Anda di halaman 1dari 55

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN

1. BAB I Latar Belakang ............................................................................................... 1.1 Pengenalan ............................................................................................... 1.2 Tujuan ............................................................................................... 1.3 Objektif Sukatan .................................................................................

2. BAB II Sukatan Latihan ................................................................................. 2.1 Penguasaan Kemahiran ................................................................... 2.2 Perkembangan Pengetahuan ................................................................... 2.3 Pembentukan Moral .................................................................................. 2.4 Kecergasan Fizikal ..................................................................................

3. BAB III Persediaan Rancangan Latihan .................................................................... 9 3.1 Strategi Organisasi ................................................................................... 10 3.2 Peralatan ................................................................................................. 11 3.3 Sesi Latihan 13 4. BAB IV Rancangan Latihan .................................................................................. 4.1 Penggal ................................................................................................ 4.2 Contoh Sesi Latihan .................................................................................. 4.3 Contoh Aktiviti Kemahiran .................................................................... 17 18 24 25

S T P S
1 2 2 3

ISI KANDUNGAN
5. BAB V Penilaian ................................................................................................. 73 5.1 Objektif ................................................................................................. 74 5.2 Subjektif ................................................................................................. 74 5.3 Ujian Kemahiran Bobby Charlton ................................................. 75 5.4 Borang Pemarkahan ................................................................................... 80 6. 7. Penilaian / Ujian Kecergasan Fizikal ........................................ 85

O B

S A L
5 6 7 8 8 8. Penutup

Kem Orientasi Tahunan ..................................................................... 111

K A P E
.................................................................................... 113

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

S T P S
LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

O B

S A L
4 5

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

S T P S
LATAR BELAKANG

O B

S A L
6 7

KURIKULUM SUKATAN LATIHAN

- PENGUASAAN KEMAHIRAN - PENGEMBANGAN PENGETAHUAN - PEMBENTUKAN MORAL - KECERGASAN FIZIKAL

K A P E
BAB II
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

2. a. b. c. d.

2.1 Penguasaan kemahiran: i. Hantaran - Jarak dekat - Jarak sederhana - Jarak jauh - Menyokong ii. Sepakan - Leret - Tinggi - Lencongan - voli

iii. Kelecek - Berlari dengan bola - Tipu helah - Menukar arah - Gerak keliru

S T P S
KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN
SUKATAN LATIHAN Sukatan latihan projek ini merangkumi aspek berikut: Penguasaan kemahiran Pengembangan pengetahuan Pembentukan fizikal Sikap dan nilai

KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN
iv. Tandukan - Hantaran - Jaringan - Pertahanan v. Penjagaan gol - Tangkapan - Menangkis - Menubuk

O B

S A L
Membaling - Leret - Tinggi vi. Jaringan - Jarak dekat - Jarak jauh vii. Kawalan - Bola leret - Bola rendah - Bola tinggi viii.

Menyepak - Tendangan lambung. - Tendangan separuh voli - Tendangan gol

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Aktiviti Kumpulan Kecil dihubungkan dengan pengajaran kemahiran

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

- - - - 2.2

Pelatih perlu disedarkan tentang apa dan mengapa sesuatu aktiviti yang dilakukan itu berlandaskan kepada sains sukan. - Sistem tuas - Projektil - Imbangan - Pemindahan & penyerapan daya - Gravity dan kestabilan - Kuasa

Hendaklah juga digabungkan dengan ilmu fisiologi mengenali - Otot-otot pada betis - Otot-otot pada paha - Jantung - Otot abdomen serta fungsinya

Pengetahuan mengenai sejarah Bola Sepak Malaysia - - - Pertandingan Bola Sepak Malaysia Pertandingan Bola Sepak Piala Razak Pertandingan Bola Sepak Piala Presiden

S T P S
KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN
2 lawan 2 3 lawan 3 Hubungkait dengan pengajaran 4 lawan 4 Kemahiran 5 lawan 5 Pengambaran Pengetahuan

KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN
-Pertandingan Bola Sepak Piala Rahman -Pertandingan Bola Sepak Piala Merdeka -Tokoh Bola Sepak Tempatan -Kejohanan Antarabangsa - Peringkat Tenggara Asia - Peringkat Asia - Piala Dunia -Undang-undang Asas Bola Sepak - 9 kesalahan - Pakaian Pemain - Kesalahan Teknikal

O B

S A L
10 11

2.3 Pembentukan Moral Pelatih perlu dipupuk dengan nilai-nilai murni yang berjaya dalam konteks perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum: - Berhemah tinggi - Bebudi pekerti - Bekerjasama - Kepimpinan - Kejujuran - Hormat menghormati - Bertanggungjawab - Berdedikasi - Berkewibawaan - Menghormati undang-undang / arahan - Tolak ansur - Toleransi - Perpaduan

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

2.4

- Pecutan - Daya tahan kardiovaskular - Kekuatan - Pelatih didedahkan kepada aktiviti untuk membentuk komponen kecergasan menerusi latihan pencapaian teknik.

S T P S
KURIKULUM-SUKATAN LATIHAN
Kecergasan Fizikal

O B

S A L
12 13

PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN

- STRATEGI - ORGANISASI - PERALATAN - SESI LATIHAN

K A P E
BAB III
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

3. 3.1

Beberapa pertimbangan perlu diambil kira oleh jurulatih untuk persediaan latihan. Berikut disenaraikan soalan-soalan yang perlu diambil perhatian. i. Pelatih - - - - ii. - - - -

iii. Peralatan - - - -

S T P S
PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN
PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN Strategi Organisasi Berapakah umur pelatih yang hendak diajar? Apakah tahap kemahiran yang ada? Berapakah bilangan pelatih yang hendak diajar? Apakah jurulatih perlukan untuk latihan itu? Tempat Latihan Di manakah hendak menjalani latihan? Berapakah keluasannya? Adakah terdapat grid latihan? Adakah kemudahan yang terdapat itu perlu dikongsi? Berapakah bilangan bolasepak yang ada? Berapakah penanda yng hendak digunakan? Perlukah bip? Bagaimana alatan itu didapati?

PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN


iv. Masa - - v. - - - - Berapakah jangkamasa latihan berjalan? Berapa bilangan sesi latihan yang perlu? Kandungan Latihan

O B

S A L
vi. Organisasi - - - - - vii. - - - - viii. Corak latihan

Adakah persediaan dinyatakan? Adakah tujuan latihan dikenalpasti? Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? Adakah aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sesuai?

Adakah organisasi itu pantas dan teratur? Adakah pelatih memahami organisasi itu? Adakah keluasan latihan memadai? Adakah pasukan atau individu bibezakan melalui jersi atau bip? Adakah semua alatan terletak di tempat yang sesuai? Kedudukan jurulatih

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Bolehkan jurulatih mengawasi pelatih keseluruhannya? Bolehkah pelatih melihat dan memahami jurulatih? Dapatkah mereka mendengar arahan jurulatih? Bolehkah jurulatih mengadakan tunjukcara untuk kemahiran yang hendak diajar?

