Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR NILAI BIOLOGI HASIL REMEDIAL PADA SEMESTER GANJIL (1) 2013/2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NAMA SISWA

AIRA SASKIA
ANDI NURFADILLAH
ARSYAD
DESI PURNAMASARI
DEWI INDRA YANI
ERMAWATI
ERNAWATI M.
FADEL RAMADHAN
FIFI HARDIANTI
INDRA LESMANA
IRMAYANTI
9
JAFAR
2
JULIYANTI TANDANGI
5
KHESY LORENSA SWARA
6
LULUK ATUL ALIAH
0
M. RESZKI SUSANTO
MUH. ANUGRAH AS ARIANTO 5
MUHAMMAD RIDWAN SULAIMAN
8
MUSPIANA. M
9
NUR AFNI OKTA PIA
6
NUR AMALIYAH RIYADH
9
NUR FADILAH
9
NUR RAHMA BADDU
8
PRATIWI MUSTAMIN
4
RAHMAT RIFAI
6
RAHMAWATI SUPIAN
6
RAMDHAYANI
7
RANDY
6
SARFI AINI
8
SARMITA
6
SRI DEVI EKA SUHERMAN
9
SRIWAHYUNI
7
SUHEPY ABIDIN
8
SUKMAWATI SANUDDIN
SUL HIJRA
5
TSALISTSA FALHIYAH
6
YUSPIATI
4

ULANGAN HARIAN I
2 3 4 5
25 20 20 15
7 5 4 4
5 4 4 3 71.77
5 5 3 3 81.88
2 5 0 2 41.31
6 3 4 4 83.98
5 3 3 3 71.66
6 5 4 3 86.01
5 5 4 3 69.11
6 5 2 4 81.98
5 5 2 4 71.75
0.00
6 5 4 4 96.43
5 5 4 2 69.80
4 5 0 3 56.65
5 5 4 3 82.44
0 5 2 0 30.00
0.00
5 5 4 3 80.22
5 5 3 4 85.63
4 5 4 4 89.29
6 5 3 4 84.76
6 5 2 4 86.43
6 5 4 4 96.43
6 5 4 2 86.71
7 4 4 3 81.14
0 5 0 2 40.83
5 5 3 3 77.44
6 5 3 4 86.98
4 5 4 4 82.62
6 5 4 3 90.46
6 4 3 3 77.01
6 5 4 4 96.43
4 3 4 3 73.09
6 5 4 3 90.46
0.00
6 5 4 2 80.04
5 5 4 3 82.44
0 5 1 1 37.64
PGY
R. PT
R. KMTT
R. TM

UH 1
KKM
72.1
R. PT
PGY
R. TM
PGY
R. PT
PGY
R. PT
PGY
R. PT
R. TM
PGY
R. PT
R. KMTT
PGY
R. TM
R. TM
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
R. TM
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
PGY
R. TM
PGY
PGY
R. TM
24
5
1
7

ANALISIS UH II KD 3.2/4.2 (KEHATI)


1 2 3 4 5
UH 2
KKM
25 20 20 20 15
76
6 6 12 4 6
4 5 8 3 2 76.00 PGY
6 5 12 3 6 91.67 PGY
4 3 8 3 6 70.00 R. PT
5 5 6 3 6 76.00 PGY
5 5 6 3 6 76.00 PGY
5 6 10 3 6 87.50 PGY
4 4 12 3 6 76.00 PGY
5 5 8 3 6 80.83 PGY
5 5 10 3 6 76.00 PGY
4 5 8 3 6 76.67 PGY
6 6 12 2 6 90.00 PGY
5 6 8 3 6 84.17 PGY
6 6 10 3 6 91.67 PGY
5 0 12 2 6 65.83 R. PT
6 5 11 2 6 85.00 PGY
R. TM
6 6 11 2 2 78.33 PGY
6 6 10 3 6 91.67 PGY
6 5 4 3 6 76.00 PGY
6 5 10 3 6 88.33 PGY
6 5 11 3 6 90.00 PGY
6 6 12 3 6 95.00 PGY
6 6 12 3 6 95.00 PGY
5 5 11 3 6 85.83 PGY
5 2 7 2 6 64.17 R. PT
5 4 10 4 6 76.00 PGY
4 5 8 3 6 76.00 PGY
4 5 8 2 2 61.67 R. PT
5 5 10 3 6 84.17 PGY
5 5 10 3 6 76.00 PGY
6 4 6 3 4 76.00 PGY
4 4 7 3 2 61.67 R. PT
5 4 6 3 6 76.00 PGY
R. TM
6 5 10 3 6 76.00 PGY
4 3 8 4 6 75.00 R. PT
5 4 8 3 6 76.00 PGY
PGY
29
R. PT
6
R. KMTT
0
R. TM
2
NILAI

No.

