Anda di halaman 1dari 6

Tips for Trial and Real Economy SPM 2013 (Paper 2) Ramalan 1 Bahagian A 1.

a) Cara firma mengatasi masalah ekonomi b) Cara sistem ekonomi campuran mengatasi masalah asas ekonomi c) Ciri-ciri sistem ekonomi Islam d) Perbezaan barang percuma dengan barang ekonomi 2. a) Jenis-jenis pendapatan individu b) Faktor-faktor pemilihan pekerjaan c) Mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut berdasarkan jadual serta menerangkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut 3. a) Faktor peralihan keluk permintaan ke kanan b) Melukis keluk penawaran pasaran berdasarkan keluk penawaran firma dan menjelaskan pembentukan keluk penawaran pasaran c) Menerangkan keadaan keluk keseimbangan pasaran buruh 4. a) Peranan bank pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan b) Fungsi bank perdagangan c) Jenis-jenis cukai tidak langsung d) Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama 5. a) Melukis rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor b) Perbezaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri c) Pengiraan akaun dagangan, akaun perkhidmatan dan akaun semasa Bahagian B 6. a) Sumber-sumber pendapatan b) Cara bank pusat dan dasar belanjawan dalam mengatasi masalah kemelesetan ekonomi c) Mengira cukai pendapatan d) Jenis-jenis pelaburan Ramalan 2 Bahagian A 1. a) Cara individu, firma dan kerajaan mengatasi masalah ekonomi b) Perbezaan antara barang percuma dengan barang awam c) Cara ekonomi campuran menyelesaikan masalah asas ekonomi

2. a) Jenis-jenis pendapatan individu b) Mengira cukai pendapatan c) Perbezaan barang keperluan dan kehendak d) Menerangkan faktor peningkatan penawaran 3. a) Menerangkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut b) Mengira permintaan pasaran berdasarkan jadual permintaan individu dan melukis keluk permintaan pasaran serta menerangkan pembentukannya c) Kesan pasaran berdasarkan situasi/peristiwa 4. a) Kebaikan sistem wang berbanding sistem barter b) Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama c) Perbezaan cukai langsung dengan cukai tidak langsung d) Konsep skim perbankan Islam 5. a) Mengira perbelanjaan mengurus b) Perbezaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri c) Butiran akaun semasa d) Tujuan pinjaman kerajaan Bahagian B 6. a) Ciri sistem ekonomi kapitalis b) Cara menambah pendapatan c) Konsep tabungan d) Kepentingan pertukaran asing e) Tujuan sekatan perdagangan Ramalan3 Bahagian A 1. a) Cara kerajaan menyelesaikan masalah ekonomi b) Ciri-ciri barang awam c) cara kerajaan campurtangan dalam sistem ekonomi campuran d) Perbezaan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam 2. a) Mengira cukai pendapatan b) Menjelaskan pemberi pinjaman modal perlu dibayar ganjaran faedah c) Jenis-jenis pendapatan individu

3. a) Faktor peralihan keluk penawaran ke kanan b) Mengira keanjalan harga penawaran berdasarkan jadual dan mentafsirkan nilai pekali keanjalan penawaran c) Kesan ke atas pasaran berdasarkan situasi/peristiwa 4. a) Ciri-ciri wang b) Cara bank pusat mengawal inflasi c) Konsep skim perbankan Islam 5. a) Jenis belanjawan kerajaan dan sumber pinjaman kerajaan b) jenis perbelanjaan kerajaan dan perbezaan perbelanjaan mengurus dengan perbelanjaan pembangunan Bahagian B 6. a) Cara memaksimumkan keuntungan berdasarkan nilai pekali keanjalan b) kadar pertukaran asing c) Sekatan perdagangan d) Fungsi Bank Saudagar e) Perbezaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri Ramalan 4 Bahagian A 1. a) Cara individu, firma dan kerajaan menyelesaikan masalah ekonomi b) Cara sistem ekonomi campuran mengawal harga barang di pasaran c) Mengira cukai pendapatan 2. a) Tujuan individu membuat pinjaman b) Faktor peralihan keluk permintaan ke kanan c) Mengira keanjalan harga penawaran dan mentafsir nilai pekali keanjalan harga penawaran 3. a) Mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut berdasarkan jadual serta menerangkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut b) Kesan ke atas pasaran berdasarkan situasi/peristiwa 4. a) Peranan Bank Pusat sebagai jurubank kepada kerajaan b) Faktor mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara C) Cara pinjaman dalam negeri

5. a) Perbezaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri b) (i) Imbangan dagangan (ii) Sekatan Perdagangan (iii) Kesan kadar pertukaran asing ke atas imbangan dagangan Bahagian B 6. a) Konsep kekurangan b) Kebaikan perdagangan antarabangsa c) Kepentingan pertukaran asing d) Mengira kadar pertukaran asing e) Jenis-jenis cukai tidak langsung Ramalan 5 Bahagian A 1. a) Ciri sistem ekonomi Islam b) Konsep upah wang dan upah benar serta pengiraan upah benar c) Ciri barang awam 2. a) Konsep aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor b) Peranan bank pusat sebagai juruwang kepada kerajaan c) Sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada ekonomi negara 3. a) Menerangkan maksud perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga berdasarkan keluk permintaan b) Faktor-faktor peningkatan dalam permintaan selain faktor harga barang itu c) Melukis keluk penawaran pasaran berdasarkan keluk penawaran firma dan menerangkan pembentukannya 4. a) Konsep jangka masa pendek dan jangka masa panjang dalam pengeluaran b) Mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut berdasarkan jadual c) Kesan ke atas pasaran berdasarkan situasi/peristiwa 5. a) Kebaikan perdagangan Antarabangsa b) Tujuan sekatan perdagangan antarabangsa c) Kadar pertukaran asing Bahagian B 6.

a) Konsep barang pengganti b) Konsep tabungan c) (i) Mengira keanjalan harga penawaran (ii)Keseimbangan dan ketidak seimbangan pasaran d) (i) Keburukan perdagangan antarabangsa (ii)Kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan e) Faktor-faktor penurunan dalam penawaran Ramalan 6 Bahagian A 1. a) Cara kerajaan dan firma menyelesaikan masalah ekonomi b) Perbezaan barang ekonomi dengan barang percuma c) Masalah asas ekonomi d) Perbezaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancang pusat 2. a) Faktor pemilihan pekerjaan b) Jenis-jenis pendapatan individu c) Konsep upah wang dan upah benar serta pengiraan upah benar d) (i)Langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi (ii)Cara membuat tabungan 3. a) (i) Melukis keluk permintaan berdasarkan jadual dan menerangkan pembentukannya berdasarkan hukum permintaan (ii)Faktor- faktor mempengaruhi permintaan durian b) Mengira keanjalan harga penawaran dan menerangkan nilai pekali keanjalan penawaran c) Menerangkan keadaan pasaran berdasarkan keluk keseimbangan pasaran 4. a) Ciri-ciri wang b) Cara bank pusat mengawal inflasi c) Fungsi bank perdagangan d) Faktor perubahan struktur ekonomi daripada sektor utama kepada sektor kedua 5. a) Konsep perbelanjaan kerajaan b) Tujuan pinjaman kerajaan c) Persamaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri d) Kepentingan pertukaran asing Bahagian B 6. a) Mengira keluaran purata b) Mengira keuntungan

c) Cara mengatasi kekurangan modal (Pinjaman) d) Teknik pengeluaran dan faktor mempengaruhi penawaran e) Kesan sekiranya firma menaikkan harga f) Jenis sekatan perdagangan