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

14

15

- - - -

3.2 Peralatan

1. Bolasepak a. b. c. d.

2. Penanda a. b.

3. Bip a. b.

S T P S
PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN
Adakah corak latihan dapat menggerak dan mengaitkan pelatih? Adakah arahan terlalu cepat? Adakah pelatih memahami arahan yang diberi? Adakah jurulatih menjelaskan butir latihan mengikut logik dan tepat pada waktunya? Setiap pusat perlu mendapatkan bolasepak dengan kadar sebiji bola bagi setiap pelatih. Pemberian dan pengawasan yang baik dapat men gatasi kehilangan bola. Menulis nombor pada bola adalah satu cara mengelakkan kehilangan. Jika boleh catatkan nama pelatih pada bola jagaanya. Bolasepak atau bola yang sesuai digunakan untuk latihan ini. Bergantung kepada pelatih maka saiz bola hendaklah diambil kira. Kon adalah ideal untuk membuat penanda. Sebagai gentian boleh juga digunakan tiang kayu, skitel atau lain ba han yang selamat. Bip adalah ideal untuk mengenalpasti dua kumpulan / pasukan. Bilangan bip yang berlainan warna perlu berlandaskan kepada bilangan pelatih yang ada.

PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN


4. Pakaian a. b.

Galakkan pakaian yang sesuai untuk permainan bolasepak seperti yang terdapat di dalam peraturan dan undang-undang. Pelatih diingatkan untuk memperolehi satu rupa pakaian yang standard.

O B

S A L
a. b. c. 6. Latihan Grid a. b. c. d.

5. Gol

Sepasang gol perlu untuk latihan ini. Jika boleh dapatkan beberapa pasang gol yang berlainan saiz. Gol-gol tersebut hendaklah mudah dibawa / ubah.

Untuk memudahkan latihan adakan grid latihan. Latihan dapat dikawal dalam grid latihan. Saiz grid latihan 60m x 40m adalah memadai. Setiap satu kotak ialah 10m x 10m. Mudah ditandakan kawasan latihan. (Rajah 1)

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

16

17

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

S T P S
PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN
Rajah 1: Kotak Grid dilakarkan di atas kawasan latihan

PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN


3.3 Sesi Latihan

Untuk Program SPTS KPM, jurulatih-jurulatih dikehendaki mengadakan 3 sesi latihan seminggu. Setiap sesi latihan itu memakan masa 2 jam. Adalah diharapkan jurulatih-jurulatih akan menjalankan 12 sesi pada setiap bulan. Setiap sesi latihan itu dicadangkan mengandungi aspek berikut: i. Objektif latihan

O B

S A L
ii. iii. iv. v. vi. vii. Penutup i.

Pengenalan kepada latihan suaian fizikal. Latihan conditioning

Perkembangan teknik asas dimajukan dari aktiviti elemetari ke aktiviti kompleks dan seterusnya ke aktiviti pemainan sebenar. Gerakerja kumpulan Permainan kecil

K A P E

Objektif Latihan

Jurulatih hendaklah menyatakan objektif latihan dengan jelas. Biarlah objektif latihan itu dapat diukur. Objektif tingkah laku (Behavioural Objectives) adalah menepati dan mudah dikesan.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

18

19

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Contoh: Kemahiran Hantaran a. Objektif Psikomotor

Adalah diharapkan pelatih-pelatih dapat membantu hantaran dalam jarak 30m tepat pada sasaran dengan kadar 8/10 kali. b. Objektif Kognitif

Adalah diharapkan pelatih-pelatih dapat mengenalpasti konsep daya untuk menggerakkan bola dari satu kedudukan tepat ke arah sasarannya. c. Objektif Sosial

Adalah diharapkan pelatih-pelatih akan bekerjasama melakukan aktiviti latihan. ii. Pengenalan Kepada Latihan

Pengenalan latihan hendaklah aktif, mengandungi aktiviti mudah dan menyeronokkan. Tujuannya untuk memanaskan badan. Galakkan pelatih mencabar dengan mengajukan kemahiran yang berunsur imaginatif. Gerakerja kerenggangan hendaklah diadakan bersama. iii. Latihan Suaian Fizikal / Conditioning

S T P S
PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN

PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN


iv. Perkembangan Teknik Asas

Fasa ini pelatih didedahkan kepada kemahiran yang hendak diajar berdasarkan kepada objektif latihan. Pelatih diajar untuk melakukan kemahiran dengan jelas dan tepat. Perlu juga ia diberitahu cara melakukan dan mengapa ia dilakukan. Tunjukcara dan arahan yang jelas hendaklah dinyatakan. Ansur maju aktiviti itu perlu diadakan. Pembetulan yang mana-mana perlu hendaklah dilakukan dan diikuti dengan tunjukcara yang betul. Adakan aktiviti yang mudah terdahulu dengan beransur kepada aktiviti yang mencabar bersesuaian kepada permainan yang diingini oleh jurulatih. Jurulatih pasti mencipta dan memilih aktiviti-aktiviti yang menggalakkan perlakuan dan ini dapat menghasilkan latihan berkesan. Untuk kejayaan aktiviti ini perlu mengalami sesi latih tubi yang berkesan. Dengan ini saja dapat meningkatkan tahap kemahiran dan kecekapan. Lanjutan dari aktiviti itu hendaklah ditingkatkan lagi ke arah penggunaan kemahiran itu dalam situasi permainan. Jurulatih hendaklah menggalakkan penglibatan pelatih sepenuhnya. Jika aktiviti itu berkumpulan hendaklah kumpulan itu kecil supaya setiap pelatih dapat menyentuh bola dengan kerap. v. Gerakerja Kumpulan

Latihan suaian fizikal adalah satu proses yang sistematik dan mempunyai objektif untuk meningkatkan kecergasan melalui aktiviti fizikal yang terancang.

O B

S A L
20 21

K A P E

Pemain dikumpulkan mengikut saiz dan tahap kemahiran. Pengalaman dan rakan sebaya dapat digalakkan.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

vi.

Jurulatih dapat menghabiskan sesi ini dengan mengadakan permainan kecil. Sesuai jika ia digunakan sebagai menilai objektif latihan sesi tersebut.

Aktiviti kompleks dimajukan kepada aktiviti permainan sebenar adalah sesuai bagi mengukuhkan penggunaan kemahiran yang telah dipelajari. Kawasan permainan hendaklah cukup untuk pergerakan dan ditanda dengan jelas. vii. Penutup

Jurulatih boleh menamatkan sesi latihan itu dengan berbagai cara. Gerak kerja kendur dapat dilakukan. Boleh juga mengemukakan beberapa soalan yang berhubungan dengan permainan bolasepak atau dengan latihan yang dilakukan. Di samping melatih dengan cara yang betul, pelatih akan belajar lebih lagi dengan cara ia melakukannya dan digalak menggunakannya dalam permainan apabila dinyatakan oleh jurulatih. Kadar jangkamasa untuk melatih fasa tersebut boleh dijalankan seperti berikut: Fasa I Fasa II Fasa III Fasa IV Pengenalan latihan Perkembangan latihan Gerakerja kumpulan Penutup 15 20 min 35 40 min 15 20 min 5 10 min

S T P S
PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN
Permainan Kecil

PERSEDIAAN RANCANGAN LATIHAN


Intensiti latihan hendaklah dipertimbangkan. Jika didapati pelatih penat, maka eloklah diberi peluang mereka berehat. Adalah sesuai jika rehat itu dalam bentuk rehat aktif . Dalam masa yang sama juga sebarang penjelasan, arahan, butir latihan dapat diulangi lagi. Sebarang teguran dan pembetulan hendaklah dilakukan dengan tertib. Ada dua cara membuat pembetulan:a. Membuat pembetulan untuk semua:-

O B

S A L
b.

