Akta Perkampungan Burma 1889

Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? A Pengaruh golongan agama meningkat B Sistem pentadbiran tradisional terhapus C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan D Pendapatan penduduk tempatan merosot

A Peningktan taraf hidup B Penindasan golongan petani C Pengukuhan golongan agama D Penghapusan pentadbiran tradisional

SPM 2004 no 22 Beban orang putih Tugas mentamadunkan manusia

SPM 2005 no 21

Slogan Beban orang Putih X

Kuasa Inggeris Perancis

Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas? A Melaksanakan dasar imperialisme B Mengatasi masalah kepadatan penduduk

Rajah di atas adalah slogan penjajah barat di Timur. X ialah A Asia untuk orang Asia

C Memajukan ekonomi penduduk tempatan


D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat

B Asia Tanggungjawab Barat C Tugas menyebarkan tamadun D Agama tanggungjawab bersama

SPM 2009 no 27
Tokoh berikut mengamalkan konsep realpolitik serta politik darah dan besi semasa memerintah Jerman pada abad ke-19.

SPM 2010 no 26
Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat Prusia di medan perang

C
Mengapakah beliau mengamalkan konsep tersebut? A B C D Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut? A Membebaskan golongan hamba B Menyingkirkan golongan kapitalis C Menyemaikan sikap anti kuasa asing D Menghapuskan pemerintahan diktator

Menyatukan Negara Melicinkan pentadbiran Menghapuskan sistem beraja Menggubal perlembagaan moden

26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke19.
Count Camillo Benso di Cavour- Itali Otto Eduard von Bismack - Jerman

Bagaimanakah mereka Berjaya melakukan pen yatuan tersebut? A B C D Mewujudkan pakatan strategik Menyekat pengaruh agama Mengamalkan realpolitik Melaksanakan sistem perundingan

26

Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan. Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak

SPM 2008

Perbilangan adat tersebut dapat dikaitkan dengan A protokol istana B upacara perkahwinan C menyambut kelahiran D D Pemilihan pemimpin

26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh Masyarakat Negeri Sembilan Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak SPM 2009

Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat tersebut? A B C D Teokrasi Demokrasi Autokrasi Birokrasi

SPM 2010

27

Apakah peranan Buapak dalam sistem pemerintahan yang berasaskan adat perpatih di Negeri Sembilan? I Menasihati Undang II Memimpin Suku III Mengetuai Perut IV Melantik Lembaga A I dan II B I dan IV C II dan III D D III dan IV

KERTAS 3

Esei Tempoh masa = 3 jam 1 soalan Merujuk Tema Dalam huraian sukatan pelajaran Ting 4 atau 5 (TEMPOH Enam Minggu sebelum peperiksaan) Berdasarkan tema yang diberi calon dikehendaki melaksanakan tugasan

Wajaran markah 20%

Soalan: Huraikan mengenai hubungan Malaysia dengan pertubuhan serantau dan hubungkaitnya dengan pembangunan Malaysia pada hari ini

BAB/ TAHUN
Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6

2004 #3 X7

2005

2006

ESEI (X) / Struktur (#) 2007 2008 2009


#3 #3 X7 X7 #4 #3 X7 X8 #4

2010

2011

2012 #3

#4

X7 #3 X8

X7

X7 #3 X8

X8

Bab 7
Bab 8 Bab 9 2 #4

X8
X8 X9 3 1 X9 #4 X9 2 2 3 2 X8 X9 #4 3 2 2 2 X9 X9 3 2 #4

X8 #3

#4

X9 3 1

X9 2

X9

BAB PENTING SPM 2013


TINGKATAN 5

BAB 3 BAB 5 BAB 6 (Sangat Penting) BAB 8 BAB 9

TAJUK BAB 9
2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin Cabaran Masa Depan Perang Dunia ke-2 i. ICT ii. Koridor Raya Multimedia K-ekonomi iii. K-Masyarakat ASEAN PBB Dasar Luar Malaysia Globalisasi Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

1.
a.

