Anda di halaman 1dari 9

SHKOLLA E MESME E PERGJITHSHME Mahir Domi Elbasan

PLANI EDUKATIV

Hyrje : Klasa 12 A prbhet nga 38 nxns,


Mbi prbrjen s ciale n !las rez"lt n: Arsi#i ( lart ( #es# 8)vje*ar +"na , bn $abai %na & 'y $abai %na & 'y prej t cilve jan 18 vajza.

(ntele!t"al-b"xhet

(ntele!t"al-privat

+"nt r-b"xhet r

+"t r-privat

Kj !las nga viti ( !al"ar vjen #e nj prbrje nxnsish p zitiv sin 'rejti# t sjelljes ap 'he t angazhi#it n #si#e. +rin'rit jan tepr t interes"ar pr #barvajtjen e .#ijve t tyre. !j n'i! i 'he

rez"ltatet pr."n'i#tare t !lass. +"na e'"cative !a r lin e saj !ryes r n #barvajtjen e !lass, pr !t arsye !t vit ' t pr gra# j# !t a!tivitete sipas #"ajve.

%xnsit e !lass 12 a:

Qllimi: +"na e'"!ative e !tij viti sh! ll r '"!e ,ene se jane e'he nxenes #at"rane ' t syn j n nje bash!p"ni# te #tejsh# t nxnsve # #s"esit 'he prin'rit, pr nj ec"ri 'he #barvajtje sa # t #ir t vitit #si# r. +"na e'"cative '"het t jet aleate e !etij pr cesi.

Pr seciln linj nxnsi duhet t ket parasysh kto objektiva:


1. te nj hin pr#es ngjarjeve t #'ha hist rin e ven'it t tyre 2. & 'in si i vlers jn t tjert/ t #enaxh jn vlersi#in 'he !riti*iz#in, s"!sesin 'he 'shti#in n nj rr"g p zitive, '"!e #s"ar nga prv jat 3. t zhvill j# #arr'hnie t #ira 'he t respe!t jn 'i.erenca #i'is njerzve 0. & pr' rin nj sr #jetesh .inanciare 'he shrbi#esh, '"!e pr.shir 'he r"ajtjen e #enaxhi#in e t ar'h"rave pers nale 1. t e'"! hen #e bash!jetesn har# ni!e n sh ,ri '"!e rganiz"ar .esti#e vetja!e 2. t prcjellin pr#es rganizi#eve she#b"llin si nj ! #"nitet , 'i te bash!p"n j e t bj n'ryshi#in

"

3. t e'"! jn 'ash"rin 'he respe!tin pr #s"esit, prin'rit 'he t # sh"arit

!shilli ( !lass: .

MUAJI TETOR Temat: 4'"!i#i !arriers. 5espe!ti pr vetn, !"pti#i e rn'sia e respe!tit pr veten. Met ' l gjia: Realizimi & rinjt 'he 'h"na 6is!"ti# Realizimi psi! l g" 11 tetor, ora e 7 $ash!bise'i# :Ms"esi 'he nxnsit 'he psi! l g" Java e pare

Met ' l gjia

Java2

MUAJI NNTOR Temat: (n.l"encat, presi net 'he b"ri#et e n'ih#s

Met ' l gjia: 6is!"ti# n baz t in.l"encave 'he asaj ,e 'eshir jne ne jete 7paraperatitja per jeten8 Java e pare

98 :;4&<5( ( Pa$ar%sis% Bi e!e Java e "atert MUAJI #$JETOR Temat:

Met ' l gjia:

1 6hjet ri =6ita e >i's +si! l " #es"esi 'he nxenesit ;ava e pare

Met ' l gjia:

&

?estat e ."n'vitit

5ealizi#i: %xenes e #es"es te .est jne se bash!". ;ava e trete MUAJI JANAR Temat: Arti !rij"es ' #in n #e te b"!"ren Meto!olo%&ia: 6is!"ti# #es"esi i7 H.A5&(8 #e nxenesit@ Realizimi: Java e !'te K"pti#iitra.i!i#it 'he #nyrat e tra.i!i#it t ,enieve njerz re Met ' l gjia: Ba ("e)i e!im Realizimi: Java e "atert

MUAJI *$+URT Temat:

'

6shirat 'he nev jat. 6rejtsia s ciale.A e!zist n abarazia 'he !"A #i ",tim me ,e o-iolo%&ie ./e.e !(e ",&!e tar . Java e pare

Met ' l gjia: Realizimi:

Analiz se#estrale =Bilat jan arritjet t na, a je#i t gatsh# pr #at"rn shtetr reAC Met ' l gjia: Ta"im pri.!er me ,e ./e.e Realizimi: Java e "atert

MUAJI MAR* Temat: A.tsi# pr t vzhg"ar e pr t n'r#arr vepri#e !"r grat 'is!ri#in hen. Realizimi: 0 mar

& r"aj# tra'itn. 6ita e l"leve. A"tivitete

Met ' l gjia: Realizimi: Java e !'te

MUAJI 1RI22 Temat: >i e #en' j# t ar'h#en t n e! n #i!eA #i ",tim !,"e , )az,ar "e pro3e i.i I te ar!(me Realizimi: Java e !'te &a!i# paraperatit r per #bylljen e vitit #esi# r.%; hja #e pr ble#et .5reg"ll ra e M>H. 1ri.!er me ,e ./e.e 4 Realizimi: Java e "atert

Meto!olo%&ia:

Meto!olo%&ia:

MUAJI MAJ

Temat: Analize :Mbyllja e vitit sh! ll r 'he ci!lit t #es#. Realizimi: Java e pare

Me ,e e

*4+a&olli