Anda di halaman 1dari 2

GEOGRAFI STPM PENGGAL 1 /2013

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 markah]
Jawab semua soalan
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses luluhawa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(b) Huraikan dua jenis luluhawa fizikal.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

[3]

[4]

(c) Terangkan dua faktor yang mempengaruhi proses luluhawa. [4]


______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(d) Huraikan kepentingan luluhawa terhadap aktiviti manusia.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

[4]

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3


2 (a) Huraikan lima kesan peredaran bumi mengelilingi matahari
[10]
(b) Jelaskan ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa terjadinya
musim solstis
[15]
3 (a) Terangkan tiga cara sungai menghakis alur sungai.
[6]
(b) Huraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai.
[10]
(c) Jelaskan tiga proses pembentukan muka bumi yang dihasilkan
oleh hakisan sungai.
[9]

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


[40 markah]
Jawab semua soalan
4 (a) Terangkan konsep pertambahan pendudukan.
[3]
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi penurunan kadar
kelahiran di sesebuah negara.
[6]
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

(c) Huraikan tiga kesan negatif pertumbuhan penduduk yang pesat


terhadap sosioekonomi sebuah negara.
[6]
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6


5 (a) Huraikan tiga jenis migrasi dalaman.
[6]
(b) Terangkan lima faktor tarikan migrasi dalaman ke kawasan
destinasi.
[10]
(c) Jelaskan tiga kesan migrasi dalaman terhadap kawasan destinasi [ 9 ]
6 (a) Huraikan peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara. [12]
(b) Bincangkan enam kesan pembandaran yang pesat terhadap alam
sekitar fizikal.

[13]

Anda mungkin juga menyukai