Perang Dingin dan kemunculan Blok Dunia adalah kesan daripada kegagalan rundingan akibat daripada Perang Dunia Kedua.
Apakah yang dimaksudkan dengan Blok Dunia

Negara yang sehaluan berusaha bersatu dan bertindak secara bersama menjaga kepentingan ahli. Blok Dunia yang terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik
b. Nyatakan sebab berlakunya Perang Dingin

perbezaan ideologi dan fahaman politik. blok dunia berusaha untuk menyebarkan pengaruh Berusaha memajukan kepentingan blok masing-masing di Eropah & Asia.
c. Terangkan ideology dalam aspek ekonomi Blok Dunia Komunis:

Perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja.

Blok Kapitalis

Peluang perniagaan dan pemilikan persendirian

d. Senaraikan kesan perang Dingin


Pembentukan Pakatan NATO, Pakatan WARSAW dan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara atau South-East Asia Treaty Organization (SEATO) Berlaku perlumbaan senjata. Konflik antarabangsa membawa perubahan yang ketara dari segi politik, ekonomi dan social dunia Peluang dan cabaran kepada Negara baru untuk membina identiti yang sendiri. .

e. Pada pandangan anda, bagaimanakah Perang Dingin dapat dielakkan?


Menghormati negara lain Musyawarah/ perbincangan. Tolak ansur Menyelesai masalah dimeja rundingan Mana-mana yang munasabah

Apakah yang dimaksudkan dengan Pertubuhan Komanwel? terdiri daripada negara bekas tanah jajahan British yang telah merdeka 54 buah negara maju dan negara sedang membangun sekretariat / ibu pejabat di London

b. Apakah matlamat penubuhan Komanwel? membina semangat setia kawan di kalangan negara anggota bekerjasama dalam semua bidang Memelihara keamanan dan kedaulatan negara anggota Menjanjikan bantuan kepada negara anggota

c. Senaraikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai Pertubuhan Komanwel membantu pelihara keamanan menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya berjanji membantu jika diserang musuh semasa berkonfrontasi dengan Indonesia eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel dikenakan cukai yang rendah bantuan teknikal dan biasiswa melalui Rancangan Colomb menjadi tuan rumah Sukan Komanwel

d. Apakah tujuan Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) diadakan? Menyedidkan ruang pertemuan antara ketua-ketua kerajaan membincangkan hal-hal kepentingan bersama

e. Apakah intipati Deklarasi Langkawi yang diisytiharkan dalam persidangan CHOGM yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1989? f. Tanggungjawab negara komanwel dalam mengawal alam sekitar Tanggungjawab mengatasi masalah alam sekitar

Pada pandangan anda, bagaimanakah Komanwel dapat berperanan menjamin kesejahteraan Negara anggota? Hubungan kerjasama Hormat-menghormati Bantuan modal/ kewangan Bantuan kepakaran Mana-mana yang munasabah

3. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) telah ditubuhkan pada tahun 1971 dengan penyertaan 57 buah Negara termasuk tiga Negara pemerhati a. Nyatakan matlamat penubuhan OIC Mengeratkan hubungan sesama negara Islam Bersuara dalam satu suara untuk kepentingan umat Islam Memastikan tempat suci Islam dihormati

b. Senaraikan sumbangan Malaysia dalam OIC Menjadi pengantara dalam menyelesaikan perang Iran Iraq Menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan semula tanah air Menjadi tuan rumah dalam persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003

c. Berikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai OIC

Mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam Mendapat bantuan kewangan untuk menubuhkan UIAM Mendapat penghormatan daripada negara Islam lain

d. OIC telah berperanan dalam membantu Negara-negara anggota menyelesaikan masalah. Beri alasan anda Menyelesaikan masalah perang Iran-Iraq Memberi sokongan kepada rakyat palestin Menghantar pasukan perubatan ke Lubnan Menghantar pasukan perubatan ke Bosnia Menghantar pasukan perubatan keAfghanistan Bantuan kewangan kepada negara Islam yang kurang maju Menubuhkan Bank Pembanungunan Islam memberi perkhidmatan kewangan kepada negara anggota

