Anda di halaman 1dari 14

UPSI 2013/2014- AT13 PENDIDIKAN KIMIA

PEMARKAHAN

RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUS

KPD 3016: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAEDAH: INKUIRI

NAMA FATIN AMIRA BT ROSLI EVELYN INTIK AK RAMBOK

NO. MATRIK D20111047988 D20111047989

PROGRAM PENDIDIKAN KIMIA PENDIDIKAN KIMIA

PENSYARAH: DR HAFSAH BT TAHA TARIKH :31 OKTOBER 2013

Rancangan Pengajaran Harian


Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Tema Tajuk : Kimia : 5 Sains 1 : 10 April 2017 : 11.30 pagi- 12.40 tengahari ( 70 minit ) : 30 orang : Interaksi antara bahan kimia : Kadar tindak balas ( Rate of reaction )

Objektif pembelajaran : Mensintesis faktor - faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari tentang definisi kadar tindak balas dan dapat membezakan tindak balas cepat dan perlahan. Murid juga telah mengetahui tentang faktor saiz bahan tindak balas, suhu dan mangkin yang mempengaruhi kadar tindak balas. Hasil pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat ; A Menguasai isi kandungan a) Memberi contoh - contoh tindak balas yang dipengaruhi oleh kepekatan dengan betul b) Menerangkan bagaimana faktor kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas dengan tepat. c) Menjelaskan bagaimana faktor kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas diaplikasikan dalam kehidupan harian dan proses industri dengan kreatif. B Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir a) Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen dalam kumpulan untuk mengkaji faktor kepekatan mepengaruhi kadar tindak balas. C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni a) Melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan eksperimen berdasarkan prosedur yang dipersetujui dalam kumpulan. b) Menggunakan bahan-bahan kimia dengan berhemah dan menggunakan kaedah pelupusan yang betul.

BBM : Kid media - Video/ Slide powerpoint/ lembaran kerja. Pendekatan/ Kaedah : Inkuiri Bahan yang diperlukan : Larutan natrium tiosulfat (Na2S2O3 0.2 mol dm-3 ), asid sulfuric (H2SO4 cair 1 mol dm-3), air suling. Radas : Kelalang kon 100cm3 , silinder penyukat 100cm3, silinder penyukat 5cm3 , jam randik. Langkah berjaga-jaga : Mengendalikan bahan kimia dengan berhati-hati. Langkah ketelitian : Menyukat bahan kimia dengan teliti

Fasa

Isi Kandungan

Pengenalan (Intro) 10 minit

Faktor kepekatan yang mempengaruhi kadar tindak balas

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Guru Murid menunjukkan menonton slaid slaid mengenai sambil faktor membuat kepekatan yang catatan. mempengaruhi kadar tindak balas.

Nota

Teknik : Brainstorming (sumbangsaran)

Perkembangan 40 minit

Membuat eksperimen

Guru mengutarakan persoalan: Bagaimana kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas.

Murid berbincang bersama rakan bagi menjawab soalan yang guru berikan.

Teknik : Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni : Penglibatan aktif dan menghargai masa.

Guru membimbing murid reka bentuk eksperimen kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas, membuat hipotesis, dan pembolehubah terlibat.

Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah

Guru meminta murid membuat kesimpulan berdasarkan eksperimen yang dijalankan.

Murid menjalankan eksperimen tindak balas yang dipengaruhi oleh kepekatan bagi menjawab persoalan. Murid menerangkan kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas.

Peneguhan 10 minit

Aplikasi dalam kehidupan harian dan industri

Guru menunjukkan video yang mengandungi soalan- soalan tindak balas yang diaplikasikan dalam kehidupan harian dan industri.

Pelajar melihat tayangan video serta menjawab soalan yang ditayangkan.

Sumber pengajaran : video

Penutup 10 minit

Guru menyuruh pelajar membuat kesimpulan, memberi tugasan membuat peta minda dan laporan eksperimen.

Pelajar membuat kesimpulan pelajaran.

Refleksi selepas p&p : Seramai 25 orang murid telah dapat mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Latihan pengukuhan akan diberikan untuk memantapkan konsep pelajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.

Lampiran

1. Slaid PowerPoint

Faktor Kepekatan Dalam Kehidupan Harian

Cara 1

Cara 2

Apakah yang akan berlaku kepada baju tersebut setelah dikeringkan?

2. Lembaran Kerja
Tajuk eksperimen: Mengkaji kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas

Tujuan: Untuk mengenalpasti kesan kepekatan terhadap tindak balas Penyataan masalah: Bagaimana kepekatan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Hipotesis:

Pembolehubah Manipulasi: Bergerak balas: Pemalar: Bahan: larutan natrium tiosulfat, Na2S203 0.2 mol dm-3, asid sulfurik, H2SO4 cair 1 mol dm-3, air suling, kertas putih Radas: kelalang kon 100cm3, silinder penyukat 100cm3, silinder penyukat 5cm3, jam randik

Prosedur

Jadual 1 Nombor Eksperimen Isipadu asid sulfurik, H2SO4 cair 1 M/ cm3 Isipadu larutan natrium tiosulfat, Na2S203 0.2 M/ cm3 Isi padu air suling / cm3 Jumlah isi padu larutan nitrium thiosulfat, Na2S203 yang bertindak balas, V2 / cm3 I 5 50 0 50 II 5 40 10 50 III 5 30 20 50 IV 5 20 30 50 V 5 10 40 50

Kepekatan larutan natrium tiosulfat , Na2S203 yang bertindak balas, /M

Masa / s

/ s-1

Perbincangan 1. Tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas antara natrium thiosulfat , Na 2S203 dengan asid sulfurik H2SO4 cair ?

2. Apakah nama mendakan kuning yang terbentuk ?

3. Lukiskan graf yang berikut a) Graf kepekatan larutan natrium thiosulfat , Na2S203 yang bertindak balas melawan masa ? b) Graf melawan kepekatan larutan natrium thiosulfat , Na2S203 yang

bertindak balas ?

4. Apakah hubungkait antara kepekatan larutan natrium thiosulfat , Na2S203 dengan kadar tindak balas ? Kesimpulan :

3. Slaid Powerpoint/ Soalan

10

7. Why do we keep the food in the refrigerator ?

A. To kill the bacteria B. To make the food more tasty

C. To slower the bacterial activities

11

8. Which of the following would ready faster?

Small fire

Big fire

9. Which will dissolve faster?

12

10. Which of the following is/are true ?


I-Start a fire with small wood could be easier . II- acid rain in an industrial area are more concentrated. III- Catalyst nickel helps palm oil to convert into margarine. IV- Keep the watermelon in refrigerator so that it cant turn bad easily.

A. B. C. D.

I ,II and III I , II and IV I, III and IV I, II, III and IV

13