Anda di halaman 1dari 74

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda


agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali
semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun
meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran
arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan
corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.
Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang
pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran
anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran
kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat
melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan
hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia
bukannya tanda kelemahan diri.
Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu
tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran
kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu
anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda
memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini
mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai
cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan
orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk
dibincangkan semasa sesi tutorial.
Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam
interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan
untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh
berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika
terdapat masalah berhubung dengan modul ini.
Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda
agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A
menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut.
Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir
kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda
mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan
dikenal pasti.
Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.
1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku
dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda
pergi ke perpustakaan.

BCN3111

2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri


pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah
membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan
rujukan lain yang dicadangkan.
3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira
sasaran pembelajaran anda.
4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.
5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada
anda. Teliti maklumat yang diterima.
6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan
bahan-bahan yang bermakna.
7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

BCN3111

BCN 3111 11 6 6


BCN3111

BCN3111
Kod & Nama Kursus: BCN 3111
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang

AGIHAN TAJUK
Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15
jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk
untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.
(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma )

5
Bil.

16

37

P & P Penulisan Karangan : Penyemakan

Tajuk/Topik
a.
b.
c.
Teori
P & P Penulisan Karangan : Komen dan
Pengenalan
Rumusan P & P Menulis Karangan

a.

b.

a.
c.

b.

Kemahiran
Asas Menulis Karangan

/
a.
/
b.

c.
P
&
P
Menulis
Karangan
Berpandukan Gambar
Prosedur P & P
Menulis Karangan

a.
b.
P & P Menulis Karangan Berpandukan Tajuk
c.


a.

P & P
Penulisan
Karangan

:Pra
Mengarang


a.

b.
b.

c.


P & P Menulis Karangan Deskritif

BCN3111
2

Interaksi
Bersemuka
(jam)

Modul
(jam)

Jum.
Jam

BCN3111
10

11

P & P Menulis Karangan Eksplositori dan


Perbincangan

a.


b.


P & P Menulis Media PemaklumanJumlah

Amali
Latihan Kemahiran Asas Menulis Karangan

a.
b.
Merangka Prosedur P & P Menulis Karangan
dan Pengajaran Mikro

Latihan Merancang dan Mempraktik Aktiviti Pra


Penulisan Karangan

Latihan Menyemak Karangan

Latihan Membuat Komen dan Merumus

15

15

30

BCN3111
6

Latihan Merangka Rancangan Mengajar


Karangan Berpandukan Gambar dan
Pengajaran Mikro/Makro

10

Latihan Merangka Rancangan Mengajar


Karangan Berpandukan Tajuk dan Pengajaran
Mikro/Makro

a.
/
b.
/
c.
/
Latihan Menulis Karangan Deskritif dan
Merangka Rancangan Mengajar serta
Pengajaran Makro

a.
b.
c.
d.
e.

Latihan Menulis Karangan Eksplositori dan


Perbincangan, Merangka Rancangan Mengajar
serta Pengajaran Makro

a.
b.

c.
d.

Latihan Menulis Media Pemakluman dan


Merangka Rancangan Mengajar serta
Pengajaran Makro

Jumlah
Jumlah Keseluruhan

BCN 3111

30
45

0
15

30
60

BCN3111

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BCN3111

1.
2.

10

BCN3111

1.1

1.2

11

BCN3111
2

1.
12

BCN3111
2.

1.3

1.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

2.

13

BCN3111

ii

iii

iv

vi

a.

b.

c.

d.

ii

iii

iv

i.

ii.

14

BCN3111
iii.

3.

1.

2.

15

BCN3111

16

BCN3111

2.1

2.2

a)

b)

c)

a)
i

ii

iii

iv

vi

b)
i.

ii.

iii.

c)
i.

ii.

iii.

iv.

17

BCN3111

2.3

a.

i.

ii.

iii.

iv.

b.


i.

ii.

iii.

18

BCN3111

a.

b.

2.4

19

BCN3111

1)


a.

b.


1 2

2)

a.

b.

20

BCN3111

2.5

a.
a)
b)
b.
a)
c.

a)

2.6

:________
:

:____

: ^
://

:
(/)

21

BCN3111
:

22

BCN3111

23

BCN3111

24

BCN3111

7.
8.

25

BCN3111

3.1
.i

.ii

.iii

3.2
i.

ii.

iii.

26

BCN3111

iv.

v.

vi.

27

BCN3111

vii.

3.3

i.

ii.
iii.
-


28

BCN3111

iv.

v.
29

BCN3111

30

BCN3111

31

BCN3111

1
2
3

32

BCN3111

4.1

4.2

4.3

4.4

33

BCN3111
a.

b.

c.

d.


/ /

e.

f.

I.

i.

ii.

iii.

34

BCN3111
1

II.

i.

ii.


III.

i.

3
~
~

IV.

35

BCN3111

V.

4.5

36

BCN3111

4.6

4.6.1/ /
// /
//


/
/

37

BCN3111

4.6.2

I.

38

BCN3111

II.

III.

10

39

BCN3111

11

40

BCN3111

12

13

3


1.
2.

14
41

BCN3111

15


16

42

BCN3111

17
4.6.3

//// /
/

//
/
/
/
/

18

43

BCN3111

44

BCN3111

1
19

20

21

45

BCN3111

22

23

4.6.4

46

BCN3111
24

1
25

2
26

3
27

47

BCN3111

4
28

5
29

48

BCN3111

49

BCN3111

:
:

:(
)
( )
( )

1
2

50

BCN3111

5.1

/
/
/

51

BCN3111

5.2

5.3

I.

II.

III.

5.3.1

52

BCN3111

/ /
/

5.3.2

1
2
53

BCN3111

I.

II.

5.3.3

A.

i.

54

BCN3111
ii.

i.

ii.

i.

ii.

B.

i.

ii.i.


ii.

55

BCN3111

56

BCN3111

5.4

5.5

57

BCN3111

//

58

BCN3111


1 2

282

59

BCN3111

5.6

I.

II.

III.

60

BCN3111

5.7

5.7.1

5.7.2

61

BCN3111
5.7.3

1.

2.

1.

2.

(

3.

62

BCN3111
4.

1.
330 3600

2.
18 35 100 35 60
9565 85 80 85


3.
63

BCN3111

1.

2.

3.

(
64

BCN3111
7

500

65

BCN3111


1
2
3

66

BCN3111

6.1

i.

67

BCN3111

8362378

19
9 15

ii.

68

BCN3111

/
/

a.

019

2004 2 15

b.

1960 1969
18, Jalan Pokok Mangga,
75250 Melaka.
06-3358888

2004 3 10

iii.

69

BCN3111

1 1.2.3.

2.

3.

//

70

BCN3111

/04/001

2004
1 10

1 21

6.2

6.3

6.3.1

71

BCN3111

6.3.2

a.

b.

c.

d.

e.

72

BCN3111

500

73

BCN3111

2001

2002

1986

2005

1992
2002

1988

2001

74