Jika ramai pelatih yang melakukan kesalahan, kumpulkan mereka dan jurulatih memberi penerangan atau tunjuk cara kepada semua pelatih. Membuat pembetulan individu:-

Jika sering sahaja melakukan kesalahan dan memerlukan pembetulan, maka ia seorang sahaja yang patut diberi perhatian dan penerangan. Pelatih yang lain boleh terus melakukan aktiviti tanpa diganggu.

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

22

23

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RANCANGAN LATIHAN
- PENGGAL - CONTOH SESI LATIHAN - CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN

S T P S
BAB IV

RANCANGAN LATIHAN
Adalah diingatkan bahawa objektif rancangan Penggal hendaklah dinyatakan. Untuk ini jurulatih perlu membuat tinjauan pada tahap pencapaian peserta yang ada. Cadangan masa latihan untuk kemahiran sebulan. PENGGAL I 20 MINGGU (60 SESI) 1. Hantaran -Jarak Dekat -Jarak Sederhana 2. Sepakan -Leret (drive) -Tinggi 3. Kawalan -Bola leret -Bola rendah

O B

S A L
6.

4. Penjagaan Gol -Tangkapan -Sepak lambung 5. Jaringan -Jarak sederhana Penilaian

K A P E
- 2 minggu 6 sesi - 2 minggu 6 sesi - 2 minggu 6 sesi - 1 minggu 3 sesi - 2 minggu 6 sesi - 1 minggu 3 sesi

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

24

25

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

PENGGAL II 20 MINGGU (60 SESI) 1. Hantaran -Jarak Sederhana -Jarak Jauh -Hantaran dan menyokong dalam permainan 2. Sepakan -Tinggi -Voli -Lencong 3. Penjagaan Gol -Menangkis -Membaling -Sepak separuh voli 4. Hantaran dan menyokong 5. Kelecek -Gerak keliru -Tukar arah -Larian dengan bola -Tukar arah 6. Jaringan -Jarak dekat 7. Tandukan -Pertahanan -Hantaran depan 8. Penilaian

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
- 2 minggu 6 sesi - 2 minggu 9 sesi - 1 minggu 3 sesi - 1 minggu 3 sesi

RANCANGAN LATIHAN
Adalah diingatkan bahawa objektif rancangan Penggal hendaklah dinyatakan. Untuk ini jurulatih perlu membuat tinjauan pada tahap pencapaian peserta yang ada. Cadangan masa latihan untuk kemahiran sebulan.

O B
- 3 minggu 9 sesi - 2 minggu 6 sesi - 2 minggu 6 sesi - 1 minggu 3 sesi - 2 minggu 6 sesi - 1 minggu 3 sesi

- 2 minggu 6 sesi

S A L
26 27

1 sesi 120 minit 1 minggu 120 x 3 1 bulan 360 x 4 Hantaran Jarak Dekat Hantaran Jarak Jauh Jaringan Kelecek Timang

K A P E
= 360 minit = 1440 minit = 25% (360 minit) = 25% (360 minit) = 20% (288 minit) = 20% (288 minit) = 10% (144 minit)

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RANCANGAN LATIHAN PENGGAL I:

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
PENGGAL II:

O B

S A L
28 29

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

PENGGAL III

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
4.2 CONTOH SESI LATIHAN

O B

S A L
OBJEKTIF (i) (ii) (iii) PERALATAN Bola : 10 20 (1 bola 2 peserta) Kon : 16

TARIKH : 12.1.2008 TEMPAT : Padang Bola Sepak. SMK Kampung Dew, Perak TAJUK : KEMAHIRAN HANTARAN TAHAP LATIHAN INTENSI FREKUENSI INTERVAL MASA : : : : 65% - 80% 8 9 ULANGAN 1 2 MINIT 2 5 MINIT

Pada akhir latihan pelatih dapat membuat hantaran jarak dekat tepat pada sasaran dengan kadar 7 daripada 10 percubaan.

Pelatih dapat mengenalpasti arah daya masa membuat hantaran tepat. Pelatih bekerjasama antara satu sama lain dalam aktiviti hantaran.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

30

31

(Semua aktiviti dijalankan dalam kawasan grid 60m x 40m).

CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN:AKTIVITI I : Gerakerja (i) Gerakerja Regangan (stretching) dilakukan selepas atau semasa bebera pa aktiviti kelonggaran.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
(ii) Gerakerja Memanaskan Badan

(Setiap aktiviti di atas dilakukan selama 10 saat) Rajah 5

O B

S A L
32 33

a) Berdua - tampar lutut b) Berdua - tampar tangan - berkeadaan tekan tubi c) Berdua - timbang garam d) Berlari ulang alik jarak 10m dengan isyarat i. Nombor ganjil ii. Nama buah iii. Gerakerja. e) Membawa bola dan membuat hantaran satu dua (Gerakerja (i) & (ii) boleh dilakukan berselang-seli)

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

AKTIVITI II (i)

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
: Kemahiran Hantaran Hantaran bola dalam kawasan 20m X 20m - Berdua

RANCANGAN LATIHAN
Tumpuan: - - (ii) Elakkan berlanggar Angkat kepala - mata melihat arah sasaran (Rehat antara aktiviti gunakan gerakerja regangan) Hantaran dalam grid 10m x 10m - Berdua - keadaan statik

O B

S A L
34 35

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Tumpuan: - - -

(iii) Hantaran dalam grid - berdua dalam pergerakan A1 membuat hantaran kepada sudut grid A2 berlari untuk mendapatkan bola. A2 membuat hantaran ke sudut grid untuk A1 mendapatkan bola. (hantaran ke ruang)

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Mata ke arah sasaran. Kaki dikejapkan di bahagian buku lali semasa menyentuh bola Gunakan bahagian dalam kaki

RANCANGAN LATIHAN
Tumpuan: - - - (iv) Gunakan kaki kiri & kaki kanan. Bahagian dalam & luar kaki Kelajuan bola

Hantaran dalam grid berdua - pergerakan dan sudut grid (Rajah 9)

O B

S A L
36 37

A1 membawa bola berpusing mengelilingi kon dan bergerak ke belakang. Apabila A1 sampai ke kon hadapan, membuat hantaran ke A2 dan melalukan aktiviti yang serupa.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Tumpuan: - - - (v)

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Kelajuan bola Mata ke arah sasaran Angkat kepala 3 lawan 1 dalam grid 10m x 10m (Rajah 10)

RANCANGAN LATIHAN
Tumpuan: - Gerakeliru dalam hantaran - Sudut hantaran - Kelajuan bola - Ketepatan - Sambung kepada 4 lawan 2

O B

S A L
Kumpulan I

AKTIVITI III - Gerakerja Kumpulan Kumpulan Berenam

Latihan hantaran bola. Hantaran ikut tertib nombor yang diberikan 1-2-3-4-5-6 dalam grid 20m x 10m. Rajah 11

K A P E

(Semua peserta hendaklah bergerak)

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

38

39

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Kumpulan II

Latihan sepak bola leret. Berdua berhadapan dengan sasaran 2 kon dalam jarak 1.5m. Menyepak ke arah kawan dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. (Rajah 12)

Kumpulan III

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 12

RANCANGAN LATIHAN
Bergerak dalam grid 10m x 10m. B mengawal bola ke kiri atau kanan sebelum menghantar semula ke A. Selepas lima percubaan A menggantikan tempat B.

