Anda di halaman 1dari 11

ADAT RESAM KELAHIRAN ANAK KAUM CINA Bagi orang-orang Cina , kelahiran anak juga merupakan satu peristiwa

penting . Ibu-ibu kaum Cina sangat mengambil berat terhadap diri mereka sendiri sebelum melahirkan anak . Keluarga Cina mempunyai beberapa kepercayaan semasa ibu mengandung . Misalnya , di dalam bilik ibu , perabot tidak boleh diubah-ubah , terutamanya katil . Memaku di dinding dalam rumah tidak dibenarkan sama sekali . Ibu yang mengandung mesti berjaga-jaga supaya tidak terperanjat terutamanya (terkejut dan terpengaruh dengan benda-benda yang tidak baik . !antang larang itu diamalkan selama kira-kira sebulan selepas bersalin . "eperti orang Melayu , orang Cina tidak suka bayi yang kecil dipuji #berat bandannya#. "ebaliknya , kata-kata pujian seperti #gemuk# dapat diterima. Kelahiran seseorang anak biasanya dirayakan apabila ia berumur sebulan . "audara mara dan sahabat handai memberi hadiah yang boleh digunakan oleh bayi. $adiahhadiah itu dibungkus dalam kertas merah . "etengah keluarga merayakan bagi kali keduanya apabila anak itu berumur satu tahun . SUMBER: RESAM MUHIBBAH MASYARAKAT MALAYSIA LEMBAGA PERPADUAN MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI Adat resam ,kepercayaan dan pantang larang Tah n !ar C"na

!embelian baju baru adalah tradisi perayaan %ahun Baru Cina kerana masyarakat Cina percaya, pada permulaan tahun perlu membeli baju baru bagi menandakan tuah yang baru dan seelok-eloknya baju berwarna merah.

"elain itu, masyarakat Cina juga percaya sebelum perayaan, perlu membersihkan rumah, bagi menyambut tahun baru. !embersihan rumah la&imnya dilakukan beberapa hari sebelum menjelang tahun baru dan Chinn 'ei lakukan abaila mula bercuti Khamis lalu. Bagi yang beragama Buddha atau %aoist akan melakukan sembahyang pada malam sebelum tahun baru bagi mengundang ()ewa Kekayaan*. Kemudian pada hari kedua tahun baru Cina, upacara sembahyang perlu dilakukan sekali lagi, bagi menandakan

+pembukaan tahun baru,. !ada hari kedua tahun baru Cina, wanita yang sudah berkahwin digalakkan kembali ke rumah ibu bapa sendiri.

-ntara adat resam lain yang diamalkan, termasuklah pemberian limau Mandarin yang bunyinya dalam bahasa Mandarin sama dengan +emas,. Ini bermakna pemberian limau seolah-olah menghadiahkan emas pada orang lain.

Kuih bakul juga menjadi kemestian kerana ia menandakan +semakin tinggi, sama ada akan naik pangkat, tambah pendapatan dan sebagainya.

-pabila berjumpa dengan rakan-rakan dan saudara mara juga perlu mengucapkan pepatah yang membawa maksud baik misalnya (.ong /i 'a Chai* yang membawa maksud - +%ahniah, anda sudah kaya, , panjang umur, sihat selalu dan apa saja ungkapan yang membawa maksud yang baik.

-ntara perkara lain yang amat titik beratkan termasuk perlu menjaga percakapan dan berkelakuan baik. "udah pasti perkataan tidak elok seperti +mati, dielakkan sama sekali. -ndai berasa sedih sekali pun, perasaan itu harus dikawal bagi mengelak tangisan, khususnya pada hari pertama %ahun Baru Cina. -lasannya - menggamit tuah. Kadang kala, saya tidak dapat menahan sebak, apabila teringatkan mendiang ibu dan mengalir air mata apabila tidak dapat meraikan bersamanya lagi. "epatutnya kita perlu ceria pada tahun baru Cina supaya tuah akan menyebelahi kita.

!ada hari pertama juga tidak boleh menyapu sampah kerana masyarakat Cina percaya, tuah akan singgah di rumah. 0leh itu, perbuatan menyapu itu boleh menghalau tuah atau +)ewa 1ang,.

-ntara pantang yang masih lagi diamalkan ialah tidak memakai warna berkabung iaitu warna hitam dan warna putih.

-da juga orang-orang tua menyebut, jangan pecahkan barang khususnya pinggan mangkuk atau cawan, kerana ia boleh menandakan nasib yang tidak baik. %etapi sekiranya berlaku juga kecuaian dan ada barang yang pecah kita perlu menyebut (2ok %ei $oi 'a 'u Kuai 1ing 1a* bermaksud, benda yang jatuh dan pecah itu akan bertukar menjadi kemakmuran.

