Anda di halaman 1dari 8

Israk Mikraj dan Perjalanan Kerohanian Enter main content here Israk dan Mikraj yang dialami oleh

Rasulullah s.a.w biasa dijadikan iktibar dalam memahami pengalaman kerohanian yang dialami oleh mereka yang menjalani tarekat tasauf. Walaupun ia boleh dijadikan iktibar tetapi tidak ada seorang manusia yang menjalani pengembaraan kerohanian yang menyamai pengalaman Rasulullah s.a.w sewaktu Israk dan Mikraj itu. Israk adalah perjalanan Rasulullah s.a.w dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis !alestin. !erjalanan tersebut berperingkat"peringkat. #emua peringkat tersebut berlaku di bawah bumbung langit pertama iaitu di dalam dunia belum lagi naik ke langit masih jauh daripada alam yang mengandungi syurga dan neraka apa lagi Arasy. !erjalanan di bawah bumbung langit dunia sudahpun mempertemukan $abi Muhammad s.a.w dengan suasana ghaib dan misal yang dibawa secara nyata kepada baginda s.a.w. Baginda s.a.w dapat melepaskan segala %itnah dan tipu daya di sepanjang perjalanan baginda s.a.w di dalam dunia semata"mata kerana rahmat Allah s.w.t melalui bimbingan &ibrail a.s. 'anpa Pembimbing Hakiki atau Tarikan Rahmani tidak mungkin seseorang yang mengembara pada jalan kerohanian selamat sampai ke matlamat. !ada satu peringkat perjalanan seseorang pengembara itu memasuki alam makhluk halus atau Alam Jin. #ewaktu menempuh alam tersebut Rasulullah s.a.w telah dikejar oleh jin i%rit. (%rit membawa obor api. )bor api memberi dua pengertian. !ertama ia boleh merupakan senjata yang digunakan untuk membunuh atau mencederakan manusia yang memasuki alam tersebut. *edua obor api itu mungkin merupakan alat yang digunakan untuk mengenakan tipu daya kepada manusia. (a adalah cahaya yang memberi sinar kepada alam makhluk halus sebagaimana lampu memberi cahaya menerangi malam yang gelap. +ahaya obor i%rit menarik perhatian manusia dan manusia mungkin berhenti padanya )rang yang berhenti akan terkena tipu daya makhluk halus. Ada orang yang tertipu dengan obor api tersebut telah menjadi gila ,majnun- setelah terbuka alam makhluk halus kepadanya. .ia terkena sihir khadam. Ada pula yang menjadi asyik dengan alam tersebut dan bersahabat dengan makhluk halus yang mereka dakwa sebagai dewa dewi ratu puteri hanuman serirama pak dogol dan sebagainya. 'imbullah amalan atau wirid yang perlu mereka hadiahkan kepada sahabat mereka itu. Amalan yang tidak diketahui asal usulnya banyak muncul daripada orang yang bersahabat dengan makhluk halus. #ebahagian daripada mereka menghukumkan harus bagi sembahyang lima waktu tetapi mewajibkan amalan membaca al"/atihah sebagai hadiah kepada sahabat mereka. #ebahagian yang lain mencampur adukkan ayat"ayat al"0uran dengan ayat"ayat atau 1bangkitan2 yang ganjil"ganjil. Mereka menjadi taksub dengan sahabat mereka kerana melalui sahabat itu mereka dapat berbuat sesuatu yang luar biasa seperti mengubati orang sakit mengetahui keadaan barang yang hilang dapat menarik pulang orang yang lari dari rumah dan sebagainya. )rang yang terperangkap pada alam makhluk ini terdiri daripada mereka yang memang sejak awal"awal lagi mahu mencari kelebihan duniawi atau keramat 3ahir. #etelah melepasi alam makhluk halus sampai pula kepada alam yang lebih ganjil yang masih juga di bawah bumbung langit dunia. !ada peringkat ini sesuatu amalan diberi rupa atau bentuk misal yang dapat disaksikan oleh mata hati rohani yang 1sampai2 ke sana apa lagi jika pergi sendiri seperti yang dialami oleh Rasulullah s.a.w. !eringkat tersebut boleh dikatakan sebagai Alam Misal yang di bawah bumbung langit dunia. .i dalam alam nyata ini perkara ghaib seperti iman seseorang tidak dapat diketahui. #ukar untuk ditentukan apakah seseorang itu beriman atau tidak. 'etapi pada peringkat selepas alam makhluk halus iman yang ghaib mengambil bentuk misal. (man Masitah mengeluarkan bau yang sangat harum. .alam alam nyata kita melihat keadaan orang tidak melakukan sembahyang. !ada Alam Misal pula perbuatan tidak bersembahyang itu berupa orang yang memecahkan kepalanya sendiri. .alam alam nyata orang yang tidak membayar 3akat memakai pakaian yang indah"indah tetapi pada Alam Misal pakaian yang indah itu menjadi secebis cawat sahaja. .alam alam nyata orang melakukan 3ina dengan seronoknya tetapi pada Alam Misal dia memakan daging busuk yang menjijikkan. .alam alam nyata orang yang mengganggu orang ramai adalah manusia tetapi dalam Alam Misal dia adalah kayu yang merintangi jalan. .alam alam nyata orang yang memakan riba 1berenang2 dalam kemewahan tetapi dalam Alam Misal dia berenang dalam sungai darah dan dilempari dengan batu. Bunga riba sudah bertukar menjadi batu.

