Anda di halaman 1dari 6

1a.

Pengenalan Imperialisme -Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.Kegiatan imperialisme telah berlaku sejak zaman Empayar Yunani dan Empayar Rom lagi.Imperialisme zaman moden bermula sejak abad ke-15 apabila kuasa-kuasa Barat mula menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin, Afrika dan Asia.

1b. Kuasa-kuasa barat (Total 5%) -Imperialisme Barat berlaku secara tidak langsung dan bertujuan untuk menguasai kepentingan perdagangan rempah sahaja.Antaranya kuasa Barat ialah Portugal,Sepanyol,Belanda,Britian,Perancis dan Amerika Syarikat.Persaingan sengit antara kuasa Barat apabila tercetus Revolusi Perindustrian di Eropah.Seluruh Asia Tenggara telah dikuasai sepenuhnya oleh imperialis Barat kecuali Thailand.

2a. Faktor-faktor Imperialisme (25%) i)-Kedudukan Asia Tenggara yang strategik di antara China dan India telah menarik minat imperialis Barat untuk menguasainya bagi menjamin pasaran yang luas.Selain tanah yang subur,Asia Tenggara juga kaya dengan bahn mentah dan hasil bumi. ii)Pada peringakat awal,dasar imperialisme kuasa Barat adalah untuk menguasai dagangan mewah ,seperti teh dan rempah,tetapi dasar tersebut berubah apabila tercetus Revolusi Perindustrian.Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah membolehkan mereka mengeluarkan pelbagai hasil perkilangan secara besar-besaran.Hal ini telah menyebabkan mereka memerlukan pasaran yang baru dan memerlukan bahan mentah secara konsisten. Kesannya imperialisme Barat pesat di China, India dan Asia Tenggara kerana China dan India berpotensi untuk dijadikan pasaran yang . iii)Negara-negara Asia Tenggara kaya dengan pelbagai sumber bahan mentah.Contohnya,Tanah Melayu dan Indonesia kaya dengan bijih timah manakala Filipina kaya dengan tebu dan kelapa.Thailand kaya dengan bijih timah dan kayu jati manakala Burma kaya dengan jayu jati sahaja.Bahan mentah tersebut diperlukan oleh Revolusi Perindustrian di Barat. iv)Perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan telah mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.Penggunaan kapal berkuasa wap telah mempercepat kegiatn imperialisme.Kapal ini lebih selamat dan dapat membawa muatan yang lebih banyak.Pembukaan Terusan Suez telah memendekkan perjalannan antara timur dan Barat sertan menjimatkan kos.Penciptaan telegraf meningkatkan perhubungan Barat dan Timur.Arahan pemimpin imperialis disampaikan cepat dan berkesan.Urusan perniagaan menjadi lebih mudah dan perdagangan antarabangsa menjadi lebih pesat. v)Slogan beban orang putih digunakan oleh Belanda dan British dalam manjalankan imperiaslisme dengan alasan mereka lebih maju dan bertamadun.Mereka berasa bertanggungjawab untuk memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.Orang Timur dianggap mundur dan memerlukan kehidupan yang lebih sejahtera.Perancis berpegang pada slogan tugas menyebarkan tamadun.Mubaligh Kristian berpendapat bahawa mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk Tanah Melayu.

vi)Persaingan antara kuasa Barat menyebabkan Negara-negara di Asia Tenggara menjadi mangsa imperialisme mereka.Semakin luas tanah jajahan mereka,semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa-kuasa Barat itu.Keluasan tanah jajahan juga melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa Barat tersebut.

2b. Kesan Imperialisme [Terhadap politik/ biokrasi barat] (5%)