Itu adalah sedikit sebanyak adat resam, kepercayaan dan pantang larang %ahun Baru Cina yang dikongsi personaliti %34, !ang Chinn 'ei.

Budaya -dat 5esam Masyarakat Cina Masyarakat C"na 0rang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua besar di negara ini. Malaysia dan China telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan sejak berabad dahulu. !ada &aman Kesultanan Melaka, China pernah berperanan sebagai pelindung Melaka daripada ancaman "iam. !emindahan rakyat Cina ke Malaysia adalah kerana desakan pada &aman )inasti Manchu ( 6788 9 6:66 kerana Manchu merupakan kerajaan asing dan menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Kedatangan orang Cina ke Malaysia jelas kelihatan pada pertengahan abad ke 6:. 'ukien dikenalpasti merupakan kawasan memberontak kerajaan Manchu dan juga yang paling hampir dengan -sia %enggara. Kehidupan yang lebih baik di %anah Melayu juga merupakan ;aktor yang menggalakkkan kemasukan orang Cina. Kebanyakan orang Cina datang sebagai buruh dan tukang kra;. Mereka datang seorang diri tanpa keluarga kerana berharap untuk memperolehi gaji yang tinggi supaya dapat hantar balik ke China atau membawa ahli keluarga datang ke %anah Melayu. Kedatangan orang Cina ke %anah Melayu juga secara tidak langsung membawa masuk budaya, agama dan bahasa mereka. -gama yang dipegang oleh masyarakat Cina ialah agama Buddha. 1alaubagaimanapun, ajaran Kon;uciunisme dan %aoisma juga penting kepada masyarakat Cina. %ema utama dalam ajaran Kon;uciunisme ialah (preser<atuon o; the state and the preser<ation o; the ;amily* atau dalam perkataan ialah ($ao*. $al ini jelas dilihat daripada beberapa perayaan yang masih kekal sehingga hari ini iaitu Ching Meng. 0leh kerana dalam ajaran Kon;uciunisme amat mementingkan $ao, maka untuk mendapatkan anak adalah penting supaya menjadi warisan keluarga. )engan ini perkahwinan adalah digalakkan supaya mendapat anak secara sah. %aosima merujuk kerada (%ao* yang bermakna (way* atau (!rinciple* iaitu jalan kepada yang wujud. )aripada (%ao* wujud dua prinsip (=in* dan (=ang*. )alam ajaran %aoisme, percaya bahawa seseorang itu boleh menjadi dewa selepas mati sekiranya dia mati mengikut jalan kehidupan yang betul sebelum mati.

-gama Buddha pula di bawa oleh .autama Buddha dari India. !rinsip agama Buddha, kesengsaraan dalam hidup dunia adalah disebabkan oleh kejahilan dalam ;ikiran yang salah dan tindakan yang salah. >ntuk mengelakkannya, manusia mesti menghapuskan keinginan dan membuatnya dengan berjaya supaya mencapai apa yang disebut oleh Buddha sebagai ?ir<ana. Manusia mesti memadamkan keinginan dan kewujudan sekiranya berjaya membuat demikian maka akan bebas dari kejahilan dan mencapai kegembiraan. -gama Buddha juga ada menyentuh kepada (cycle o; li;e* iaitu manusia akan terus lahir, mati dan lahir semula. La#atan dan K n$ ngan "emasa mengunjungi rumah orang 9 orang Cina, tetamu sebaik 9 baiknya duduk di sebelah kiri tuan rumah sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Minuman ringan selalunya dihidangkan kepada tetamu secepat mungkin yang boleh. )alam pada itu tetamu janganlah hendaknya segera minum kecuali sudah dipersilakan oleh tuan rumah berulang kali. -dalah dianggap kurang elok mengunjungi rumah keluarga Cina sewaktu mereka makan malam melainkan kunjungan itu dibuat oleh sebab 9 sebab yang sangat penting. Kelah"ran Keluarga Cina mempunyai beberapa kepercayaan semasa ibu mengandung. Misalnya di dalam bilik ibu, perabot tidak boleh diubah, terutamanya katil, memaku dinding rumah tidak dibernarkan sama sekali. Ibu yang mengandung mesti berjaga 9 jaga supaya tidak terperanjat dengan benda 9 benda yang tidak baik. !antang larang itu diamalkan selama kira 9 kira sebulan selepas bersalin. 0rang Cina tidak suka bayi mereka itu dipuji (berat badannya*. "ebaliknya kata 9 kata pujian seperti (gemuk* atau (gemuk macam babi* dapat diterima. Kelahiran seseorang anak biasanya diraikan apabila ia berumur sebulan. "audara mara dan sahabat handai memberi hadiah yang boleh digunakan bayi. $adiah 9 hadiah itu dibungkus dengan kertas merah. "esetengah keluarga meraikan bagi keduanya apabila anak itu berumur satu tahun. %erkah#"nan !erkahwinan adalah perkara yang amat penting dalam kehidupan kaum Cina mahupun

