Anda di halaman 1dari 3

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR. 1. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. bilateral lanjut *. +aricocele . A. "anan B. "iri E. 0. Stri"tur Urethra.. A. B. mengecil 4.

1enal 5ailure A. B. ginjal 6arus cuci darah 6arus transpalantasi C. D. 6arus operasi /itangani ahli pen(a"it dalam saja Salah satu "ompli"asi ,U1 prostate -aliber urethra D. E. C. ber"urang # & 3 benar Semua benar 2lastisitas urethra ,erban(a" sebelah D. infertilitas # & / benar ,erban(a" sebelah C. ban(a" Salah satu pen(ebab -anan. "iri sama Urologi Antara lain mempelajari.. Infertilitas dengan gangguan pada pria & wanita Incontinentia pada pria saja Incontinentia Overflow pada pria & wanita Semua benar Semua salah #ila $1% ng&ml dicurigai "eganasan prostate #isa mening"at pada prostatitis #isa mening"at pasca colo" dubur #etul semua. Salah semua )efropathi diabeti"a !oli"isti" ginjal D. E. C. "anan A & # betul Semua betul !asca nefre"tomi

. !rostat Spesifi" Antigen..

'. !(elografi intravena tida" boleh dila"u"an

E. A. B. prostate"tomi

Salah semua 6istere"tomi 1adi"al C. D. E. !eri"sa 639& A5! Seminoma !(elolitotomi !ercutanens nefrolitotripsi D. E. C. D. E. #as"et batu urether A.# & 3 betul A & # betul )on seminoma A.#. & 3 betul # & 3 betul

7. 3edera Urether ..

8. ,umor ,estis. A. B. A. B.

:. #atu 9injal.. C. 2;tracorporeal shoc"wave lithotripsi A & # #etul A.#. & 3 betul #etul semua Salah semua

1%. !embesaran !rostate .. A. B. C. Open !rostate"tomi Uroflowmetri ,U1 !rostat D. E.

JAWABAN SOAL UJIAN BEDAH UROLOGI


Dr. Agus Setiawan. S U

!. C #. E %. D '. E ). E

". E $.D &. D (. E !*. D

'