4. Malaysia menyertai Pergerakan Negara Berkecuali (NAM) pada tahun 1970 a. Nyatakan matlamat penubuhan NAM

Mengekalkan keamanan dunia Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis Membangunkan negara anggota Mengelak campur tangan asing Bertukar-tukar pendapat untuk keamanan dan pembangunan Menyelesaikan sebarang pertelingkahan melalui rundingan dan persefahaman

b. Senaraikan perjuangan NAM

Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara Menghormati kedaulatan sesebuah negara Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman Menghormati hak asasi manusia Membela kepentingan negara anggota / negara sedang membangun

SOALAN KBKK
Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhanpertubuhan antarabangsa? berbaik-baik dengan semua negara menjamin keselamatan rakyat dan negara memelihara kepentingan nasional mengekalkan kedaulatan negara menggalakkan pembangunan ekonomi keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa menjadi warga global yang bertnggungjwab memupuk kesejahteraan dunia mana-mana jawapan yang munasabah [ 2markah ]

c. Senaraikan sumbangan Malaysia dalam NAM menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh oleh manamana negara. Cadangan menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun menubukan Kumpulan G15 ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota menghidup kembali NAM Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq d. Pada pandangan anda, bagaimanakah NAM dapat membantu mewujudkan dunia yang aman tanpa peperangan

Kerjasama negara anggota dalam pelbagai bidang Tidak terlibat dalam perlumbaan senjata Mendamaikan pihak yang bersengketa Mana-mana yang munasabah

5a. Apakah yang dimaksudkan dengan Negara-Negara Selatan?

Negara Dunia Ketiga Banyak persamaan dari segi latar belakang ekonomi Pernah dijajah oleh kuasa barat

b.

Mengapakah Negara-Negara Selatan terpaksa bergantung kepada Negara-negara Maju?

Pernah dijajah Tidak mempunyai kepakaran Tidak mempunyai modal Bergantung kepada bahan mentah

c.

Apakah kesan pergantungan tersebut?


d.

Perdagangan dengan negara maju tidak adil Harga bahan mentah dikawal oleh negara maju Kadar faedah pinjaman modal dikenakan tinggi

Senaraikan projek kerjasama yang dirancang dalam Sidang Kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1990?

Merancang projek kerjasama dalam bidang sains dan teknologi Menubuh Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi di Kuala Lumpur (SITTDEC) Menubuh Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) Menubuh kemudahan kredit dan makenisme kewangan pembiayaan perdagangan Mengatasi daripada bergantung kepada negara maju Menentukan harga eksport Meningkat kerjasama ekonomi negara anggota

6a. Apakah yang dimaksudkan dengan Koridor Raya Multimedia (MSC)?

MSC merujuk kawasan mencakupi Kuala Lumpur sehingga KLIA Dibangunkan secara berperingkat-peringkat sehingga meliputi seluruh negara

b.

Apakah tujuan MSC diperkenalkan?

Memanfaatkan sepenuhnya perkembangan ICT dan multimedia global Melahirkan masyarakat bermaklumat K-ekonomi dapat berjalan dengan lancar Membangunkan ekonomi negara Meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih baik pada era globalisasi
c. Apakah yang terkadung dalam projek MSC yang telah dilancarkan oleh kerajaan?

Peruntukan belanjawan sebanyak RM5.2 bilion Menggalakkan perkembangan dan penggunaan ICT Mencakupi KL City Center hingga KLIA

d.

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah yang dimaksdukan dengan Teknologi maklumat (ICT)?

Peralatan teknologi baru komputer dan internet, teknologi komunikasi Inovasi teknologi membawa perubahan dalam masa yang singkat ICT merujuk pada kaedah dan peralatan Komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan. Menyediakan prasarana dan memprosikan penggunaan ICT Menlancarkan projek Koridor Raya multimedia (MSC) Memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang & penyiaran digital
e. Jelaskan konsep K-Masyarakat.

Masyarakat yang sentiasa berusaha memperbaiki Masyarakat yang memperkayakan diri dengan pengetahuan agar terus dapat bersaing Selari dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat

TAJUK BAB 6
2005 2007 Penubuhan Malaysia (reaksi) cara penentangan Indonesia faktor-faktor Pembentukan Malaysia
onbab6 t5 pecutan akhir.pptx

SOALAN YANG BELUM DISOAL IALAH Langkahlangkah pembentukan Bab ini Sangat Penting

a.

