HBEF3503

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2013

HBEF3503
PENDIDIKAN INKLUSIF
( T1A2 )

NO. MATRIKULASI

:

810710135562001

NO. KAD PENGNEALAN

:

810710135562

NO. TELEFON

:

013-7820148

E-MEL

:

ratna5562@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PP SARAWAK

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi ( 1897 – 1981 ) Sehubungan dengan itu. di kelas arus perdana. bahagia. Ianya sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara.0 PENDAHULUAN “ Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna. . sempurna akhlaknya. kuat jasmani. intelek dan sosial ( JERIS ). Program Pendidikan Inklusif merupakan satu program pendidikan untuk murid berkeperluan khas yang boleh belajar bersama-sama murid arus perdana. Segaris dengan Falsafah Pendidikan Negara yang menekankan pembelajaran seimbang kepada pelajar dari segi jasmani. rohani. Bukan hanya memikirkan program kepada pelajar normal. cekap dalam melakukan pekerjaan. baik bahasanya. guru pendidikan khas akan memberi bantuan dan sokongan apabila diperlukan. program Pendidikan Inklusif difikirkan perlu untuk dijalankan dan dinilai keberkesanannya di sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar bermasalah pembelajaran. Program Pendidikan Inklusif untuk kanak-kanak berpendidikan khas ini telah bermula pada tahun 1987 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. perasaan cinta dan sayang kepada dirinya. Pendidikan Inklusif menitikberatkan hak pelajar untuk belajar bersama-sama dengan pelajar normal yang lain dan mengikuti sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. emosi. rajin.HBEF3503 1. bahkan lebih diberi tumpuan kepada pelajar kurang upaya atau berkeperluan khas. halus dan mulia perasaan dan budinya. pelbagai pihak telah duduk berbincang bersama-sama dalam merancang pelbagai aktiviti dan program yang boleh mencapai hasrat murni ini bersama-sama. tulisannya. tutur lisannya. Ekoran itu. keluarga dan masyarakat serta mencintai tanah airnya” ( Prof. Bagi memudahkan guru-guru mata pelajaran. tahu bekerjasama dengan orang lain.

Nama : Nor Hana binti Abdul Kadir Tarikh lahir : 28 Oktober 2004 Surat beranak : BH 57295 Kad pengenalan : 041028-01-0966 Bangsa : Kadazan Tempat lahir : Segamat. Pelbagai proses telah dilakukan bagi mengenal pasti bahawa pelajar ini mempunyai masalah pembelajaran. Kelas 3 Afdal merupakan kelas keempat iaitu kelas yang terakhir di dalam aliran Tahun 3 di Sekolah Kebangsaan Masai. Mereka diberikan alat sokongan khas seperti mendapat bimbingan dari guru kelas yang bekerjasama denagan guru kelas khas bagi membolehkan mereka mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani. Down Sindrom. Johor 2 . Terencat Akal Ringan. 3.HBEF3503 2. Epilepsi dan sebagainya supaya dapat belajar di dalam kelas normal bersama rakan sebaya.0 MAKLUMAT MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN Program ini melibatkan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti.0 KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Pendidikan insklusif menyediakan peluang bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan seperti Slow Learner. Berikut merupakan data-data dan maklumat pelajar yang dipilih mengikuti program Pendidikan Inklusif ini. Kajian telah dilakukan pada seorang murid perempuan yang berada di dalam kelas Tahun 3 Afdal di Sekolah Kebangsaan Masai. Menurut penilaian dan pemerhatian yang saya dan guru pemulihan telah lakukan terdapat seorang pelajar yang layak untuk mengikuti program pendidikan inklusif di sekolah ini. Autisme. Pendidikan Seni dan lain-lain mata pelajaran dengan lebih berkesan.