Latihan mengawal bola tinggi Berdua. A melambung bola ke B untuk dikawal dengan berbagai-bagai bahagian kaki.

O B

S A L
40 41

K A P E
Rajah 13

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Kumpulan IV

Latihan menanduk bola Berdua berhadapan - A melambung bola untuk B menanduk ke A semula - grid 10m x 10m (Rajah 14) Setelah 5 percubaan A menggantikan tempat B.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 14

RANCANGAN LATIHAN
Kumpulan-kumpulan bertukar tempat dari I -> II -> III -> IV -> I setelah mendapat arahan dari jurulatih.

O B

S A L
1. 2. 3. 4.

AKTIVITI IV : Permainan Kecil

K A P E
Rajah 15

Empat kumpulan Lari berganti-ganti dengan bola jarak 20m. Mula dengan berjalan 2 kaki Larian 2 kaki Berlari sebelum pindahkan bola timbang 5 kali dengan kaki Berlari sebelum pindahkan bola tandukan antara satu sama lain sebanyak 5 kali.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

42

43

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

PENUTUP

I. Lari anak II. Regangan (stretching) III. Tarik nafas dan hembus nafas IV. Analisa

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
CONTOH AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN

RANCANGAN LATIHAN
Contoh latihan berikut adalah sebagai panduan kepada jurulatih. Jurulatih digalakkan mengikuti sesi latihan bersesuaian dengan kehendak pemain berdasarkan kepada kebolehan dan tahap umur mereka. 1. KEMAHIRAN HANTARAN

4.3

O B

S A L
Intensiti Rehat Masa Ulangan AKTIVITI I

Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan ini mempunyai tahap kerja seperti berikut: : Sederhana (50% - 70%) : Rehat aktif : 2-3 minit : 7-10 ulangan

Latihan Hantaran Jarak Dekat

Organisasi : Berdua berhadapan dengan menggunakan sebiji bola dalam ruang grid 10m x 10m. Latihan : Bola statik, A menghantar bola ke B dan sebaliknya. Berulangan.

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

44

45

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

(Rajah 16)

Cuba membuat hantaran dengan menggunakan kaki kiri dan kanan. Tumpuan: - Ketepatan dan arah - Sentuhan pada bola dengan bahagian dalam kaki - Kejapkan kaki semasa menyentuh bola

(Jika kegunaan bahagian dalam kaki sudah dikuasai maka boleh diteruskan dengan bahagian luar kaki pula dan seterusnya dengan menggunakan pelbagai bahagian kaki). Aktiviti tersebut boleh dimajukan dengan pergerakan. Bola bergerak dan pemain berlari untuk membuat hantaran. Kawalan bola leret oleh diperkenalkan. Pergerakan itu boleh dilakukan pada hadapan atau pada sisi.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
AKTIVITI II

Rajah 17: Menolak bola ke sisi sebelum hantaran.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Organisasi: Bertiga dengan menggunakan sebiji bola. Bergerak dalam kawasan grid 10m x 10m. Latihan: A menghantar bola ke B. B mengawal bola dan berpusing menghantar ke C. A dan C berada di penjuru grid. B berada di tengah grid.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

46

47

Tumpuan: - Sama seperti aktiviti I - Mata tumpu pada bola

Rajah 18: Hantaran dan kawalan bola leret.

Aktiviti ini boleh dimajukan dengan pergerakan aktif. A, B dan C berada di luar grid. Selepas A membuat hantaran kepada B, A berlari ke arah garisan grid yang kosong A1. Selepas B membuat hantaran pada C ia pun berlari ke grid yang kosong B1 dan seterusnya.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
Tumpuan:

Rajah 19: Membuat hantaran dan berlari ke tempat kosong.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

- Mata hendaklah memandang pada bola - Gerak keliru semasa membuat hantaran - Cubakan aktiviti ini dengan 2 sentuhan satu mengawal dan 1 membuat hantaran. AKTIVITI III

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

48

49

Organisasi: 4 lawan 1. 4 pemain berada di luar garisan grid. Seorang pemain berada di tengah grid. Sebiji bola digunakan.

Latihan: 4 pemain yang di luar garisan grid menyimpan bola sesama sendiri dengan membuat hantaran. Pemain yang berada d itengah grid cuba merebut bola. 4 pemain luar hendaklah sentiasa berada di luar garisan. Jangan masuk ke dalam grid.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
Tumpuan: - - - - Menyokong dengan betul selepas membuat hantaran Ketepatan hantaran Kelajuan bola Gerak keliru semasa buat hantaran

Rajah 20: Hantaran 4 lawan 1

O B

S A L
50 51

Kemahiran hantaran jarak dekat boleh dimajukan dalam aktiviti permainan kecil. 3 lawan 2, 4 lawan 4, 5 lawan 5 dan seterusnya mengikut kehendak jurulatih. Hantaran: Terdapat beberapa teknik untuk membuat hantaran:

1. Bahagian dalam kaki Bila membuat hantaran dengan bahagian dalam, kaki dicuding seperti dalam rajah:

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Kilaskan kaki arah sisi sehingga mengarah ke hadapan. Kaki diangkat dan dihayun ke bahagian tengah bola. Kaki penyokong diletakkan kira-kira 6 di sisi bola mengarah ke arah hantaran.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
2. Hantaran bahagian luar kaki:-

Bila melakukan teknik hantaran bahagian luar kaki, kaki dicuding kebawah seperti dalam rajah 22(a):-

O B

S A L
52 53

Dalam kedudukan seperti di atas, tendang bola ke hadapan dengan menggunakan pergerakan di bahagian lutut. Badan hendaklah condong ke hadapan sambil membuat hantaran dan berat badan di bawa ke kaki penyokong. Teknik ini digunakan untuk hantaran jarak dekat ataupun sambil berlari dan dapat dilakukan dengan pantas.

K A P E
Rajah (22a)

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

3.

Bagi melakukan teknik hantaran lambong bola ditendang dengan bahagian kekuda kaki. Sambil berlari dan bila hampir dengan bola, kaki penyokong hendaklah berada kira-kira 6 di sisi bola dan jauh sedikit dari garis kedudukan bola seperti dalam rajah. Bola hendaklah disentuh di bahagian bawah. Pastikan lutut kaki penyokong dan kaki yang menendang berada di belakang bola seperti dalam rajah.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 22(b) Hantaran lambung:

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
4.