1
20
9
3
8
3
7
7
6
0
7
4

NILAI

X. PEMINATAN MIPA - 1

DAFTAR NILAI BIOLOGI HASIL REMEDIAL PADA SEMESTER GANJIL (1) 2013/2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NILAI

No.

1
15
4
2
4
3
2
1
3
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
2

ANALISIS UH IV KD 3.4/4.4 (ARCHAE)


2 3 4 5 6 7
UH 4
KKM
15 20 10 10 15 15
76
4 6 4 4 2 2
2 4 4 4 2 2 78.33 PGY
4 4 3 4 2 2 90.83 PGY
2 6 2 3 2 2 81.25 PGY
2 4 3 3 2 2 73.33 R. PT
0 3 2 3 2 2 56.25 R. KMTT
2 4 3 4 2 2 79.58 PGY
4 2 2 2 2 2 76.67 PGY
1 6 2 3 2 2 81.25 PGY
3 6 4 4 2 2 96.25 PGY
0 2 1 3 2 2 54.17 R. KMTT
4 4 2 4 2 2 88.33 PGY
1 6 2 4 2 2 83.75 PGY
4 5 3 3 2 2 84.17 PGY
2 2 2 3 2 2 71.67 R. PT
2 6 3 3 2 2 87.50 PGY
0.00 R. TM
4 6 2 4 2 2 95.00 PGY
2 4 4 1 2 2 78.33 PGY
4 3 3 3 2 2 81.25 PGY
4 5 2 1 2 2 84.17 PGY
3 4 3 3 2 2 84.58 PGY
4 6 4 4 2 2 100 PGY
4 4 4 4 2 2 93.33 PGY
4 5 2 3 2 2 89.17 PGY
4 2 2 1 2 2 70.42 R. PT
2 4 2 3 2 2 74.58 R. PT
2 4 3 4 2 2 79.58 PGY
2 2 3 3 2 2 74.17 R. PT
4 4 3 4 2 2 87.08 PGY
1 4 3 3 2 2 73.33 R. PT
4 2 3 4 2 2 80.42 PGY
4 2 2 4 2 2 81.67 PGY
4 4 3 4 2 2 90.83 PGY
0.00 R. TM
3 5 3 3 2 2 84.17 PGY
3 4 4 3 2 2 83.33 PGY
1 4 3 3 2 2 69.58 R. PT
PGY
26
R. PT
7
R. KMTT
2
R. TM
2
NILAI

ANALISIS UH III KD 3.3/4.3 (VIRUS)


1 2 3 4 5
UH 3
KKM
30
15
20
15
20
NAMA SISWA
76
8 4 6 4 4
AIRA SASKIA
7 3 4 3 3 76.00 PGY
ANDI NURFADILLAH
7 4 6 2 4 88.75 PGY
ARSYAD
6 3 4 0 2 57.08 R. KMTT
DESI PURNAMASARI
6 3 5 4 4 85.42 PGY
DEWI INDRA YANI
4 3 5 4 3 72.92 R. PT
ERMAWATI
6 3 5 3 3 76.67 PGY
ERNAWATI M.
6 4 5 3 3 80.42 PGY
FADEL RAMADHAN
7 4 6 3 3 87.50 PGY
FIFI HARDIANTI
6 4 4 4 3 76.00 PGY
INDRA LESMANA
3 1 3 2 2 42.50 R. TM
IRMAYANTI
8 3 5 3 3 84.17 PGY
JAFAR
7 3 4 2 4 78.33 PGY
JULIYANTI TANDANGI
7 3 5 3 3 80.42 PGY
KHESY LORENSA SWARA 5 3 5 0 3 61.67 R. PT
LULUK ATUL ALIAH
7 4 6 0 3 76.25 PGY
M. RESZKI SUSANTO
0.00 R. TM
MUH. ANUGRAH AS ARIANTO
5 4 6 4 2 78.75 PGY
MUHAMMAD RIDWAN SULAIMAN
7 4 6 4 2 86.25 PGY
MUSPIANA. M
6 3 6 3 3 80.00 PGY
NUR AFNI OKTA PIA
5 4 4 3 4 76.00 PGY
NUR AMALIYAH RIYADH 6 3 5 3 4 81.67 PGY
NUR FADILAH
8 4 6 4 4 100.00 PGY
NUR RAHMA BADDU
8 3 6 4 3 91.25 PGY
PRATIWI MUSTAMIN
7 3 5 4 4 89.17 PGY
RAHMAT RIFAI
5 3 5 1 3 65.42 R. PT
RAHMAWATI SUPIAN
5 4 5 3 3 76.00 PGY
RAMDHAYANI
7 4 6 3 3 87.50 PGY
RANDY
5 4 6 3 3 80.00 PGY
SARFI AINI
7 3 6 4 4 92.50 PGY
SARMITA
7 3 3 4 3 76.00 PGY
SRI DEVI EKA SUHERMAN 8 4 6 3 4 96.25 PGY
SRIWAHYUNI
7 4 5 2 4 85.42 PGY
SUHEPY ABIDIN
8 3 5 2 4 85.42 PGY
SUKMAWATI SANUDDIN
0.00 R. TM
SUL HIJRA
8 4 5 0 4 81.67 PGY
TSALISTSA FALHIYAH
8 3 5 2 0 65.42 R. PT
YUSPIATI
7 3 4 3 3 76.00 PGY
PGY
29
R. PT
4
R. KMTT
1
R. TM
3

