Anda di halaman 1dari 22

PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN UPSR 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN . ISIKAN NAMA TEMPAT JARAK YANG TERDEKAT SAMADA DARI RUMAH ATAU PEJABAT DI HELAIAN TNT 2 SILA BUAT PENAMBAHAN PERJALANAN JIKA DIARAH BERGERAK KE SESUATU TEMPAT OLEH PEGAWAI PASTIKAN KELAS TUNTUTAN YANG BETUL DI HELAIAN MAKLUMAT TUNTUTAN SILA TUKAR SECARA MANUAL PADA KADAR SEN , JIKA KELAS TUNTUTAN ADALAH B DAN C DI TNT 3 JIKA JUMLAH KM MELEBIHI 500KM , SILA MASUKKAN DATA SECARA MANUAL DI HELAIAN TNT 3 LENGKAPKAN MAKLUMAT DAN JUMLAH TOL DI HELAIAN TOL CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH DAN BIRU BAGI PERJALANAN CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN

KELAS TUNTUTAN PETUGAS


Kelas Lingkungan Gaji Sukatan Selinder

A B C D E

Tidak kurang dari RM2625.45 sebulan Tidak kurang dari RM2333.00 sebulan Tidak kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan Kurang dari RM1820.75 sebulan

1400 s.s ke atas 1000 s.s ke atas Di bawah1000 s.s Tidak kurang 175 s.s Di bawah 175 s.s

KADAR BAYARAN PETUGAS UPSR


JAWATAN
PENYELIA KAWASAN KETUA PENGAWAS TIMBALAN KP PENGAWAS PEMBERSIH BILIK

ELAUN
RM80 + 10P + 2S RM70 + 0.25C + 2S RM60 RM45 + S RM20 + 2H

P - BIL PUSAT PEP. S - BIL SESI ( PAGI DAN PETANG ) C - BIL CALON H - BIL HARI

BA 720
NO.PUSAT

PENGAWAS

JAWATAN

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN IKHTISAS
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

AZAMI BIN TOHET SK ( P ) BUKIT KUDA, JALAN LANDASAN, 41300 KLANG , SELANGOR 012-6316394 Dokumen

Daerah

KLANG (/)

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Peperiksaan ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - (Jika Berkaitan ) Borang Tuntutan Ikhtisas ( LP/Am17A ) Borang Pengesahan Tuntutan dan Jadual Pengawasan Peperiksaan Awam ( JPS/SPP-38 ) Pemantauan / Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( JPS/SPP-68) - utk PBS shj Surat Lantikan / Panggilan Mesyuarat Senarai Nama Calon / Senarai Kehadiran Calon ( JPS/SPP-69 ) - utk PBS shj Salinan Borang LP/Am 29 ( KP shj )** TIDAK PERLU
Salinan Surat Pengesahan Calon CBK / H / T (Jika Berkaitan )

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

Tarikh : 12.9.2013

Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

BA 720
NO.PUSAT

PENGAWAS

JAWATAN

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013 SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN
Nama : Nama Sekolah : No.Tel bimbit : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

AZAMI BIN TOHET SK ( P ) BUKIT KUDA, JALAN LANDASAN, 41300 KLANG , SELANGOR 012-6316394 Dokumen

Daerah

KLANG (/)

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Pep ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - ( Jika Berkaitan ) Borang Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri ( Lampiran A ) Surat Lantikan / Panggilan Mesyurat Borang Utk Pegawai Bertugas Rasmi Di Luar Pejabat ( JPS/SKPP-KEW/01 ) Borang Bayaran Tol Secara Tunai ( JPS/SPP-29 )/ Cetakan e-Statement Resit Tol ( Asal )
Surat Pengesahan Calon H/T

Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 ) Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj ) Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

Tandatangan Penuntut

Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

Tarikh : 12.9.2013

Tarikh :

NOTA KUIRI :

1. Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU dari tarikh semakan dibuat. 2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.
Tandatangan Penuntut

Tarikh : ..

Vot B41

Jab 211

PTJ 221001

Prog/Akt 040105

Objek

Amaun

Disemak Oleh :

B99

211

310101

Tarikh :

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUNTUTAN BAGI BAYARAN IKHTISAS Peperiksaan : Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2013
1. Nama Penuh : (Dalam huruf Besar) PPPLD 5. Gred : 4. Jawatan : PENGAWAS DGA 32 8. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah : SK ( P ) BUKIT KUDA, JALAN LANDASAN, 41300 KLANG , SELANGOR 11. Alamat Rumah : NO. 2 , TAMAN KEMBARA 1, JALAN GENTING 3/KU4 , 42100 RANTAU PANJANG, KLANG, SELANGOR 12. Nama Matapelajaran : 15. Nama Pusat/Tempat :
(Untuk diisi oleh semua Pengawas)

LP/Am17A

IKH

AZAMI BIN TOHET

2. No.Kad Pengenalan 3. No.Fail Cukai Pendapatan

: 790916-10-5195 : 7. No. Gaji : 12546693

6. Gaji Pokok : RM 3151.24 9. No.Tel Pej : 03-33414887 9.1 No.Tel Bimbit : 012-6316394 9.2 No.Faksimili : 03-33411242 9.3 Alamat E-mail : azami_tohet@yahoo.com.my 13. Kod Kertas :

10. No.Akaun Bank : 11050057428520 10.1 Nama Bank 10.2 Caw Bank : CIMB : KUCHING,SARAWAK

14. No.Kod Pemeriksa : 16. No.Pusat Kod Ringgit : BA 720 Sen

SJK ( T ) JALAN MERU

17. Bayaran Pengelola :

17.1 Bayaran bagi lain-lain pelantikan RM .. 17.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Pen.Pengawas RM Jumlah Kecil (17.1 + 17.2 ) 19. Bayaran Pemeriksa :
19.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.1.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM . 19.2 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .. senaskah ( seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LP/am 19 )-RM . 19.2.1 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar . Jumlah Kecil ( 19.1 + 19.2 ) C PENGAWAS

( RM45 + S

A B

49.00
0

18. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir/Juru Tulis/Juru Baca : Bil Kertas MP( )xRM5.00

20. Bayaran Ketua Pemeriksa / Ketua Pemeriksa Bersama : 20.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap pasukan - RM .. 20.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelarajan yang mempunyai seorang sahaja pemeriksa - RM .... D 0 21. Bayaran Ketua Pasukan : . Penolong pemeriksadi bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap Penolong Pemeriksa. 22. Jumlah Tuntutan EMPAT PULUH SEMBILAN RINGGIT SAHAJA 23. Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas ialah bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar. ______________________________ Tandatangan yang membuat tuntutan AZAMI BIN TOHET Nama : 24. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar. ______________________________ Tandatangan Nama : Jawatan ** : E 0

49.00

Tarikh : 12.9.2013 UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LP

Tarikh :

Disemak oleh Tarrikh

: :

_____________________

* Potong yang tidak berkenaan. ** Nyatakan sama ada Pengarah Pelajaran/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab

LAMPIRAN A

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BULAN SEPTEMBER 2013

MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : No. K/Pengenalan Gred/Kategori/ [ Kumpulan ( * )] Jawatan AZAMI BIN TOHET 790916-10-5195

: : Gaji

DGA 32 PPPLD PENGAWAS : RM 3151.24 No.Akaun : RM 640.00 Nama Bank : RM 3791.24 Cawangan : PROTON WIRA : BHN 5048 : 1500 :A Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat : : 11050057428520 : CIMB : KUCHING,SARAWAK

Pendapatan (RM)

Elaun-elaun Jumlah Jenis/Model

Kenderaan

No.Pendaftaran Kuasa (c.c.) Kelas Tuntutan

Alamat Pejabat

SK ( P ) BUKIT KUDA, JALAN LANDASAN, 41300 KLANG , SELANGOR

km

Alamat Rumah

NO. 2 , TAMAN KEMBARA 1, JALAN Jarak dari rumah GENTING 3/KU4 , 42100 RANTAU ke tempat mesyuarat : PANJANG, KLANG, SELANGOR