Apakah peranan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK)?

menerangkan tentang gagasan Malaysia. Mengumpulkan pandangan Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
b. Nyatakan cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold tentang penubuhan Malaysia

Sarawak dan Sabah diberikan kuasa imigresen dan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan Hak dan kedudukan bumiputera. Pemberian nama Malaysia Tarikh penubuhan Malaysia
c. Senaraikan tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Antara Kerajaan

Lord Landsdowne dibantu oleh Tun Abdul Razak.

d.

Mengapakah pembentukan Malaysia mendapat sokongan daripada British?

Memastikan kepentingan ekonomi mereka terkawal. Memastikan pangkalannya di Singapura terkawal Kestabilan politik di rantau Asia Tenggara Menyekat perkembangan pengaruh Komunis

e.

Pada pandangan anda, apakah manfaat yang diperoleh Sabah dan Sarawak apabila menyertai Malaysia?

Mempercepatkan kemerdekaan. Perkembangan ekonomi menikmati pembangunan sosial

2a. Di manakah Perjanjian Malaysia ditandatangani?

Ditandatangani di London 9 Julai 1963


b. Senaraikan perkara-perkara yang terkandung dalam perjanjian Malaysia

Semua hal ehwal luar menjadi tanggunjawab Kerajaan Persekutuan Agama Islam sebagai agama Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah, agama lain bebas diamalkan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan. Bagi negeri Sarawak dan Sabah, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas hari Malaysia. Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengawal imigresen dan perkhidmatan awam. Sarawak diperuntukan 24 kerusi, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan parlimen. Rakyat bumiputera Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.

c.

Apakah yang dimaksudkan dengan Akta Malaysia?

Memperuntukan penggabungan PTM, Sabah, Sarawak dan Singapura dinamakan Malaysia


d. Akta Malaysia telah mendapat kelulusan daripada

Ratu Elizabeth II Parlimen Britain Parlimen Tanah Melayu Majlis Undangan Sabah Majlis Undangan Sarawak Dewan Perhimpunan Singapura
e. Pada pandangan anda, bagaimanakah generasi muda dapat berperanan mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia?

Mendalami ilmu pengetahuan Hormat menghormati Toleransi Melibatkan diri dalam pertubuhan sosial Mana-mana yang munasabah

Tajuk-tajuk Lain bab 6

TAJUK BAB 5
2006 Sistem Ahli 2009 Pakatan Murni

SOALAN YANG BELUM DISOAL IALAH Pilihan Raya, Suruhanjaya Reid, Peranan Tokoh Kemerdekaan

1. Parti Perikatan telah menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) yang diadakan pada 27 Julai 1955. a. Namakan parti yang menyertai dalam pilihan raya tersebut Parti Perikatan Parti Negara PAS (Persatuan Islam Se-Tanah Melayu) Liga Melayu Perak PPP- Peoples Progressive Party. Malayan Party, Parti Buruh , Bebas b. Senaraikan perkara-perkara yang terkandung dalam manifesto Parti Perikatan dalam pilihanraya tersebut.

Kemerdekaaan dalam masa 4 tahun. Mewajbkan pendidikan. Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Menjaga hak asasi manusia. Melindungi hak Raja-Raja Melayu

c. Nyatakan kesan kemenangan Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman dilantik Ketua Menteri Persekutuan Terbentuk kabinet yang terdiri daripada berbilang kaum TAR mengetuai rombongan ke London Menuntut kemerdekaan

d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah rakyat boleh membantu mewujudkan keamanan sesebuah Negara.

Hidup rukun dan damai Saling hormat menghormati Tolak ansur Memupuk semangat perpaduan Taat kepada pemimpin Patuh kepada undang-undang

a.

Pilihanraya X- Pilihan raya Negeri Y- Pilihan raya Majlis Perbandaran

b.

Senaraikan isi kandungan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan Kemerdekaaan dalam masa 4 tahun. Mewajbkan pendidikan. Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Menjaga hak asasi manusia. Melindungi hak Raja-Raja Melayu

c.