Dari segi politiknya, sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara telah mengalami perubahan yang drastik. Aspek pemerintahan dan pentadbiran yang dahulunya diterajui oleh orang tempatan telah diambil oleh penasihat dan pentadbir British. Para pemerintah tempatan telah terpaksa menerima para penasihat dan juga pentadbir dari Barat. Sistem politik termasuk perundangan peribumi juga telah diubahsuai atau ditukar agar menyerupai sistem Barat. Persaingan kuasa-kuasa Barat telah berlaku di Asia. Oleh itu, kuasa Inggeris telah campur tangan di Tanah Melayu, Burma, India dan China. Kepulauan Melayu telah dipecah perintah akibat kedatangan kuasa Barat, iaitu Inggeris di Tanah Melayu dan Belanda di Indonesia. Selain itu, Perancis yang menjadi saingan Britain telah menjajah Indo China ( Laos, Vietnam dan Kemboja) dan Amerika pula telah menduduki Filipina. 2b. biokrasi barat F1 memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat F2 penyatuan pentadbiran telah menyebabkan kemerosotan sistem pemerintahan tradisional F3 pengaruh golongan pembesar tradisi merosot F4 pentadbiran Indonesia terbahagi kepada dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan F5 berakhirnya Dinasti Konbaung di Burma F6 jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus F7 pengenalan Akta Kampung Ulu Burma F8 pengenalan Akta Perkampungan Burma F9 pengaruh golongan agam merosot F10 penubuhan Majlis Perundangan dan jabatan di Burma F11 pengaruh undang-undang Barat F12 pelaksanaan sistem pembayaran cukai F13 penubuhan balai polis F14 pengaruh sistem raja berperlembagaan di Thailand F15 institusi raja masih kekal tapi peranannya berkurangan F16 birokrasi Barat mengambil alih peranan raja dan pembesar F17 tercetus gerakan nasionalisme di Asia Tenggara F18 pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir F19 pelaksanaan pentadbiran melalui biro F20 pegawai Barat sebagai Ketua Biro( 5or 6 )

3. Huraikan perubahan selepas dijajah Tanah Melayu. (15%) Sistem Pembesar Empat Lipatan yang diamalkan Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi ikutan kebanyakan negeri Melayu.Namun,penaklukan Portugis terhadap Melaka telah meruntuhkan institusi di Melaka.Semasa pemerintahan British, Melaka ,Pulau Pinang,dan Singapura telah digabungkan menjadi Negeri-Negeri Selat.Gabenor sebagai pemerintah tertinngi NNS dan dibantu oleh Residen Kaunselor.Jawatan penghulu masih dikekalkan . Sistem Residen telah diperkenalkan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang.Residen British telah dilantik di setiap Negerinegeri Melayu Bersekutu yang bertanggungjawab terus kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat.Sistem Penasihat telah diperkenalkan di Negeri-Negeri Tidak Bersekutu,seperti Kedah,Kelantan,Terenganu,Perlis dan Johor.Setiap Penasihat juga diletakkan di bawah Gabenor Negeri-Negeri Selat.Tugas utama residen dan penasihat British adalah untuk menasihati sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu.British telah memperkenalkan pelbagai perubahan,seperti Kehakiman Barat,pelaksanaan system pengutipan cukai,pembahagian negeri kepada beberapa daerah dan penubuhan balai polis.Peranan raja dan pembesar Melayu terjejas walaupun struktur pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak berubah.

4. Langkah-langkah Malaysia mempertahankan kedaulatan [Persiapan Anda]


PEMERINTAH -memperkukuh sistem pertahanan &keselamatan Negara -menganjur program atau aktiviti untuk menanam semangat patriotis dalam kalangan rakyat. -memperkukuh ekonomi Negara: #elakkan daripada penjajahan ekonomi #menjadi Negara pengeluar atau pembuatan bukannya Negara pengguna -mewujudkan system social dan pendidikan yang boleh melahirkan modal insane yang bertaraf dunia .

MASYARAKAT -menjaga dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan kaum -tidak menyentuh isu sensitive -membantu menjayakan usaha-usaha kerajaan dalam bidang keselamatan ,ekonomi & sosial. INDIVIDU -cinta akan Negara,bersemangat patriotik& sanggup berkorban demi -mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi -menjaga akhlak supaya tidak terlibat dalam gejala sosial -mengamalkan prinsip Rukun Negara malaysia kaitkan malaysia

5. Kerjayaan Malaysia [KBKK]


- Bidang yang dikecapi termasuklahperusahaan automobil, pembinaan bangunan pencakar langit, aeroangkasa,pengangkutan dan perhubungan, serta bidang sukan. - menyatupadukan semua kaum, membina bangunan UTC, membuat produk malaysia - Tidak dapat dinafikan bahawa bidang perusahaan automobil merupakanmercu kecemerlangan dalam mencapai kejayaan Malaysia. -menghasilkan kereta nasional- termasuklah Kancil, Kenari, Kelisa, Myvi , Viva -Pembinaan bangunan pencakar langit seperti Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar PETRONAS merupakan bangunan mercu tanda kemajuan negara di Malaysia. Malaysia juga melancarkan mikrosatelit yang pertama ,iaitu TIUNG SAT ke angkasa lepas.
-Malaysia

juga melangkah maju ke era teknologi angkasa lepas apabila kita berjaya melancarkan dua satelit Malaysia Asia Timur iaitu MEASAT I dan MEASAT II pada bulan September 2000.

- Kemajuan dalam bidang pengangkutan dan perhubungan juga menempa nama Malaysia di seantero dunia. Di Malaysia, terdapat system pengangkutan yang terkenal seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA), Sistem Transit Ringan(LRT), KTM, PUTRA, monorail, Lebuh Raya Utara-Selatan dan Terowong ***ART. -Pemain-pemain sukan di Malaysia juga mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Pemain sukan wanita yang terkenal di Malaysia ialah Nicol Ann David. Selain bidang skuasy, nama pemain badminton di Malaysia juga terkenal di dunia,

6. Cabaran/Langkah-Langkah untuk mempertahankan keamanan Negara -Antara cara mengekalkan perpaduan dalam sesebuah negara ialah denganmemupuk semangat partiotisme di kalangan rakyatnya. Kita haruslah berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita

-Lambang-lambang kebesaran negara seperti bendera, lagu kebangsaan dan jata negara juga harus dikanali dan dihormarti oleh setiap warganegaraMalaysia. Bendera negara kita, Jalur Gemilang haruslah dikibarkan dengan penuh semangat dan dihormati sebagai sesuatu yang suci. -Seseorang rakyat haruslah sentiasabersifat setia dan sayang akan negaranya. Kita juga harus taat kepada raja dan pemimpin serta tidak mengkhianati negara. -Semangat kekitaanjuga amat penting dalam mengekalkan perpaduan disesebuah negara. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. -Sifat bersatu-padu antaramasyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmoniandan semangat berjuang untuk negara

-Kita harus sentiasa hormat-menghormati anta satu sama lain tanpa mengirakedudukan, bangsa atau agama. Kita tidak berhak mengkritik atau mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain. -Sifat berdisiplin juga amat penting dalam memupuk perpaduan. Peraturandan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan haruslah dipatuhi untuk kesenangan semua pihak. -Seseorang rakyat juga haruslah mempertahankan sertamemjunjung Perlembagaan Negara untuk mewujudkan keamanan dalam Negara. -tidak menyentuh isu sensitif 7. Nilai-nilai Murni
i. berilmu pengetahuanii. hormat-menghormati iii. perpaduan iv. tolak-ansur v. kreatif dan inovatif vi. rajin vii. semangat cintakan tanah air viii. patriotik ix. berperikemanusian x. berusaha dengan gigih (Or this one) F1 Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan F2 Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan F3 Mereka lebih maju dan bertamadun F4 Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan. F5 Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur F6 Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan

8. Iktibar -iktibar iaitu untuk memupuk semangat patriotik bagi menghargai perayaan tradisi pelbagai masyarakat di Malaysia dan secara tidak langsung membantu mengekalkan sesuatu budaya bangsa yang menjadi warisan bersama selaras dengan konsep 1Malaysia. Selain itu, objektif berikutnya adalah dapat mengetahui secara mendalam tentang perayaan di Malaysia khususnya Hari Raya Aidil Fitri dari segi latar belakang, persiapan sambutan perayaan (sebelum, semasa, selepas) dan kesan sambutan perayaan dari aspek kekeluargaan, perpaduan dan sebagainya. 9.Rumusan -Imperialis barat hadir adalah untuk kepentingan ekonomi. Pengenalan Birokrasi barat telah mengubah sistem politik, ekonomi dan sosial di Asia Tenggara Penjajah. Penjajah mengamalkan diskriminasi dan penindasan. Mecetuskan gerakan nasionalisme. Menuntut kemerdekaan daripada penjajah. (Or copy form text book