keluarganya. Ia merupakan peralihan yang banyak mempengaruhi perubahan bagi seseorang lelaki. !ada umumnya, perkahwinan adalah cara yang sah untuk mendapatkan seseorang isteri. Institusi ini memberikan kebenaran untuk menyambung &uriat nenek moyangnya serta memulakan &uriat sendiri. )i samping itu, Cina lelaki akan menghadapi banyak tanggungjawab baru sebagai suami dan sebagai seorang bapa kemudiannya. )alam masyarakat Cina, pada masa dahulu pertunangan boleh dilakukan apabila kanak 9 kanak itu berumur di antara @ dan 68 tahun. "elanjutnya tidak terikat lagi dengan peraturan tradisional bagi seseorang perempuan Cina untuk berkahwin. !ada waktu dahulu sesuatu perkahwinan adalah diatur oleh kedua ibu bapa. %etapi keadaan itu telah berubah pada hari ini. 1alaubagaimanapun ibu bapa masih mempunyai kuasa dalam mencampuri hal perkahwinan anak 9 anak mereka. 1alaupun kini perkahwinan tidak diatur oelh ibu bapa tetapi peringkat ramalan nasib masih dijalankan dan ia merupakan peringkat yang sangat penting. !enetapan masa dan tarikh untuk perkahwinan juga penting. %erdapat tiga upacara yang dijalankan oleh masyarakat Cina di Malaysia semasa sesuatu perkahwinan diadakan iaitu A

!erkahwinan si<il dimana bakal perngantin itu perlu berda;tar dahulu sebagai suami isteri yang sah dari segi undang 9 undang. >pacara minum teh - Ia merupakan satu budaya tradisional Cina di mana pengantin baru memberi teh kepada ahli 9 ahli keluarga yang lebih tua untuk minum sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain.

Bamuan makan - !ada jamuan ini semua saudara mara dan kawan 9 kawan akan dijemput. !ada kebiasaannya upacara perkahwinan si<il dan upacara minum teh adalah untuk dihadiri oleh saudara mara yang rapat sahaja. !erkara yang dianggap mustahak dalam perkahwinan kaum Cina ialah pengumuman perkahwinan itu kepada kawan 9 kawan dan dan saudara mara mereka dengan mengadakan jamuan. Besar kecilnya jamuan ini bergantung kepada kemampuan seseorang. 0leh kerana majlis ini penting maka tetamu 9 tetamu yang hadir eloklah memakai pakaian yang cantik dan berwarna merah. "ebaiknya 9 baiknya hendaklah

dielakkan daripada memakai baju yang berwarna hitam, biru atau kelabu kerana warna 9 warna ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa sedih dalam masyarakat Cina. -pabila tetamu berjumpa dengan kedua pengantin baru itu mereka haruslah mengucapkan tahniah kepada mereka. %etamu janganlah menceritakan atau menyebut perkataan 9 perkataan yang sedih seperti kematian, sakit, bencana atau hantu apabila bertutur dengan kedua pengantin itu. 1arna merah dikalangan masyarakat Cina bererti tanda baik dan gembira. 0leh kerana itu, sekiranya tetamu memberi hadiah eloklah dibungkus dengan kertas berwarna merah. Kemat"an !elawat 9 pelawat seharusnya tidak memakai pakaian yang berwarna 9 warni sewaktu pergi ke rumah orang mati. "ebaiknya 9 baiknya pelawat itu memakai baju berwarna muram seperti hitam atau kelabu dan sebagainya. -pabila seseorang itu memasuki rumah si mati dia hendaklah membawa sepasang lilin putih ( duit kertas ( dan lain 9 lain alat sembahyang untuk diberikan kepada keluarga si mati yang kurang berada. "ekarang la&imnya pelawat memberikan derma atau menghantar kalungan bunga kepada si mati. Kadang kala sekumpulan sahabat atau sesuatu persatuan menyediakan panji 9 panji yang ditulis dengan kata 9 kata pujian kepada si mati. Ketika meninggalkan rumah si mati, pelawat biasanya diberikan seutas benang merah atau gula 9 gula berikat benang merah sebagai tanda terima kasih. 1arna merah itu warna yang membawa nasib baik dan menghalang hantu syaitan yang cuba mengacau. .ula 9 gula yang diberi itu boleh dimakan.