Pada pandangan anda, mengapakah Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan Kerjasama parti berbilang kaum Memperjuangkan kemerdekaan Perpaduan kaum Usaha gigih pemimpin perikatan Rakyat mahukan kemerdekaan Mana-mana yang munasabah

d.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Parti Perikatan menangi dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan Pentingnya rakyat bersatu padu Rakyat bekerjasama Bertolak ansur Memelihara keamanan Mana-mana yang munasabah

a.

Namakan tiga orang wakil Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan

Dato Panglima Bukit Gantang (ketua) Dato Nik Ahmad Kamil En. Abdul Azizi Majid Dato Mohd Seth.

b.

Namakan dua wakil kerajaan Persekutuan yang menyertai rombongan kemerdekaan selain Tunku Abdul Rahman

Dr. Ismail Abdul Rahman. Dato Abdul Razak Hussein Kolonel H.S. Lee

c. Nyatakan dua kejayaan rundingan tersebut


Suruhanjaya Reid telah ditubuhkan. British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu.

d. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada . kejayaan rombongan kemerdekaan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman? . Ketabahan usaha- yang bersungguh-sungguh Tolek ansur Perpaduan kaum mana=-mana yang munasabah

4a. Apakah tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid?


Merangka sebuah Perlembagaan Tanah Melayu yang Merdeka.

b.

Nyatakan isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid untuk menjalankan tugasnya

Pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat. Pemberian kuasa autonomi kepada negeri Kedudukan Raja-raja Melayu Hak istimewa orang Melayu.

c.

Apakah kaedah yang digunakan oleh suruhanjaya ini untuk menyiapkan tugas mereka

Menerima memorandum daripada Raja-raja Melayu, menerima memorandum dari[ada orang persaorangan Menerima memorandum daripada pertubuhan politik. menerima cadangan Parti Perikatan . d. Senaraikan isu hangat yang terpaksa di atasi oleh suruhanjaya ini? Kerakyatan berasaskan prinsip Jus Soli. Konsep kerakyatan ini (memberikan hak sama rata kepada semua kaum) dianggap oleh orang Melayu boleh melemahkan kedudukan mereka Mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

5a. Nyatakan faktor yang menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu menghadapi masalah perpaduan kaum Dasar Penjajahan British pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi sekolah venakular bahasa tempat tinggal . b. Nyatakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

K erajaan demokrasi berparlimen terbentuk h. Pemimpin Melayu dan bukan Melayu sedar pakatan ini dapat mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Perjanjian persekutuan memberikan hak yang mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir Negara.

c.

Senaraikan tokoh yang telah berjuang menuntut kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Tun Abdul Razak V.T Sambathan H.S.Lee .

d.

Pada pandangan anda, mengapakah kemerdekaan Negara dikatakan mencapai kemerdekaan dengan cara yang unik?
tidak menumpahkan darah melalui meja rundingan kerjasama kaum .

ONbab5 f5 pecutan akhir 2013.pptx

TAJUK BAB 3
2007 2009 Ciri-ciri Negara Bangsa Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Ciri-ciri Negara Bangsa

2010

SOALAN YANG BELUM DISOAL IALAH Sistem Jemaah Menteri Kelantan, Undang-undang Tubuh Negeri Terengganu, Sistem Pemerintahan Negeri Sembilan

a. Apakah tujuan undang-undang tubuh tersebut diperkenalkan?

Johor Keinginan kerajaan Johor membentuk kerajaan bercorak demokrasi Memantapkan sistem pentadbiran Menghalang rancangan British untuk menguasai negeri Terengganu Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan Benteng untuk mengekalkan kedaulatan negeri . b. Senaraikan dua syarat untuk menjadi pewaris takhta kerajaan Terengganu Beragama Islam Berbangsa Melayu Lelaki Waris sultan yang memerintah Terengganu .

c. Nyatakan tanggungjawab Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mengikut Undang-undang Kerajaan Terengganu 1911 membantu Sultan dan Jemaah Menteri untuk mentadbir negeri Menjaga kebajikan rakyat Menggubal undang-undang dan peraturan negeri Menjaga keamanan negeri Menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain .

d. Senaraikan badan yang bertanggungjawab melicinkan pentadbiran Sultan Terengganu


Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Jemaah Menteri .