3 . pelajar hanya akan mengikuti sesi pembelajaran dalam kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Bagi Pendidikan Separa Inklusif pula. pada hari Isnin. Namun begitu. Nama pelajar ini juga. Pelajar boleh menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran yang terlibat bersama dengan pelajar normal yang lain. Dalam Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa. Pelajar akan masuk ke kelas tersebut dan belajar bersama-sama pelajar normal yang lain serta mengikuti sukatan pelajaran yang sama dengan murid lain. Waktu yang selebihnya. Kampung Pertanian Masai. Namun. Program Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah. Pelajar akan bergerak ke kelas biasa bersama dengan pelajar normal pada waktu-waktu tertentu mengikut mata pelajaran di dalam jadual waktu sekolah.0 : Lot 3321-L.30 pagi terdapat mata pelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas normal. Nama murid pula dikekalkan di dalam daftar kelas khas. dari pukul 8. semuanya bergantung kepada laporan prestasi atau RPI oleh guru untuk menentukan sama ada pelajar tersebut layak atau tidak. guru-guru mata pelajaran kelas biasa akan merujuk atau meminta bantuan sekiranya terdapat masalah dari segi pembelajaran atau tingkah laku pelajar daripada guru pendidikan khas.00 pagi hingga 9. didaftarkan dalam program pendidikan khas. Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa boleh diberikan kepada pelajar berkeperluan khas yang boleh mengikuti mata pelajaran di kelas biasa seperti pelajar normal. Johor MENGENAL PASTI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF YANG SESUAI BAGI MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN.HBEF3503 Alamat 4. Guru pendidikan khas berperanan sebagai guru pembimbing atau guru pendamping. Terdapat dua jenis Pendidikan Inklusif iaitu Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa dan Pendidikan Separa Inklusif. pelajar pendidikan khas boleh diberi peluang untuk mengambil peperiksaan awam bersama-sama pelajar normal yang lain. pelajar ini akan mengikuti program di kelas pendidikan khas. Contohnya.

Ia bertujuan agar pelajar ini boleh mengingati huruf A dengan mengingati objek atau imej ayam pada bahagian belakang kad. Namun. Dapatan tersebut saya catat di dalam borang soal selidik. saya juga membuat temubual dengan guru-guru yang pernah mengajar pelajar ini bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Saya juga telah menggunakan senarai semak yang mengandungi simptom-simptom biasa kanak-kanak disleksia bagi membuat screening. kad yang bertulis huruf ‘ A’. Newtonand M. 1996) yang digunakan oleh para guru bagi mengenal pasti masalah pembelajaran kanak-kanak. kumulatif dan terperinci. dia gagal untuk berbuat demikian. Fawceettand R. Bagi nombor pula. Di sesetengah negara terdapat beberapa ujian seperti TheAstonIndex (M. Selain itu.0 PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF Pada peringkat awal saya telah mengadakan ujian diagnosis yang khusus terhadap murid ini. Dengan cara ini. Pendekatan yang saya gunakan ialah dengan memberikan kad imbasan yang bertulis huruf pada kad. catatkan untuk dinilai bagi mendapatkan cara yang terbaik untuk menjalankan program Pendidikan Inklusif. Singleton. pelajar diberikan nombor pada kad dan diberikan bahan maujud dengan jumlah yang sama dengan nombor yang tertera. 4 . 6.HBEF3503 5.0 LAPORAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF Sebelum program bermula. Hasil temubual saya. C. A. Kaedah seperti ini menggunakan kad imbasan untuk satu siri latih tubi bagi membiasakan murid dengan bunyi huruf itu. 1976). bersiri. 1996) dan DEST (DyslexiaEarlyScreeningTest. pengajaran lebih berstruktur. Thompson. Setelah program saya membuat ujian pos bagi mendapatkan maklum balas daripada program yang dijalankan.CoPS 1 (CognitiveProfilingSystem. Di bahagian belakang kad diletakkan gambar ayam. Contohnya. Nicolson. saya menjalankan ujian pra iaitu dengan berjumpa dengan pelajar ini dan cuba memberikan beberapa huruf dan nombor untuk disebut.

Saya turut membuat pemerhatian terhadap minatnya serta tahap pergaulannya seharian. Kolaborasi yang baik antara guru yang terlibat seperti guru bahasa Melayu. Dari pemerhatian tingkah laku. saya mendapati perlunya penambahbaikan ke atas program yang telah dijalankan itu. bahasa Inggeris. Penambahbaikan tersebut adalah dari segi kolaborasi antara guruguru mata pelajaran. Dia juga boleh menyebut beberapa huruf dan nombor yang diberikan. Saya yakin. Kaedah soal selidik digunakan sebagai instrumen oleh pengkaji adalah bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat yang dapat memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang dikaji. jika program ini diteruskan dan dilaksanakan dengan lebih baik dan terperinci.HBEF3503 Saya turut berbual dengan pelajar ini secara individu bagi mendapatkan gambaran awal sikap serta tingkah laku pelajar ini sebelum program. Selain itu. Menurut Sharifah Zaleha (2001) dalam kaedah tinjauan secara individu yang dibuat bagi memberi peluang kepada responden menjawab soalan tanpa rasa takut dan sangsi. Ramai responden beranggapan bahawa kerjasama yang utuh dan saling berbincang masalah serta cara mengatasi ke atas murid yang terlibat pastinya akan memberikan impak positif kepada mereka. pelajar ini boleh dibantu dan dipulihkan walaupun memerlukan pengorbanan masa dan tenaga serta menuntut kesabaran yang amat tinggi dari guru-guru dan pihak sekolah serta PIBG. Dia dilihat lebih bersungguh-sungguh semasa menjawab soalan yang diajukan dan cuba sedaya upaya untuk menulis perkataan yang diberikan kepadanya. Ini perlu agar saya tahu menangani masalah yang akan timbul semasa saya menjalankan program. 7. Program Pendidikan Inklusif telah saya jalankan selama hampir 2 bulan iaitu dari bulan April hingga penghujung bulan Mei. terdapat sedikit perkembangan yang dialami oleh Nor Hana terhadap sesi pembelajaran. Segala perkembangan dari segi fizikal dan mental Nor Hana diperhatikan dan catatkan. hubungan dan 5 . Matematik dan lain-lain akan memberikan kesan positif terhadap keberkesanan program ini.0 PENAMBAHBAIKAN PROGRAM Hasil daripada soal selidik dan temu bual saya dengan beberapa orang guru dan juga murid yang terlibat.

Guru harus sentiasa berhubung dan melaporkan prestasi dan perkembangan murid tersebut kepada ibu bapa mereka dari masa ke semasa. PIBG juga harus melibatkan diri secara aktif dalam memastikan program ini berjaya.HBEF3503 komunikasi dua hala antara guru dan ibu bapa murid juga amat penting. Ini kerana. guru biasa dan guru Pendidikan Khas perlu memberi penekanan terhadap komunikasi semua guru yang terlibat dalam program ini mesti bersikap jujur dan terbuka dalam menangani segala masalah dan peranan yang timbul. Untuk kelas inklusif yang berjaya.0 RUMUSAN Pembaharuan perlu dibuat bagi memastikan kejayaan pendidikan inklusif dan di akui untuk mengubah sikap itu untuk menerima pendidikan inklusif bukannya mudah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berpendidikan khas. Selain itu. 8. ramai ibu bapa yang salah sangka dan tidak mahu memberikan kerjasama dan tidak membenarkan anak-anak mereka mengikuti program ini. Pendidikan Inklusif memberi peluang ke arah pemantapan sistem pendidikan untuk golongan bekeperluan khas di negara kita sekaligus mengangkat martabat pendidikan Malaysia dipersada dunia. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif memerlukan kerjasama semua pihak agar keberkesanan program yang dilaksanakan dapat dihasilkan. Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang. Pengerusi PIBG bertanggungjawab menjadi penghubung antara guru dan ibu bapa pelajar yang dipilih. Mereka juga perlu belajar untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali daripada yang dirancangkan. 6 . Respon daripada penjaga juga amat diperlukan oleh guru-guru untuk mencungkil idea yang sesuai sejajar dengan matlamat program. Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas yang mempunyai berbagai-bagai perbezaan individu. pertubuhan ini juga bertanggungjawab menerangkan kepada ibu bapa akan kepentingan program seumpama ini kepada anak mereka.

(1988). (1996). Rohaty Mohd Majzub. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif ke Arah Pengisian Wawasan Pendidikan untuk semua. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. ( 1994 ). Strategi-strategi bagi pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.HBEF3503 APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Abdul Mutalib Mohd Zain. Jurnal Pendidikan. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. Jabatan Pendidikan Khas (1995). Seaview Hotel Langkawi Ang Huat Bin. Abdul Rahim Selamat. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Sekolah. Bimbingan Kanak-kanak Luar Biasa.33-50 7 . Perancangan Strategik: Pendidikan Khas 2020. (1994). Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. 21. Azrina Abdul Majid. (2000). Persepsi guru khas dan guru Biasa terhadap Hubungan Sosialisasi Murid Khas dengan Murid Normal di dalam Program Integrasi. Hasnah Udin. Kuala Lumpur: DBP. Sikap Guru Besar atau Pengetua Terhadap Pengintergrasian Kanak-kanak dengan Keperluan Khas. Bengkel Kebangsaan Pertama Pendidikan Inklusif. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (1999).

utm.wordpress.. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Kanak-kanak Khas Bermasalah Pembelajaran di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. (1997).Tesis Masters yang tidak diterbitkan.HBEF3503 Saravanan A/L Veeramuthu. Laporan Kajian: Satu Tinjauan Prevalen Keperluan Pendidikan Khas di Kalangan Kanak-kanak berumur 4-9 tahun. Zalizan M. http://eprints. Kajian terhadap pelaksanaan sebuah kelas inklusif di sekolah rendah. Tesis Masters yang tidak diterbitkan. Zaleha Tambi Adam. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1993). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.pdf http://nuraminamyblog.my/2236/1/7 9. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.com/2011/12/19/pendidikan-inklusif/ 8 . Yunus. Jelas dan Khatijah Rohani Mohd. (1997).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful