Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS TK/SD TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

Nama Pengawas N%P Ja*a+an Pengawas Ke-ama+an Ka*/0a+en P.345ns5

S!AHRAN" S#P$ 1&'&0(14 1&))04 1 001 Pengawas Ma$,a Ma+a.aman 1an2a. Ka65man+an Se6a+an

U P T PEND%D%KAN KE7AMATAN MATARAMAN D%NAS PEND%D%KAN KA1UPATEN 1ANJAR PEMER%NTAH KA1UPATEN 1ANJAR PROP%NS% KAL%MANTAN SELATAN TAHUN 2013

PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS TK/SD TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

Nama Pengawas N%P Ja*a+an Pengawas Ke-ama+an Ka*/0a+en P.345ns5

S!AHRAN" S#P$ 1&'&0(14 1&))04 1 001 Pengawas Ma$,a Ma+a.aman 1an2a. Ka65man+an Se6a+an

U P T PEND%D%KAN KE7AMATAN MATARAMAN D%NAS PEND%D%KAN KA1UPATEN 1ANJAR PEMER%NTAH KA1UPATEN 1ANJAR PROP%NS% KAL%MANTAN SELATAN TAHUN 2013