Hantaran Chip:

Kaki penyokong diletakkan jauh dari bola. Hayunan tendangan bermula di bahagian lutut. Bola ditendang di bahagian bawah. Lihat rajah. Bahagian hujung kaki menyentuh bola.

K A P E
Rajah 23

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

54

55

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

5.

Hantaran dilakukan ke arah belakang pemain. Kaki yang menendang dihayun melintasi bola dan kemudian dihayun ke arah belakang sambil meluruskan bahagian kaki di bahagian lutut. Bola disentuh dengan tumit di kawasan tengah. Selepas sentuhan kaki dibengkokkan.Kaki menendang tidak menyentuh tanah sewaktu melakukan teknik ini. Kaki penyokong hendaklah berada di hadapan sewaktu melakukan teknik ini. Lihat rajah 25:-

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 24 Hantaran tumit:

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
A.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Rajah 25 2. KEMAHIRAN KAWALAN Tahap kerja untuk aktiviti-aktiviti yang dicadangkan adalah seperti berikut: Latihan Kawalan

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

56

57

Intensiti Rehat Masa Ulangan

AKTIVITI I

Organisasi: Berdua berhadapan dalam grid lOm x lOm. menggunakan sebiji bola. Latihan: A melambung bola ke B. B mengawal bola dengan kaki - meng gunakan teknik kawalan yang dipelajari terdahulu. Tumpuan: - Mata pada bola - Menuju ke arah bola

Setelah jurulatih membuat perkembangan pemain, lakukan beberapa tunjukcara mengawal bola dengan bahagian badan seperti: - Kawalan menggunakan tapak kaki - Kawalan menggunakan bahagian dalam kaki

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
: : : : Sederhana (50% - 70%) Rehat aktif 2 3 minit 7 10 ulangan Rajah 26

RANCANGAN LATIHAN
- - - - - Kawalan menggunakan bahagian luar kaki Kawalan dengan betis (shin) Kawalan dengan peha Kawalan dengan dada Kawalan dengan kepala

O B

S A L
AKTIVITI II

Tahap pencapaian pelajar hendaklah diambilkira sebelum mengenalkan kemahiran kawalan seterusnya. Aktiviti I boleh dilanjutkan dengan A menyepak lambung kepada B untuk membuat kawalan.

Organisasi: Bertiga dengan seorang pemain berada di tengah dalam kawasan grid 10m x 20m.Kon boleh diletakkan dekat pemain tengah. Latihan: A sebagai pengumpan (server) membuat hantaran kepada B. B mengawal bola berpusing mengelilingi kon dan hantar kepada C. C menghantar semula kepada B.

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

58

59

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Tumpuan: Sama seperti aktiviti I. - Gerak keliru semasa menerima bola dan pengumpan. - Hantaran tepat

(Latihan ini boleh dimajukan dengan mengadakan oposisi di belakang B. Oposisi ini hendaklah pasif - sehingga B dapat keyakinan). Mulakan aktiviti dengan kawalan bola leret dan maju kepada bola tinggi.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 27: Kawalan bola dan hantaran

RANCANGAN LATIHAN
Mengawal bola dengan bahagian tapak:-

O B

S A L
60 61

Mengawal bola dengan bahagian tapak. Sesuai untuk mengawal bola tinggi yang datang lurus. Kaki mengawal diangkat dan bersedia hingga bola jatuh dan kemudian memerangkap bola dengan tapak ke tanah. Berat badan hendaklah berada pada kaki penyokong dan bola dikawal dengan cermat cushien sambil menarik bola ke belakang. Mengawal bola dengan bahagian dalam kaki (Rajah 29):-

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Kaki diangkat ke atas. Bahagian bawah kaki dicondongkan supaya dapat menahan bola. Bahagian dalam kaki digunakan untuk memerangkap bola. Pergerakan dikawal bila bola menuju arah kaki. Sebaik-baik bola dikawal tarik kaki dan bola berada dalam kawalan. Jika kaki kiri digunakan untuk mengawal bola, bola akan digerakkan ke arah kiri. Mengawal bola dengan bahagian luar kaki (Rajah 30):-

Kaki yang digunakan untuk mengawal bola menyilang kaki penyokong. Kaki yang digunakan diangkat dan dicuding ke arah dalam. Sewaktu bola dikawal dengan bahagian luar kaki, berat badan berada di kaki penyokong.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
Mengawal bola dengan betis (Rajah 31):-

O B

S A L
62 63

Berat badan di bahagian hujung kaki. Pemain berdiri berhadapan haluan bola. Pusat graviti ke hadapan dengan membengkok lutut. Tumit kaki diangkat. Bahagian badan condong ke hadapan. Pandangan ditumpu ke arah haluan bola. Bola yang melantun akan ditahan dengan tulang kering (shin).

K A P E
Rajah 31

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Mengawal bola dengan bahagian paha (Rajah 32):-

Pemain berhadapan dengan arah datang hola. Berat badan berada di kaki penyokong dan kaki tersebut dihengkokkan. Kaki yang akan mengawal bola diangkat, lutut dibengkokkan dengan kedudukan 50-60 dengan betis. Bola yang datang akan dikawal dengan bahagian paha. Kaki dijatuhkan sebaik-baik bola dapat dikawal dengan paha.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 32

RANCANGAN LATIHAN
Mengawal bola dengan dada (Rajah 33 (a) (b) (c)):-

O B

S A L
64 65

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Mengawal bola dengan kepala (Rajah 34):-

Mengawal bola dengan kekura kaki (Rajah 35 (a) (b) (c)):-

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 34 Rajah 35 (a)

RANCANGAN LATIHAN

O B
Rajah 35 (b)

S A L
3. AKTIVITI I

KEMAHIRAN KELECEK

Tahap kerja aktiviti-aktiviti yang dicadangkan adalah seperti berikut:Intensiti : Sederhana (50%-70%) Rehat : Rehat aktif Masa : 2 - 3 minit Ulangan : 7 10 ulangan Kemahiran mengelecek / berlari dengan bola.

K A P E
Rajah 35 (c)

Organisasi: Berlari dengan bola dengan cara susur benang di antara kon yang dibariskan dengan jarak 2m antara 1m (pergi dan balik).

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

66

67

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Tumpuan: - Mata pandang hadapan 2m dan bola - Gunakan bahagian dalam dan luar kaki - Gunakan kaki kin dan kanan - Imbangan badan RAJAH 36: Mengelecek antara kon

Aktiviti ini boleh dimajukan lagi iaitu berlari dengn bola kepada kon yang terletak di hadapan barisan dalam jarak 5-10m. Pada kon itu pemain dikehendaki membuat pusingan. RAJAH37: Selepas mengelecek antara kon pemain berlari dengan bola ke kon di hadapan dan membuat pusingan.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 36

RANCANGAN LATIHAN
kan dengan kelecek menggunakan bahagian dalam kaki kanan dahulu, diikuti kaki kiri pula, sebelum dijalankan dalam satu perlakuan. AKTIVITI II

Organisasi: Berdua berhadapan menggunakan sebiji bola.

