Anda di halaman 1dari 16

PERANCANGAN STRATEGIK 2014-2016

UNIT 3K
SK LKTP TENGGAROH 04 , MERSING , JOHOR DT. JBA 4013

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT


KEKUATAN ( S ) 1. Kemudahanasassekolah yang lengkap . 2. Pengurusanpentadbiran yang mencukupi. 3. Hubungandankerjasamaantara staff yang erat PELUANG ( O ) 1. Kerjasamadengan PIBG yang erat. 2. KerjasamadenganPengurusan FELDA /Ladang. 3. Kerjasamadengan PPD/Zon 1. 2. 3. 4. KELEMAHAN ( W ) 1. 2. 3. 4. Kekanganmasa . Kesedaran menjaga, memelihara kebersihan sekolah Kepekaan tentang asas keselamatan diri dan harta awam Keciciran tidakhadirkesekolahdanlewatmasukkelas .

ANCAMAN ( T ) Kekanganmasamurid di rumah. KurangpemerhatiansemasaluarPdPterutamasemasadirumah . Latarbelakangkeluarga yang sama. Tiadarakanpembimbing di rumahsebagairujukan .

MATRIK SWOT
FAKTOR DALAMAN KEKUATAN
1.Tenagapengajar yang terlatihdanberpengalamanlebih 3 tahun. 2.Kemudahanasassekolah yang lengkap . 3.Pengurusanpentadbiran yang mencukupi. 4.Hubungan dankerjasamaantara staff yang erat STRATEGI KEKUATAN PELUANG S1-O1 STRATEGI KEKUATAN ANCAMAN S1- T2 Latarbelakangkeluarga yang kurangariftentang kebersihan dan langkah menjaga keselamatan

KELEMAHAN
1.Kekanganmasa . 2 Kesedaran murid menjaga, memelihara kebersihan 3Kepekaan keselamatan diri dan harta awam 4.Keciciran tidakhadirkesekolahdanlewatmasukkelas .

FAKTOR LUARAN

PELUANG 1.Kerjasamadengan PIBG yang erat. 2.KerjasamadenganPengurusan FELDA /Ladang. 3.Kerjasama dengan PPD/Zon ANCAMAN 1.Kekanganmasamurid di rumah. 2.KurangpemerhatiansemasaluarPdPterutamasemasadirumah . 3.Latarbelakangkeluarga yang sama. 4.Tiadarakanpembimbing di rumahsebagairujukan .

STRATEGI KELEMAHANPELUANG W3-O1 STRATEGI KELEMAHANANCAMAN W4 T4

PELAN TAKTIKAL
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI Lirik lagu sekolah dipamer/dilakar Lencana sekolah wajib Buku Peraturan sekolahdiberi perhatian Poster Ketua/Penolong kelas Pengawas

SEKOLAHKU SAYANG

1.GPK HEM 2.Semua guru 3. Semua staf 4. Semua murid

Jan-Nov

Sekolah PIBG

1.Lagu sekolah dihafal oleh semua warga sekolah 2.Lencana sekolah pada seragam 3. Patuh peraturan sekolah

Kesedaran dan rasa seronok ke sekolah

KUTIP, KUMPUL, BUANG-ZERO SAMPAH

1.GPK HEM 2.Guru Bertugas Mingguan 3. Semua murid

Jan-Nov

Sekolah PIBG

1.Persekitaran sekolah bersih-tiada sampah 2.Tong sampah yang minimum

Kesedaran membuang sampah di tempat yang betul

KELAS BERSIH CERIA

1.GPK HEM 2.Guru Kelas 3.Semua murid

Jan- Nov

Sekolah

1.Kebersihan dan Keceriaan kelas dititikberat sepanjang tahun

Wujud persekitaran pembelajaran yang kondusif dan ceria di dalam kelas

Jadual bertugas harian Papan bulletin kelas Dinding kelas dicat/varnis

GOTONG ROYONG PERDANA

1.GPK HEM 2.Semua guru 3. Semua staf

April

Sekolah PIBG Sumbangan luar

1.Taman dalam sekolah diperkemas 2.Kolam ikan

Persekitaran dan Kain rentang bangunan (pemberitahuan) sekolah Surat jemputan

4. Semua murid dan penjaga 5. AJK PIBG 5 GERAK TERSUSUN, TERATUR 1.GPK HEM 2.Semua Guru 3. Pengawas Jan-Nov Sekolah PIBG

sekolah dibersihkan 3.Cat pagar/kelas/corridor sekolah 1.Gerak keluarmasuk kelas murid teratur 2 Gerak ikut garisan kuning

kelihatan baru, bersih dan ceria

ibu bapa

Pergerakan murid keluarmasuk kelas lancer dan tersusun

Laporan guru Laporan ketua/penolong kelas

PELAN OPERASI 1
SEKOLAHKU SAYANG NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS MENINGKATKAN RASA SERONOK KE SEKOLAH KEHADIRAN MURID DAN PATUH PADA PERATURAN SEKOLAH JAN- NOVEMBER SEMUA MURID

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.1 Ucapan GB 1.2 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

1. GB dan GPK HEM

Kali

2.

1. GB 2. GPK HEM 3. Guru Kelas 1. GPK 2. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster - surat - semasaperhimpunan

2 MINGGU SEBELUM AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

1. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

1. GPK 2. Guru Kelas 3. Guru Mata Pelajaran 4. 1. GB 2. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN OPERASI 2
NAMA PROGRAM KUTIP, KUMPUL,BUANG-ZERO SAMPAH

MATLAMAT OBJEKTIF

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH MENINGKATKAN KESEDARAN MURID DAN WARGA SEKOLAH MEMBUANG SAMPAH DI TEMPAT YANG BETUL JAN- NOVEMBER SEMUA MURID TAHAP 2

TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.3 Ucapan GB 1.4 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

2. GB dan GPK HEM

Kali

2.

4. GB 5. GPK HEM 6. Guru Kelas 1. GPK 2. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster

2 MINGGU SEBELUM

- surat - semasaperhimpunan

AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

2. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

5. GPK 6. Guru Kelas 7. Guru Mata Pelajaran 8. 3. GB 4. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN OPERASI 3
NAMA PROGRAM MATLAMAT KELAS BERSIH CERIA MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN DALAM KELAS YANG BERSIH DAN CERIA MURID MENJAGA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS SEPANJANG PROSES PdP BERLANGSUNG JAN- NOVEMBER SEMUA MURID RM100-(HADIAH KELAS TERCANTIK BULANAN)

OBJEKTIF

TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.5 Ucapan GB 1.6 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

3. GB dan GPK HEM

Kali

2.

7. GB 8. GPK HEM 9. Guru Kelas 1. GPK 2. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster

2 MINGGU SEBELUM

- surat - semasaperhimpunan

AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

3. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

9. GPK 10. Guru Kelas 11. Guru Mata Pelajaran 12. 5. GB 6. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN OPERASI 4
NAMA PROGRAM MATLAMAT GOTONG-ROYONG PERDANA MEWUJUDKAN KERJASAMA DAN PRIHATIN KOMUNITI SEKOLAH DAN IBU BAPA TERHADAP KECERIAAN SEKOLAH MENGHIDUPKAN KERJASAMA DAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG MENCERIAKAN KAWASAN SEKOLAH APRIL SEMUA WARGA SEKOLAH/IBU BAPA RM200

OBJEKTIF

TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.7 Ucapan GB 1.8 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

4. GB dan GPK HEM

Kali

2.

10. GB 11. GPK HEM 12. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster - surat - semasaperhimpunan

1. GPK 2. Guru Kelas

2 MINGGU SEBELUM AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

4. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

13. GPK 14. Guru Kelas 15. Guru Mata Pelajaran 16. 7. GB 8. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN OPERASI 5
NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS GERAK TERATUR, TERSUSUN MEMASTIKAN MURID KELUAR-MASUK KELAS DENGAN TERSUSUN MENDEDAHKAN MURID DENGAN DISIPLIN BERATUR KELUAR-MASUK KELAS JAN-NOV SEMUA MURID

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.9 Ucapan GB 1.10 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

5. GB dan GPK HEM

Kali

2.

13. GB 14. GPK HEM 15. Guru Kelas 1. GPK 2. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster - surat - semasaperhimpunan

2 MINGGU SEBELUM AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

5. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

17. GPK 18. Guru Kelas 19. Guru Mata Pelajaran 20. 9. GB 10. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN STRATEGIK UNIT HEM 2014 HINGGA 2016.

ISU

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN 2014 2015

2016

(INISIATIF) STRATEGIK

Kesedaran murid terhadap kebersihan, keceriaan dan keselamatan diri dan harta awam perlu disemai

Meningkatkan kepekaan murid terhadap kebersihan diri, sekolah dan mengamalkan aspek keselamatan semasa di sekolah

Penonjolan aspek disiplin dan sahsiah murid yang positif terhadap warga sekolah, guru dan sesama murid

Disiplin murid yang baik

75%

80%%

85%

90%%

1. Menyusun semula program 3K sekolah 2. Memastikan penyertaan 100% daripada semua murid.