12 km

TNT 1

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Bertolak Tiba Tujuan/Tempat Jarak (KM)

05.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 720 SJK ( T ) JALAN MERU Dari SJK ( T ) JALAN MERU balik ke rumah

12 12

10.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 720 SJK ( T ) JALAN MERU Dari SJK ( T ) JALAN MERU balik ke rumah

12 12

11.09.13 7.00pg 1.00ptg 7.30pg 1.30ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 720 SJK ( T ) JALAN MERU Dari SJK ( T ) JALAN MERU balik ke rumah

12 12

12.09.13 7.00pg 4.30 ptg 7.30pg 5.00 ptg

MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 Dari rumah ke BA 720 SJK ( T ) JALAN MERU Dari SJK ( T ) JALAN MERU balik ke rumah

12 12

JUMLAH

96

TNT 2 (PENGAWAS)

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi : 500 km Pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya 96 0 0 0 km km km km x x x x 0.70 0.65 0.55 0.50 sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM 67.20 0.00 0.00 0.00

JUMLAH

RM 67.20 0.00

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Bas [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Keretapi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Feri [Resit NO. ]: RM Lain-lain [ Tambang gantian kapalterbang ] :RM Pendaftaran Seminar RM JUMLAH Jumlah RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN RM RM Jumlah RM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hari x Elaun Makan sebanyak RM .00 x hari hari x Elaun Harian sebanyak RM x hari JUMLAH

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ...hari x Bayaran Sewa Hotel RM 120.00/hari: RM *Resit No..+ Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM ............. hari x Elaun Lojing sebanyak RM./hari: RM

JUMLAH
TUNTUTAN PELBAGAI Tol *Resit: ...................+ : Tempat Letak Kereta *Resit: ...................+ : Dobi *Resit: ...................+ : Pos *Resit: ...................+ : Telefon,Teleks,Faks *Resit: ...................+ : Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% : [Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja)

Jumlah RM RM RM RM RM RM RM

JUMLAH
JUMLAH SELURUH TNT 3

Jumlah RM RM

0.00 67.20

PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; dibuat atas urusan rasmi; b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; c) Perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RMtelah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya; d) Panggilan telefon sebanyak RM ................ dibuat atas urusan rasmi ; dan e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh: 12.9.2013 . Tandatangan PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi Tarikh: . Tandatangan . Nama . Jawatan PENDAHULUAN DIRI (JIKA ADA) Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki dituntut/Baki dibayar balik Catatan: (*) (**) - Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB - potong mana yang tidak berkenaan : RM : RM : RM

TNT 4

JPS/SKPP-KEW/01(SPP68) (PERJALANAN RASMI:PINDAAN)

BORANG UNTUK PEGAWAI - PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT (*UNTUK URUSAN PENGAWASAN PEPERIKSAAN SAHAJA) 1 Nama Pegawai 2 Jawatan 3 Sektor / Unit : : : AZAMI BIN TOHET PENGAWAS SK ( P ) BUKIT KUDA, JALAN LANDASAN, 41300 KLANG , SELANGOR

4 Tugas - tugas Yang Akan Dijalankan , Tempat Dan Tarikh : TARIKH / MASA 05.09.13 10.09.13 11.09.13 12.09.13 PERIHAL TUGAS TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN UPSR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 TEMPAT SJK ( T ) JALAN MERU SJK ( T ) JALAN MERU SJK ( T ) JALAN MERU SJK ( T ) JALAN MERU

5 Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


Kenderaan Sendiri Kereta Api Kenderaan Awam (Bas/Teksi/Dll) Kenderaan Pejabat

Kapal Terbang

Menumpang kereta Pegawai Lain.Sila sebutkan Nama dan Tempat Bertugas Pegawai

6 Alamat tempat berhubung : _____________________ Tandatangan Pemohon Tarikh : 12.9.2013 ___________________________ Tandatangan Pegawai Yang Menyokong Tarikh :

PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah * diluluskan / tidak diluluskan. Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai Adalah disahkan pegawai ini * perlu / tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu

Tarikh :

___________________________ Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor Nama : Jawatan :

i. ii. iii.