Jurualatih hendaklah menekankan kepada perlakuan yang betul. Boleh dimula-

O B

S A L
68 69

Latihan: A mengelecek bola dengan menggunakan bahagian dalam, luar dan tapak kaki di hadapan B yang berada di sebelah garisan. A mengelecek bola tetapi tidak boleh melintasi garisan B. Jika melintasi garisan, B merebut bola dan mula mengelecek. Tumpuan: - Menggunakan tapak kaki untuk menarik bola. - Kawal bola berhampiran dengan kaki. RAJAH 38: Mengelecek berseorangan 1 Iwn 1 (pasif)

K A P E
Rajah 38

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AKTIVITI III

Organisasi: Bola seorang sebiji dan berlari dalam satu kawasan 15m x 15m. Letakkan beberapa kon dalam kawasan itu. Latihan: Pemain berlari dengan bola dalam kawasan dengan tiada berlanggar antara satu dan juga kon. Tukar arah dengan menggunakan tapak kaki untuk mematikan bola, bila mendengar isyarat dari jurulatih (Rajah 38). Tumpuan: - Imbangkan badan dengan baik - Mata pandang ke hadapan elak berlanggar - Tukar rentak (isyarat dan jurulatih) Mengelecek dalam kawasan terhad

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Rajah 39

RANCANGAN LATIHAN
Contoh Tambahan Kelecek Bola Kelecek bola:-

O B

S A L
Rajah 40

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

70

71

A. Bola ditolak dengan kaki kiri menuju bahagian dalam kaki kanan. Bola lantunan itu di bawah ke arah kiri (Rajah 41).

B. Acah untuk menendang dengan kaki kanan. Tetapi bola dibawa dengan bahagian luar kaki kanan (Rajah 42). C. Acah untuk menendang tetapi memusingkan bola dengan bahagian dalam kaki yang sama dan bergerak maju (Rajah 41).

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
atas (Rajah 42).

D. Acah untuk menendang-tolak bola dengan bahagian dalam kaki yang sama melalui kangkang dan mainkan bola dengan kaki kiri seperti dalam rajah di

O B

S A L
Intensiti Rehat Masa Ulangan : : : : AKTIVITI I

E. Langkah atas bola kemudian mainkan dengan bahagian dalam kaki kiri. (Rajah 43). 4. KEMAHIRAN MENENDANG Tahap kerja aktiviti-aktiviti berhubung dengan kemahiran itu ialah Sederhana (50% - 70%) Rehat Aktif 2 3 minit 7 10 ulangan

K A P E

Kemahiran sepakan leret dan sepakan lencong (bend)

Organisasi: Berdua dengan 3 biji bola. Berhadapan pada jarak 30m dalam kawasan grid. 2

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

72

73

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

kon dengan jarak 3m diletakkan di antara mereka.

Latihan: Menendang leret atau lencong menerusi sasaran (2 kon) kepada kawan. A sepak kesemua bola dahulu ke B.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
Tumpuan: (i) (ii) (iii) (iv) bola (v)

RAJAH 45: Menyepak bola lencong

Imbangan badan Kederasan lari landas Kederasan segmen betis Sentuhan bola pada bahagian kaki atas (kekura kaki) di tengah gravity Untuk sepakan lencong sepak menyisi dari gravity bola

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Setelah pemain mencapai kecekapan yang diperlukan, majukan dengan menggerakkan bola ke hadapan dan ke sisi. Tambahan juga seorang untuk membuat umpanan dari hadapan dan sisi. Organisasinya sama untuk sepakan chip. Daripada kon adakan seorang pemain ditengah.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

74

75

Tumpuan: (i) Tendang di bawah graviti bola (ii) Kesan kejutan semasa menyentuh bola (iii) Kejapkan sendi buku lali

Organisasi sama juga untuk sepakan tinggi atau hantaran jarak jauh. Kedudukan antara pemain A dan B dijarakkan sehingga 40m. Tumpuan: (i) Imbangan badan (ii) Kaki yang tidak menendang berada belakang sedikit dari bola (iii) Sentuhan kaki menendang di bawah graviti bola (iv) Arah ketepatan Contoh Menendang

Tendang lambong (Rajah 46):

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
1. 2. 3. 4. 5.

Perhatian tendang lambong (Rajah 47):

Kaki penyokong dibelakang bola dan kearah sisi bola. Kaki tendangan dihayun jauh ke belakang. Badan dicondongkan ke belakang sewaktu tendangan. Bola ditendang di bawah sekali. Selepas tendangan, kaki hendaklah dilajakkan terus kearah sasaran.

K A P E
Rajah 47 Rajah 48

Tendangan Leret

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

76

77

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
1. 2. Bahagian yang digunakan ialah instep kekuda kaki. (Rajah 49 & 50) Untuk memastikan bola rendah kaki penyokong selari dengan bola dan

RANCANGAN LATIHAN
3. 4. 5. 6. hujung kaki menghala arah sasaran Berat badan pada kaki penyokong. Bahagian badan berada dalam keadaan atas bola. Lutut berada dalam keadaan atas bola sewaktu tendangan dibuat. Tendangan hendaklah pada bahagian tengah bola.

O B

S A L
5.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

KEMAHIRAN SEPAKAN VOLI

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

78

79

AKTIVITI I

Organisasi: Bertiga. Berdiri berhadapan dan menggunakan tiga biji bola.

Latihan: A melampung bola ke B. B membuat sepakan voli ke C. aktiviti dalam grid 10m x 10m. Bergiliran selepas 7 10 sepakan.

Tumpuan: (i) (ii) (iii) (iv)

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Imbangan badan Sepak bahagian dalam kaki dan luar kaki. Mata pada bola Kejapkan (kuncikan) sendi kaki semasa sentuhan bola

RANCANGAN LATIHAN
dalam keadaan dirian. Organisasi yang sama boleh digunakan untuk sepakan basikal. Lambungan bola dari A mesti diawasi. Sepakan Voli

Boleh dimulakan dengan B berada dalam kawasan duduk panjang. Kemudian

O B

S A L
1.

K A P E

Digunakan sewaktu membuat serangan ataupun bertahan (Rajah 53).

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

80

81

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

2.

Teknik:

1. Berdiri bertentangan dengan bola. 2. Badan dipusing dan dikilas kea rah tendangan. 3. Kaki tendangan diluruskan. Tendangan dilakukan di paras pinggang untuk mendapatkan kelajuan pada tendangan. Perhatian:

Melompat ke arah tendangan dan melakukan tendangan, lebih baik daripada berpusing dengan berlandaskan hujung kaki. 6. KEMAHIRAN TANDUKAN Tahap kerja aktiviti-aktiviti kemahiran tandukan ialah:Intensiti Rehat Masa Ulangan : Sederhana (50% - 70%) : Rehat Aktif : 2 3 minit : 7 10 ulangan

KEMAHIRAN MENANDUK BOLA AKTIVITI I:

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Bola ditendang sewaktu bola berada dalam lambongan.