Banyak lagi bentuk"bentuk misal yang muncul pada Alam Misal tersebut. Alam Misal boleh diibaratkan sebagai alam mimpi yang dialami tanpa bermimpi. !enyaksian terhadap yang demikian perlu kepada huraian. &ibrail a.s menjadi penghurai bagi $abi Muhammad s.a.w. Ramai juga orang yang menyaksikan Alam Misal tetapi tidak mempunyai penterjemah yang ari% lagi benar. Akibatnya dibuatlah terjemahan sendiri berdasarkan %ikiran khayalan dan perasaan. !enyaksian terhadap Alam Misal membuat mereka menyangkakan mereka sudah melihat syurga dan neraka dan mereka sudah sampai ke Arasy.

Alam Misal di bawah bumbung langit dunia menyimpan %itnah yang sangat besar menjadi ujian untuk membuktikan siapakah yang benar"benar ikhlas kerana Allah s.w.t hanya Allah s.w.t sahaja menjadi matlamat dan hanya keredaan"$ya yang dicari. Alam Misal memberi rupa bentuk amalan yang dilakukan oleh manusia. &ika seseorang memulakan amalannya dengan meyakini lembu adalah tuhan maka apabila terbuka kepadanya penyaksian kepada Alam Misal dia akan menyaksikan lembu sebagai tuhan. 'uhan lembu yang muncul pada Alam Misal bukan seperti lembu yang makan rumput di bumi. Amalan pemujaan lembu itu akan membentuk rupa lembu yang luar biasa bertubuh emas dan mengeluarkan cahaya yang kelihatan hebat yang menyebabkan layak ia dimuliakan dan dipertuhankan. &ika seseorang memulakan amalannya dengan bersandar kepada seseorang wali maka akan bangkitlah bentuk misal wali tersebut. Bentuk misal wali itu bukanlah rohnya kerana rohnya sudah berada di Alam Barzakh di luar daripada langit dunia. Amal dan ilmu seseorang apabila diberi bentuk misal ia akan memakai rupa orang berkenaan. )rang yang beramal dengan ilmu sesat bersahabat dengan khadam misalnya hantu raya maka bentuk misal hantu raya itu adalah rupa tuannya. &ika seseorang itu beramal dengan keyakinan dirinya atau rohnya adalah tuhan akan bangkitlah bentuk misal dirinya atau rohnya sebagai tuhan. !enyaksian kepada Alam Misal secara demikian membuat manusia benar"benar yakin bahawa lembu adalah tuhan dirinya adalah tuhan (sa al"Masih adalah tuhan 43air adalah tuhan dan berbagai"bagai tuhan lagi. Apa yang mereka perolehi hanyalah kesesatan akidah. Bentuk misal yang disaksikan tidak memberi tindak balas kepada alam nyata. Apa yang memberi tindak balas adalah makhluk halus yang menyertai seseorang manusia itu.

#elepas Alam Misal yang memperlihatkan rupa misal amalan $abi Muhammad s.a.w memasuki alam yang ada tindak balas kepada baginda s.a.w. Baginda s.a.w menemui orang yang memanggil dan cuba menghalang perjalanan baginda s.a.w. !enghalang pertama adalah penggoda 5ahudi. !enggoda 5ahudi dan juga yang lain"lain yang muncul selepas Alam Misal di bawah bumbung langit dunia adalah makhluk 'uhan. #i%at mereka tersembunyi dan mereka tinggal pada tingkatan alam dunia yang tersembunyi. Alam dunia boleh dibahagikan kepada alam nyata yang kasar alam makhluk halus yang tipis alam ghaib yang berbentuk misal dan alam ghaib yang tersembunyi. Apa juga yang muncul baik dalam alam dunia mahupun dalam Alam Langit semuanya adalah makhluk 'uhan. #esuatu yang sangat abstrak juga makhluk 'uhan. /ikiran angan"angan mimpi khayalan demam barah dan lain"lain adalah juga makhluk 'uhan. Hanya Allah s.w.t sahaja 'uhan sekalian yang lain bukan 'uhan. 'uhan ciptakan makhluk" $ya sebagai unsur nyata atau unsur halus atau unsur ghaib atau unsur yang tersembunyi.