2a Senaraikan contoh luak yang terdapat di Negeri Sembilan . Johol Sungai Ujong Rembau Jelebu . b. Apakah peranan Undang dalam sistem pemerintahan adat perpatih di Negeri Sembilan melantik Yang Dipertuan Besar

. c. Senaraikan tanggungjawab Buapak dalam system pemerintahan adat perpatih


melantik Lembaga Ketua perut Menjadi tempat rujukan anak buah terutama masalah adat .

d. Senaraikan ciri-ciri adat perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning pemilihan pemimpin berasaskan sistem demokrasi mengutamakan anak perempuan Perkahwinan sesama suku dilarang e. . Pada pendapat anda, bagaimanakah adat perpatih dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Negeri Sembilan peraturan hidup berasaskan kepentingan bersama Semangat bergotong royong Permuafakatan Saling ormat menghormati .

3a. Mengapakah Sultan Muhamma d II membentuk sistem Jemaah Menteri di Kelantan melicinkan pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Kelantan Mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II .

b.

Senaraikan ciri sistem Jemaah Menteri yang diperkenalkan di Kelantan

terdapat lapan badan Jemaah Menteri Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar Setiap Jemaah Menteri mempunyai tugas masing-masing

c.

Nyatakan peranan peranan pembesar berperanan Nik dan Wan dalam struktur pentadbiran di Kelantan mengukuhkan kewibawaaan Sultan Muhammad II Memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi .

Nyatakan tugas Jemaah Menteri Penasihat Raja


menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia .

e.

Nyatakan tugas Jemaah Menteri Istana menguruskan adat istiadat diraja Mengurus adat istiadat rasmi di seluruh negeri Kelantan .

BAB/ TAHUN Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8

ESEI (X) / Struktur (#)

2004
1 1

2005

2006
X5

2007

2008
X5 #1

2009

2010
#1

2011
#1

2012

#1 X5 #1 #1

X5 X6 #2 X5

#1 #2

#2 X5

#2 X6 #2 X5 X6

X6 #2 #1 #2

X5

X5

Bab 9
Bab 10 2 X6 #3 2 3

X7
#2 3 3 2 2

X6
X8 2 2 2

#2

X6
#4 X6

X6

BAB PENTING SPM 2013


TINGKATAN 4
BAB 5 (Sangat Penting) BAB 2 BAB 7 BAB 10 BAB 1

TAJUK BAB 5
2004 Piagam Madinah 2005 Konsep Hijrah 2008 Perjanjian Hudaibiyah
SOALAN YANG BELUM DISOAL IALAH PENYEBARAN ISLAM peperangan, pembukaan semula kota Makkah

a. Nyatakan lokasi Aqabah Terletak antara Mina dan Makah .

b. Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang pertama


Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah s.w.t dan Rasul. Berjanji membantu perjuangan Nabi s.a.w Tidak akan melakukan amalan Jahiliyah Tidak mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan. . c. Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang kedua Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi s.a.w Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi s.a.w dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah. Secara suka rela akan menyediakan tempat tinggal Jaminan keselamatan serta bersedia mempertahankan Islam.

d. Pada pandangan anda, mengapakah perjanjian aqabah penting dalam sejarah perkembangan agama Islam.
Penghijrahan nabi Muhammad ke kota Madinah Penyebaran Islam secara meluas Konsep persaudaraan Islam Mana-mana jawapan yang munasabah

Nabi Muhammad s.a.w telah merangka perlembagaan bertulis berpandukan a. wahyu Allah s.w.t pada tahun 622 M. yang dikenali sebagai Piagam Madinah Apakah perkara asas yang terkandung dalam perlembagaan tersebut Peraturan-peraturan Tanggungjawab ketua negara Tanggungjawab rakyat

b. Jelaskan dengan ringkas satu daripada perkara asas dalam (a) di atas Sosial

Nabi s.a.w sebagai ketua negara. Berperanan sebagai ketua hakim dan menyelesaikan masalah secara musyawarah dan berlandaskan keadilan. Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah yang hidup bersatu padu. Untuk keharmonian negara, perasaan benci membenci dan mementingkan diri mesti dielakkan

Undang-undang Undang-undang Islam dipraktikkan secara menyeluruh. Peraturan kekeluargaan yang tidak bertentangan dengan islam dibolehkan. c. Nyatakan kedudukan orang yahudi seperti yang terkandung dalam perlembagaan tersebut. Mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah. Hak yang sama, dijamin keselamatan dan kebebasan selagi mematuhi perlembagaan Madinah

d. Nyatakan kepentingan Piagam madinah dari segi ekonomi Islam menjadi landasan utama. Amalan riba, diskriminasi dan penindasan adalah dilarang.