RANCANGAN LATIHAN
Organisasi: Berdua dalam jarak 5m.Gunakan 1 biji bola.

Latihan (i): A memegang bola dihadapan dan menarik kearah dahi untuk membuat tandukan ke D. Tumpuan: (i) (ii) (iii)

O B

S A L
AKTIVITI II Latihan:

Gunakan dahi Lentingkan leher ke belakang Mata buka dan pandang bola

Latihan (ii): A lambung bola dan menanduk bola ke B.

Latihan (iii): B melambung bola ke A untuk ditanduk kea rah B semula. (Boleh dilakukan bertiga dalam kotak grid 10m x 10m A lambung ke B untuk ditanduk ke C) Latihan (iv): Tanduk-menanduk diantara 1 Berdua,bertiga dan berempat.

K A P E

Organisasi: Bertiga. Seorang mengumpan bola untuk ditanduk.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

82

83

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

A melambung bola kea rah B dan C. B berdiri dihadapan C seperti seorang penyerang. C datang dari belakang B dan menanduk bola tinggi ke arah C. Lambungan bola dari A hendaklah diawasi. Tumpuan: (i) Tanduk tinggi kea rah sasaran (ii) Buka mata (iii) Lompat tinggi dari penyerang B Tandukan Statik (Rajah 54): 1. 2. 3.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Bola ditanduk dengan bahagian dahi. Bahagian tengkok dikemaskan dan dagu ditarik kea rah dada. Bahagian abdomen dilengkong ke belakang.

RANCANGAN LATIHAN

Tandukan Statik: (Rajah 54)

O B

S A L
84 85

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Tandukan Sambil Melompat (Rajah 55):

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

1. Lompatan hendaklah tinggi kea rah bola. 2. Jangan melompat ke 3. arah bola dari bawah kerana bola akan ditanduk dengan bahagian atas kepala. 4. Lompatan dengan berlandaskan satu kaki. 5. Kedua-dua kaki dibengkokkan ke belakang. 6. Badan dilengkong ke belakang untuk mendapatkan daya tandukan yang padu. Tandukan Sambil Melompat: (Rajah 55)

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

Tandukan Sambil Melompat (Rajah 56):

O B

S A L
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tangan digunakan untuk dapat ketinggian dalam lonjakan. Belakang lengkung. Bahagian belakang dihayun ke depan. Tengkok dikemaskan. Tandukan ke arah tepi - untuk jaringan (Rajah 57) - hantaran Teknik sama Cuma memusingkan bahagian ke arah mana bola hen dak dihantar.

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

86

87

7.

Tahap kerja aktiviti-aktiviti ini adalah: Intensiti : Sederhana (50% - 70%) Rehat : Rehat aktif Masa : 3 4 minit Ulangan : 7 10 ulangan (i)

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
KEMAHIRAN PENJAGAAN GOL KEMAHIRAN MENANGKAP BOLA TINGGI

RANCANGAN LATIHAN
Seorang sebiji bola, lambung dan tangkap. Latihan: Lambung bola dan tangkap menggunakan 2 tangan dan memeluk bola ke badan. Tumpuan: (i) Mata pada bola (ii) Lompat dan tangkap bola (iii) Bawa bola ke dalam badan AKTIVITI II

AKTIVITI I Organisasi:

O B

S A L
AKTIVITI III

Organisasi: Berdua berdiri berhadapan dalam jarak 5m 7m. Gunakan 1 biji bola.

Latihan: A membaling bola ke B. B menangkap bola tersebut. Kemudian baling semula ke A. Tumpuan: (i) Baling paras perut, dada dan tinggi (ii) Pergi menemui bola dahulu (iii) Tangkap bola dan bawa masuk ke perut

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

88

89

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Organisasi: Berdua berhadapan. Penjaga gol berdiri melutut dalam jarak 5m.

Latihan: A baling bola ke B (penjaga gol). B memungut bola di hadapan badannya dengan membongkok atau separuh melutut. (ii) KEMAHIRAN MENANGKAP BOLA LERET Latihan: A menggolek bola ke B (penjaga gol). B memungut bola dihadapan badannya dengan membongkok atau separuh melutut. Penjaga Gol:

Menangkap bola rendah:-

Kedudukan tangan sewaktu menangkap bola rendah. (b)

Lengan dan kaki dijadikan pengadang untuk menahan bola. (a) Satu gaya menangkap bola rendah. Lutut jadi pengadang.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
90 91

Menangkap bola tinggi:-

Menangkap bola tinggi badan berada di arah kedatangan bola. (a)

Kedudukan tangan sewaktu menangkap bola tinggi. Jari tangan meliputi bola. (b)

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Kedudukan menangkap bola paras perut atau dada. Badan ditunduk bagi mengurangkan kuasa tendangan.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
Rajah 61

Menyelamatkan bola yang datang dari arah tepi. Badan dijatuhkan ke sisi dan tangan diluruskan sejauh yang boleh.

K A P E
Rajah 60

Tumpuan: 1. Memungut bola dengan tangan secara mengaut. 2. Bola dihadapan.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

92

93

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

3. (iii)

Organisasi: Berdua berhadapan dengan jarak 40m. 1 biji bola digunakan.

Latihan: A menyepak lambung ke B. B ulang sepak ke A. Bermula dengan dirian dan beransur kepada larian perlahan sebelum sepakan. Tumpuan: 1. Lambungan hendaklah di hadapan sedikit. 2. Sepak dengan bahagian kura kiri. 3. Ketepatan. 4. Bukan ketinggian yang dikehendaki tetapi jarak. 5. Imbangan badan. 6. Koordinasi.

Organisasi untuk kemahiran menggolek/membaling adalah sama. Latihan yang berkesan boleh dijalankan di kawasan gol itu sendiri.

AKTIVITI KUMPULAN KECIL

S T P S
RANCANGAN LATIHAN
Bola dibawa ke perut KEMAHIRAN SEPAK LAMBUNG

RANCANGAN LATIHAN
adakan untuk mengukuhkan kemahiran yang telah dipelajari. Permainan kecil ini banyak faedahnya. Di antaranya ialah:1. Mudah dikawal 2. Penyertaan agak menyeluruh 3. Menyeronokkan 4. Konsep pertandingan dijelaskan 5. Ruang kecil 6. Mudah membuat pembetulan / teguran 7. Mudah pemerhatian 8. Menepati objektif pengajaran 9. Organisai mudah dan pantas 10. Relevan kepada permainan bola sepak sebenar.

Beberapa contoh permainan kecil diterangkan berikutnya. Jurulatih hendaklah mengenalpasti objektif latihan/permainan kecil ini dimainkan. Biasanya ia di-

O B

S A L
AKTIVITI I

Biasanya permainan kecil ini dimulakan dari: 1 lwn 1 2 lwn 2 3 lwn 3 4 lwn 4 dan seterusnya. Boleh diperkenalkan gerakan taktikal jika perlu.