!ada hari kiamat al"Maut didatangkan dalam bentuk seekor kibas dan disembelihkan. #ejak itu kematian tidak ada lagi kehidupan menjadi abadi sama ada bahagia atau celaka. *etika al"Maut masih ada kematian akan terus berlaku. Al"Maut adalah si%at yang mempunyai bakat untuk mematikan. 'empat al" Maut lebih tinggi daripada sesuatu yang akan mati. Hanya Allah s.w.t mengetahui hal al"Maut itu kerana .ia adalah al"Mumit ,5ang Mematikan-. Allah al"Mumit membukakan Rahsia al"Maut kepada (3rail a.s lalu (3rail a.s berkekuatan mendatangkan kematian kepada makhluk 'uhan termasuklah dirinya sendiri. #ekalipun (3rail a.s telah mati tetapi al"Maut tetap wujud sehinggalah ia disembelihkan pada hari kiamat. Maut adalah unsur Rahsia yang lebih seni daripada unsur tersembunyi. (a berhubung dengan (3rail a.s bagi menyatakan si%at Rahsia itu. Boleh dikatakan al"Maut menjadi Rahsia diri (3rail a.s. (3rail a.s menjadi bekas yang menerima Rahsia si%at al"Maut itu. #egala sesuatu bersumberkan Rahsia yang menyata

pada sesuatu itu. Rahsia membekalkan kekuatan dan keupayaan untuk melahirkan sesuatu itu. #esuatu itu pula menjadi bekas untuk menerima bakat Rahsia berkenaan. 'erdapat Rahsia yang mengawal kejahatan keyahudian kenasranian kesakitan keberkatan dan segala sesuatu ada Rahsia yang mengawalnya dan ada pula bekas yang menerima serta mempamerkan bakat yang dibekalkan itu. Bakat kejahatan diterima oleh bekas yang bernama iblis. (blis mengetahui Rahsia menggunakan kejahatan. #esiapa sahaja yang berbuat jahat dia berbuat demikian dengan menggunakan bakat jahat yang datang daripada iblis. Bakat keyahudian pula diterima oleh sejenis makhluk yang dipanggil 1penggoda2 5ahudi. #ama juga halnya dengan kenasranian dunia dan lain"lain. Bekas"bekas yang menerima bakat Rahsia untuk bertindak kepada makhluk yang di dalam dunia sahaja tinggal di dalam dunia juga pada dunia peringkat tersembunyi. Walaupun tersembunyi mereka masih boleh dilihat oleh $abi Muhammad s.a.w secara nyata. Bagi orang kerohanian pula bakat yang tersembunyi itu disaksikan dengan mata hati secara tanpa rupa tetapi ada pengetahuan. Mereka adalah orang arifbillah. Mereka mengetahui malaikat tanpa melihat rupa malaikat dan mengenal syaitan walaupun syaitan bersembunyi di sebalik berbagai"bagai rupa. )rang yang tidak memiliki bakat mengenal apabila mereka memasuki alam dunia yang tersembunyi mereka akan di bawa kepada %itnah yang besar.

&ibrail a.s melarang $abi Muhammad s.a.w berhenti atau menjawab panggilan penggoda 5ahudi $asrani kemewahan dunia iblis dan dunia yang sudah lanjut usianya. &ika menjawab sahaja boleh mendatangkan %itnah kepada $abi Muhammad s.a.w sendiri apa pula halnya dengan orang lain yang berhenti dan bergaul dengan mereka6 Apabila diterima sesuatu daripada golongan tersebut rosaklah iman dan akidah seseorang itu.

/itnah bermula sejak langkah pertama lagi. &ika niat tidak benar kepada Allah s.w.t dan amalan tidak mematuhi peraturan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w %itnahlah yang akan menemani seseorang di sepanjang perjalanannya. !ada jalan yang terpesung dia akan memasuki alam makhluk halus dan bersahabat dengan mereka. .ia mendapat sesuatu kebolehan yang luar biasa dan itu membuatnya percaya bahawa dia berada di atas jalan yang benar. Bila dia yang bertapak pada alam makhluk halus itu maju lagi dia akan mendapat penyaksian. .ia menyaksikan keelokan rupa amalannya yang telah diperindahkan oleh syaitan. ang Ha! tidak ada dengannya untuk mengenal hakikat di sebalik keelokan yang digubah oleh syaitan itu. !emandangan kepada perkara luar biasa yang digubah oleh syaitan itu menyebabkan dia merasakan yang dia sudah naik ke langit menyaksikan syurga dan neraka. )leh kerana orang tersebut membawa amalan untuk membangkitkan ketuhanan diri atau roh maka pada 1alam tinggi2 itu maka dia menyaksikan ketuhanan diri atau rohnya. .ia menyangkakan penggoda 5ahudi dan $asrani sebagai guru ghaib. Ajaran mempersekutukan diri dengan 'uhan dianggap sebagai 1wahyu2 dari 'uhan.

