Anda di halaman 1dari 7

1.Warnakan benda hidup dengan merah dan benda bukan hidup dengan biru.

2. Gunting dan

12 markah

tampal serta

kelaskannya
1

mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup Benda bukan hidup

3.Isi tempat sesuai.

kosong
2

dengan

10 jawapan yang markah

i) Manusia

!!!!!!......

dan

!!!!!!! merupakan benda hidup. ii)"ontoh benda bukan hidup adalah seperti batu !.!!!!!!.. awan !!!!!! dan sebagainya. iii) #u$ing memerlukan !!!!!!!! keperluan asas

iaitu air

makanan dan

!!!!!!!! tinggal untuk meneruskan kelangsungan hidup. i%) &enda hidup akan !!!!!!!! jika

tidak mendapat keperluan asas. %)'emua benda hidup memerlukan tempat tinggal untuk !!!!!!!!!.. diri daripada bahaya dan an$amam musuh. melindungi kereta mati angin udara haiwan tempat tumbuhan ( markah
3

).Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Hidung

Mata

Telinga

Rambut

Mulut 10 markah
)

*.Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Badan

Kepala

Tangan

Kaki

Jari

10 markah

Anda mungkin juga menyukai