Anda di halaman 1dari 13

1 Bahagian A [ 30markah ] Jawabsemuasoalan.

1. Rajah 1 menunjukkan pelbagai jenis bahan makanan dan kaedah memasak yang digunakan. Bahanmakanan X Kaedah yang digunakan

Tauge

Rajah 1 Berdasarkan rajah 1, a. Nyatakan kaedah X, Y dan Z . [ 3markah ]

b. Terangkan kesan haba terhadap makanan di atas dari segi rupa, warna dan tekstur. [ 9markah ]

c. Senaraikan tiga ( 3 ) tujuan memasak makanan. [ 3markah ]

3758/2

SULIT

2 a) KaedahMemasak X: . Y: .. Z: . [ 3markah ] b) Bahanmakanan Rupa Kesan Haba Keatas Makanan Warna Tekstur

Tauge

[ 9markah ] c) Tiga (3) tujuan memasak makanan. 1. 2. 3. [ 3markah ]

3758/2

SULIT

3 2. Berikut adalah perbualan antara Alisha dan warden asrama sekolahnya.

Warden asrama

: Alisha, jika bilik kamu ingin menjuarai pertandingan keceriaan asrama bulan hadapan , kamu perlu pastikansemua almari pakaian (wardrobe ) dalam keadaan sentiasa kemas dan bersih. : Kenapa pula Puan ? : Bilik kamu hanya kekurangan 5 markah sahaja berbanding juara. Aspek kekemasan wardrobe yang menyebabkan kekalahan itu. : Kalaubegitu, kami berjanji akan berusaha memperbaikinya dan memastikan kami menjadi juara bulan depan. Terimakasih, puan.

Alisha Warden asrama

Alisha

a) Berdasarkanperbualan di atas, anda diminta untukmembantu Alisha menyusun sebahagian pakaian sepert idalam Rajah 2 di dalam wardrobenya di Rajah 3 dan nyatakan alasannya. [ 10markah ] 2 helai tali leher 4 helai blaus 1 beg pakaian 1 helai jubbah muslimah Beberapa helai pakaian dalam Rajah 2

Rajah 3 3758/2 SULIT

b)

Nyatakan Dua ( 2 ) klasifikasi pakaian.

1 2. .. [ 2 markah ] c) Pilih Tiga ( 3 ) simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa di dalam Rajah 4 di bawah dan nyatakan maksudnya. [ 3markah ]

Rajah 4

3758/2

SULIT

5 a) Cara penyimpanan wardrobe.

Ruang Almari

Jenis wardrobe

Cara Penyimpanan dan Alasan

b)

Dua ( 2 ) klasifikasi pakaian. 1 2. ..

c) Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa Maksud

1)

2)

3)

3758/2

SULIT

6 Bahagian B [ 15 markah ] Jawab satu soalan sahaja.

3.

Puan Ruhani bercadang untuk menyediakan makanan kegemaran keluarganya seperti dalam Rajah 5 di bawah. a) Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan itu. [ 9 markah ]

Porsi E.P Protein Lemak Nasi ayam

: 250g : 92% : 7.0 g : 1.4 g

Karbohidrat : 20.0

Porsi E.P

: 159g : 100 %

Jumlah Nilai tenaga : 238.50kJ

Betik

Rajah 5 b) Selain dari faktor kegemaran, nyatakan tiga ( 3 ) faktor lain yang mempengaruhi perancangan menu Puan Ruhani. [ 3 markah ] c) Nyatakan tiga ( 3 ) kegunaan RDA kepada Puan Ruhani. [ 3 markah ]

3758/2

SULIT

7 4. Rajah 6 menunjukkan seorang model sedang menggayakan sepasang pakaian. Jadual 1 menunjukkan bahan, kuantiti dan kos seunit bagi menjahit pakaian itu.

Rajah 6 Bil 1 2 3 4 5 6 Bahan Fabrik kapas bercorak Fabrik kapas tanpa corak Benang Butang Zip Lapik dalam berperekat nipis Kun Renda Kuantiti meter 3 meter buku 2 biji 1 keping meter Kos Seunit(RM) 5.00 5.00 0.70 0.20 0.70 3.00 0.70 Jumlah

7 8

keping 2 meter

1.00 1.20

Jadual 1

3758/2

SULIT

Berdasarkan maklumat di Jadual 1, hitungkan :

(a)

Kos bahan bagi pakaian itu. [8 markah]

(b)

Kos sehelai pakaian jika sorang tukang jahit mengambil masa 3 jam untuk menyiapkan pakaian itu dengan upah RM 10.00 sejam dan kos sampingannya sebanyak RM 3.00 [4 markah]

(c)

Kos bahan membuat sepasang pakaian jika renda ditukar kepada 2 bungkus manik dengan harga RM7.00 sebungkus. [3 markah]

3758/2

SULIT

9 (a) Kos bahan bagi pakaian itu.

(b)

Kos sehelai pakaian.

(c)

Kos bahan membuat sepasang pakaian jika renda ditukar kepada 2 bungkus manik dengan harga RM7.00 sebungkus.

3758/2

SULIT

10 Bahagian C [ 15 markah ] Jawab satu soalan sahaja.

5.

Rajah 7 menunjukkan sebahagian sistem pencernaan manusia.

a)

Huraikan proses pencernaan lemak di bahagian berlabel X. [ 10 markah ]

b)

Nyatakan tiga ( 3 ) fungsi asid hidroklorik cair. 1. .. 2. . 3. .. [ 3 markah ]

c)

Nyatakan dua ( 2 ) kesan berlebihan lemak pada individu. 1. .. 2. . [ 2 markah ]

3758/2

SULIT

11

a)

Proses pencernaan lemak di X :

b)

Tiga ( 3 ) fungsi asid hidroklorik cair. 1. .. 2. . 3. ..

c)

Dua ( 2 ) kesan berlebihan lemak pada individu. (i) . (ii) ..

3758/2

SULIT

12

Lisu pemadan cembung

Rajah 8 6. Rajah 8 menunjukkan sehelai skirt. a) Dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan langkah-langkah menjahit lisu pemadan cembung pada skirt tersebut. [ 15 markah ]

Langkah Langkah 1

Gambar rajah

Tandakan kedudukan lisu pemadan

3758/2

SULIT

13 Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

b)

Nyatakan dua (2) ciri lisu pemadan yang dijahit dengan baik. 1. .. 2. . KERTAS SOALAN TAMAT

3758/2

SULIT

Anda mungkin juga menyukai