Anda di halaman 1dari 1

Rangka Cadangan Menyiapkan Tugasan HBEF2803 Soalan Kajian dokumen pendidikan khas : kategori individu bekeperluan khas cara

a mengenal pasti individu tersebut aktiviti pdp individu bekeperluan khas keperluan fizikal/infrastruktur pendidikan khas pembinaan satu set instrumen penilaian dan proses saringan penempatan opsyen persekolahan yang sesuai untuk calon pendidikan khas penelitian terhadap murid/pelajar sekolah sendiri untuk pencalonan pendidikan khas. Rangka jawapan cadangan Pendahuluan - Definisi pendidikan khas (rujuk modul HBEF2103 Psikologi Pendidikan m/s 191 dan m/s 220) - Perbezaan antara pendidikan khas dengan pendidikan inklusif Kategori individu berkeperluan khas - Rujuk modul HBEF2103 m/s 200 Cara mengenal pasti individu bekerperluan khas - http://www.vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/KULIAH%203%20Kenal%20pasti%20murid%20khas%20RPI %20dan%20Peranan%20guru.pdf Aktiviti pdp individu berkeperluan khas - http://penselcikgu.blogspot.com/2011/12/panduan-rancangan-pendidikan-individu.html Keperluan fizikal/infrastruktur pendidikan khas - Persekitaran pembelajaran yang kondusif (bilik darjah, tandas,suasana, lokasi yang sesuai dengan individu keperluan khas) Contoh rujukan tambahan http://cikgusuepkhas.blogspot.com/2011/12/terapi-fisio-dalam-pendidikan-khas.html Instrumen penilaian dan saringan penempatan opsyen persekolahan yang sesuai untuk calon pendidikan khas Penilaian Profil perkembangan .Usia/usia mental .Tinggi&Berat .Koordinasi motor .Keupayaan mental .Kematangan sosial .Perkembangan bahasa .Kemahiran 3M mengeja .Mobiliti .Daya penglihatan .Daya pendengaran .Hubungan interpersonal

.Ujian Rujukan Normal .Temu bual .Pemerhatian .Penilaian Informal

.Perbezaan individu .Perbezaan Intraindividu

.Kecenderungan Akademik .Pencapaian Akademik .Perkembangan Bahasa .Perkembangan Psikososial

Penelitian terhadap murid/pelajar sekolah sendiri untuk pencalonan pendidikan khas - Memilih kalangan murid/pelajar kelas/sekolah anda yang berpotensi sebagai calon pendidikan khas - Proses penilaian berdasarkan instrumen yang telah dibangunkan - Proses saringan berdasarkan carta aliran sedia ada - Laporan hasil sama ada layak/tidak layak dikategorikan sebagai calon pendidikan khas (alasan perlu sokongan bahan rujukan berwibawa Penutup - Kepentingan pendidikan inklusif dalam pembangunan pendidikan aliran perdana pemerkasaan pendidikan khas agar selari dengan hasrat melahirkan minda insan kelas pertama walaupun dalam keupayaan yang berbeza potensi dan bakat golongan OKU tetap dimanfaatkan dalam meletakkan negara di peta negara maju.