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor Borang ini diisi di dalam dua salinan , satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan. Nota * Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan

Pindaan /Ogos2012

JPS/SPP - 29

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR


BORANG BAYARAN TOL SECARA * TUNAI BAGI PERJALANAN BULAN SEPTEMBER Nama Pemohon : AZAMI BIN TOHET

2013

BIL
1 2 3 4

TARIKH
5.09.2013 5.09.2013 5.09.2013 10.09.2013

PERJALANAN Dari
PEJABAT SEKOLAH SK BUKIT KEMUNING JPNS SMK RAJA ZARINA

Ke
SK BUKIT KEMUNING JPNS PEJABAT SEKOLAH SK BUKIT RIMAU

PLAZA TOL
TOL KEMUNING TOL SRI MUDA TOL SUNGAI RASAU TOL KEMUNING

BAYARAN PERGI
2.00 2.00

BAYARAN BALIK

1.00 2.00 2.00

JUMLAH
CATATAN :

1. * Potong yang tidak berkenaan

2. Lekatkan resit tol di lampiran berasingan & ketip bersama borang ini ( jika bayaran TUNAI ) 3. Cetak e-Statement 'On line' jika menggunakan Kad Touch N Go

______________________ ( Tandatangan Penuntut )

Tarikh :

12.9.2013

JPS/SPP - 29

JUMLAH 2.00 2.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

a bayaran TUNAI )

JPS/SPP-43 (PIN2/2012)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN

Maklumat Akaun Bank Terkini


( dilampirkan bersama setiap baucer manual )

Nama Penerima No. Kad Pengenalan Alamat Sekolah / Pejabat

: : :

AZAMI BIN TOHET 790916-10-5195

SK ( P ) BUKIT KUDA, JALAN LANDASAN, 41300 KLANG , SELANGOR

No. Gaji No. Akaun Bank Nama Bank Cawangan Bank No.Telefon Bimbit No.Telefon Pejabat No.Faks Pejabat Alamat E-mail

: : : : : : : :

12546693 11050057428520 CIMB KUCHING,SARAWAK 012-6316394 03-33414887 03-33411242


azami_tohet@yahoo.com.my

JPS/SPP-38(Pin.3/2013)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR

PENGESAHAN TUNTUTAN DAN JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN UPSR 2013 A. MAKLUMAT PETUGAS : : : : AZAMI BIN TOHET 790916-10-5195 BA 720 SJK ( T ) JALAN MERU 3. Jawatan : 5. Bil Calon : PENGAWAS 0 Calon

1 Nama 2 No. Kad Pengenalan 4 No Pusat 6 Nama Pusat B.

JADUAL BERTUGAS / PENGAWASAN * HARI / SESI ( PAGI / PETANG ) / / / / * HARI / SESI ( PAGI / PETANG )

BIL 1 2 3

TARIKH 10.09.13 11.09.13 12.09.13

BIL

TARIKH

JUMLAH SIDANG
* SESI PAGI ( Sidang 1 , Sidang 2 )

C.

JUMLAH TUNTUTAN
1 2 3 4 5 ELAUN CALON ( KP shj ) ELAUN SIDANG / HARI ELAUN PUSAT (PK shj) ELAUN PEMBANTU CALON Lain - Lain ( Pengawas ) ( ( ( 0 4 0 X 0.25 + RM70 ) X1) X 10 + RM80 ) (S) (10 P) : : : RM RM RM RM RM 0.00 4.00 0.00 0.00 45.00

JUMLAH BESAR

RM 49.00

________________________ AZAMI BIN TOHET t.t Petugas D. PENGESAHAN ________________________ ( ) Cop Jawatan

Tarikh :

12.9.2013

Tarikh :