Anda di halaman 1dari 48

Ezoterik Astroloji

Ezoterik Astrolojide Temel Esaslar


Gne, gne alemin (sisteminin) merkezidir ve beyni grlen gnein arkasnda gizlidir. Buradan duyu, byk bedenin btn sinir merkezlerine nlanr. Hayat enerjisinin dalgalar her bir damarn iine akar... Gezegenler onun uzuvlar ve nabzlardr." H.P. Blavatsky(1)

ada bilim asndan insanlara uzaydan gelen bir etkiden sz etmek acaba mmkn m? Deil mmkn olmas, artk evrenden soyutlanm bir insandan sz etmek bilimsel bulgular inkar etmek anlamna gelir. ada astronominin kurucular, Kopernikus, Tyo Brahe, Kepler, Galileo, Newtonun astrolog olmalar bir rastlant deildir. Bu kaifler ak fikirli ilim adamlaryd ve gzlem ve deneyimlerden alnan kesin sonulara inanrlard. Astrolojide hi bir zaman kantlarn yetersizliinden sz edilmedi. Onun suu kadim bir bilim olmas, mevcut materyalist felsefeye ve kurumsallam ve muhafazakar bilim ideolojisine uymamasdr. Dnyamz uzaydan srekli bir ok n ve enerjiler tarafndan yama edilmektedir. Gne sistemimizdeki ar cisimlerin dnyay ve insan tam olarak nasl etkilediini bilmiyoruz. Hatta bazlarna gre bir

etki deil, senkronizelik/ezamanllk sz konusudur. Bu sz gelii etkilerin sonularnn semavi hareketlerle badatn gzleyebiliyoruz. Bunlar yz yllardr tartld, istatistikler yapld, deneyler yapld. eitli olumlu sonular da elde edildi, hatta bazlarna gre phe gtrmeyecek sonular da. Ar cisimleri grmemizi salayan n renk tayf bize fezadan gelen dalgalarn sadece ince bir dilimidir. Duyularla sezmediimiz bir ok dalgalar da srekli yamaktadr. Gezegenlerin radyo dalgalar yaydn biliyoruz. Bunlarn dnda elektro-manyetik dalgalar ve yer ekimleri de vardr. Astrolojide alar ile ilgili etkileimler dalga hareketlerin etkilerine uygundur. Astrolojik etkilerin hi bilmediimiz bir nedene dayanmas da mmkndr. Bu adan bu tip speklasyonlara hi girmeden konuya hemen girsek daha verimli olacaktr. Kadim bilimlerin en nemli zellii alan ve pozitif sonu veren sistemler olmalarnda yatmaktadr. Hepsinin kendine gre aklama ekilleri vardr, bunlarn ada akademik anlaya uyup uymamas onlardan faydalananlar iin hi de sorun deildir. Akademilerin ilki Platon tarafndan kurulmutu ve orada idealist felsefe hakimdi. dealist felsefesine gre evrenbiliminde idealar n plandadr. Yani evren, kozmos, dnya, canllar, her ey dnsel rnlerdir. Her eyin arkasnda bir plan ve anlam vardr, ruh ve zeka vardr. 20. asrda idealist felsefeyi inkar etmek moda haline gelmiti. Fakat yeni milenyumda yine bir anlay ortaya kmaktadr ve onunla birlikte yeni bir insan

prototipi. Bir yandan bu yeni insanlarda varoluu bir zgrlk ve farkndalk bulunurken, bir yandan da btnsellik sezgisel olarak kavranmaktadr. Ezoterik Astroloji derken ne demek istiyoruz? Aslnda astroloji bizce zaten ezoterik bir konudur. Aadaki konularn bazlar zaten klasik astrolojide ilenmitir. Ancak baz modern astrologlar astrolojiyi btnsel Hermetik kkeninden uzaklatrma abasna girerler ve onu sanki bal bana bir loji (bilim dal) gibi gstermeyi tercih ederler. Bu da pozitif bilim arlkl modern akademik anlayna uyma, ona irin gzkme abasndan domaktadr. Oysa gerek astroloji dier ezoterik bilimlerle ili dl bir sistemdir ve ayn kaynaktan gelmektedir. Gerek bir astrolog saygdeer olma arayna girerek, astrolojiyi zorla mevcut vasat fikir ve ideolojilere sokma gayretine girmemelidir. Vasat diyorum nk evrende zekamz aan tam olarak bilmediimiz bir ok ey var. Gne sistemi dahilindeki gne, ay ve gezegenlerin insan etkiledikleri bilim tarafndan inkar edilmesi mmkn deildir. Btn sorun bunun ne ekilde ve ne derecede olduu konusunda yatmaktadr. Elbette klasik astrolojide gne sistemi ve tesindeki sabit yldzlarn bizim kiiliimiz, psikolojik yapmzla ilintili olduu gr pozitif bilim ideolojisinde yeri yoktur. Ancak daha eski alarda, her eyin ilintili olduu, bir

btnn paras olduu bilim anlayna uygundur. Ancak, yine de, her eye ramen zaman zaman bilim adamlar astrolojik verilere itibar gsterdikleri grlmektedir. Astroloji binlerce yldr eitli topluluklarda elde edilen gzetim ve deneyimlerle gelitirilmi, dorulanm, alan bir sistem olarak milyonlarca kii tarafndan kabul grmtr. Astroloji phesiz istismara ve ticari smrye ak bir konudur. Bir fal arac olarak ele alndnda gerek bilimsel adan, gerekse de insan psikolojisi asndan sakncalar malumdur. Gerek astroloji bir fal arac deildir. Evren (makrozmos) ve insan (mikrokozmos) arasndaki etkileimin nemli bir gstergesidir. Bir klavuz veya rehberdir. Bir gerek astrolog ise, astrolojinin gerek alma eklini yllarn deneyim ve birikimi ile az ok zdelemi bir kiidir. Yapt konsltasyonlar insanlar olumlu bir ekilde etkiliyorsa, ona bir ey kazandryorsa, tabi ki emek veren btn kiiler gibi cretini hak etmitir. nl psikolog Jung dahi hastalarna konsltasyon yapmadan astrolojik haritalarn kartrd. Bu yazmzda astrolojinin arkasndaki ezoterik ve oklt g ve kanunlar aklamaya alacaz. Anlalmas g olan bir konuyu basit unsurlarna indirgeyeceiz. Bu basit unsurlar bildikten sonra, gerek astrolojide, gerek dier oklt bilimlerde bulunan en karmak srlar rahatlkla zlr.

nk astroloji btn ezoterik konularla i iedir. Astrolojide kullanlan unsurlar birok oklt bilimde de mevcuttur ve nemli anahtarlardr. Ayrca ezoterik astroloji ile ilgili ok farkl baz uyarlamalar tanmlayacaz. Bu bilgilerin bazlar zgn olup daha nce bildiim kadaryla ne Trke'de, ne de yabanc bir dilde hi aklanmamtr.

...Kk insan, Byk Alemin (makrokozmos) bir minyatrdr... nsan varl, alemden daha da kk olsa da, o Byk Alemin btn hakikatlerini kendisinde toplamaktadr. Bu sebepledir ki, bilge insanlar, bu aleme Byk nsan (nsan- kebir) adn veriyorlar... bnl Arabi, Fuss l-Hikem(2)

Gne Sistemi Eski alarda gk yzn inceleyenler gne ve ay dnda, gzle grlen ve sabit yldzlara gre hareket halinde 5 cisim fark ettiler, bunlara seyahat ettikleri iin seyare denildi, veya yine tanm ile gezegen, gezgin olduklar iin. Gne ve ayla birlikte bunlarn says yediydi. Gne, Samanyolu galaksisinde (yldz kmesi) milyonlarca yldz arasnda basit bir yldzdr.

Uydu olarak etrafnda dokuz gezegen sabit yrngelerle dnmektedir, bunlar, gnee yaknlk srasyla: 1) Merkr, 2) Vens, 3) Dnya, 4) Mars, 5) Jpiter, 6) Satrn, 7) Urans, 8) Neptn, 9) Plutodur. Ay dnyann uydusudur. Ayn ekilde bir ok dier gezegenin de aylar vardr. Bu gezegenlerin aralarnda harmonik ilikiler olduu binlerce yldr speklasyon konusu olmutur. Kepler gibi astronomlar gezegenler arasnda ideal ller arayanlar arasnda bulunuyordu. Bu tr hipotezler arasnda arasnda, Bode kanunu bilim adamlarca rabet grmtr.

DNYA, GNE, AY VE GEZEGENLERN ETL DLLERDE KARILIKLARI:


LATNCE Terra Luna Merkurius Vens Sol Mars Jupiter Satrn GREKE Geo Mene Hermes Paphie Helios Ares Zeus Kronos ARAPA Arz Kamer Utarid Zhre ems Merih Muteri Zhal BRANCE Aritz Levanah Kokab Nogah eme Madim Tzedek abbatay SANSKRTE Jagat andra Budha ukra Surya Mangala Brihaspati ani

BODE KANUNU:

Uzun zamandr gezegenlerin gnele mesafelerinin birbiri ardndan orantl bir ekilde artt grlmtr. 1778 ylnda bir Alman astronom Johann Bode (1747-1826) bu orantlar matematik bir forml ile ifade etti ve bu ekilde adn tayan Bode Kanununu bulmu oldu. Aadaki rakam serisinde "O"dan balamak zere her takip eden rakam evvelkinin iki mislisidir: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192... imdi bu serideki rakamlarn her birine 4 ilave etsek: 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196... Yukardaki rakamlar bize gezegenlerin gnele mesafelerinin orantlarn verir. Uranse kadar olan gezegenler Bode Kanununu tatmin edecek kadar uymaktadr. 1801 ylnda Mars ve Jpiter arasndaki asteroidlerin ilki Ceres bulunmas ile 28 orantsnn karl bulunmutu. Baz astronomlara gre asteroidler paralanm bir gezegenin kalntlardr. Daha sonra Bode Kanunun devamn arayarak Neptn kefedildi, ancak orant 388 olacana 301dir. Son gezegen Plutonun orantlar ise 772 yerine 395tir..

GNE SSTEM CANLI MI?

