Anda di halaman 1dari 1

Soalan Cuti Terancang Pendidikan Moral Tingkatan 4

Soalan Struktur

1.

Kes buli
Pergaduhan
sesama pelajar

Masalah Disiplin
Sekolah
Peras ugut

(a) Nyatakan dua kesan yang akan terjadi ke atas pelajar yang terlibat dalam kes disiplin di
atas.
(2 markah)
i.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(b) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh pelajar yang terlibat dengan kes di atas.
( 4 markah)

i.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(c) Tuliskan empat langkah utama untuk mengatasi sesuatu masalah.

(4 markah)

i.__________________________________________________________________________
ii_________________________________________________________________________
iii._________________________________________________________________________
iv_________________________________________________________________________