Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014

AKTIVITI PROGRAM TRANSISI MURID TAHUN SATU 2014 (MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA) Ahli Ja a!a"#$a%a P&'(&a) T&a"%i%i 2014

SENARAI NAMA*NAMA GURU TAHUN SATU 2014

PENGENA+AN Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman yang berbeza dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama. TUJUAN PROGRAM 1. Murid murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru guru dan ka!an baru dalam masa yang singkat. ". #uru guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun $. Meningkatkan minat dan semangat murid datang ke sekolah tanpa banyak masalah. OBJEKTI, 1. Mengembangkan sosio% ekonomi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran yang formal. ". Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut sukatan pelajaran Tahun1 $. Mencapai tahap pencapaian kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya. &. Menyesuaikan diri di kelas Tahun 1 '. (ermoti)asi dan bersemangat untuk belajar.

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 2 JANUARI 2014 MASA *.$+ % *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++ 61ntroduce yourself %Sing a song %colouring 6Mengira bentuk yang ada di persekitaran murid %me!arna bentuk 6,kti)iti keagamaan 6(ercerita kejadian alam 6Mengelas ciptaan ,llah dan manusia AKTIVITI PERHIMPUNAN 6 #uru menyambut kedatangan murid%murid. 6Pengurusan kelas % Menanda kedatangan murid 6 Suai kenal antara guru dan murid 6Perbualan pagi mengenai 7 %Sarapan Pagi %-eperluan atau kepentingan sarapan REHAT TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas

#uru (M

#uru Sains

-elas

#uru (.1nggeris

-elas

#uru Matematik

-elas

#uru P.1slam

-elas

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 . JANUARI 2014 MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' AKTIVITI PERHIMPUNAN 6 #uru menyambut kedatangan murid%murid. 6Pengurusan kelas % Menanda kedatangan murid 6 Suai kenal antara guru dan murid 6Mengira bentuk yang ada di persekitaran murid %me!arna bentuk REHAT 6Mela!at tandas sekolah %8ara penggunaan tandas %Doa masuk dan keluar tandas TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas

#uru (M

#uru Matematik

-elas

#uru P.1slam

-elas

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 / JANUARI 2014 MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ AKTIVITI PERHIMPUNAN 6Pengurusan kelas 6Penerangan mengenai adab di sekolah % Memberi salam kepada guru % Tidak membuat bising TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas

#uru P9-

5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++

6(ermain platersin % 8ampuran !arna dan corak % Membentuk bunga % Membetuk binatang REHAT 6(ercerita kisah teladan

#uru (.1nggeris

-elas

#uru (M 6Me!arna dan menampal !arna 6Peraturan semasa menyanyikan lagu 3egaraku di perhimpunan #uru Muzik 6Menyanyikan lagu 3egaraku 6Me!arna jalur gemilang 6(erkenalan dengan rakan menggunakan bahasa ,rab #uru (.,rab

-elas

-elas -elas

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -201 0 JANUARI 2014 MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++ AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas

PERHIMPUNAN 6Pengurusan kelas 6Memeriksa kebersihan kelas #uru (M 6Permainan Menyebut huruf 6Meneka nama benda daripada huruf 6Menjaga keselamatan diri semasa di sekolah dan di dalam kelas #uru Matematik 6Me!arna REHAT

-elas

6(erkenalan dengan rakan menggunakan bahasa ,rab #uru (.,rab 6(udaya Sekolah % (eri Salam %Sikap dan pakaian 6,kti)iti keagamaan 6(ercerita kejadian alam 6Mengelas ciptaan ,llah dan manusia

-elas

#uru P9-

-elas

#uru P.1slam

-elas

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 1 JANUARI 2014 MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++ AKTIVITI PERHIMPUNAN 6 Perbualan pagi %-epentingan sarapan dan makanan berkhasiat 6 Mela!at kantin %,dab adab ketika berada di kantin 6Mela!at surau sekolah %Penerangan peraturan surau %,dab adab ketika berada di surau REHAT 6Mela!at makmal komputer %Penerangan peraturan makmal 6,kti)iti bahasa #uru (M 6Mela!at bilik sains 6Penerangan peraturan di bilik sains 6,kti)iti murid -elas TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas -antin Surau

#uru P9-

#uru P.1slam

#uru Matematik

Makmal -omputer

#uru Sains

(ilik Sains

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 2 JANUARI 2014 MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++ AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas -elas

PERHIMPUNAN 6 Parts of body %Sing a song #uru (.1nggeris %8olouring 6Menyebut benda hidup dan bukan hidup di dalam kelas %me!arna benda hidup dan bukan hidup #uru Sains REHAT 6Membaca surah% surah yang mudah 6Membaca surah ,l%:atuhah bersama sama 6Mengira nombor dari +%'+ %menyebut nombor bersama%sama 6Me!arna gambar sekolah #uru Seni ;isual RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 10 JANUARI 2014

#uru P.1slam

-elas

#uru Matematik

-elas

-elas

MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'%

AKTIVITI PERHIMPUNAN 6Murid melakukan pergerak psikomotor

TINDAKAN

TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas

#uru P96#reeting <social e=pression

1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++

%>isten to repeat %Pronounce monosyllable REHAT 6Persekitaran murid %Pengucapan bertatasusila 6Me!ana buah buahan tempatan

#uru (.1nggeris

-elas

#uru (M

-elas

#uru Seni ;isual 6Mela!at bilik muzik %Memberi penerangan tentang peraturan di bilik muzik

-elas

#uru Muzik

-elas

RANCANGAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 -2014 11 JANUARI 2014 MASA *.$+% *.&' 4.1+% 5.1+ 5.1'% 1+.1' 1+.1'% 1+.$' 1+.$'% 11.$' 11.$'% 1".+' 1".+'% 1.++ 6Persekitaran murid %Pengucapan tatasusila 6#reeting < social espression %?rite letters small @ capital letter 6Menamakan tumbuhan %menyebut nama tumbuh tumbuhan AKTIVITI PERHIMPUNAN 6 Soal ja!ab tentang ciptaan ,llah dan manusia #uru P.1slam 6Menyebut nombor mengikut susunan yang betul #uru Matematik REHAT -elas TINDAKAN TEMPAT T,P,P./01MP2,3 -elas

#uru (M

-elas

#uru (.1nggeris

-elas

#uru Sains

-elas