Gne sisteminin bir canl organizma olduu fikri olduka garip gelebilir, ancak bu fikir epey yaygndr. rnein, Gurdjieff gezenlerin canl birer varlk olarak yer ald bir kosmoloji sistem retileri arasnda yer almakta. Bunun haricinde dnyay bir canl olarak varsayan Tellurianism diye adlandrlan bir gr vardr. Bu konuda bilimsel bilgileri de ieren geni bir edebiyat vardr.(3) > Emanuel Swedenborga (16881772) gre, Semavi varlklar alemi toplu olarak bir insann eklini andrr ve bedendeki organlar, uzuvlar ve bezlere gre deiik blgelere ayrlrlar. 0 halde, cennette beyin blgesine tekabl eden cemiyetler vardr, yzdeki ksmlara tekabl eden ve bedenin btn ksmlara tekabl eden cemiyetler vardr ve bu ksmlar ayn vcuttaki gibi birbirinden ayrdrlar... nk Tanr nsandr. Tanr ayn zamanda cennettir, nk cenneti oluturan melekler Tanrdan gelen ak ve hikmetin alclardrlar(4). Swedenborg bu arpc beyanla yetinmeyip binlerce sayfalk eserlerinde gne sistemini ieren bu byk insan ayrntl bir ekilde anlatmtr. Astral seyahatlerinde (ruh bedeni ile) gezegenleri dahi ziyaret ettiini, ve onlarn makrokozmosta hangi yeri igal ettiini ifade etmitir. Swedenborga gre lmden sonra insan ruhu Byk nsanda, bulunduu mertebe ve karakter yapsna gre uyduu titreimin rabtasna gre bir semavi cemiyete girecektir. Bu

cemiyetler kitlesel bir zellii sahip olduundan, kiilik az ok bir btnle feda edilecektir, Byk insan veya makrokozmos ile ilgili bu andropomorf gr aslnda Swedenborgdan nce de mevcuttu. Bu gre Hint Jainilerde ayrntl bir ekilde ilemilerdir. Kabbalahda Adam Kadmon denilen Byk nsan Zoharda sa sakal saysna kadar ilenmitir. slamda nsan- Kebir olarak eitli temel eserler de yer almtr. Bu konuda Muhyiddin bn1 Arabi Fusus l Hikem adl eserin Adem blmnde yer vermitir. nsanda Alem-i Asgar olarak kk evren veya rnikrokozmostur. Byk nsann Grekesi Protogonostur. Byk insan doktrini ezoterik astrolojide insana tesir eden kozmik etkenleri izah eder. Modern Astrolojide kadimlerin yedi kutsal gezegeni olarak adlandrlan ay, merkr, vens, gne, mars, jpiter, satrn haricinde bir de yakn zamanlarda kefedilen Pluto (1930), Neptn (1846), ve Urans (1871) dahil edilmektedir. Bilindii gibi gne ve ay gezegen deildir. Ancak mecazi olarak bu tanm korumaktadrlar, nk onlar da izafi olarak gk yznde gezgindirler. Modern astrolojide Urans Oklt bilgelii temsil eder ve Merkrn daha yksek bir oktavn ierir. Neptn ise mistiktir ve Vensn daha yksek bir oktavn ierir. Pluto ise majisyenlerin gezegenidir ve Marsn daha yksek bir oktavn ierir.

FELEKLER VE GEZEGENLER:

Aada 16. asr Hollandal gravr resimde Aristoteles kozmolojisi ve Ptomelimus astrolojisinde hakim olan dnya merkezi evren modeli gryoruz. Dnyann gne etrafnda dnd kantlannc aya dek bu model kabul grmt. Ancak gne merkezi sistem Kopernmik s ve Galeleo'da n ok nce Pitagoras ve rencisi Samoslu Aristarchus tarafndan retildii bilinmekte. Yine de izafiyet teorisi asndan ele alndnda dnya bizim amzdan sabittir. Bu resimde gerek Batda gerekse slam'da uzun sre hakim olan evren modeli yledir: Ortada dnya drt elementin, ayni toprak, su, hava ve atein

bulunduu kredir. Ondan sonra 7 klasik gezegen yedi felei idare etmekte. lk felek en hzl hareket eden aya aittir. Ondan sonra gezegen hz olarak (tabi dnyadan gzlenen hz) Merkr, Vens, Gne, Mars,Jpiter, Satrn aada grld gibi yerlerini alr, ondan sonra felek daha yer alr. Bunlardan birincisi burlar kuadr, sabit yldzlar kua ve primum mobil denilen krsidir. Bu sra ezoterik astrolojide nemli bir yer igal eder. Bu yaz disinin ilerki blmlerinde Hermetik Kabala'da, gezegen saatlerinde vs. tekrar ilenecektir. Eski alarda bu felekler belli seyyal alemlerle ilitirilirdi ve gezegensel enerjilerin bu feleklerden yer yzne indii inanlrd. Dnya etrafnda rlm bir nevi ince enerji alanlar gibi.

GEZEGENLERN RENK VE SMGELER: DNYA, GNE, AY VE GEZEGENLERN SMGELER:


GNE URANS

ARZ

NEPTN AY MARS

MERKR JPTER

PLUTO

VENS

SATRN

Tarih boyunca, gezegenlere eitli renk, sembol ve tekabl (karlk) verilmitir. rnein, marsn rengi krmzdr, plak gzle gzlenen marsta bu renk akla grlr. Sava tanrs marsa kan hakim olmas ve krmznn ihtiras rengi olmas bu rengin marsa tekabl edilmesinde etken rolleri vardr. Marsn simgesi bir daireden yukarya doru kan oktur. Bu ayn zamanda erkek unsurun semboldr. Vensn rengi yeildir. Vensn simgesi bir ha zerine oturtulmu dairedir ve dii unsurdur. Erkek unsuru ve dii unsuru simyada birbirine zttr. Krmz renk ve yeil renk birbirleri ile zttr. Ayn ekilde ay ve gne birbirine zttr. Birinin rengi mor ve dierinin rengi sardr, bunlar zt renklerdir. Jpiter ve merkr birbirleri ile zttr, biri mavi ve dieri turuncu olarak verilmitir, bunlar zt renklerdir. Bu renkleri neden bu gezegenlere ilitirdiimizi ilerdeki blmlerde aklayacaz.

Yukarda yedi klasik gezegenin simgelerini simyadaki metal karlklar itibaryla gryoruz.

Grld gibi bu simgelerin her biri drt ana ekillin birinden veya birleiminden olumutur. Bunlar maddi unsuru temsil eden ha (ha arzn simgesidir ve bedeni oluturan drt elementi simgeler), yansma unsuru temsil eden hilal (Gareth Knight'e gre "Hilal birinci evrenin baarsn simgeler - yksek yaam biiminin mkemmel bir yansma arac olabilme hali"(5)), da yaylma unsuru olan daire (Gareth Knight'e gre: "Doal insann en yksek hali ise Daire ruhsal yaam ifade eder"(2)) ve uurluluk unsuru olan noktadr. Bataki merkrn unsuru da ierdiini gryoruz. Ancak sadece gnete nokta unsuru vardr. Bunlarn yorumu u ekilde olur, ikinci simge satrnde madde unsurun yansma unsura hakim olup ste olduunu gryoruz. Jpiterdede ise, maddi unsur alt plandadr, vs. Yedi klasik gezegen Bat veya Dou kkenli btn ezoterik sistemlerde yer alan Yedi Temel Unsur Yasas ile ilintilidir. Bu bir Hermetik Yasadr. Dier yazlarmzda da bu konu ilenmitir (baknz Saylarn Erdemi, Elementlerve Dou Ezoterizm: akra ve Kundalini). Burada kabadan inceye ykselen bir titreim skalas vardr. Bunun en bariz rnei renk tayfdr, ayrca mzikte yedi nota iin de bu aynen geerlidir.
Aadaki tabloda (ayns Dou Ezoterizm: akra ve Kundalini yazsnda mevcuttur) gerek renk tayf, gerekse de ona tekabl eden gezegenleri Hint Tantrik sistemindeki akralara gre dalmn gryoruz:

AKRALAR

akra Sahasrara Soma Ajna Vishudha Anahata Manipura Svaditan a Muladhar a

Renk Beyaz Mor ndigo Mavi Yeil Sar Turuncu Krmz

Mantr a Aum

Peta l 100 0

Elema n

Gezege n

Duyu Sezgi

Bez Hipofi z

Plekss

Ay 2 Ham Yam Ram Vam Lam 16 12 10 6 4 Akaa Hava Ate Su Toprak Satrn Jupiter Vens Gne Merkr Mars Durugr itme Dokunm a Grme Tat Koku Pineal Tiroid Timus Adrena Over Testis Servikal Brakyal Kardiya l Solar Lumbar Sakral

Unutmamak gerekir ki beyaz btn renklerin anasdr. ana renk vardr, bunlar krmz, sar ve mavidir. Renk tayfndan yedi rengi vardr. Bunlarn alts ana rengin karmdr. Krmz ve sar = turuncu, krmz ve mavi = mor, mavi ve sar = yeil. ndigo ise esrarengiz yedinci renktir. akralarda nc gz ifade eder. Gezegensel karl ise Satrn, gnein dengeleyicisi, oklt bir gezegendir. Satrn dier klasik 6 gezegene gre daha st boyutta bir gezegendir. Ayrca Saylarn Erdemi yazsna dnersek, orada 7 saysnn 3 ve 4 toplamndan olutuunu, drdn somut taban (mecazi olarak maddeyi diyebiliriz) ve n soyut ruhsal unsuru temsil ettiini grrz. O halde yedi rakam kabadan inceye doru, aadan yukarya doru ykselen bir hattr. Ayn yukarda grdmz omurga iliinden ykselen akarlar gibi.

Kadse Sembolnn Gezegenlere Uyarlanmas:

Yandaki ekilde bir ok oklt yasay aklamak iin kullanlan kads gryoruz. Bu sembol bir

asa etrafnda simetrik bir ekilde dolanm iki ylandan olumutur. Bu ekilde kadsn etrafnda bulunan gezegenlerin anlamlar yledir: bilindii gibi dnya gne sisteminin nc gezegenidir. Dnyaya uzakl asndan en yakn gezegenler ikinci srada olan vens ve drdnc srada olan marstr. Vens dnyaya nazaran gnee yakn olan gezegenler arasndadr. mars ise dnyaya nazaran gnee uzak olan gezegenlerdendir. Bu gezegen dizilerin her biri ylanlardan birinin zerine yerletirilmitir. Ylanlardan biri ay dahil dnyadan sonra gneten uzaklaan gezegenler serisini gsteriyor. kinci ylan ise, dnya da dahil olmak zere gnee adm adm yaklaan gezegenler serisini gsteriyor. Sol taraftaki gezegenler pozitif ve sa taraftaki gezegenler negatiftir. Karlkl den gezegenler birbirinin zttr. Eer gezegenlerin kozmik planlara gre (ilerki blmlerde) olan cetveline danrsak bu eklin anlam daha ak olur. Gezegen karl, olmayan O, 1 ve 2nin karlklar Kabbalada verilmitir (ilerki blmlerde) ve gne sistemin bulunduu boyutun stndeki etki emberleri gstermektedirler. Bunlardan 2 olarak gsterileni burlar kuadr ve 1 olarak gsterileni Ar veya Krsidir (slam kosmolojisinde kullanlan terimler). Bunlarn karlnda gsterilen jenerasyon gezegenleri Urans, Neptn ve Pluto da onlarn karlklarn verir, zaten bunlar 7 klasik gezegene dahil deildir.

BURLARIN RENKLER, SMGELER VE GEZEGEN TEKABLLER:

Bur kua zodyak ezoterik adan incelerken onun dairesel olduunu dolaysyla devinimler konusuna girdiini anlamamz gerekir. Her devimini bir ba ortas ve sonu vardr. Sembolik adan ejderhann ba, gvdesi ve kuyruu. Yanda Gnostik Ourobos'un eklini gryoruz. Burlar kuanda ba kotur. Ko ban kullanarak vuruan bir hayvandr. Eski alarda ordular kale kaplarn krmak iin demir bir ko ba ucunda olan bir odunla vura vura krarlard. Kuyrukta balktr, balk kuyruunu kullanarak yzen bir hayvandr. Orta nokta ise terazidir, terazi iki

taraf dengeleyen bir alettir. Terazi burcun ve vensn rengi yeildir. Yeil renk tayfn tam ortasnda bulunur. Scak ve souk renkler arasnda bir ara renktir. Saylarn Erdemi yazsnda belirttiimiz gibi 6says devinim saysdr ve burlar kua 12 burtan olumutur (6 x 2). 12 burta iki set vardr, dii burlar ve erkek burlar. Kozmik ve Beeri Devinimler yazsnda belrtiimiz gibi 12 says, devinimlerin bir kk bir birimidir. Yukarda belirttiimiz gibi 7 says 3 ve 4'n toplamdr. 12 says ise 3 ve 4'n arpmdr. Say eklemek dikey bir yap oluturur, arpmak ise bir ark yaratr. 12 says blnr zelliinden dolay bir daire iin mkemmeldir. Yandaki resimde eski Ptolemik astrolojisinde kabul gren zodyak adamnda burlarn insan bedeninin eitli blgelerine balantlarn gryoruz. Bu gre gre 1) Ko baa, 2) Boa boyuna, 3) kizler omuza, 4) Yenge gsse, 5) Aslan kalbe, 6) Baak mideye, 7) Libra pelvise, 8) Akrep cinsel uzuvlara, 9) Yay kalalara, 10) Olak dizlere, 11) Kova alt bacaa, 12) Balk ayaklara tekabl eder. Bu da mikrokozmoz (byk evren) ve miktokozmos (kk evren veya insan) grnn dier bir ifadesidir. Gezegenlerin burlara gre dalm yledir: 1) Ko - Mars, 2) Boa - Vens, 3) kizler - Merkr, 4) Yenge - Ay, 5) Aslan - Gne, 6) Baak Merkr, 7) Terazi - Vens, 8) Akrep - Mars ve

Pluto, 9) Yay - Jpiter, 10) Olak - Satrn, 11) Kova - Satrn ve Urans, 12) Balk - Jpiter ve Neptn.
BURLARIN AYLARA GRE KONUMU:
BUR Ko Boa kizler Yenge Aslan Baak Terazi Akrep Yay Olak Kova Balk GEZEGEN Mars Vens Merkr Ay Gne Merkr Vens Mars, Pluto Jpiter Satrn Satrn, Urans Jpiter, Neptn DRTL GRUP nc Sabit Deiken nc Sabit Deiken nc Sabit Deiken nc Sabit Deiken ELEMENT Ate Toprak Hava Su Ate Toprak Hava Su Ate Toprak Hava Su TARH Mart 21- Nisan 20 Nisan 21 - Mays 20 Mays 21- Haziran 21 Haziran 22 Temmuz 22 Temmuz 23 Austos 23 Austos 24 - Eyll 22 Eyll 23 - Ekim 23 Ekim 24 - Kasm 22 Kasm 23 Aralk 21 Aralk 22 - Ocak 19 Ocak 20 - ubat 18 ubat 19 - Mart 20

7 klasik gezegenin burlara dalm bir paralellik gsterir. Yandaki tabloda bu gsterilmektedir alt tarafta jenerasy on geze genleri Neptn, Urans ve Pluto verilmek tedir. Aada ki tabloda 12 burcu ve tekabl eden renk ve simgeleri gryoruz. lk bur erkek ikincisi dii, ncs erkek vs. sras vardr. Burada gezegen tekablleri genelde erkek burlar iin verilmitir nk erkek unsuru srasndaki gezegen ve bur renkleri uymaktadr ve ayrca burada Newton'un renk tayfna uyan 7 asl rengin altsn buluruz. Satrne tekabl eden indigo rengi ise bir ara renktir. Mor rengin burcu Kova olmasna karn ayn gezegen rengi olarak buraya ay dmektedir. Bekli de yeri daha uyumlu olan Balk burca aittir. Bu renkler Altn afak Cemiyeti tarafndan Hermetik Kabbala'da byle verilmitir. leride bu konu da ilenecektir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken husus, bur kuandaki 12 bur srasyla renk tayfna tabi gsterilmesidir. Bur renkleri burlarn ilevleri ve titreimsel

gleri konusunda bize ok bilgi vermektedir. nemle belirtmek gerekir ki burlar ve gezegenler belirli titreimleri ifade ederler, ezoterik astrolojinin anahtar buradadr.

Burlarn Simge, Gezegen ve Renkleri :


Bur
Ko

Cinsiyeti
Erkek

Gezegeni
Mars

Rengi
Krmz

Boa

Dii

(Krmz Turuncu) Merkr Turuncu

kizler

Erkek

Yenge

Dii

(TuruncuSar) Gne Sar

Aslan

Erkek

Baak

Dii

(Sar-Yeil)

Terazi

Erkek

Vens

Yeil

Akrep

Dii

(Yeil-Mavi)

Yay

Erkek

Jpiter

(Mavi)

Olak

Dii

Satrn

ndigo

Kova

Erkek

(Ay)

Mor

Balk

Dii

Eflatun

Burlarn Elementleri ve Drtl Grup:

Bilindii gibi her bir bur belirli bir elemente tekabl eder. Elementler ve astrolojiye uyarlanmalar Elementle r yazmzda kapsaml bir ekilde ilenmitir. Ayrca aadaki element resmi ve tetrahedron/piramit ile ilikisi aklanmtr. Dier resimde burlarn drtl gruba gre dalm gsterilmitir. Elementler ve burlar konusunu baka bir yazmzda ayrntl olarak anlatld iin burada drtl grubu ezoterik adan elle alacaz. Drtl grup bur takmndan oluur. Her bir takmda drt bur vardr. Her takmda bulunan bu drt burtan her biri ayr bir elemente tabidir.

Drtl grubun ilki nc burlar unlardr: Ko, Yenge, Terazi ve Olaktr. Sabit burlar: Boa, Aslan, Akrep ve Kovadr. Elementler yazsnda bu grup zerinde bilgi verilmitir. Deiken burlar: kizler, Baak, Yay ve Balktr. Bunlarda Merkr ve Jpiter hakimdir. Aadaki resimde zt burlar gsterilmitir. Zt bur takmlar I, II, III, IV, V ve VI Latin saylar ile belirtilmitir. Her bir bur burlar kuanda karsna den burla 180 a yapar. Bu burlar zt burlardr. Renkleri de zttr. rnein sarnn zt rengi mordur. Krmznn zt rengi yeildir. Mavinin zt rengi turuncudur. Ayn ekilde ikincil renklerin de ztlar vardr. rnein, Boann rengi turuncu-sardr. Boann karsna Akrep gelir, akrebin rengi mavi-yeil (veya turkuvazdr). Ko burcun tam karsnda Terazi burcu der. ikisi de nc burtur. Yukardaki tabloda Ko burcun rengi krmz olarak belirtmitik. Terazinin ise yeildir. Bu iki renk birbirine zttr. Her bir bur duygular ifade verir. Mars ihtiraslarn

gezegenidir. Vens ise, ak, sanat ve gzellik gibi ince duygular ifade eder. Ayrca Marsn simgesi ayn zamanda erkeklik simgesidir. Vensn simgesi ayn zamanda diilik simgesidir. Ayn ekilde Sabit burlarda Boa ve Akrep kar karya der. Akrebin gezegeni Mars ve Boann gezegeniVenstr. Ayrca kizler ve yay kar karya gelirler. kizlerin rengi turuncu ve yayn rengi mavidir. Bunlar da zt renklerdir. kizlerin gezegeni Merkr ve Yayn gezegeni Jpiterdir. Ezoterik adan Merkr ve Jpiter bir ikilidir, Merkr somut ve Jpiter soyut dnceyi, Merkr bilgi ve Jpiter bilgelii ifade eder. Ayn ekilde Baak ve Balk burcu kar karya der. Baan gezegeni Merkr ve Baln gezegeni Jpiterdir. Esrarengiz gezegen Satrn bu ikilemlerde hem gnein, hem de ayn karsna dyor. Kovann Satrn Aslann yneticisi gnee kar karya ve Olan yneticisi Satrn Yengecin Ayna kar karya der. Bu konu altnda geen btn kavramlar Ezoterik Astroloji yazsnn ilerideki blmlerde farkl

ekillerde tekrar ortaya kacaktr ve baz karmak konular aydnlatacaktr. Bu adan okuyucularn sabrl olmalar ve bu bilgiler zerinde biraz dnmelerini neririz

"Renk tayfn kzl ucu bireysel gelimeye, mor n ise Grup Bilinci gelimeye yneliktir. Yeil n aradaki balayc kprdr ve gemi, imdiki zaman ve gelecek ile ilintisi vardr. O Gzellik Indr. Mavi Hermetik Indr ve kkenleri Keldanilerde ve Msrdadr; O Majisyenin Indr. ndigo In soyut zihnin, felsefe ve ilimin Gnostik Indr, Eflatun ise ibadet, ifa ve Hz. sa'nn Indr." Dion Fortune, Aspects of Occultism(1)

Astroloji Asndan Dnya Din, Felsefe ve Ezoterik retileri: eitli astrolojik tekablleri dnrsek ve bunlar dnyadaki din, kltr ve etnik farklara uyarlamaya alrsak, baz ilgin balamlar gze arpar. rnein, eitli dinlerde baz gnler, renkler ve sembollerin yaygn olduunu fark edebiliriz. Bu renk ve sembollerin astrolojik karlklar vardr. Bunlar bir araya getirdiimizde ok arpc motifler ortaya kyor. Dinlerin belirli zamanlarda ortaya k da ilgintir. rnein, Buda, Lao-Tze, Konfuus, Mahavira, Pitagor, (2nci) Zerdst yaklak olarak ayn zamanda yayorlard. M.. 6 asr olan bu ada gerekten daha birok nemli ruhsal ve felsefi gelimeler sayabiliriz. Mukayeseli din, felsefe ve kltrleri incelediimiz zaman belirli corafi blgelerde belirli gr ve felsefelerin younlatn grrz. Hep Bat ve Dou tezad zerinde durulur. Bat dediimiz zaman aklmza Semavi dinler dediimiz Hristiyanlk, Mslmanlk ve Yahudilik gelmekte. Ayrca, Zerdtlk veya Mecsilik esas itibaryla ayn aileden olarak kabul etmek gerekir. Baz insanlar Mslmanl bir Dou dini olarak kabul etmek eilimindedir. Gerekten Mslmanlk Uzak-Douda da yaylmtr. Ancak, Dou din ve felsefeleri denildiinde, aklmza Hinduizm, Budizm, Taoizm

gibi isel aydnlanmay n plana alan, Semavi dinlere nazaran farkl dnya grleri gelir. Ezoterizmde de Bat ve Dou Tradisyonu arasndaki farktan sz edilir. Bat Tradisyona bal bir okltist olarak Dion Fortune'e gre Bat okltizmde kiilik geliimi ve soyutluk hakimken, Dou Tradisyonunda soyutluk ve z benlik n plandadr. Aadaki tasnifte btn bunlara anlam getirmeye alacaz. Corafi bakmdan Doudan Batya doru bir hat izdik, ne de olsa "k doudan gelir" (gne doudan doar). Tabii ki balang noktamz her zaman olduu gibi Ko burcudur ve biti Balk burcudur. Aadaki tekabller tamamen speklatiftir ve bildiim kadaryla hi bir kaynakta benzeri yoktur. Zt burlar, bur renkler vs. gibi kavramlar Ezoterik Astroloji - Blm 1'de aklanmtr. 1) Ko Burcu - Taozim - in - Krmz: Balang noktamz Uzak-Dou olduuna gre ruhsal yelpazemizin ilk dura in olmal. Ko burcunun yneticisi Marstr. Mars dv sanatlar ynetir. Bundan dolay ngilizce'de dv sanatlarna martial arts derler. Bu Mars sanatlar anlamna gelir. Bilindii gibi in ve Japonya'da dv sanatlar bir ruhsal disiplin ve yoldur. Marsn rengi krmz, dnyann bu kesinde kutsal bir renktir. Pagodalar, tapnaklar, mabetler hep krmz boyanr. Marsn metal demirdir ve kl ona uygun bir simgedir. Bir Samuray iin klc kutsal bir alettir. Kendisini onunla tamamen zdeleebilir. Lao-Tse (M.. 604-530?) tarafndan kurulan Taoizm Ko zelliine sahip bir dindir. Taoizm'de her eyin kkenine, bana inmek vardr. z halimize dnmek vardr. Ko burcunu dengeleyen bur Terazidir. Terazinin etkilerini in kltrnde grmek mmkndr, en ok sevilen ve kullanlan ta yeim (zade) renginden anlalaca gibi Vensn etkisi altndadr. in el iiliinde grlen ince ve zarif tema kadns bir etki tar. in'in dnyann son komnist lkelerinden biri olmas ve komnizmin nispeten orada bu denli baarl olmas ilgintir. Kzl bayrak, kzl kitap mars rengi artryor. Be keli kzl yldz da ilgin. Kabalistik adan be keli yldz marsn semboldr. 2) Boa Burcu - Konfuu Dini - in- Krmz Turuncu: Bir din kurucusu olarak Konfuus' (M.. 551-479) dnmek bazen zor, zira o din kurucular arasnda en pratik, ayaklar en fazla yere basan kiidir. Bunlar tabii ki Boa zellikleridir. Pratiklik ve toprak arlkl zellikleri in kltrnde arlkldr, zaman zaman Ko zellikleri ile atr. Ancak belki de komnizmin materyalist yan

Boa iin pek o kadar rahatsz edici gelmeyebilir. Boa zellikleri tayan ezoterik retileri arasnda toprak/yer enerjisi zerinde younlam Feng ui vardr. Eski in kltrnde Feng ui kurallarna uymayan ev yaplamazd. Ayrca, I ing, bir nevi toprak kehanetidir. I ing bilindii gibi remile ok benzer, ve remil gibi toprak enerjisi zerinde kurulmutur. Ondan dolay remile ngilizce'de Geomancy (geo=toprak, mancy=kehanet) denilir. Ayrca Boa boaz idare eder ve inliler in mutfaklar ile belki de boazlarna dkn millettir. Boann gezegeni Vens konusunda Taozim blmnde yeteri kadar yer verdik. Genelde in blgesi iin Akrebin artrd Mars etkilerini yukardaki Ko burcun Mars etkileri ile pekitirilir. 3) kizler Burcu - Budizm - Nepal - Turuncu: Nepal, Hindistan ve in arasnda bir lkedir ve Budizm de bu civarlarda Buda'nn (M.. 563 ve 483) retisi olarak ortaya kt. Batya doru yolculuumuzda ilk duramz burasdr. Bilindii gibi Budizm Hint kltr ierisinde yeerdi, ancak daha douda kk sald. Hindistan'da pek tutulmad, ancak douya yaylacak Japonya'ya kadar uzand. kizlerin gezegeni Merkrdr. Hint Sanskrite'de Merkrn ad Buda'dr. Buda bilge demektir. Bir Budist rahip veya rahibenin pek dnyevi eyas yoktur. Genelde tek paral bir kumatan bir abaya, bir yemek tas (baz kltrlerde dilenmek iin de kullanlr) ve bir tespihi vardr. Bu abas genelde safran renkli, (Tibet'te) krmz veya turuncudur, kltre gre deiir. Hakim renk turuncudur. Bu da Merkr rengidir. Budizm'i merkr'e balayan dier bir zellii Budizm'deki aklc yoldur. Aydnlanma yolu takip edilmekte, fakat Buda'nn ince zekas ile diyalektik bir sohbet usul ile kii ikan edilir veya yola sokulur. Bu yntemler kizler burcunun yntemleridir. Denilebilir ki kizler yzeyseldir, oysa Budizm derin kavramlara, bilgelie dayanr. Unutmamak gerekir ki kitlesel etkilerde aksn dier ucu, kizlerin ztt Yay da bir nebze etkilidir. Yay da bilindii gibi yneticisi Jpiter olduu gibi bilgelik ve felsefe burucudur. Budizm'de en ok zerinde durulan doktrinlerden biri de Karma yasasdr. bu da sebep ve sonu yasas gibidir. kizlere uygun bir ikilem mevcuttur. Ayrca Budist "orta yol" da kizlere uygundur. 4) Yenge Burcu - Tantrizm - Hindistan - TuruncuSar: Bilindii gibi yenge burcu diilie ve dii enerjisine en yatkn burtur. Bu demek deil ki Yenge burcu altnda doan bir erkek yumuaktr. Sadece dii enerjisini kullanmas bilir.

Tantrizmin ok geni bir uygulama sistemidir, zaten Tantra genileme anlamna gelir ve iinde farkl ekoller barndrr. zelliklerinden biri de akti denilen dii enerji zerinde durmasdr. eitli ekoller farkl ekilde bunu gerekletiriyorlar, kimi sembolik olarak kimi de bir fiili uygulama olarak cinsel birleimi kutsal bir ritel olarak kullanmakta. Burada insann doal enerjisi aktinin kundalini eklinde ban zerinde oturan tanr iva ile birlemesidir. Btn bunlar insann btnlemesi yolunda bir isel simyadr. Tantrizm cinsellie kar ak tavr asndan muhafazakar ve riyazetli komu dinlerinden olduka farkldr. Yengecin zt burcu olaktr. Tantrizm'de satrn etkisi barizdir. Bol Tanral Tantrizm'de Kali gibi tanralarn dehet verici karanlk bir yan vardr. En byk tanr iva'dr ve satrn etkisi arlkl olmakla beraber, Satrn gezegenin hakim olduu Ajna akra, nc gz idare eder. Tantrikalar turuncu ve krmz arasndaki renkleri giyerler.

12 Din, 12 Ezoterik Okul ve 12 Bur


Din Taoizm Budizm Tantra Hinduizm Jainizm Bn slam Zerdtlk Msevilik Ezoterik Okul i Kung Lamaizm Kundalini Yoga Raja Yoga Blge in in Nepal Dou Hindistan Bat Hindistan Bat Tibet Arabistan ran srail Yunan Adalar Bat Bur (+) Ko Boa kizler Yenge Aslan Baak Terazi Akrep Yay Olak Kova Balk Zt Bur (-) Terazi Akrep Yay Olak Kova Balk Ko Boa kizler Yenge Aslan Baak

Konfuusizm Feng ui

Hatha Yoga Hindistan amanizm Sufizm Maji Kabala

Pitagorculuk Hermetizm Hristiyanlk Gnostizm

5) Aslan Burcu - Hinduizm - Hindistan - Sar: Hinduizmin kkeni Batdan gelen Hint Avrupa kkenli Aryan istilaclardr. Tantrizm gibi yerel dinleri bask altnda tutmulard, ancak zamanla eski halklarn inan ve adetleri yava yava yzeye

karak bir ekilde Hinduizmle karmt. rnein Hinduizmin eski kutsal kitaplar Vedalarda reenkarnasyon, tekrar dou zerinde herhangi bir reti gzkmemektedir. Aslen Hinduizm Brahmin snfnn hakim olduu, erkek egemen, trensel ve sava bir dindir. Eski Vedik Hinduizminde en nemli tanrlar arasnda ate tanrs Agni'di ve gne tanrs Surya'dr. Zamanla Yaratc Brahma, Koruyucu Vinu ve Yok Edici iva ile bir l kuruldu. Aslan'n zt burcu Kova'nn da etkilerini grmek mmkndr. Bunlarn arasnda kkeni Hinduizmden nceki devirlere rastlanan Yoga uygulamalar gelir. Yoga, zellikle Raja Yoga kiisel ve bamsz bir geliim sistemidir. Kendi isel enerjilerimizi uyarmamza dayanyor. Raja kral demektir, gne kraldr, rajann bandaki ra da Msrda gne tanrsdr. Ram mantras Tantra'da gne sinira akras gne ve atee tekabl eden Manipurann mantrasdr. > 6) Baak Burcu - Jainizm - Hindistan - Sar Yeil: Hindistann nemli, ama nispeten az tanlan bir dini M.. 6 asrda Mahavira tarafnda kurulan ancak kkleri ok eskilere inen Jainizm'dir. Jainizm Budizm'e benzer yanlar olmakla beraber tamamen farkl yanlar da vardr. Buda arlklardan uzak orta yolu nermiti, oysa Jainizm'de bedensel arnma ve riyazet olduka nemlidir. Jainizm'de can almama doktrini "ahimsa"y ar uygulamalar ile nldrler ve kk bcekleri yanllkla ldrmemek iin ok dikkat harcarlar. Baak burcuda kizler gibi Merkr tarafndan ynetilir ve karsndan Jpiter tarafndan ynetilen bir burcu vardr. Bu bur balktr. Jainizm'de arnma ve saflk o denli n planda olmasndan ve ayrntlara nem vermesi asndan onu baak burcuna yaktrdk. Baak burcuna bouna Virgo, bakire demiyorlar. Ayrca karsndaki balk burcu da mistiktir. Bu burcun ezoterik ekol hatha yoga gibi beden sal ve arnmaya arlkl veren yoga uygulamalar olabilir. 7) Terazi Burcu - Bn - Tibet - Yeil: Terazi burcu zellii daha nce belirttiimiz gibi bur kuan tam ortasnda bulunmasndadr. Yeil rengi Dou kltrn yneten scak renkleri ve Bat kltrn yneten souk renkleri arasnda bir kpr ve ayn zamanda dengeleyici bir terazi grevi verir. O halde burada bulunan din ve felsefeler, Dou ve Bat arasnda bir karm olabilir. Akla ilk gelen Hindistan'da 16 milyon mensubu olan Sihkizm'dir. Sihkizm Mslman ve Hint dininin bir karm

gibidir. Ancak, Sikhizm ok ge, 15. asrda Guru Nanak tarafnda kurulmutu. Dier bir aday da Mani dinidir. Mani dini bir Bat dini olan Zerdtlk ve Dou dini olan Budizm'in unsurlarn tamaktadr. Ancak hi bir zaman fazla etkili olmad gibi bir yapay din grnm tamaktadr. O halde, bu dinlerin her biri bir nebze bu zellikleri tamakla birlikte, Tibet'te ortaya kan Bn veya Bnpa dini, zgn bir din olmas, ok geni bir kutsal edebiyat olmas itibaryla en tipik rnektir. Bn dini kurucusu Tnpa enrab, Bat Tibet'te veya baz grlere gre Dou ran'da efsanevi Olmo Lung'dan geldii sylenir. Tibet'in zgn monastik sistemi Lamaizm ve pek ok amanik ve Majikal bazl uygulamalar, zgn ikonografi, sanat, dans ve ayinlerin asl kkeni Budizm deil, Bn dinidir. Bn amanizm kkenli bir din olmakla birlikte Tantra, Budizm ve Taoizm tarafndan etkilenmitir, Ayrca, Zerdt kkenli uygulamalarn da yer ald iddia edilmitir. Bn'da amanizm'de olduu gibi dokuz says nemlidir, rnein Bn'n dokuz yolu vardr. amanizm terazi burcun doaya yakn zelliklerine uygundur. 8) Akrep Burcu - Mslmanlk - Arabistan - Turkuvaz: Mslmanlk astrologlar tarafndan genelde Akrep burcuna uygun grlr. Bunun iin eitli sebepler vermilerdir. Bizim iin en temel gstergesi renktir. Bilindii gibi slam'da ve sadece slam'da yeil kutsal bir renktir. Bu renk tam yeil m, yoksa maviye kaan bir tonu m tartma konusu olmutur. Trkuvaz rengi gerek inilerde, gerekse de trbelerde kullanlm bir renktir. Yeil kullanldnda da cart bir yeil yerine koyu, hafif mavi tonu olan bir yeil kullanld grlmtr. Unutmamak gerekir ki zt burcu Boa'nn gezegeni Vensn yeildirr. Bunun haricinde Akrepteki Mars unsurunu slam'daki sava ruhu ile ifade grdn. Ayrca Mslmanlkta Cuma gnn kutsal saylmas zt burcu Boa'nn gezegeni vensn etkisini gstermektedir. Ayrca burada Pluto etksini de grebiliriz. Pluto ller diyarnn tanrsdr, slam'da dier Semavi dinlere kyasla ahiret ve lm sonras yaam, cennet ve cehennem zerinde ok daha fazla durulur. Plutonun cinsellik ve cinsel bask konusunda da etkileri bilinir. Dier yandan Mslmanln Batni, ezoterik yansmas olarak tanmlayabileceimiz Sufizmde de zt burcu Boa'daki Vens zellikleri hakimdir. Hi bir dier ezoterik ekolde sevgi, mzik ve sanat zerinde bu denli fazla durulduu grlmez. Hz. Muhammet M.S. 571-632 yllarnda yaad. Dier yandan, oklt tradisyonlar arasnda Vudun akrep zellikleri tam olarak yansttr.

9) Yay Burcu - Zerdtlk - ran - Mavi: Zerdtlk M.. 7. asrda Dou Iran'da kurulduu sylenir, ancak kkenleri daha eskilere gider ve muhtemelen bilinen k tarihinden en az bin yl nce baka bir Zerdt daha vard. Zerdtln ok zgn doktrinleri vardr, zengin kutsal metinler klliyat vardr. Hinduizm gibi Ari rk kkenli bir dindir. Mabetlerinde srekli yanan bir ate Zerdtln tek tanrs Ahura Mazda'y simgeler. Bu uygulama Zerdt dinine mensup olanlarnn ran'a istila eden Mslmanlar tarafndan atee tapanlar diye tanmlanmasna neden olmutur. Dolaysyla kafir muamelesi grmlerdir. Oysa Zerdtlk esasnda kabul gren Kitap gren Sabiliin bir koludur. Sembol olarak kullandklar ate Yay burucunun elementidir. Zerdtlkte dalizm, yani iyi ve kt ayrm hakimdir ve zamanla dier Semavi dinleri etkilemitir. Yay burcunun sembol centuar, yar at yar insan bir varlktr ve elindeki yay ile yldzlara nian alr. Yayn zellii insan st hale ulamak, insan alt hayvansal unsuru (at) geride brakmaktr. Zerdtln rahiplerine Magiler denilirdi. Magiler bilgelikleri, astrolojik ve oklt bilgileri ile nllerdi. ncil'de Maginin sa'nn doumunu nceden bildikleri ve bir Betelam yldzn takip ederek bir ahrda yeni doan sa'y bularak ona hediyeler verdiklerini yazar. Ne de olsa Hristiyanlk Jpiter'in ynettii dier bir bur altndadr. daha sonra Zerdtlk, Magilerden dolay Araplar tarafndan Mecsilik olarak adlandrld. Gnmzdeki Maji kelimesi bu kkendendir. Bir ezoterik ekol olarak Maji'nin kkeni de Zerdtle dayand ou "modern" majisyen tarafndan bilinmez. Ayrca, maji kelimesini by olarak tercme etmek doru olmaz. Maji kelimesinin kkeni HintAvrupal dillerde "yce" anlamna gelir. Sanskrite'de "Maha" ayn anlama gelir, rmein Mahatma (maha=yce,byk, atma=ruhsal varlk) by ruh, yce kii, Maharaja (maha=yce,byk, raja=kral) byk kral anlamna gelir. Ayn ekilde Avrupa dilerinde Ma kk: Ma-jesti, Ma-netik, Ma-gnificant, Ma-ksimum, ycelik, erk ve asalet anlamlarn tar. Dolaysyla, bir kara majiden sz etmek etimolojik adan yanl olur. Maji sadece insan ycelten, laik olduu dzeye getiren kutsal bir bilim olabilir. Mavi renginin dier bir zellii souk renklerden olmasdr. Souk renkler renk tayfnda yeilden sonra gelen renklerdir. Krmz ve Sar scak renkler olarak grlmtr. Yeil bir ara renk olmakla birlikte souk renk olarak da telafi edilmitir. Ancak souk renklerin tam zelliklerini sahiptir. Dikkat edilirse scak renkler alndaki din ve ekoller Dou Ezoterik Tradisyonuna baldr ve

souk renkler altndaki din ve ekoller Bat Ezoterik Tradisyonuna baldr. Bu tanmlar modern okltizmde olduka yaygndr ve olduka yaygn ideolojik blnmelere neden olmutur. Ezoterizmin bu iki ayr kola ayrlmasnn kkenini Zerdtlkte bulabiliriz. Ayn Ari kkeninden gelmelerine ramen Zerdtlk Hinduizm'e adeta teolojik bir sava amtr, Hinduizm de Zerdtle. Zerdtlkte tanr Ahura Mazda'dr. Hinduizm'de Asuralar (Ahuralar) kt ve eytani varlklardr. Hinduizm'de devalar dualar yerine getiren, adaklar ve iyilikleri mkafatlandran, ktlkleri cezalandran ara tanrlardr (melekler gib). Oysa, Batda deva kelimesi eytan - devil kelimesine dnmtr. Bunun gibi pek ok ey bulunabilir. Maji de dou uygulamalara kar meyden okuyan, biri aya yerde olan ve dnyay terk etmeye ynelik olmayan bir ruhsal gelime yolu olarak kald. 10) Olak Burcu - Musevilik - srail: Musevilikte olak burcun
zellikleri o kadar yaygndr ki ok rahat bir ekilde Olak burcuna koyabiliriz. En nemli peygamberi ve Hz. Musa bir bakma kurucusu saylr. Olak burcunun sembol bir da trmanan olaktr. Olak burcu burlar kuanda 10. burtur. Hz. Musa On Emri almak iin Sina dann zirvesine trmanmtr. Hz. Musa genelde banda iki kk boynuzla resmedilir. Musevilik M.. 6. yzylda Esra tarndan yineden organize edildi. Kutsal metinleri "bulundu" ve dzenlendi ve sk kurallarla baland. Museviliin kutsal gn cumartesidir, nk Tevrat'ta gre Tanr dnyay alt gnde yarat ve yedinci gnde istirahat etti. Cumartesi satrn gndr. Yahudilerde gerek dini, gerek gnlk kyafetlerde siyah giymek yaygndr. Siyah, indigo gibi bir satrn rengidir. Musevilikte Tanr anlay bir kanun koyucu, mutlak bir ekilde uyulmas gereken bir ok kstlama ve kuralar getiren bir Tanrdr. Museviliin Ezoterik Ekol Kabaladr. Kabala retisinde 10 kreli hayat, Aac Otz Hayim en nemli rol oynar. Satrn gezegenler arasnda en yksek (3nc) kreye hakimdir. 11) Kova Burcu - Pitagorculuk - Yunan Adalar - Mor: Aslnda tabii ki Pitagor (M.. 580-490?) klasik anlamda bir din kurucusu deildir. Ancak modern amzn bir ok kavram ve uygulamalarnn ilk admn Pitagor (Pythagoras) atmt. Felsefe ve matematik gibi kelimeleri ilk o ortaya kard ve bu konularda genel kurallar belirledi. Pitagor belki de bir peygamber deildi, ancak bir peygamberden eksii yoktu. Ayrca, UzakDouda birok din kurucusu da bizim anladmz anlamda peygamber deildiler. Pitagor 34 yllk gezilerinde dnyann gizli retilerini toplamt ve onlar bir araya getirerek akademik bir sistem ierisinde mritlerini eitti. Pitagor'a bio-enerjiyle ifa vermek, gemi enkarnasyonlar hatrlamak gibi insan st gler addedilmiti. Pitagor'un misyonu Hermetik felsefe ve bilimleri yineden canlandrmakt. Evrende say, mzik notas, renk, gezegen ve insan konularn btnsel bir sistem iinde aklayan ve birbirleriyle olan iliki ve ilintileri veren bir reti sunmakt.

Kendisi her ne kadar sahneden kaybolduysa, retileri bir ekilde kalmtr ve tarihsel rol ve grevlerini yerine getirerek bu gnk dnyamzn senaryosuna imza atmtr. Bugnk dnyamz da Kova an arifesindedir. Pitagorculuk insan n plana almas ve aklc yolu itibaryla Kova burcuna uygun zellikleri aktr. Gezenlerinden Urans, Merkrn yksek oktavn temsil eder ve ezoterik retileri temsil eder. Pitagor konusu ayrca Saylarn Erdemi yazmzda ilenmitir. 12) Balk Burcu - Hristiyanlk - Bat (Kuds)- Eflatun: Sanrm Hristiyanln Balk burcuna ait olduu uzun sredir bilinmektedir. Bunun sebebi, yaklak iki bin yl nce Balk a balamas ve gnmzde sona ermesidir. Hristiyanlkta Balk burcun sembolleri o denli yaygn ki, adeta bir Balk dini olarak tannmtr. Katolik ve hatta Anglikan mezhebinde Balk burcun rengi eflatun hakimdir ve kutsal bir renk olarak grlr. Bapiskoposlar bu renkte pelerinler giyerler. Balk burcu bir su burucudur ve Hristiyanlkta su ile vaftiz edilir. Hz. sa'nn havarileri (mritleri) ou balkyd. ncil'de Hz. sa lmnden nce havarileri ile geirdii son yemekte, sa havarilerinin protestolarna dinlemeden trensel bir ekilde ayaklarn ykamt. Bilindii gibi balk ayaklar idare eder. Balk burcun zt burcu Baaktr. Baak'ta bakire Virgo'dur. Meryem ana klt bu balamdan domaktadr. Hz. sa'nn mucizelerinden biri de be ekmei ve iki bal oaltarak 5000 kiiyi doyurmasdr. Burada hem Balk burcun, hem de Baak burcun sembollerini grmek mmkndr. Ekmek ve buday Baak burcunun sembolleri arasndadr. Hz. sa insanlara ifa verirdi Baak salk ve ifa burucudur. Balk burcu on ikinci burtu ve Hz. sa'nn 12 havarisi vard. Ayrca astrolojide on ikinci ev, snavlar, dmanlar ve ihaneti gsterir. sa havarilerinde Yudas tarafndan ihanete urar ve armha gerilir, ayaklarndan da ivi geirilir. Gsne, Baak burunun ynettii blgeye mzrak saplanr. lgintir ki sa Greke'de J-ch-th-y-s yazlr bu da balk anlamna gelir. lk Hristiyanlar dinlerinin sembol olarak balk kabul ederlerdi ve eski alarda bu sembol Hristiyan mezarlklarda yaygn olara grmek mmkndr. Balk burucun gezegeni Neptn mistik bir gezegendir ve Baak burcun etkisiyle riyazetli, cinsel drtleri bask altnda alan bir mistiklik sz konusudur.

Kozmik Planlara Gre Burlarn ve Gezegenlerin Konumu:

Kozmik planlar 1875 ylnda H.P. Blavatsky ve Albay Olcott tarafndan kurulan Teosofi cemiyetinin en nemli doktrinlerinden biriydi ve Teosoflar tarafndan ayrntl olarak ilenmitir. Teosofik hareketi retilerini zellikle doudaki ezoterik kaynaklardan alyordu. Kozmik planlar Trke'de farkl ekillerde evrilmitir.

Burada MetapsiikCemiyeti/Bilyay Vakfnn kulland "plan" szc tercih edilmitir ve akl karkla yol vermesin diye nne "kozmik" kelimesini koyduk. Plan ngilizce'de "plane" kelimesinden gelir, taslak anlamna gelen "plan" kelimesinden deil. "Plane" bir dzlem anlamna gelir. En azndan bir evirmen plane'i dzlem olarak evirmitir, ancak burada okur asnda anlam karmak biraz zor oluyor. Plan ezoterik adan farkl bir madde boyuttu anlamna gelir. Bundan dolay baz evirmenler onu boyut olarak evirmilerdir. Ancak planlar boyut deildir. Maddenin farkl bir titreimden olutuu paralel bir evrendir. Bu paralel evrenler i ie mevcuttur ve saylar gelensel olarak yedidir. soyuttur, ruhsal enerji arlkldr. Bizim fizik plan dahil alttaki drt plan somuttur. Ayn ekilde her bir plan yedi alt plana ve soyut ve somut olarak ikiye ayrlrlar. Bu konu Elementler yazmzda da farkl bir ekilde ilendi. Baz sistemler arlkl olarak alt drt plan zerinde dururlar. rnein Kabala'da alt drt plan Atzilut, Briah, Yetzirah ve Asyah'tr. Ayrca Kabala'da planlara olam, ayni Arapa bildiimiz alem denilir (Bu belki de bizim iin daha uygun bir tanm olacakt). Bunlar aynen dier sistemlerdeki drt alt plana tekabl ederler. Yandaki ekilde Gurdjieff sistemindeki drt somut plan gsterilmektedir. Bu

ema Dou Ezoterizm. akra ve Kundalini yazmzda gsterilmekte ve daha ayrntl olarak anlatlmaktadr. Aadaki tabloda yedi plan yledir (Bunlarn adlar sistemden sisteme deiir, en sadesini setik). 1) Kozmik, 2) Semavi, 3) Ruhsal, 4) Kozal, 5) Mental (zihinsel), 6) Astral, 7) Fizik. Kozmik, Semavi ve Ruhsal Planlar st soyut plana aittir. Kozal, Mental, Astral ve Fizik Planlar drt alt plana aittir. Planlar ayrca kendi ilerinde alt ve st olarak ayrlrlar. Alt plandaki st ve alt blmeleri her biri bir gezegene ayrdk. Bu ayrm Dion Fortune tarafnda ilk kaleme alnd, ancak aadaki tablo onunkinden daha ayrntldr. st planlar da ikiye ayrmak mmkn, baknz Ezoterik Astroloji Blm 1'deki Kadse Sembolnn Gezegenlere Uyarlanmas blm. Bu tablonun nemli bir taraf gezensel enerjilerinin kesin ve tam karln vermesidir.

Dnya, Gne, Ay ve Gezegenlerin Kozmik Planlara (Alemlere) Gre Da


GEZEGEN
Pluto Neptn Urans

PLAN
Kozmik Plan Semavi Plan Ruhsal Plan

NSANDA KARILII

KARAKTER
lahi Kudret

Monad Atman

lahi Ak lahi Hikmet

st ve Alt Planlar Arasndaki Perde


Gne + ................ Satrn st Kozal Plan .......................... Alt Kozal Plan st Kozal Beden ........................ Alt Kozal Beden st Benlik ................... Kiilik

Jupiter + ............... Merkr -

st Mental Plan .......................... Alt Mental Olan

st Mental Beden .......................... Alt Mental Beden

Soyut Dnce ........................ Somut Bilgi

Vens + ............. Mars -

st Astral Plan ................. Alt Astral Plan

st Astral Beden .......................... Alt Astral Beden

Sevgi, Sanat ...................... htiras

Ay + ............ Dnya -

Eterik Plan .................... Fizik Plan

Eterik Beden ........................ Fizik Beden

Hayal Gc .......................... Duyu, Hareket

Gezegenlerde olduu gibi kozmik planlar burlara da uyarlamak mmkndr. Bu uyarlamay ufak bir deiik hari Bulgar stad Avanhov'a borluyuz(2). Yandaki emada Avanhov'un gelitirdii tasnif vardr. Soyut ve somut planlar arasnda dar bir izgi vardr ve yukardaki aada yansmaktadr, aadaki da yukarda, ancak sra ters yndedir. Bu ok ilgin dairesel balantlar yaratmaktadr. kinci ema Alt kademelerdeki gezegen sras ile st kademlerdeki gezegen sras tamamen ayndr. Tek fark d halka altta ay ve stte gne olmas. Alt kademede her halkann dip noktasnda altta toprak ve stte su olmas. st kademede her halkann st noktasnda altta hava ve stte ate olmasdr.

Aadaki tablo Avanov'u n sistemine az ok uymakta, ancak baz deiiklikl er uyguladk. Avanov hem st, hem alt kademede mars ste ve vens altta gsterdi. Oysa vens ve marsn simgelerini elle alrsak Ezoterik Astroloji Blm 1 yazmzda belirttiimiz gibi marsta ilahi unsur daire altta ve madde ha stte, venste ise tam tersi sz konusu. Vens ince duygular, mars daha kaba duygular temsil eder. O halde, ikisinin yeri deimesi gerekir. Bu aslnda mkemmel bir simetriyi bozacak diye dnmemiz gerekir. emann iinden bir kadse getiini dnelim, o zaman bir yer deiiklii doaldr. Birinci blmdeki kadse resmi incelenirse, onun aadaki tabloyu akladn grrz. Dier bir deiiklik de Avanov emada insana alt beden tahsis etmitir. Oysa, st planlar soyut planlardr, tam anlamyla bedenler alt planlara uygundur. st planlarn ve beden adlarn deiik olduu da gzlenebilir aslnda Avanov Teosofik teminoloji kullanmtr. Bunlar nemli deildir ve sistemden sisteme deiir. Yukardaki gezegen tekablleri ile bur tekablleri yan yana koyduumuzda baz ilgin balantlar kurmak mmkndr. Btn bu tekabl ve balantlar Hermetik Kabala blmnde farkl ekillerde yineden greceiz. Burada bir Kabalistik Astroloji blm koymaa dnlmt, ancak konu ok genitir ve Kabalay etraflca anlatmadan mmkn olmayacakt. Dolaysyla bu Konu Hermetik Kabala balkl yazmzda ele alnacaktr.

Burlarn Kozmik Planlara (Alemlere) Gre Dalm:


BUR
Aslan + ................ Kova -

PLAN
st Kozmik ................ Alt Kozmik

BURCUN ELEMENT
Ate ........ Hava

BURCUN GEZEGEN
Gne .......... Satrn

Terazi + ................ Ko -

st Semavi ................. Alt Semavi

Hava ........ Ate

Vens .......... Mars

Yay + ................ kizler -

st Ruhsal ............... Alt Ruhsal

Ate ........ Hava

Jpiter ........... Merkr

KOZAL PLAN
Balk + ............... Baak st Mental Plan .......................... Alt Mental Olan Su .......... Toprak Jpiter .......... Merkr

Boa + ............. Akrep -

st Astral Plan ................. Alt Astral Plan

Toprak .......... Su

Vens .......... Mars

Yenge ............ Olak -

Eterik Plan .................... Fizik Plan

Su .......... Toprak

Ay .......... Satrn

Burlarn Yllara Gre Konumu


Kozmik ve Beeri Devinimler yazmzda 60 yllk bir devimden sz etmitik. Byle bir devim gerek in, gerekse de Vedik astroloji mevcuttur. Bu hesaplama her iki lkede Jpiterin 12 yllk gne etrafndaki yrngesine dayanr. Aslnda Jpiterin yrngesi 11.9 yldr, ancak bu sadece 5 haftalk

bir farkla kapand iin nazara alnmaz. Her iki lkede bu 12 yllk devreler ayrca 5 unsurla arplarak 60 yllk devimler elde edilir. Bu devimin asl her yirmi ylda Jpiter ve Satrn kavuumlar olmasna dayanr. Bilindii gibi Satrnn yrngesi 30 yla yakndr. 60 ylda Jpiter ve Satrnn yrngeleri birbirine denk gelmekte. Satrn iki tur atmtr ve Jpiter 5 tur atmtr. Byk olaslkla bu sistem Smer astrolojisinde de mevcuttu. Aada in astrolojisinde kullanlan burlar ve elementler verilmitir. Vedik astrolojide 5 element yerine be unusr kullanarak ayn hesap elde edilir:

in Burlarn Karlklar
in Burcu Fare Manda Kaplan Tavan Ejderha Ylan At Kei Maymun Horoz Kpek Domuz Bat Burcu Ko Boa kizler Yenge Aslan Balk Terazi Akrep Yay 0lak Kova Balk

in Elementlerin Karlklar
in Elementi Odun Ate Toprak Metal Su Hint Unsur Saznvtsara Parivatara Idavatsara Anvatsara davatsara

in Astrolojisinde Yllarn Karl


in astrolojisinde belirli bir astrolojik yln ban ve sonun tespit etmek iin baz kark hesaplara dayanr. Aadaki yllar ele alrken ylln ilk bahar noktas olan 21 Mart (baz yllarda 20 Mart) baladn unutmamak gerekir, daha nceki tarihler evvel ki yla aittir. Ayrca inliler yllarn ilk bahar noktasndan biraz nce alrlar:

N ASTR0L0JSNDE YILLARIN BUR KARILII:


31/1/1900 MetalFare 13/2/1926 AteKaplan 27/1/1952 SuEjderha 14/2/1953 Su-Ylan 3/2/1954 Odun-At 7/2/1978 ToprakAt 28/1/1979 Toprak Kei 16/2/1980 Metal 19/2/1901 MetalManda 2/2/1927 Ate-Tavan 8/2/1902 SuKaplan 23/2/1928 Toprak

Ejderha 29/1/1903 SuTavan 16/2/1904 Odun Ejderha 4/2/1905 OdunYlan 25/1/1906 AteAt 13/2/1907 AteKei 3/2/1908 Toprak Maymun 22/1/1909 Toprak Horoz 10/2/1929 Toprak-Ylan 30/1/1930 Met alAt 17/2/1931Metal-Kei 6/2/1932 Su-Maymun 26/1/1933 SuHoroz 14/2/1934 OdunKpek 4/2/1935 Odun-Domuz 24/1/1955 Odun-Kei 12/2/1956 Ate-Maymun 31/2/1957 AteHoroz

Maymun 5/2/1981 Metal Horoz 25/1/1982 SuKpek 13/2/1983 SuDomuz 20/2/1985 Odun Manda 9/2/1986 AteKaplan

18/2/1958 ToprakKpek 2/2/1984 0dunFare 8/2/1959 ToprakDomuz 28/1/1960 Metal-Fare

15/2/1961 MetalManda 29/1/1987 Ate-Tavan 5/2/1962 SuKaplan 25/1/1963 SuTavan 17/2/1988 Toprak Ejderha 6/2/1989 Toprak-Ylan

10/2/1910 MetalKpek 24/1/1936 AteFare 30/1/1911 Metal Domuz 18/2/1912 SuFare 6/2/1913 SuManda 11/2/1937 AteManda 31/1/1938 Toprak Kaplan 19/2/1939 Toprak Tavan

13/2/1964 OdunEjderha 27/1/1990 MetalAt 2/2/1965 OdunYlan 21/1/1966 AteAt 9/2/1967 AteKei 30/1/1968 Toprak Maymun 17/2/1969 ToprakHoroz 6/2/1970 MetalKpek 15/2/1991Metal-Kei 4/2/1992 Su-Maymun 23/1/1993 SuHoroz 10/2/1994 Odun Kpek 31/1/1995 OdunDomuz 19/2/1996 AteFare 28/1/1998 Toprak Kaplan 16/2/1999 Toprak Tavan 5/2/2000 Metal Ejderha 24/1/2001 Metal-Ylan 12/2/2002 Su-At 2/2/2003 Su-Kei

26/1/1914 OdunKaplan 8/2/1940 MetalEjderha 14/2/1915 0dunTavan 27/1/1941Metal-Ylan 3/2/1916 AteEjderha 23/1/1917 AteYlan 11/2/1918 ToprakAt 1/2/1919 ToprakKei 20/2/1920 Metal Maymun 8/2/1921 MetalHoroz 28/1/1922 SuKpek 16/2/1923 SuDomuz 5/2/1924 0dunFare 15/2/1942 Su-At 5/2/1943 Su-Kei 25/1/1944 0dun-Maymun 13/2/1945 OdunHoroz 2/2/1946 AteKpek 22/1/1947 AteDomuz 10/2/1948 ToprakFare 29/1/1949 Toprak Manda

27/1/1971 MetalDomuz 7/2/1997 AteManda 15/2/1972 SuFare 3/2/1973 SuManda 23/1/1974 OdunKaplan 11/2/1975 0dunTavan

17/2/1950 MetalKaplan 31/1/1976 AteEjderha 18/2/1977 Ate-Ylan

24/1/1925 OdunManda 6/2/1951 MetalTavan

"Bu, on iki farkl renkten oluan ve dnyann avras* zerinde evrili ve sanki boyal veya tonlu arzn burlar kuan oluturur. Bu avra* kua dnya zerinde btn pratik astrolojinin temelidir. O sanki iinden evrene baktmz ve ayrca dtan bize ulaacak btn etki nlarn gemesi gerektii renkli pencereleri olan bir

kubbe (cupola) gibidir. Bu nlar on iki pencereden birinin iinden geerek, o pencere rengi veya tonunun ynettii eyler zerinde belirli bir etki gnderirler. Bu ekilde kozmik felsefe ve teori fiziksel yaamn gereklerine iner ve pratik astroloji bunun inkar edilmez kantlarn sunar." A.E. Thierens (1)

7 Yllk Devreler Ezoterik astrolojide ilgin speklasyon konulardan biri de 7 yllk devreler zerine kurulmutur. Bilindii gibi Urans'n gne etrafndaki yrngesi 84 yldr. Bu demek oluyor ki her bir burta 7 yl bulunmaktadr, nk 84 = 12 x 7. Urans dnm ve deiim gezegenidir. Dolaysyla, 7 yllk devrelerin sonunda nemli deiimler sz konusudur. Tabii ki, Urans nispeten yakn bir zamanda 1781'de kefedildi. Ancak, insan yaamnn yedi yllk devrelere blnd dnce daha eskidir. Gezegenlerin feleklere (hzlarna) gre sralamasn daha nce vermitik. Bu konuda hafzanz tazeleyelim: 1) Ay, 2) Merkr, 3) Vens, 4) Gne, 5) Mars, 6) Jpiter, 7) Satrn. buna ayn zamanda Kabbalistik sra da denilir, bunu sebebi ilgili yazda aklanacaktr. Ezoterik astrolojide yedi yllk devreler insan doumundan itibaren balayarak her bir devre belirli bir gezegen tarafndan ynetilir. Bu devreler insanda erginleme alardr: > 1) Birinci devre Ay tarafndan ynetilir ve doumdan itibaren 7nci yaa kadar srer. Ay yansma gc verir. Ay devresinde ocuk her eyi yanstarak taklit ederek renir. Ay ayrca diilik ve annelik gezegenidir. Bu ada ocuk zerinde anne hakimdir. Gbek ba kesildiyse de bamllk devam eder. Dnyay annenin himayesi altnda ve aracl ile grr ve yaar. 2) kinci devre Merkr tarafndan ynetilir ve 7nci yatan 14nc yaa dek srer. Merkr iletiim ve renme kapasitesini verir. Merkr devresinde ocuun bilgisi byk bir art gsterir,

her eyi merak eder ve abuk renir. letiim kurma, kendini ifade etme konular onun iin byk nem arz eder ve bu alanda kendini gelitirir. 3) nc devre Vens tarafndan ynetilir ve 14nc yatan 21nci yaa dek srer. Vens erginlii salar. Cinsel farkllklar belirlenmeye balar. ocuklar birer erkek ve kadn olmay balarlar ve cinsel kimliklerine kavuurlar. Grnmlerine zen gstermeye ve kar cinse ilgi duymaya balarlar. Bunun haricinde gzel sanatlara, estetik deerlere ve ideallere nem vermeye balarlar. 4) Drdnc devre Gne tarafndan ynetilir ve 21nci yatan 28nci yaa dek srer. Gne ego ve sosyal hakimiyeti gelitirir. Burada ego gelimeye balar. Kii kendine sosyal evre edinmeye ve kiiliini gelitirmeye balar. Kariyer edinme ve yaamn kurma abasna girer. 5) Beinci devre Mars tarafndan ynetilir ve 28nci yatan 35nci yaa dek srer. Mars g ve mcadele verir. Bu yata kii hayatta kendine bir yer tesis etmek mcadele verir. nceden rendiklerini uygulamaya koymaya alr. En aktif a denilebilir. 6) Altnc devre Jpiter tarafndan ynetilir ve 35nci yatan 42nci yaa dek srer. Jpiter zenginlik, keyif ve felsefe verir. Bu yata kii vermi olduu mcadelenin sonularn elde etmeye balar. Rahat etmeye ve elenmeye balar. Bir yandan da hayatn anlam zerinde dnmeye, felsefe retmeye balar. 7) Yedinci devre Satrn tarafndan ynetilir ve 42nci yatan 49nc yaa dek srer. Satrn disiplin ve olgunluk gezegenidir. Burada kii yalanmayla yzleir, zamann iyi deerlendirmesi ve saln korumas iin daha disiplinli olmas gerektiini fark eder. Bu sralama bittikten sonra yeni bir dizi balar. Yani 49 ve 56 aras Ay devresi vs. Bunun yerine Satrn tesi gezegenleri koymak da dnlebilir ve anlaml sonu elde etmek mmkndr.

Haftann Yedi gn ve Gezegen karlklar:

GNE, AY VE GEZEGENLERN HAFTAN1N GNLERNE GRE K


SIRA 1 2 3 4 5 6 7 TRKE Pazar Pazartesi Sal aramba Perembe Cuma Cumartesi INGLZCE Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday FRANSIZCA Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi LATNCE Dies Solis Dies Lunae Dies Mardi Dies Mercuri Dies Jovies Dies Veneris Dies Saturni

Yukardaki cetvelde verilen haftann gnleri ve onlara tekabl eden gezegenler kadim bir astrolojik sralamaya gre tanzim edilmitir. Avrupa lkelerindeki haftalk gn isimleri bu sralamadaki gezegenlerden kaynaklanr. Mesela ngilizce'de Wednesday Wodenin gnnden, Thursday Thor gnnden ve Friday Friga gnnden kaynaklanyor. Woden ise Merkre, Thor jpiter'e ve Friga vens'e tekabl eden Kuzey Avrupa tanr ve tanralardr. Franszca karlklar malumdr, rnein mercredi merkr gndr, Jeudi, jeus yani jpiter gndr vs.. Sun - day, gne gn, Moon-day ay gn anlamna geliyor vs.. Haftann gnlerinin sralan da nmerolojik asndan nemlidir. 0 halde birinci gezegen gnetir ve bir rakam gnei ifade eder. Gne,gne sisteminde birinci yeri igal eder. kinci gezegen ise ay. Dnya asndan ay gneten sonra ikinci yeri igal eder. ki dii bir rakamdr. ise erkek rakamdr ve nc yerde Mars vardr, vs.. En son gezegen yedinci olan Satrndr. Cumartesi Musevilerde dinlenme gn Sabbattr, nk Tevrat'ta gre dnyay alt gnde yaratan Tanr yedinci gn kutsad ve o gn istirahat etti. Satrnn branicesi abbatay'dr, o halde o gn bir Satrn gndr. 8 rakam Uranse aittir, nk Urans Satrnden sonra gelir. 9 rakam ise Neptne ait, nk Neptn Uransten sonra gelir. "0", sfr ise Plutoya aittir.

Gezegenleri bir yedi keli yldz, Heptagram ve yedi kenarl geometrik ekil, Heptagon etrafnda sermekle onlarn srlarn zmekte oklt bir anahtar elde etmi oluyoruz. Yukardaki ekilde tek bir izgi ile izilen ve st noktadan balayarak tekrar ayn noktaya dnen bir Heptagramn her kesine bir gezegen yerletiriyoruz, ve onlar haftann gnleri srasna gre yerletiriyoruz, kan ekilde gezegenleri heptagon, evre etrafndaki sralamaya gre aldmz zaman gezegenlerin Kabalistik sralamas ortaya kyor. Kadirn 9 feleke gre olan bu sralama gezegenlerin hareket hzlarna gre tasnif edi1mitir ve Kabbalistik sefirot sralamasn takip eder. Ayn zamanda bu sralama gezegen saatlerin dzenini verir. Saylarn Kabalistik deerleri yledir 3 = Satrn, 4 = Jpiter, 5 = Mars, 6 = Gne, 7 = Vens, 8 = merkr, 9 = Ay. Haftann gnlerinin nmerolojik deerlerini toplasak ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) 28 elde ederiz. Bu da 4 haftalk bir ayn rakamn

verir. Gezegenlerin Kabbalistik saylarn toplasak ( 3 + 4 + 5 4 6 + 7 + 8 + 9 ) 42 elde ederiz, bu da siklsler rakam, 6 ile nitelikler rakam 7nin arpmna eittir. Birbirine kart olan Mars ve Vens simetrik bir ekilde kar karya olmaktadr, kabbalistik saylarn toplam 12 ve nmerolojik saylarn toplam 9dur. Ayn ekilde kar karya olan Jpiter ve Merkrn Kabbalistik rakam toplam 12dir ve nmerolojik say toplam 9dur. Karlkl olan satrn ve ayda ayn toplamlar elde etmek mmkn. Bu ekil ayrca renk skalasnda karlkl renklerin simetrik dalm ve astrolojik adan birbirine kart olan gezegenleri kar karya getirmektedir. Aadaki ekilde gezegenlerin nmerolojik sralamasn (haftann gnlerine gre) gryoruz. Her ikinci gezegeni ele alrsak feleklere gre (Kababalistik) sralama ortaya kar.