!ersaingan di antara yang benar dengan yang batal bermula sejak Adam a.s diciptakan dan ia akan berterusan sehinggalah berlaku kiamat. Adam a.s memulakan jalan khalifah yang memakmurkan dunia. (blis pula memulakan jalan yang merosakkan dunia. Apa sahaja yang benar memasuki dunia akan diikuti oleh yang batal yang mencuba menutupi yang benar itu. #esiapa sahaja yang mendapat nikmat akan ada orang yang dengki kepadanya dan mahu nikmat itu terlepas daripadanya. Apabila Allah s.w.t datangkan nabi yang benar akan ikutlah pula nabi palsu yang batal. Apabila Allah s.w.t hantarkan agama yang hak akan ikutlah agama yang batal. Apabila ada (slam yang hak ada pulalah (slam yang batal iaitu (slam munafik" #etiap kali Allah s.w.t mendatangkan pembukaan tauhid akan adalah yang mencuba menutupi tauhid itu. *onsep tauhid yang sebenar dalam agama 5ahudi dan $asrani sudah diubah oleh penggoda 5ahudi dan $asrani yang menggunakan ketua agama 5ahudi dan $asrani sendiri. !enggoda 5ahudi dan $asrani muncul bersekali dengan kebangkitan $abi Musa a.s dan $abi (sa a.s tetapi pada waktu itu penggoda"penggoda tersebut tidak menemui bekas yang sesuai untuk menyebarkan %itnah mereka. #etelah $abi Musa a.s wa%at dan $abi (sa a.s diangkatkan ke langit yang batal tadi mendapat jalan untuk merosakkan tauhid. 7ahirlah kepercayaan bahawa 43air dan (sa al"Masih adalah anak 'uhan. *erja penggoda 5ahudi dan $asrani adalah mengangkat manusia kepada darjat bersekutu dengan 'uhan membentuk kepercayaan tiga dalam satu. *onsep tiga dalam satu ini dibawa juga kepada umat (slam sebagai Adam Muhammad dan Allah. )rang yang terpengaruh dengan penggoda alam tersembunyi

menyatukan yang tiga itu pada dirinya yang satu. Apabila seseorang itu memasang niat yang salah yang ditemuinya adalah kesesatan dan kemusyrikan.

!ada peringkat alam makhluk halus mereka jadikan jin sebagai sekutu 'uhan. Bahkan mereka mem#ertuhankan jin" ( Ayat 41 : Surah Saba ) #elepas alam makhluk halus melalui pengaruh jin yang dipertuhankan muncul pula pertuhanan diri yang dibentuk sendiri dalam Alam Misalnya. Tidakkah engkau #erhatikan $rang yang mengambil nafsunya sebagai tuhan dan dia disesatkan $leh Allah kerana Allah mengetahui %kejahatan hatinya&' lalu ditutu# Allah akan #endengarannya dan #englihatannya tertutu#" ( Ayat 23 : Surah al !aathiyah )

*onsep ketuhanan diri menjalar pula kepada berbagai"bagai jenis tuhan lagi. (an berkata $rang)$rang ahudi* +,zair anak Allah-" (an berkata $rang)$rang .asrani* +Al)Masih anak Allah-" (emikian itulah kata)kata mereka dengan mulut mereka/ menyeru#ai #erkataan $rang)$rang kafir yang dahulu" (i#erangi Allah akan mereka" Bagaimana mereka da#at di#alingkan0 Telah mereka ambil guru)guru mereka dan #endeta)#endeta mereka menjadi Tuhan selain Allah dan %juga& al)Masih anak Maryam/ #adahal tidaklah mereka di#erintahkan melainkan su#aya menyembah ke#ada Allah' Tuhan ang Maha 1sa' tidak ada Tuhan melainkan (ia" Maha 2u3i (ia dari a#a yang mereka sekutukan" ( Ayat 3" # 31 : Surah at $aubah ) 'ujuan mereka berbuat demikian adalah8 Mereka hendak memadamkan 3ahaya Allah dengan mulut mereka' teta#i Allah tidak hendak melainkan menyem#urnakan 3ahaya).ya' walau#un tidak suka kaum yang kafir" ( Ayat 32 : Surah at $aubah )

*etuhanan makhluk membawa ego diri kepada tahap yang paling tinggi. .alam keadaan yang demikian orang yang berkenaan dipanggil oleh lelaki tua yang menghalang perjalanan. (tulah iblis yang dilaknat oleh Allah s.w.t. (blis bukan berkata8 9Akulah iblis: Aku datang untuk menyesatkan kamu;. (blis tidak muncul dengan bertanduk dan bertaring. .ia boleh memakai berbagai"bagai wajah dan bentuk yang hebat. .ia juga boleh menghilangkan diri. *epada $abi Muhammad s.a.w iblis tidak dapat menyembunyikan diri dan tidak dapat menggunakan rupa yang hebat. (blis hanya mampu menggunakan rupa lelaki tua bila berhadapan dengan $abi Muhammad s.a.w tanda kelemahannya berhadapan dengan baginda Rasulullah s.a.w. &ika dia berdaya tentu sekali dia menjelma dalam keadaan yang hebat dan menggerunkan. 7ain pula keadaannya dengan orang yang selain $abi Muhammad s.a.w apa lagi orang yang sejak mula telah memasuki jalan yang batal. *epada orang yang seperti ini iblis mampu menggunakan kesaktiannya seratus peratus. (blis muncul dengan penuh kehebatan dan kesaktian. Hati yang telah sesat akan tunduk kepada kebesaran iblis. (blis yang memakai kehebatan keperkasaan kesaktian dan kebesaran itu mengurniakan pula perkara yang hebat"hebat kepada orang yang sampai kepadanya. (blis memperakui bahawa orang berkenaan telah sampai kepada puncak segala puncak penghabisan segala perjalanan itulah Arasy ang Agung" )rang tersebut diperakui oleh iblis sebagai telah sampai kepada makam yang paling tinggi paling mulia. .ia sudah lebih tinggi dan lebih mulia daripada sekalian makhluk termasuklah nabi"nabi dan wali"wali. !ada dirinya berkumpul kenabian kewalian dan ketuhanan. )leh kerana dia akan turun semula ke bumi maka dia diberi watikah perlantikan oleh iblis. (blis menabalkannya sebagai nabi. (si penabalan itu adalah 8 +(ialah diri' dialah nabi dan dialah tuhan"- (tulah akidah peringkat tertinggi dikurniakan oleh iblis yang disangkakan sebagai &ibrail oleh orang yang telah sesat dalam kebatalan. )rang yang sesat itu diperakui oleh iblis sebagai telah melepasi makam syariat tidak perlu lagi menjaga hukum dan peraturannya. 'idak ada lagi perkara yang haram baginya. 'idak ada juga perkara ibadat baginya. Api neraka tidak ada kekuatan untuk membakarnya. #ekarang dia boleh turun semula ke tempatnya dan 1wahyu2 akan diturunkan kepadanya dari masa ke masa. 4ahyu yang telah diturunkan kepada nabi"nabi yang terdahulu mereka mansukhkan. (tulah tahap terakhir perjalanan pada

