Anda di halaman 1dari 6

SMU 3063 : STATISTIK ASAS

UJIAN 1

KUMPULAN
UPSI 06 (A131PJJ)

DISEDIAKAN OLEH
NAMA
MOHAMAD SAARI BIN MOHAMAD SAAD

NO. ID

NO. TELEFON

D20102041753

0132841387

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR. NOR AZAH BINTI SAMOT @ SAMAT

TARIKH SERAH

: 1 NOVEMBER 2013

STATISTIK ASAS ( SMU 3063 ) D20102041753


1. Jualan harian yang dicatatkan oleh pemilik sebuah pasar mini di bandar A adalah seperti
berikut:
Jualan (RM)

Bilangan Hari

1000-<1200

13

1200-<1400

16

1400-<1600

30

1600-<1800

22

1800-<2000

14

2000-<2200

a. Kira nilai
i.

Min jualan harian.

[5 markah]

Jawapan :
Jualan ( RM )

fi

xi

fi xi

1000-<1200

13

1100

14300

1200-<1400

16

1300

20800

1400-<1600

30

1500

45000

1600-<1800

22

1700

37400

1800-<2000

14

1900

26600

2000-<2200

2100

16800

Jumlah

103

160900

STATISTIK ASAS ( SMU 3063 ) D20102041753

160900

Min =

103

Min = RM 1562.1

ii.

Median jualan harian.


[5 markah]

Jawapan :

Had bawah

fi

F1

1000

13

13

1200

16

29

1400

30

59

1600

22

81

1800

14

95

2000

103

Jumlah

103

STATISTIK ASAS ( SMU 3063 ) D20102041753

Median ,

Lm = 1600 ,

103
=

= 51.5 , Fm-1 = 59 , fm = 22 , c = 200

Median ,

51.5 59
X = 1600 +

22

x 200

= 1600 + ( - 68.18 )
= 1531.82

Median = 1531.82

STATISTIK ASAS ( SMU 3063 ) D20102041753

iii.

Sisihan piawai jualan harian.

X1

1100

1300

1500

1700

1900

2100

fi

13

16

30

22

14

103

fixi

143000

20800

1700

37400

26600

16800

246300

Fixi

15730000 27040000 67500000 63580000 50540000 35280000 259670000

Sisihan Piawai =

=
= 1587.1
Sisihan Piawai = 1587.1
[7 markah]

STATISTIK ASAS ( SMU 3063 ) D20102041753


b. Dengan menggunakan graf yang sesuai anggarkan nilai mod jualan harian.

Histogram :
Jualan Harian yang Dicatat Oleh Pemilik
Sebuah Pasar Mini
35

30

Bilangan Hari

25

20

15

10

1 1000

21200

1400
3

1600
4

18005

2000 6

2200 7

Jualan ( RM )
Mod dianggarkan dari titik persilangan kedua dua garis. Oleh itu mod = 1500

[8 markah]