Bur ve Gezegenlerin Saatlere Konumu: 24 saatlik bir gn ele aldmz zaman, aklmza ilk gelen kyaslama onu 12 burca ayrmak olur. Horoskop hazrlanmasnda kullanlan evler hesabnda gerekten byle bir ayrm yaplmaktadr. 12 ev 12 burca tekabl eder ve her iki saatte deierek 24 saatlik devre tamamlamak zere ayn eve dnmektedirler. Dou ufukta, gnein doduu yerden balamak zere burlarn bir yldaki srasna ters sra ile bu seri balar. Doum saatimize tekabl eden dou noktas bizim ykselen burcumuzu tayin eder. Klasik astroloji ile ilgili kitaplarda bu konuda bilgi verilir.

Gezegenlerin saatlere konumu ise kadim alarda iliik cetvellerde gsterdiimiz dzene gre tasnif edilmitir. Bu cetvellerde anahtar yine heptogram ve heptogon dan gsterilen haftann gnlerinin nmerolojik sralamasna ve saatlerin feleklere gre Kabbalistik sralamasnda olmasna dayanyor. Gezegen saatleri 12 er olup gnein douu ve batndan itibaren balamaktadr. Gnein bat ve douu ve yine bat ve douu arasndaki sreler 12 eit sreye blnr. Bu devreler Dolaysyla, ancak senenin ilk ve son bahar noktalarnda (21 Mart ve 22 Eyll) gndz ve gece gezegen saatleri eit sreli olur ve sreleri kullandmz gn saatlerine eit olur. Dier zamanlarda, rnein gndzn geceden daha uzun olduu yaz saatlerinde gndz gezegen saatleri gece gezegen saatlerine gre daha uzun olacaktr. 0 halde, her hangi bir gnn gne dou ve bat saatlerini bilirsek gezegen saatlerini tespit edebiliriz. Birinci cetvelde haftann gnlerine gre gezegen saatleri verilmitir. Dikkat edilirse, ilk gezegen saati her zaman bulunduu gnn gezegeni ile ayndr. kinci cetvelde stanbulun bulunduu 41. eylemin gezegen saatlerini verir. Gezegen saatler bulunduu eyleme gre deiir. Mesela Ankara 40. eylemde o1duuna gre onun gezegen saatleri bir ka dakika farkl olabilir. Ayrca bu rakamlara yaz iin bir saat eklemek gerekir. Tarih boyunca rnajisyenler, bycler, Havas ilimi ile uraanlar gezegen saatlerinden faydalanarak tatbik edecekleri oklt operasyona uygun gezegen faziletini celp etmek iin kullanmlardr. Mesela ticari baar elde etmek isteyen biri her hangi bir gn Merkrn saati denk geldii zaman gayesine uygun bir operasyon tatbik eder veya tlsm hazrlar. Eer operasyonu ayrca Merkre bal olan aramba gn yaplrsa daha etkili olduu inanlrd. Ayrca gece yaplan uygulamalarn daha etkili olduu da sylenir. Gerek Havas ilminde ve gerek Kabbalistik sistemde gezegen saatlerini tekabl eden melek, varlk vs. da verilir. Gezegen saatleri ve gnleri Eseniler gibi eitli mistik ve dini topluluklar tarafndan dua ve meleke gelitirme almalarnda da kullanlmtr. Aadaki tablodaki veriler Llewellyn George'un gezegen saatleri zerinde yazd kitaptan alnmtr. Talep gelirse dier enlemlerin de saat tablorlarn yaynlarz. Gezegen saatleri kartan bilgisayar programlar da vardr.

41 Enlemde (stanbul) Gezegen Saatleri

Gez. Sras

Ocak 1-

Oc. 16-

ub 1ub 15

(Tablo 1- Ocak 1-Haziran 30) ub 16- Mart 1- Ma. 16- Nis. 1- Nis. 16- May 1ub 28 Mart 15 Mart 31 Nis. 15 Nis. 30 May 15

Ma. 16May 31

Haz. 1Haz. 15

Haz. 16Haz. 30

Ocak 15 Ocak 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7:25 8:11 8:58 9:44 10:31 11:17 12:04 12:50 1.37 2:23 3:10 3:56

7:23 7:11 8:11 8:01 8:59 8:52 9:47 9:42 10:24 10:33 11:22 11:23 12:10 12:14 12:58 1:04 1.46 1.54 2:34 2:45 3:21 3:35 4:09 4:56

6:56 7:49 8:42 9:35 10:28 11:21 12:15 1:08 2.01 2:54 3:47 4:40

6:35 7:31 8:28 9:24 10:20 11:16 12:13 1:09 2.05 3:01 3:58 4:54

6:12 7:12 8:11 9:11 10:10 11:10 12:10 1:09 2.09 3:08 4:08 5:07

5:44 6:47 7:51 8:54 9:58 11:01 12:05 1:08 2.11 3:15 4:26 5:22

5:22 6:28 7:35 8:41 9:48 10:54 12:01 1:07 2.13 3:20 4:37 5:33 6:39 7:33 8:26 9:20 10:13 11:07 12:00 12:54 1:47 2:41 3:34 4:28

4:59 6:09 7:19 8:28 9:38 10:48 11:58 1:07 2.17 3:27 4:47 5:46 6:56 7:46 8:36 9:27 10:17 11:07 11:57 12:47 1:37 2:28 3:18 4:08

4:41 5:54 7:06 8:19 9:.31 10:44 11:57 1:09 2.22 3:34 4:56 5:59 7:12 7:59 8:47 9:34 10:21 11:09 11:56 12:43 1:31 2:18 3:05 3:53

4:31 5:46 7:00 8:15 9:29 10:44 11:58 1:13 2.27 3:42 5:03 6:11 7:25 8:10 8:56 9:41 10:27 11:12 11:58 12:43 1:28 2:14 2:59 3:45

4:26 5:42 6:57 8:13 9:29 10:44 12:00 1:16 2.31 3:47 5:04 6:18 7.34 8:18 9:03 9:47 10:31 11:16 12:00 12:44 1:29 2:13 2:57 3:42

Gnbatm
1 4:42 4:57 5:16 5:35 5:50 6:07 6:25 2 5:56 6:09 6:26 6:40 6:54 7:07 7:21 3 7:00 7:21 7:35 7:46 7:47 8:08 8:18 4 8:23 8:34 8:45 8:53 9:01 9:08 9:14 5 9:36 9:46 9:54 10:00 10:05 10:08 10:11 6 10:50 10:58 11:04 11:07 11:08 11:08 11:07 7 12:04 12:10 12:14 12:14 12:12 12:09 12:04 8 1:17 1:22 1:23 1:20 1:16 1:09 1:00 9 2:31 2:34 2:33 2:27 2:19 2:09 1:56 10 3:44 3:47 3:43 3:34 3:23 3:09 2:53 11 4:48 4:59 4:52 4:41 4:27 4:10 3:49 12 6:11 6:11 6:01 5:48 5:30 5:10 4:46

41 Enlemde (stanbul) Gezegen Saatleri (Tablo 2 - Temmuz 1 - Aralk 31)


Gez. Sras
Tem. 1Tm 16Aus 1- A. 16Eyl. 1Eyl. 16- Ekim 1- Ek. 16Eyl. 30 Ek. 15 Ek. 31 Kas. 1Kas. 15 Kas. 16- Ara. 1Kas. 30 Ara. 15 Ara. 16Ara. 31 Tem. 15 Tem. 30 Aus 15 Aus 30 Eyl. 15

1 4:31 4:41 4:55 5:10 5:26 5:39 5:56 2 5:46 5:55 6:07 6:19 6:32 6:42 6:55 3 7:02 7:10 7:19 7:28 7:37 7:44 7:54 4 8:17 8:24 8:31 8:37 8:43 8:47 8:53 5 9:32 9:38 9:42 9:46 9:48 9:49 9:52 6 10:48 10:52 10:54 10:55 10:54 10:52 10:51 7 12:04 12:06 12:06 12:04 12:00 11:55 11:50 8 1:18 1:21 1:18 1:13 1:05 12:57 12:48 9 2.34 2.35 2.30 2.01 2.05 2.09 2.11 10 3:49 3:49 3:42 2:54 3:01 3:08 3:15 11 5:04 5:04 4:53 3:47 3:58 4:08 4:26

6:12 7:08 8:03 8:59 9:54 10:50 11:46 12:41 2.13 3:20 4:37

6:31 7:23 8:15 9:07 9:59 10:51 11:44 12:36 2.17 3:27 4:47

6:47 7:37 8:26 9:16 10:05 10:55 11:45 12:34 2.22 3:34 4:56

7:05 7:52 8:40 9:27 10:14 11:01 11:49 12:36 2.27 3:42 5:03

7:18 8:04 8:51 8:13 10:23 11:09 11:56 12:42 1.28 2:14 3:01

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6:20 6:17 6:05 4:40 4:54 5:07 5:22

5:33 5:19 6:24 7:28 8:33 9:37 10:42 11:46 12:51 1:55 3:00 4:04 5:09

5:46 5:59 6:11 4:56 6:04 7:12 8:20 9:28 10:36 11:44 12:52 2:00 3:08 4:16 5:24 4:42 5:53 7:03 8:14 9:24 10:35 11:45 12:56 2:07 3:17 4:28 5:38 4:32 5:45 6:58 8:11 9:23 10:36 11:49 1:02 2:15 3:28 4:40 5:53

3:47 4.33 5:47 7:01 8:15 9:28 10:42 11:46 1:10 2:24 3:38 4:51 6:05

Gnbatm
7:35 8:20 9:05 9:49 10:34 11:19 12:04 12:48 1:33 2:18 3:03 3:47 7:32 7:17 8:18 8:05 9:04 8:54 9:50 9:42 10:35 10:30 11:21 11:18 12:06 12:06 12:53 12:55 1:39 1:43 2:25 2:31 3:10 3:20 3:56 4:08 6:58 6:33 7:49 7:28 8:40 8:22 9:31 9:17 10:22 10:11 11:13 11:06 12:04 12:00 12:55 12:55 1:46 1:49 2:37 2:44 3:28 3:38 4:19 4:33 6:10 5:43 7:08 6:44 8:05 7:45 9:03 8:47 10:00 9:48 10:58 10:49 11:56 11:50 12:53 12:51 1:51 1:52 2:48 2:54 3:46 3:55 4:43 4:56

* Avra, Oklt terminolojide basit olarak avra cisimleri, zellikle canllar evreleyen suptil bir haledir. Dnyann avras onu evreleyen grnmez bir kre olarak dnlmelidir.