Kawasan pergerakannya pula adalah bergantung kepada bilangan pemain mengambil bahagian. Tahap kerja aktiviti ini:Intensiti : 85% - 100% Rehat : Rehat sepenuh Masa : 10 15 minit Ulangan : 2 3 ulangan

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

94

95

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Organisasi: Bermain di kawasan grid. Keluasannya bergantung kepada bilangan pemain yang mengambil bahagian. (Jika 5 lawan 5, kawasan grid yang diperlukan ialah 40m X 20m). Bermain ke arah 2 gol seluas 2m.

AKTIVITI II

Organisasi: Bermain dalam kawasan 30m x 30m. Tiga kon gol diadakan. 1 penjaga gol yang diperlu untuk permainan ini. Boleh bermain antara 5 lawan 5, 6 lawan 6, 8 lawan 8. Jaringan boleh dilakukan dari mana-mana arah. Penjaga gol boleh baling bola ke mana arah yang disukai.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
AKTIVITI III AKTIVITI IV

Organisasi: Bermain kepada 2 gol. Boleh dijaringkan dari mana-mana arah yang boleh. Pasukan A mengawal 1 gol dan pasukan B mengawal 1 gol. Keluasan bermain juga berasaskan kepada bilangan pemain mengambil bahagian.

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

96

97

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Organisasi: Gol diadakan di tengah kawasan permainan. Boleh dijaringkan dari arah mana yang diberi peluang. Pemain-pemain mesti berada di separuh padang masingmasing. Hantaran kepada kepada kawan boleh dilakukan.

AKTIVITI V

Organisasi: Untuk menjaringkan gol (mata) bola hendaklah dibawa melepasi garisan lawan di antara kon. (Sesuatu untuk pertahanan untuk pulang ke tempat sendiri dan member rintangan).

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

RANCANGAN LATIHAN
Organisasi: Penjaga gol berdiri sisi kon, bersedia untuk menangkap bola. Jika dapat tangkap, 1 mata diperolehi. 2 pasukan yang bermain boleh menggunakan balingan, tandukan dan diarahkan kepada penjaga golnya. Sepakan voli boleh digunakan.

AKTIVITI VI

O B

S A L
AKTIVITI VII AKTIVITI VIII Organisasi:

Organisasi: Bermain dengan 4 gol. 2 gol untuk dikawal oleh pasukan A dan 2 gol di kawal oleh pasukan B. luas padang 30m x 30m.

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

98

99

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

5 penyokong menentang 3 pasukan dalam separuh padang.Pemain-pemain itu tidak dibenarkan berlari ke separuh padang yang berlawanan mereka. Guna gol sebenar dan kawasan permainan ialah 20m x 40m. Tiap pasukan boleh membuat hantaran kepada kawasan mereka.

Jurulatih boleh menyatakan beberapa syarat di samping undang-undang dan peraturan permainan yang dijalankan. Syarat seperti menggunakan kaki kiri sahaja, menanduk untuk jaringan, mencipta hantaran dinding sebelum jaringan dan sebagainya digalakkan. Ini boleh mengukuhkan penguasaan kemahiran pelajar. Sayugia diingatkan bahawa semua permainan yang dijalankan hendaklah bersesuaian dengan objektif latihan pada sesi tersebut. Permainan-permainan yang diadakan semasa kelas Pendidikan Jasmani difikirkan sesuai boleh juga dimasukkan.

S T P S
RANCANGAN LATIHAN

O B

S A L
PENILAIAN

- OBJEKTIF

- SUBJEKTIF - FOMATIF - SUMMATIF

K A P E
BAB V PENILAIAN
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

100

101

Jurulatih sekarang sudah dalam rangka melatih pelajar-pelajar Tunas Cemerlang permainan bola sepak. Untuk mengetahui pencapaian pelajar-pelajar tersebut maka satu penilaian perlu dibuat. Dengan berbuat demikian jurulatih dapat mengukur, menyukat dan menguji.

Data-data ini dapat digunakan sebagai maklum balik untuk mendapatkan satu gambaran bermakna tentang pencapaian pelajar-pelajar. Bukan sahaja itu yang didapati, juga mengenai keberkesanan pengajaran/latihan jurulatih dikenalpasti.

Dalam hal ini alat pengukuran yang digunakan nanti dapatlah dengan jelas member gambaran yang sah dan tepat. Untuk ini jurulatih mestilah mempunyai satu alat sah atau pun ujian yang sah yang boleh mengukur dan mendapat maklum balik dengan jelas. Ujian yang baik: i. Sistematik ii. Alat ukuran yang sah dan standard iii. Menepati apa yang hendak diukur iv. Objektif v. Boleh dibuat secara amali, teori atau lisan

Setelah mendapat data-data dan maklum balas, maka dapatlah jurulatih memproses, menganalisa dan membanding dan itulah dimaksudkan dengan penilaian.

Penilaian yang ringkas akan menghasilkan gambaran yang ringkas dan cetek. Penilaian yang terperinci akan menghasilkan maklumat yang mendalam tentang prestasi pelatih-pelatih yang diajar.

S T P S
PENILAIAN

PENILAIAN
Keseluruhannya penilaian dapat member: i. Pengetahuan prestasi sebenar ii. Kesan kualiti-pelajar & pelajar-pelajar (pengajaran & pembelajaran) iii. Kemudahan untuk pengkelasan iv. Motivasi v. Kegunaan kajiselidik

O B

S A L
103

6.1 Penilaian objektif Penilaian ini dapat menyukat dengan tepat dan sah. Member gambaran yang jelas tentang pencapaian setiap kemahiran. Contohnya seperti menguji sepak penalti. Tiap satu gol, diberi lima (5) mata, jika lima (5) gol maka peserta itu memperolehi 25 mata. 6.2 Penilaian Subjektif Penilaian subjektif berdasarkan kepada pemerhatian tingkahlaku pelatih semasa ia bermain ataupun melakukan sesuatu kemahiran. Ia lebih menitik beratkan tentang ikutan perlakuan (teknik) yang sesuai dikehendaki dalam situasi permainan itu. Dalam hubungan ini, permarkahan seorang jurulatih dengan yang lain mungkin terdapat perbezaan. Ada penilaian dilakukan selepas jurulatih mengajar beberapa sesi latihan yang mengandungi satu kemahiran. Penilaian yang dibuat dengan segera itu dipanggil Penlaian Formatif. Terdapat juga penilaian yang dibuat pada penghujung latihan, seperti akhir penggal atau akhir tahun. Penilaian mi dipanggil Penilaian Summatif. Ujian untuk mengenalpasti pencapaian kemahiran peserta, dicadangkan jurulatih melihat set ujian yang ditunjukkan oleh Bobby Charlton semasa kursus be-

K A P E

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

102

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

liau kepada guru-guru pada 6-10 September, 1988. Masa menilai

Penilaian hendaklah dijalankan tiga kali dalam satu penggal/semester, seperti berikut: a. Ujian i - minggu ke 3 selepas pendaftaran b. Ujian ii - minggu ke 6 selepas pendaftaran c. Ujian iii - minggu akhir semester

S T P S
PENILAIAN

PENUTUP

O B

S A L
105

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

104

S T P S
PENUTUP

O B

S A L
107

K A P E
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - BOLA SEPAK

106

Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia