Anda di halaman 1dari 7

BluffTitler Locale 1.

0 MENU1 Bestaande projek Nuwe projek Open bestaande projek Verander projek lengte Liasseer Projek Liasseer Projek As. . . Voer uit as beeld Voer uit as video Einde Verander projek formaat Voer uit as individuele raampies MENU2 Kontrole Speel Speel in skermgrootte Stop Herhaal MENU3 Lae Voeg nuwe liglaag by Voeg nuwe tekslaag by Voeg nuwe beeldlaag by Voeg nuwe videolaag by Verwyder bestaande laag Kloon bestaande laag Voeg nuwe plasmalaag by Voeg nuwe artikels-laag by Verbind rand aan bestaande laag Verbind partikels aan bestaande laag Voeg nuwe audio-laag by Verwyder alle verbinde lae Voeg nuwe video opnamelaag by MENU4 Media Verander Verander Verander Verander Verander

lettertipe tekstuur beeld video audio

MENU5 Instelling Gebruik chroma sleutel Instelling van chroma sleutel Verander taal Invoer van registrasiekodes Mosaekwerk Lae kwaliteit Normale kwaliteit Ho kwaliteit Vertoon veilige area Instel van veilige area MENU6

Hulp Handleiding Omtrent BluffTitler Demonstrasie Inligting navraag MENU7 VJ Begin MIDI Begin Midi in skermgrootte Stop MIDI MENU8 Preset Open Preset... Liasseer Preset MENU9 Prosesseer Kanselleer prosessering Herhaal prosessering Voeg tyd in Verwyder tyd INTERFACE Skep sleutel Verwyder sleutel Kopieer sleutel Set sleutel Vorige sleutel Volgende sleutel Speel Stop Sigbaar Al die lae Al die sleutelposisies Laag Geen Naam Sleutels Pas aan Speel Voer video uit MIDI Demo Herstel Voer raampies uit PHYSICS Konstante snelheid Versnel Vertraag Versnel en vertraag Veer-aksie Bons-aksie Uitskiet-aksie Pomp-aksie Ping-pong Geen animasie Bezier boog

CAMERALAYER Kamera CAMERALAYERTYPE1 Perspektief aansig Paralelle aansig CAMERALAYERTYPE2 CAMERALAYERTYPE3 CAMERALAYEREDITMODE Posisie Rotasie Beeldhoek Skaal LIGHTLAYER Lig LIGHTLAYERTYPE1 Omgewingslig Paralelle ligbron Punt ligbron LIGHTLAYERTYPE2 LIGHTLAYERTYPE3 LIGHTLAYEREDITMODE Kleur Intensiteit Posisie Rigting MEDIALAYER Afbeelding Video MP3 Audio MEDIALAYERTYPE1 Geen morfering Morfeer na golf Morfeer na silinder Morfeer na bal Morfeer na ring Morfeer na kubus Morfeer na sirkel Morfeer na hart Morfeer na ster MEDIALAYERTYPE2 3D geen beligting 2D skermgrootte 3D belig MEDIALAYERTYPE3 Prosesseer in agtergrond Prosesseer in 3D ruimte Prosesseer in voorgrond

MEDIALAYEREDITMODE Posisie Rotasie Skaal Morfeer stadium Glans Ontploffing Herhaal tekstuur Herhaal model TEXTLAYER Teks TEXTLAYERTYPE1 Lyn links op Lyn regs op Sentreer Oop gespasieer Vertikale sirkel 1 Horisontale sirkel 2 Plat sirkel 3 Golf 1 Golf 2 Golf 3 TEXTLAYERTYPE2 Geen rand Reghoekig Ronde rand Buitelyn, reghoekig Binnekant Omgekeer Buis Draadmodel Punte Harig Plat Bolvormig Konkaaf rand Buitelyn, skuins rand Buitelyn, ronde rand Buitelyn, konkaaf rand Hanekam TEXTLAYERTYPE3 Geen tekstuur Tekstuur Reflekterend Spotprent Deurskynend TEXTLAYEREDITMODE Teks posisie Teks rotasie Letter rotasie Verwring Skaal Kleur Glans

Spasiring Tekenpaar Spatiring Kursief Rand wydte Tekstuur posisie Tekstuur rotasie Tekstuur skaal Ontplofing Rommel Skrywer Letter vertraging Moederlaag PLASMALAYER Plasma PLASMALAYERTYPE1 Tonnel Spiraal Koperlys Kolle Hopies Fraktuur wolke Sneeu Lyne PLASMALAYERTYPE2 PLASMALAYERTYPE3 PLASMALAYEREDITMODE Eerste kleur Tweede kleur Digtheid Snelheid Lukraak PARTICLELAYER Partikels PARTICLELAYERTYPE1 Geen smelting Positiewe smelting Negatiewe smelting PARTICLELAYERTYPE2 Konstante grootte Groei en krimp PARTICLELAYERTYPE3 PARTICLELAYEREDITMODE Lanseerposisie Lanseer gebied Lanseer rigting Lanseer snelheid Verspreiding Uitvloeing Swaartekrag Lewensduur van partikel

Partikel grootte Eerste kleur Tweede kleur Stert Gebruik hierdie laag as die lanseerplatform Rotasie van partikel AUDIOLAYER Audio ABOUTDIALOG Inligting Hierdie kopie is gelesensieer aan Versprei die demo, maar asseblief nie die registrasiekodes nie Hierdie demo mag vry gekopieer en versprei word SAVEMOVIEDIALOG Maak video Raampies per sekonde OK Kanselleer AVI, geen kompressie AVI, sonder kompressie, met transpiransie AVI met kompressie Los genommerde TARGA raampies TARGA raampies met transpiransie Gebruik FrontBuffer (maak monitor-foto's) REGISTERDIALOG Registreer Wanneer jy BluffTitler koop, ontvang jy jou registrasienommer waarmee die irrite rende "DEMO" teks verdwyn en alle opsies sigbaar word. OK Deregistreer Kanselleer Baie dankie! Tikfoutjie? Liassering is nie moontlik met hierdie demo nie SHOWLENGTHDIALOG Lengte van projek Nuwe lengte in sekondes Verleng Heg aan Kanselleer FONTDIALOG Verander lettertipe OK Kanselleer SHOWSIZEDIALOG Verander projek formaat Breedte in pixels Hoogte in pixels OK Kanselleer RESIZETOMEDIABOX Pas venstergrootte aan by hierdie nuwe media-formaat?

SAVETOUCHEDSHOWBOX Die projek is aangepas. Wil jy die veranderings liasseer? PRESETDIALOG Selekteer preset OK Kanselleer SAFEAREADIALOG Instelling van veilige area Bo Regs Onder Links OK Kanselleer TRANSLATOR Baie dankie! Afrikaans is 'n baie mooi taal!