Anda di halaman 1dari 7

RPH RekaBentuk Dan Teknologi Tahun 4

No Kumpulan : Senarai Nama : 4 Tey Hui Huang See Yong Liang Chang Liou Hwa S. Kamala Gwee Shiann Herng Yeo Tian Xin

MATA PELAJARAN

Reka Bentuk Dan Teknologi

TAHUN

4A

BILANGAN MURID

30 orang

TARIKH

25 Januari 2014

HARI

Isnin

WAKTU

7:30-8:30a.m.

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

2.1.1 Membaca dan memahami manual. 2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka. 2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan

pemegang bateri. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Membaca manual dengan betul. 2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul. 3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model. Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan serta komponen kit model. 1. Membaca manual. 2. Menggunakan alatan dengan betul 1. Keusahawanan (EK4) pengetahuan alat tangan dan komponen kit model 2. Kreativiti menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasti ciri-ciri yang betul 3. Nilai murni bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh 4. Teknologi maklumat dan komunikasi perbincangan murid dalam kumpulan untuk mengenal pasti fungsi komponen kit model 1. Kit model 2. Manual 3. Carta 4. Alatan tangan. Set Induksi 1. Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid. 2. Guru meminta ketua kumpulan daripada setiap kumpulan untuk menggerakkan kit model kereta (sebuah kit model kereta yang telah siap dipasang dan yang lain kekurangan komponent) 3. Murid memerhati keputusan untuk memahami kepentingan setiap komponen dalam kit model kereta Langkah 1 1. Guru menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka. 2. Guru menunjukkan alatan tangan semasa memberi penjelasan 3. Guru memperkenalkan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri. 4. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. 5. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan bimbingan guru.

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah 2 1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan alatan tangan dengan bimbingan guru. 2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri dengan bimbingan guru. Penutup Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu Papaku pulang dari kota. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran.

PENGETAHUAN SEDIA ADA REFLEKSI

Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. 28 orang murid dapat mengisi jawapan dengan betul dalam lampiran organisasi bengkel. 2 orang murid dapat mengisi jawapan dengan betul dalam lampiran organisasi bengkel dengan bimbingan guru.

Nama Murid :__________________

Kelas:__________

LembalanKerja1(Penilaianan Pelajaran dan Pembelajaran) Nyatakan nama dan fungsi komponen yang diberikan.

KOMPONEN

NAMA

FUNGSI

NamaMurid :__________________

Kelas:__________

LembalanKerja 2 (Penilaianan Pelajaran dan Pembelajaran)

Namakan alatan tangan berikut dan fungsinya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN