HBEF 3503

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2013

HBEF3503
PENDIDIKAN INKLUSIF
( REFLEKTIF JURNAL )

NO. MATRIKULASI

:

810710135562001

NO. KAD PENGNEALAN

:

810710135562

NO. TELEFON

:

013-7820148

E-MEL

:

ratna5562@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PP SARAWAK

HBEF3503 2 .

Dengan itu adalah amat penting sebagai seorang pendidik. Abd.HBEF 3503 1. pihak sekolah sewajarnya harus bersedia dan sentiasa ingin membantu dalam memastikan sikap pelajar sentiasa positif dalam belajar. sikap adalah keadaan di mana seseorang individu itu dipengaruhi untuk melakukan tindak balas secara positif dan negatif terhadap individu lain. Para pentadbir mesti menyediakan kemudahan yang lengkap kepada guru-guru untuk memastikan pelajar yang dipilih dapat ditransformasikan. Mereka juga wajar mendapat pendidikan yang sama seperti pelajar normal yang lain agar proses tumbesaran dan pembelajaran mereka seiring dengan usia dan tahap yang sepatutnya mereka perolehi. Sikap kemungkinan besar mempengaruhi pencapaian seseorang dan adalah pengaruh penting terhadap tingkah laku.0 PENDAHULUAN Kajian yang telah saya jalankan ke atas seorang murid yang berkeperluan khas di Sekolah Kebangsaan Masai bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan program pendidikan inklusif yang dijalankan terhadapnya selama 2 bulan. Instrument yang digunakan pula ialah borang soal selidik dan temubual dengan guru-guru dan pelajar yang terlibat. . Menyedari hakikat itu. Kajian ini juga adalah untuk mengenal pasti program yang sesuai untuk pelajar ini.0 KESEDIAAN SEKOLAH Sikap wujud daripada keinginan seseorang dan rangsangan oleh orang disekelilingya ( Rahil. 1998 ). Majid dan Zaidatul Akmar. Berdasarkan penyelidikan oleh seorang pendidik Sharifah Alwiyah Alsagoff ( 1983 ). sewajarnya kita haruslah memahami akan tingkahlaku pelajar dan berusaha mendorong mereka ke arah pendidikan yang lebih baik walaupun pelajar yang kurang upaya dan bermasalah pembelajaran. 2. Saya menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpul data dan maklumat yang diperolehi. Program yang dirangka dengan teliti dan mendapat perhatian dan sokongan daripada semua pihak pasti akan dapat mengubah tingkahlaku pelajar yang bermasalah pembelajaran.

2 . Ini menunjukkan bahawa. Para guru akan diberikan kursus yang lebih lengkap serta diberikan pendedahan tentang pentingnya program ini. Setelah menjalankan program Pendidikan Inklusif di sekolah selama 2 bulan iaitu dari bulan April hingga Mei 2013. Menurut perancangan saya. Guru besar memberi kebenaran kepada saya untuk meminta bantuan dari segi kewanagn. emosi. Namun komitmen semua pihak amatlah diharapkan. pihak sekolah member sokongan sepenuhnya dan bersedia untuk meneruskan program seperti ini pada masa akan datang. Saya berpendapat sekiranya program ini diteruskan dan melibatkan ramai pihak. mendidik pelajarnya dan membantu perkembangan pelajarnya secara menyeluruh dalam semua aspek iaitu jasmani.0 IMPAK KEPADA DIRI Subjek Pendidikan Inklusif HBEF3503 ini banyak memberi impak kepada diri saya sendiri. sekiranya diberi peluang oleh pihak pentadbir untuk meneruskan program seumpama ini. Setelah pelajar yang dipilih mengikuti program ini iaitu Nor Hana binti Abdul Kadir mendapat sedikit peningkatan dan perubahan positif. intelek dan sosial. saat yang paling indah dan bermakna ialah setelah seorang guru itu dapat memberikan ilmu yang berguna kepada pelajarnya. pihak sekolah telah memberikan sokongan dan bantuan yang amat baik. saya akan melibatkan semua pihak terutamanya guru-guru agar program ini dapat dijalankan dengan lebih berjaya. saya berasa sangat bangga dan seronok. 3. Sebagai seorang guru. masa serta tenaga.HBEF3503 Sepanjang saya menjalankan program ini. masalah pembelajaran akan dapat dikurangkan di sekolah. rohani. saya berasa yakin untuk meneruskan program ini pada masa akan datang.

saya mendapati pelajar yang dipilih mengikuti program ini semakin maju dari masa ke semasa. apa yang dilihat ialah sesuatu yang positif. Sebelum program. Setelah program. Guru-guru tahu bagaimana untuk menangani pelajar berkeperluan khas sekiranya terdapat pelajar seperti ini pada masa akan datang. saya hanya memberi pendedahan dari nombor 1 hingga 10 sahaja. Sebelum program dijalankan. Bagi memastikan guru-guru lebih bersedia dengan program ini. Dari segi sosial dan pergaulan dengan guru dan rakan sebaya. Setelah 2 bulan mengikuti program Pendidikan Inklusif.0 KESAN DARIPADA PROGRAM Dari pemerhatian dan dapatan program yang dijalankan. kursus dan ceramah telah diberikan kepada mereka. 5. Nor Hana semakin boleh menyesuaikan diri dengan rakan-rakan. Ibu bapa pelajar berkenaan juga telah diberikan taklimat khusus agar mereka lebih memahami perjalanan program dan membantu pelajar ini di rumah.0 PENAMBAHBAIKAN PROGRAM. saya mendapati perlunya penambahbaikan ke atas program yang 3 . dia selalu diejek oleh rakan-rakan. Nor Hana langsung tidak tahu menulis namanya sendiri. dia lebih suka duduk menyendiri dan tidak bergaul dengan rakan-rakan. Ia bertujuan agar. Di dalam kelas pula. Guru-guru dan pentadbir juga mendapat manfaat daripada program seumpama ini. Pada peringkat permulaan. Hasil daripada soal selidik dan temu bual saya dengan beberapa orang guru dan juga murid yang terlibat. Ibu bapa juga telah diberikan penerangan yang lebih lanjut agar mereka faham situasi anak mereka. Nor Hana sudah boleh diterima oleh rakan-rakannya dan dia boleh menyesuaikan diri dengan mereka. Nor Hana boleh menulis namanya di atas kertas dan di papan tulis walaupun tulisannya masih belum begitu elok. pelajar ini boleh memberi lebih tumpuan dan tidak berasa tertekan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung.HBEF3503 4. Sebelum program juga. pelajar ini masih lagi belum mengenali huruf dan nombor.

saya membuat kesimpulan bahawa program seumpama ini harus diteruskan pada masa akan datang. Matematik dan lain-lain akan memberikan kesan positif terhadap keberkesanan program ini. Kolaborasi yang baik antara guru yang terlibat seperti guru bahasa Melayu. Ini kerana. hubungan dan komunikasi dua hala antara guru dan ibu bapa murid juga amat penting. pihak sekolah harus mempunyai kesediaan dan memahami matlamat serta objektif program seumpama ini. malahan banyak pihak akan mendapat faedah daripada program ini seperti pihak sekolah.HBEF3503 telah dijalankan itu. pertubuhan ini juga bertanggungjawab menerangkan kepada ibu bapa akan kepentingan program seumpama ini kepada anak mereka. Pengerusi PIBG bertanggungjawab menjadi penghubung antara guru dan ibu bapa pelajar yang dipilih. Selain itu. ramai ibu bapa yang salah sangka dan tidak mahu memberikan kerjasama dan tidak membenarkan anak-anak mereka mengikuti program ini. Ia bukan sahaja berkepentingan kepada pelajar. PIBG juga harus melibatkan diri secara aktif dalam memastikan program ini berjaya. 6. Sehubungan dengan itu. ibu bapa serta PIBG yang turut terlibat secara langsung memberi dorongan dan sokongan kepada program seumpama ini. Ramai responden beranggapan bahawa kerjasama yang utuh dan saling berbincang masalah serta cara mengatasi ke atas murid yang terlibat pastinya akan memberikan impak positif kepada mereka. Guru harus sentiasa berhubung dan melaporkan prestasi dan perkembangan murid tersebut kepada ibu bapa mereka dari masa ke semasa. 4 . Penambahbaikan tersebut adalah dari segi kolaborasi antara guruguru mata pelajaran. Pelbagai kursus dan mesyuarat bersama ibu bapa banyak membantu ke arah keberkesanan program dan juga meningkatkan pencapaian pelajar.0 RUMUSAN Setelah menjalankan Program Pendidikan Inklusif terhadap Nor Hana di Sekolah Kebangsaan Masai. Selain itu. Respon daripada penjaga juga amat diperlukan oleh guru-guru untuk mencungkil idea yang sesuai sejajar dengan matlamat program. bahasa Inggeris.

Strategi-strategi bagi pelaksanaan Pendidikan Inklusif. 5 . (1988). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Rohaty Mohd Majzub. Azrina Abdul Majid. Kajian terhadap pelaksanaan sebuah kelas inklusif di sekolah rendah. Persepsi guru khas dan guru Biasa terhadap Hubungan Sosialisasi Murid Khas dengan Murid Normal di dalam Program Integrasi. Perancangan Strategik: Pendidikan Khas 2020. (1994). Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. ( 1994 ). Seaview Hotel Langkawi Ang Huat Bin. (1997). Tesis Masters yang tidak diterbitkan. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. Hasnah Udin. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Bengkel Kebangsaan Pertama Pendidikan Inklusif.33-50 Saravanan A/L Veeramuthu. (1996). 21. Jabatan Pendidikan Khas (1995). Abdul Rahim Selamat. Bimbingan Kanak-kanak Luar Biasa. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Jurnal Pendidikan. Kuala Lumpur: DBP. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif ke Arah Pengisian Wawasan Pendidikan untuk semua.HBEF3503 APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Abdul Mutalib Mohd Zain. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Sikap Guru Besar atau Pengetua Terhadap Pengintergrasian Kanak-kanak dengan Keperluan Khas. (1999).

Jelas dan Khatijah Rohani Mohd.com/2011/12/19/pendidikan-inklusif/ 6 .pdf http://nuraminamyblog. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Kanak-kanak Khas Bermasalah Pembelajaran di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997).Tesis Masters yang tidak diterbitkan. Yunus. http://eprints. (1993). Zalizan M.HBEF3503 Zaleha Tambi Adam. Laporan Kajian: Satu Tinjauan Prevalen Keperluan Pendidikan Khas di Kalangan Kanak-kanak berumur 4-9 tahun.wordpress..my/2236/1/7 9.utm. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful