Anda di halaman 1dari 12

PERANCANGAN STRATEGIK 2014-2016

PANITIA PENDIDIKAN. SENI VISUAL


SK LKTP TENGGAROH 04 , MERSING , JOHOR DT. JBA 4013

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT


KEKUATAN ( S ) Tenagapengajar yang terlatihdanberpengalamanlebih 3 tahun. Kemudahanasassekolah yang lengkap . Pengurusanpentadbiran yang mencukupi. Hubungandankerjasamaantara staff yang erat PELUANG ( O ) 1. Kerjasamadengan PIBG yang erat. 2. KerjasamadenganPengurusan FELDA /Ladang. 3. Kerjasamadengan PPD/Zon /JU 1. 2. 3. 4. KELEMAHAN ( W ) 1. 2. 3. 4. Tiada guru opsyen Seni. Asas mewarna dan melukis bentuk asas lemah. Muridmengharapkan 100% pembelajaran disekolah . Keciciran tidakhadirkesekolahdanlewatmasukkelas .

1. 2. 3. 4.

ANCAMAN ( T ) Kekanganmasamurid di rumah. KurangpemerhatiansemasaluarPdPterutamasemasadirumah . Latarbelakangkeluarga yang sama. Tiadarakanpembimbing di rumahsebagairujukan .

MATRIK SWOT
FAKTOR DALAMAN KEKUATAN
1.Tenagapengajar yang terlatihdanberpengalamanlebih 3 tahun. 2.Kemudahanasassekolah yang lengkap . 3.Pengurusanpentadbiran yang mencukupi. 4.Hubungan dankerjasamaantara staff yang erat STRATEGI KEKUATAN PELUANG S1-O1 STRATEGI KEKUATAN ANCAMAN S1- T2 Latarbelakangkeluarga yang kurangariftentang Pendidikan Seni.

KELEMAHAN
1.Kekanganmasa . 2.Lemah lukis bentuk asas. 3.Muridmengharapkan 100% pembelajaran di sekolah . 4.Keciciran tidakhadirkesekolahdanlewatmasukkelas .

FAKTOR LUARAN

PELUANG 1.Kerjasamadengan PIBG yang erat. 2.KerjasamadenganPengurusan FELDA /Ladang. 3.Kerjasama dengan PPD/Zon /JU ANCAMAN 1.Kekanganmasamurid di rumah. 2.KurangpemerhatiansemasaluarPdPterutamasemasadirumah 3.Latarbelakangkeluarga yang sama. 4.Tiadarakanpembimbing di rumahsebagairujukan .

STRATEGI KELEMAHANPELUANG W3-O1 STRATEGI KELEMAHANANCAMAN W4 T4

PELAN TAKTIKAL
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI Eviden RPH Laporan Program

PROGRAM DEVELOPMENTAL (TAHAP 1) Warna-tiviti

1.GPK 1 2.Guru Subjek 3.Guru KSSR 4.Semua guru

Jan-Okt

Panitia PIBG RM50

1.Murid menguasai bentuk asas dan boleh mewarna dengan teknik yang betul.

100% muridmenguasai bentuk asas dan teknik mewarna.

1.GPK 1 Jan-Okt PROGRAM DEVELOPMENTAL 2.Guru mataPelajaran (TAHAP 2) Rekativiti

Panitia PIBG RM50

1.Murid kreatif menghasilkan bahan hiasan/alatan dari bendasing terbuang.

100% murid kreatif dan menghasilkan sekurangkurangnya 1 projek rekativiti. 100% murid kreatif dan menghasilkan sekurangkurangnya 1 projek rekativiti

Eviden RPH Laporan program

Minggu Seni Kreatif dan Rekativiti

1.GPK September 2.Guru matapelajaran 3.Semua guru

Panitia

1.Setiap murid menghasilkan satu hasil seni kreatif (Tahap1) dan seni rekativiti (Tahap 2).

Eviden RPH Laporan Program

PELAN OPERASI 1
NAMA PROGRAM PROGRAM DEVELOPMENTAL (TAHAP 1) Warna-tiviti

MATLAMAT

MEMASTIKAN MURID TAHAP 1 MENGUASAI ASAS MELUKIS BENTUK ASAS DAN MENGENALI PELBAGAI TEKNIK MEWARNA. MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MELUKIS DAN MEWARNA DENGAN BAIK. JAN- NOVEMBER SEMUA MURID TAHAP 1 RM 50 (hadiah galakan/reward)

OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.1 Ucapan GB 1.2 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

1. GB dan GPK KK 2. S/Sukan

Kali

2.

1. GB 2. GPK 1,2,3 3. Guru Kelas 1. GPK

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program

2 MINGGU

-poster - surat - semasaperhimpunan

2. Guru Kelas

SEBELUM AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

1. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

1. GPK 2. Guru Kelas 3. Guru Mata Pelajaran 4. 1. GB 2. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN OPERASI 2
NAMA PROGRAM PROGRAM DEVELOPMENTAL (TAHAP 2) REKATIVITI

MATLAMAT

MEMASTIKAN MURID KREATIF DAN INOVATIF MENGHASILKAN HIASAN SENI @ ALATAN DARI BAHAN TERBUANG. MENINGKATKAN KESEDARAN MURID MEMPELBAGAIGUNA BAHAN TERBUANG DAN KEPENTINGAN KITAR SEMULA. JAN- NOVEMBER SEMUA MURID TAHAP 2 RM 50 (hadiah galakan/reward)

OBJEKTIF

TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.3 Ucapan GB 1.4 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

3. GB dan GPK KK 4. S/Sukan

Kali

2.

4. GB 5. GPK 1,2,3 6. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster - surat - semasaperhimpunan

1. GPK 2. Guru Kelas

2 MINGGU SEBELUM AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

2. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

5. GPK 6. Guru Kelas 7. Guru Mata Pelajaran 8. 3. GB 4. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN OPERASI 3
NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF MINGGU SENI KREATIF DAN REKATIVITI MEMPAMERKAN HASIL SENI MURID UNTUK DINILAI DAN DIBERI PENGHARGAAN MENDEDAHKAN MURID TENTANG ASAS PAMERAN HASIL SENI LUKIS DAN SENI KREATIF. SEPTEMBER SEMUA MURID RM 200 (SIJIL & HADIAH)

TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTEGENSI Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmempengerusikanmesyuarat

MESYUARAT JAWATANKUASA 1.5 Ucapan GB 1.6 Pembentukan J/K dantugas Taklimatkepadasemua guru

5. GB dan GPK KK 6. S/Sukan

Kali

2.

7. GB 8. GPK 1,2,3 9. Guru Kelas 1. GPK 2. Guru Kelas

1 KALI

Sekiranya GB tiadamakaGPK 1akanmemberikantaklimat.

3.

Mempromosikan Program -poster

2 MINGGU SEBELUM

- surat - semasaperhimpunan

AKTIVITI

4.

TaklimatKepadaIbuBapa

3. GB dan GPK, Guru Kelas

1 kali

Sekiranya GB tiadamaka GPK 1 akanmemberikantaklimat

Pelaksanaan Program

9. GPK 10. Guru Kelas 11. Guru Mata Pelajaran 12. 5. GB 6. GPK Selepassetiapaktiviti yang dijalankan

6.

Penilaian Program

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014 HINGGA 2016.

ISU

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN 2014 2015

2016

(INISIATIF) STRATEGIK

Minat dan kemahiran yang lemah dalam asas seni visual dan seni kreatif bagi semua murid

Meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran melukis dan memperbaiki kemahiran melukis secara kreatif sekaligus menghasilkan hasil kerja yang menarik untuk pameran seni.

Penyertaan dan minat 100% untuk mendalami seni visual dan seni kreatif.

100% penyertaan murid dalam MingguSeni kreatif dan rekativiti peringkat sekolah

60%

70%

85%

100%

1. Menyusun semula program Developmental dan programSeni visual dan seni kreatif. 2. Memastikan penyertaan 100% daripada semua murid.