jalan yang batal.

)rang yang telah terpedaya dengan iblis dan menyangka mereka telah menerima wahyu tidak berminat lagi dengan agama dan urusan akhirat. Minat mereka hanya kepada urusan dunia dan perkara" perkara yang memerlukan kesaktian seperti menarik harta dari perut bumi menjatuhkan harta dari langit dan lain"lain. Mereka tidak berminat untuk mendalami pengetahuan mengenai agama. &ika mereka membaca al"0uran hanyalah surah al"/atihah dan surah al"(khlas sebagai menunjukkan bahawa mereka juga adalah orang (slam tetapi mereka menta%sirkan surah"surah tersebut mengikut cara mereka sendiri. Mereka menolak ta%siran yang dibuat oleh ulama kerana bagi mereka ulama tidak sampai kepada makam yang mereka telah sampai. 'idak ada hukum wajib atau haram bagi mereka. Mereka sudah 1penuh2 tidak memerlukan pahala lagi. #embahyang lima waktu tidak lagi wajib ke atas mereka kerana mereka sudah bermakri%at dan sudah lebih tinggi daripada makam syariat. Anehnya jika mereka mahu memulakan sesuatu upacara misalnya mahu menarik harta mereka wajibkan diri mereka bersembahyang sunat terlebih dahulu dan membaca /aatihah untuk dihadiahkan kepada 1utusan2 yang datang menolong mereka. Banyak kekacauan akidah berlaku kepada orang yang memasuki jalan kerohanian yang batal. #emoga Allah s.w.t lindungi kita semua daripada %itnah dunia yang nyata yang halus yang ghaib dan yang tersembunyi. Amin:

)rang yang memasuki jalan kerohanian perlu mengetahui bahawa pertemuan dengan penggoda 5ahudi $asrani panggilan dunia dan iblis tidak semestinya berlaku pada alam ghaib. !erkara yang demikian boleh berlaku pada alam 3ahir ini. Biasa terjadi kekuatan tersembunyi itu bergerak menabur %itnah melalui bekas"bekas yang sudah ada di atas muka bumi ini iaitu manusia yang telah menerima kehadiran tenaga jahat tersebut. *ebanyakan orang yang memasuki bidang kerohanian akan berjumpa dengan manusia yang bercakap dengan %asih tentang apa yang dikatakan sebagai hakikat tetapi mereka tidak menjunjung syariat. Ramai manusia yang menjadi bekas menerima kehadiran golongan pem%itnah yang tersembunyi. Mereka muncul sebagai $amrud /iraun Abu &ahal Abdullah bin 4bai dan lain"lain. Bekas yang demikian sentiasa wujud pada setiap 3aman. Mereka adalah orang yang berlagak ari% tentang 'uhan tetapi tidak beramal menurut agama 'uhan. (man mereka hanya dinyatakan dengan perkataan tetapi tidak ada bukti dengan amal salih. Bekas yang paling besar menerima bakat iblis adalah hawa na%su atau keegoan diri sendiri. .iri sendiri yang menerima kehadiran makhluk yang menyesatkan. Manusia sendiri yang menabalkan diri mereka menjadi nabi wali atau tuhan. /iraun sendiri yang mengaku dirinya tuhan bukan dilantik oleh rakyatnya. Begitu juga dengan $amrud. .iri sendiri itulah %itnah yang paling besar lebih besar daripada %itnah yang datang daripada luar.

$abi Muhammad s.a.w setelah melepasi peringkat %itnah i%rit penggoda 5ahudi dan $asrani panggilan kemewahan dunia panggilan iblis dan panggilan dunia yang sudah tua baginda s.a.w dihadapkan pula dengan ujian diri sendiri. #etelah sampai di Masjidil Aqsa dibawakan kepada baginda s.a.w bekas"bekas yang berisi arak air madu dan susu. 'idak ada i%rit penggoda 5ahudi $asrani dunia dan iblis yang mempengaruhi baginda s.a.w. 5ang ada hanyalah diri baginda s.a.w yang akan membuat pilihan apakah baginda s.a.w berjaya melepasi %itnah diri sendiri itu. Apabila baginda s.a.w memilih susu maka sahlah bahawa fitrah baginda s.a.w tetap suci dan mengenal. /itnah diri tidak dapat memesungkan baginda s.a.w.