Adat ! daya C"na

Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. )alam pelbagai perkara, tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal-hal kelahiran, perkahwinan dan kematian. -dat resam dan pantang larang ini diamalkan secara berbe&a-be&a mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina, namun apa yang diterangkan seperti berikut merangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya. Kelah"ran !elbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakat Cina dalam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung dan selepas lahir. Se#akt Mengand ng !elbagai bentuk adat resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita masyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran, kecacatan atau kematian. 1anita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat di dalam setiap tindak-tanduk dan kegiatan seharian mereka. )alam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. -nak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin, mereka dianggap menjadi milik keluarga suaminya. C %antang Larang %erdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung. -ntaranya mereka tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja seperti memaku kerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. 1anita hamil juga perlu mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan dilarang memukul binatang. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi. C H"ndar" %ermasaalahan

)i samping itu mereka juga digalakkan bekerja bagi memudahkan proses bersalin. "ewaktu mengandung sebarang kon;lik atau perselisihan perlu dihindari supaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Memberi nama kepada bayi yang belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang larang dalam masyarakat Cina. Ini adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bila harapan tidak tercapai. C D" Larang mengg&s&k %er t' Makanan (ang Ta$am

"elain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok perut mereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai si;at yang manja. )ari segi penjagaan makanan, wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan yang (tajam* seperti nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana ditakuti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untuk bersalin. >ntuk menentukan sam ada kandungan itu lelaki atau perempuan, maka masyarakat Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil, terutama apabila kandungan berusia empat bulan ke atas. Bika perut ibu agak bulat, bayi yang di kandung adalah perempuan dan sebaliknya lelaki jika perut kelihatan tajam. Selepas Lah"r -dat-adat berikut diamalkan oleh masyarakat Cina selepas melahirkan bayi. !erpantang 1anita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama empat puluh hari hari. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angin. !usat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada perutnya. Ini bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan untuk mengeringkan tali pusat. !usat bayi yang tenggelam ke dalam adalah petanda bagi masyarakat Cina. -nak tersebut dipercayai akan menjalani kehidupan yang senang pada masa depan. Manakala pusat yang tersembul dikaitkan dengan hidup yang kurang baik. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk ;i&ikalnya oleh orang-orang tua. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai bakal menjalani kehidupan yang kaya.

Masyarakat Cina mempercayai sekiranya terdapat lebih daripada satu pusar di atas kepala, bayi akan menjadi nakal dan tidak mendengar kata. )ari segi pemakanan, masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang dibuat daripada beras yang diperam dalam masakan mereka. -rak tersebut dimasukkan bersama-sama ayam, halia dan lada, kemudiannya digoreng. Masakan panas dan pedas ini dipercayai dapat mengeluarkan angin daripada badan wanita yang bersalin di samping menguatkan semula tenaga.

Kend r" "eperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduri iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara-mara yang terdekat. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untuk ibu-ibu. Menc k r Ram) t "eperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengamalkan adat mencukur rambut Mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan rambut bayi yang dilahirkan adalah rambut sementara. 5ambut yang tumbuh semasa dalam kandungan perlu dicukur untuk menumbuhi rambut baru. -dat ini sebagai pengiktira;an terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat. Mem)er" Nama ?ama orang Cina terdiri dari 4 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. !atah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik-beradik dan sanak-saudara. ?ama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. "istem nama yang baik perlu mengambil kira makna , unsur =in dan =ang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. %erdapat lima aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir.

C C C C C

?ama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang Bunyi nama mestilah sedap didengar. ?ama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil ?ama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur =in dan =ang yang ?ama mestilah mempunyai lima unsur iaitu emas, air, api, tanah dan kayu serta

kekayaan, kemewahan dan kesejahteraan.

tidak bertentangan dan seelok-eloknya sepadan. sama berat. saling melengkapi. 0leh yang demikian, nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang yang mengandungi unsur =in dan =ang. Kegagalan memberikan nama yang baik juga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang, sam ada akan ditimpa kecelakaan atau mendapat kesejahteraan. Kerumitan orang Cina memilih nama yang sesuai untuk seseorang bayi kadangkala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama, khususnya bagi mereka yang masih terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepada kitab-kitab tertentu.