Nabi Muhammad s.a.w telah mengutus surat kepada Raja Qibti Mesir, ala. Muqauqis dan maharaja Rom Timur, Hercules mengajak mereka mentaati perintah dan beriman kepada Allah. Apakah reaksi Raja Qibti Mesir apabila menerima surat daripada Nabi Muhammad s.a.w? Menyambut baik tetapi tidak menerima dakwah nabi Muhammad s.a.w

b. Nyatakan dua cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menyebarkan ajaran Islam Melakukannya dengan cara bijaksana Akhlak yang terpuji Menunjukkan contoh tauladan yang baik Menghantar utusan/ surat

c. Senaraikan tiga sebab berlakunya peperangan dalam sejarah perkembangan Islam berperang apabila diserang oleh musuh. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Peperangan dalam Islam untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri.

d. Apakah tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w terhadap tawanan perang Badar. Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan tanpa syarat. Tawanan lelaki diberi syarat mengajar kanak-kanak Islam menulis dan membaca sehingga pandai barulah dibebaskan.

e. Senaraikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan Tentera Islam bukan dilarang membunuh orang yang lemah Dilarang membunuh orang tua, kanak-kanak, wanita, orang sakit dan yang menyerah diri Dilarang membunuh binatang ternakan Dilarang memusnahkan tanam-tanaman Dilarang merobohkan tempat ibadat

a. Senaraikan tiga sebab berlakunya pembukaan semula kota Makkah Pihak Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. Pihak Quraisy membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.

b. Nyatakan dua faktor yang telah membantu kejayaan pembukaan semula Kota Makkah

Taktik memasuki Makkah menerusi empat arah yang berlainan Empat pasukan tentera yang terdiri daripada 10000 orang tentera Semangat ketakwaan kepada Allah s.w.t Keyakinan tentera Islam

c. Senaraikan dua tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berjaya menguasai Kota Makkah Bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi kaabah Berpidato menekankan kepentingan perpaduan diamalkan

d. Berikan tiga kesan pembukaan semula kota Makkah Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliyah. Bapa saudara Nabi s.a.w al-Abbas dan Abu Sufian ketua Arab Quraisy memeluk agama Islam. Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam. Pembukaan kota Makkah membuktikan kekukuhan kerajaan Islam di Madinah yang dipimpin oleh Nabi s.a.w Merintis jalan kepada penyebaran ajaran Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Pembukaan Makkah berjaya membentuk pusat pemerintahan Islam yang kuat.

Contoh soalan lain bab 5

Tingkatan 4

BAB 2 TINGKATAN 4

BAB 1 TINGKATAN 4

a. Senaraikan tiga pembaharuan yang dilakukan oleh Tamadun hwang Ho dalam bidang pertanian.

pembinaan sistem pengairan. Terusan-terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian Teknologi membajak Penciptaan cangkul Penciptaan sabit. Pembinaan batas Peralatan yang diperbuat daripada kayu digantikan dengan besi Teres

b. Berikan dua unsur utama yang terdapat dalam falsafah perang Sun Tzu.

membicarakan selok belok perang Bagaimana menangani musuh Digunakan pula sebagai taktik dalam urusan perniagaan.

c. Senaraikan dua perubahan yang berlaku dalam unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Dinasti Shang

Ditukar dengan unsur makanan Ditukar duit kertas Ditukar dengan barangan perhiasan.

d. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Malaysia boleh berjaya dalam bidang pertanian? Menguasai ilmu pertanian moden Menggunakan teknologi moden Menjalankan kajian dan penyelidikan Kebolehan memasarkan hasil pertanian Beusaha dengan gigih/ tidak berputus asa

Mana-mana munasabah

http://cikguroslesejarah.blogspot.com