%Allahu&&a' (ahai $uhan ka&i) Sela&atkanlah ka&i dari*ada +itnah yan, nyata- yan, halus- yan, ,haib- yan, terse&bunyi dan +itnah diri ka&i sendiri) A&in'.

)rang kerohanian yang benar"benar ikhlas kerana Allah s.w.t yang mencari keredaan"$ya semata" mata dengan rahmat dan bimbingan"$ya dapat melepasi %itnah di dalam langit dunia itu. Ahli majzub ,orang yang memperolehi jazbah yang benar bukan jazbah khadam- biasanya melewati peringkat dunia

yang ada %itnah itu secara terhijab. Mereka melepasi peringkat tersebut seolah"olah mereka tidak memasukinya. .engan cara demikian mereka terselamat daripada %itnah yang ada di dalamnya. #ebahagian daripada mereka ada juga yang terkena percikan %itnah tersebut. )rang yang demikian akan melalui satu peringkat keraguan dan mencari kebenaran. Mereka tidak mudah membuat tanggapan mengenai sesuatu perkara. Mereka memerlukan masa untuk melepasi peringkat kesamaran itu. Apabila mereka sudah melepasinya mereka akan membuang pendapat yang mengelirukan dan berpegang kepada al"0uran dan as"#unah dan menjadikan perjalanan nabi"nabi sebagai iktibar.

#etelah melepasi peringkat yang ada %itnah $abi Muhammad s.a.w sampai kepada satu kumpulan yang terdiri daripada $abi (brahim a.s $abi Musa a.s dan $abi (sa a.s. Mereka memberi salam dan baginda s.a.w menjawab salam mereka. !eringkat dunia yang ada kehadiran nabi"nabi tersebut adalah selepas peringkat dunia yang mengandungi anasir jahat atau gelap yang tersembunyi. !eringkat yang ada kehadiran nabi"nabi itu adalah peringkat yang benar atau bercahaya. +ahaya kenabian yang menanti di hadapan menjadi tarikan kepada pengembara pada jalan kerohanian agar tidak berhenti di tengah jalan. +ahaya kenabian itu termasuk di dalam istilah Tarikan Rahmani atau bimbingan Allah s.w.t. $abi Muhammad s.a.w dibimbing oleh &ibrail a.s. )rang yang berjalan secara rohani pula menerima suluhan cahaya kenabian yang menerangi jalannya untuk selamat melintasi peringkat kegelapan. )leh kerana itu jalan orang majzub dipanggil juga tarekat kenabian yang bermaksud mereka berjalan melalui suluhan cahaya kenabian memperolehi keselamatan melalui sya%aat dan keberkatan nabi"nabi wali"wali dan orang" orang salih. Mereka adalah kumpulan manusia yang sering mendoakan kesejahteraan kepada orang yang beriman. .oa bukan sekadar ucapan lidah. .oa yang makbul menjadi tenaga yang kuat diberi kekuatan oleh Allah s.w.t untuk menyampaikan kebaikan kesejahteraan dan keselamatan kepada orang beriman yang didoakan. *ekuatan doa itu bertindak di dalam alam nyata alam ghaib dan juga alam kerohanian yang lebih seni. *eadaan seperti inilah yang dikatakan berjalan dengan sya%aat dan suluhan cahaya kenabian atau kewalian.

#etelah selesai urusan Israk $abi Muhammad s.a.w Mikraj melepasi alam dunia masuk ke Alam Langit" langit' alam al"5ursi dan alam al"Arasy. !ada langit pertama baginda s.a.w berjumpa dengan $abi Adam a.s. !ada langit ke dua baginda s.a.w berjumpa dengan $abi (sa a.s dan $abi 5ahya a.s. !ada langit ke tiga baginda s.a.w berjumpa dengan $abi 5usu% a.s. !ada langit ke empat baginda s.a.w berjumpa dengan $abi (dris a.s. !ada langit ke lima baginda s.a.w berjumpa dengan $abi Harun a.s. !ada langit ke enam baginda s.a.w berjumpa dengan $abi Musa a.s. !ada langit ke tujuh baginda s.a.w berjumpa dengan $abi (brahim a.s. Arwah $abi"nabi yang ada pada berlainan langit"langit menunjukkan mereka mempunyai peranan masing"masing jika tidak sudah tentu mereka berada pada satu tempat. $abi"nabi setelah menyelesaikan tugas di bumi mengambil tempat masing"masing di langit. 7angit"langit adalah !erbendaharaan 'uhan dijaga dan dikawal oleh para malaikat. Walaupun malaikat menjadi pengawal langit"langit tetapi penguasanya adalah arwah nabi"nabi kerana makhluk bangsa malaikat diciptakan untuk meman%aatkan makhluk bangsa manusia. Malaikat diperintahkan sujud kepada Adam a.s menandakan pertuanan insan ke atas malaikat. (nsan adalah khalifah Allah pada bumi. Bumi yang biasa dikenal adalah planet bumi. (stilah bumi membawa maksud yang lebih luas. Rasulullah s.a.w menceritakan bahawa neraka terletak di bawah tujuh petala bumi. #ewaktu baginda s.a.w melakukan Mikraj melepasi langit ke tujuh baginda s.a.w sampai ke #idratul Muntaha. .ari sana baginda s.a.w dibawa melihat neraka. !ada alam peringkat ini baharu ada neraka yang Rasulullah s.a.w katakan berada di bawah tujuh petala bumi. (ni menunjukkan bahawa daerah kekhali%ahan insan yang paling sempurna sampai kepada #idratul Muntaha meliputi tujuh petala langit. )leh kerana langit"langit adalah alam rohani maka arwah atau rohani nabi"nabi yang menjadi khalifah menguasai setiap langit.

*ha3anah langit"langit yang paling utama adalah (lmu 'uhan. !ada setiap lapisan langit tersimpan satu peringkat (lmu 'uhan. (lmu 'uhan tidak berakhir pada langit"langit. *ha3anah 'uhan yang paling agung dalam perbatasan makhluk adalah kha3anah Arasy. Allah s.w.t mengurniakan kepada $abi Muhammad

s.a.w ayat"ayat terakhir dari surah al"Baqarah yang diambil daripada perbendaharaan Arasy. #umber kepada semua perbendaharaan itu adalah (lmu yang ada pada sisi"$ya tidak tersentuh oleh mana"mana makhluk pun.

Arwah nabi"nabi merupakan khalifah yang menguasai perbendaharaan langit"langit. )rang yang dikurniakan ilmu ghaib' ilmu laduni atau ilmu yang langsung daripada Allah s.w.t cermin hatinya menerima pancaran cahaya kenabian dan cahaya tersebut membuka satu bidang ilmu kepada hati orang yang berkenaan. Melalui pembukaan cara begini orang berkenaan mengenali 'uhan sedikit demi sedikit. &ika seseorang mengawasi gerak hatinya mungkin dia akan menyedari kemunculan jalinan rasa yang erat dengan nabi"nabi tertentu pada masa"masa tertentu. &alinan atau hubungan hati itu sukar di%ahami tetapi selepas hal yang demikian tanpa diketahui bagaimana orang berkenaan mendapat ke%ahaman tentang sesuatu perkara mengenai ketuhanan dan yang di%ahamkan itu sukar dihuraikan.

#idratul Muntaha merupakan perhentian terakhir bagi &ibrail a.s. &ibrail a.s tidak boleh pergi lebih jauh daripada itu. *ejadian &ibrail a.s tidak mampu bertahan pada tingkatan alam yang lebih tinggi. Walaupun &ibrail a.s diciptakan daripada nur yang lati% tetapi ia bukan 1Aku tiupkan kepadanya daripada Roh"*u2 &ibrail a.s tidak boleh pergi lebih tinggi daripada tempat asal kejadiannya. Roh $abi Muhammad s.a.w adalah roh yang 1tiupan daripada Roh"*u2 yang paling sempurna paling lati%. Baginda s.a.w boleh maju ke peringkat yang lebih tinggi. Baginda s.a.w naik ke Mustawa dan mendengar 0alam menulis perintah Allah s.w.t pada 7uh Mah%u3. Baginda s.a.w juga melihat insan yang diliputi oleh cahaya Arasy. Masih ada insan yang sampai dan bermakam pada Mustawa dan 7uh Mah%u3. (nsan tersebut adalah yang semasa hidupnya tidak pernah putus dia ber3ikir kepada Allah s.w.t memelihara orang tuanya dan hatinya terikat dengan masjid. Rohani yang sudah dibentuk oleh cahaya kenabian berkemampuan pula berhubung dengan 7uh Mah%u3. Begitulah kekuatan R$h Insan yang merupakan 1 satu tiupan daripada R$h Allah s"w"t .2

#eterusnya $abi Muhammad s.a.w naik ke #ahabah pada satu tempat bernama al"Ra%ra% pada peringkat alam Arasy. !ada peringkat tersebutlah $abi Muhammad s.a.w menghadap 'uhan secara langsung dan menerima perintah sembahyang lima waktu.

$abi Muhammad s.a.w menghadap Allah s.w.t dalam suasana Arasy yang tidak ada satu makhluk pun yang menjadi hijab. (ia jualah yang men3i#takan semua langit dan bumi dalam enam hari" 5emudian itu (ia bersemayam di Arasy" (ia mengetahui a#a yang masuk ke dalam bumi dan a#a yang naik ke#adanya' dan a#a yang turun dari langit dan a#a yang naik ke#adanya" (ia adalah beserta kamu walau di mana kamu berada" (an Allah Melihat a#a sahaja yang kamu kerjakan" ( Ayat 4 : Surah al /adiid )

Allah s.w.t bersemayam di Arasy. Adakah Arasy itu satu 1kerusi2 di mana Allah s.w.t duduk di atasnya6 Arasy bukanlah tempat duduk. (a adalah satu ruang atau medan wujud yang membolehkan sekalian makhluk wujud. Arasy dijadikan daripada nur yang sangat lati% lagi murni. $abi Muhammad s.a.w menceritakan tentang .ur Arasy8 +%(ili#uti& tujuh #uluh ribu warna dari .ur' tidak da#at di#andang $leh sesia#a jua dari#ada makhluk-" Baginda s.a.w juga menceritakan8 +.ur Arasy kalau dizahirkan ke#ada #enduduk dunia ini %dalam keadaan& ia telah merendahkan diri nes3aya lemah 3ahaya matahari bersamanya sebagaimana lemah 3ahaya #elita bersamanya %3ahaya matahari& dan lebih kurang lagi-"

#ekalipun .ur Arasy begitu kuat dan hebat namun $abi Muhammad s.a.w boleh memasukinya kerana roh

$abi Muhammad s.a.w adalah 1satu tiupan daripada R$h Allah s"w"t"2

Arasy merupakan ciptaan 'uhan yang paling besar. (a melengkungi sekalian makhluk. 'idak ada istilah 1selepas2 atau 1di sebalik2 Arasy yang meliputi. 'idak boleh dikatakan ada alam ketuhanan selepas alam Arasy. #egala sesuatu sudah Allah s.w.t pagari dengan Arasy"$ya. Arasy al"1(33ati adalah benteng keperkasaan"$ya yang tidak dapat ditembusi oleh sesiapa jua. (a menghijab makhluk yang dicipta daripada 'uhan 5ang Maha Mencipta. *enyataan misalan penyi%atan dan segala"galanya sudah terbakar oleh cahaya Arasy sehingga tidak ada lagi yang boleh menjadi misalan Allah s.w.t atau penyi%atan Allah s. Maha su3i Tuhan engkau' Tuhan Maha Perkasa dari a#a yang mereka sifatkan" ( Ayat 10" : Surah ash Saa++aat )

#o7A' merupakan medan hakikat dan makrifat yang paling seni kerana s$lat datangnya daripada Arasy. #olat fardu yang diterima oleh $abi Muhammad s.a.w daripada 'uhan adalah s$lat yang ada niat dan #eraturannya. 'idak dinamakan solat yang hanya dilakukan dengan niat sahaja tanpa rukun dan syaratnya. &ika solat hanya memadai dengan niat tentu $abi Muhammad s.a.w tidak meminta dikurangkan daripada lima puluh kepada lima waktu. &ika ada orang (slam yang ber solat hanya dengan cara berniat sahaja maka solat tersebut bukanlah solat yang di bawa turun oleh $abi Muhammad s.a.w. #esiapa yang beriman dengan $abi Muhammad s.a.w wajib menolak solat yang demikian. #esiapa yang tidak beriman dengan $abi Muhammad s.a.w sesungguhnya dia tidak beriman dengan Allah s.w.t dan dia menjadi ku%ur.

.i sepanjang perjalanan Israk dan Mikraj $abi Muhammad berada dalam identiti baginda s.a.w sendiri yang dikenal di bumi. Baginda s.a.w memulakan perjalanan di Makkah sebagai Muhammad bin Abdullah yang menjadi hamba Allah dan Rasul"$ya. $abi Muhammad s.a.w berjumpa dengan $abi Adam a.s di langit sebagai Muhammad bin Abdullah hamba Allah dan Rasul"$ya. Baginda s.a.w tidak berubah menjadi Adam. Baginda s.a.w menghadap Allah s.w.t juga sebagai Muhammad bin Abdullah hamba"$ya dan Rasul"$ya tidak berubah menjadi 'uhan atau bersatu dengan 'uhan. *etika bermunajat kepada 'uhan baginda s.a.w masih ingat tentang $abi"nabi (brahim a.s Musa a.s (sa a.s #ulaiman a.s dan .aud a.s. 'atkala $abi Muhammad s.a.w berada di Arasy di hadapan 'uhan baginda s.a.w tetap juga di dalam sedar tidak terjadi zauk fana dan mabuk. 'idak sedikit pun hilang kesedaran serta akal %ikiran baginda s.a.w.

$abi Muhammad s.a.w memulakan perjalanan baginda s.a.w di Makkah dan mengakhiri perjalanan baginda s.a.w di Makkah juga. .i mana bermula di situlah akhirnya. Baginda s.a.w tidak bermukim di mana"mana daerah baik di langit 5ursi atau Arasy. Baginda s.a.w bermula di makam alam nyata dan tamat pun di makam alam nyata juga. Makam baginda s.a.w adalah hamba Allah yang mendiami bumi dan dunia. #ebahagian manusia yang memasuki alam ker$hanian telah hilang identiti mereka. Mereka tidak menemui jalan pulang. Bulatan perjalanan mereka tidak lengkap. !erjalanan yang demikian adalah tidak sempurna. $abi Muhammad s.a.w telah menunjukkan jalan yang sempurna. Ahli ker$hanian yang menamatkan perjalanan mereka dengan lengkap akan menjadi sesuai dengan ajaran $abi Muhammad saw :.