Anda di halaman 1dari 4

[REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI] [ TAHUN 4 ] RANCANGAN TAHUNAN STANDARD PEMBELAJARAN

SK CONVENT BUKIT MERTAJAM. PENANG. ATHIRAH AYOB

SK CONVENT BUKIT MERTAJAM. PENANG.

ATHIRAH AYOB

Minggu

Tajuk 1"# $rganisasi dan keselamatan bengkel

M1 ( 5-9 an !

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk 1"1 Mengenal pasti struktur %rganisasi bengkel 1"& Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk Tahap Penguasaan 1"1"1 Menyatakan struktur %rganisasi bengkel berpandukan 'arta" 1"1"& Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur %rganisasi bengkel 1"&"1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am( diri( alatan dan bahan berpandukan 'arta" 1"&"& Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan"

Catatan

1" Menyatakan dua ja)atankuasa dalam struktur %rganisasi bengkel" &" Menerangkan satu tugas ja)atankuasa dalam struktur %rganisasi bengkel" *" Membuat jadual tugas berpandukan struktur %rganisasi bengkel" +" Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am( diri serta alatan dan bahan" 5" Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel" ," Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel" 1"Memba'a manual kit m%del ber.ungsi" &" Menerangkan nama dan .ungsi dua alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit m%del" Mengenal pasti nama dan .ungsi tiga k%mp%nen kit m%del"

&"1"1 Memba'a dan M& memahami manual" ( 1&-1, &"1"& Menyatakan nama dan an ! .ungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit m%del seperti pemutar skru mata rata( pemutar skru Philip( playar mun'ung tirus dan sepana hujung terbuka" &"1"* Mengenal pasti nama dan .ungsi k%mp%nen kit m%del seperti m%t%r( gear( gandar( r%da( kerangka( suis dan pemegang bateri" 3 SK CONVENT BUKIT MERTAJAM. PENANG. &"1 Memasang &"1"+ Memasang k%mp%nen kit M* dan membuka m%del berpandukan manual" ( 19-&* kit m%del &"1"5 Menguji ke.ungsian kit an ! ber.ungsi m%del"

&"# -sas Tekn%l%gi

&"1 Memasang dan membuka kit m%del ber.ungsi

*" Memasang k%mp%nen kit m%del berpandukan manual" +" Membuat pengujian ke.ungsian kit m%del"

ATHIRAH AYOB

SK CONVENT BUKIT MERTAJAM. PENANG.

ATHIRAH AYOB