Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Asas Pengurusan Kandungan Fail Panitia : A) Fail Utama : 1. Takwim/Pelan Tindakan 2.

Struktur Organisasi 3. Biodata Guru 4. Jadual Waktu Guru 5. Minit Mesyuarat 6. Head Count 7. Program Peningkatan Jangka Panjang & Jangka Pendek 8. Peperiksaan Awam 9. Peperiksaan Dalaman 10. Inventori buku / BBM 11. Jadual Pencerapan 12. Kemajuan Staf 13. Persatuan Akademik 14. Anggaran Perbelanjaan 15. Pekeliling / Surat Siaran KPM/JPN/PPD 16. Pelbagai - Cth : Kajian Tindakan B) Fail Sokongan : 1. Sukatan Pelajaran 2. Huraian Sukatan Pelajaran 3. Rancangan Pelajaran Tahunan 4. Soalan & Skema Jawapan/Markah C) Fail Arkib : 1. Jadual Waktu 2. Program Akademik 3. Rumusan Biodata Guru 4. Pencerapan 5. Laporan Perkembangan Staf 6. Anggran Perbelanjaan 7. Lain-lain : Bahan-bahan yang tidak diperlukan pada tahun semasa dan bahan-bahan 5 tahun kebelakangan. LOKASI FAIL : 1) Fail Utama & Fail Sokongan – Di Bilik GB/PK/GK/Bilik Pentadbiran 2) Fail Arkib : Bilik Stor *Catatan : Fail boleh dikeluarkan dengan mendapat kebenaran GB/PK/GK Salam Hormat, En. Hisham, SPA, JPN Pk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful