Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI PKE 3103

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan merupakan kursus yang penting untuk sya sebagai guru pj dan pk Kursus ini telah mengajar saya tentang teori pembelajaran untuk mengukukuhkan pengetahuan dalam pendidikan kesihatan !erima kasih kepada En Raja yang begitu baik hati dengan mempermudahkan segala kerja kursus dan memberikan tunjuk ajar tanpa penat dan jemu serta tidak memperke"ilkan pengetahuan saya dan rakan#rakan dengan pengalaman kami di sekolah dan belajar se"ara P$$ Pensyarah yang baik sentiasa inginkan ke"ermelangan kepada anak didiknya bila balik berkhidmat di sekolah nanti dan mungkin itulah juga suatu pedagogi yang inging disampaikan se"ara tersirat kepada kami agar kami pula mendidik murid#murid dengan kaedah yang terbaik mengikut perkembangan semasa Sesi pengajaran mikro begitu seronok dan kritikan dari ka%an#ka%an serta pensyarah begitu mendalam agar saya dan rakan#rakan dapat belajar dan mempratikan semasa pengajaran nanti &khir sekali saya mendoakan agar pensyarah dianugerahkan kesihatan yang baik supaya dapat terus berkhidmat dengan personality yang baik untukmasa mendatang dan apa yang dipelajari dari beliau dapat saya guna pakai untuk berkhidmat demi permata 'egara nanti

()*+ K*&LI+ ,I' $&IL&'I -30.1/00/1/1 P$( ,