X. PEMINATAN MIPA - 1

DAFTAR NILAI BIOLOGI HASIL REMEDIAL PADA SEMESTER GANJIL (1) 2013/2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NILAI

No.

TUGAS-TUGAS KD 3.1 s.d 3.5


X. PEMINATAN MIPA - 1ANALISIS UH IV KD 3.5/4.5 (PROTISTA)
1 2 3 4 5
UH 5
KKM
TGS Ciri Virus
25
20
20
20
15
TUGAS
TGS TUGAS
TGS TGS TGS
NAMA SISWA
76
6 6 6 3 3
1
2
3
4
5
6
7
AIRA SASKIA
77
2 5 4 2 3 66.67 R. PT
78 79 81 78
ANDI NURFADILLAH
77 79 85 82 83 79
6 5 4 2 3 83.33 PGY
77
ARSYAD
5 4 4 2 3 75.83 R. PT
77 77
78
DESI PURNAMASARI
77 77 83 83 78 77 77 77
5 6 6 2 3 89.17 PGY
DEWI INDRA YANI
77
5 4 0 1 3 55.83 R. KMTT
78 79 80 78 77 78
ERMAWATI
77 78 79 80 83 78 79 76
5 6 5 2 3 85.83 PGY
ERNAWATI M.
78 77 77 76 83 78 78 79
5 5 4 2 3 79.17 PGY
PGY
FADEL RAMADHAN
77 78 78 82 78 78 77
5 5 4 2 3 79.17
FIFI HARDIANTI
5 6 6 2 2 84.17 PGY
77
INDRA LESMANA
77 76 79 77
5 5 5 2 2 77.50 PGY
77
IRMAYANTI
78 78 86 79 81 78 79 78
6 6 5 2 2 85.00 PGY
JAFAR
79 76 78 79 82
5 5 5 2 2 77.50 PGY
77
R.
PT
JULIYANTI TANDANGI
79 78 86 83 79 78 78
5 6 4 2 1 72.50
KHESY LORENSA SWARA
5 5 4 2 2 74.17 R. PT
76 83 80 78 77
LULUK ATUL ALIAH
77 77 79 76 79 78 77
5 6 6 2 3 89.17 PGY
M. RESZKI SUSANTO
0.00 R. TM
MUH. ANUGRAH AS ARIANTO
78 78 79 77 79 77 77 77
5 5 5 2 2 77.50 PGY
PGY
MUHAMMAD RIDWAN SULAIMAN
76
5 6 4 2 2 77.50
85 77 79 79 78 77
MUSPIANA. M
78 77
5 5 4 2 2 74.17 R. PT
84 78 77
NUR AFNI OKTA PIA
78 78
5 5 4 2 2 74.17 R. PT
79 77 78 78
NUR AMALIYAH RIYADH
78 78 83 83 84 78 82 78
5 6 6 2 2 84.17 PGY
NUR FADILAH
78 78 86 82 82 78 77 78
5 6 6 2 2 84.17 PGY
NUR RAHMA BADDU
78 78 78 76 79 78 77 78
5 5 5 2 3 82.50 PGY
PRATIWI MUSTAMIN
78 79 79 79 79 77 78 78
5 6 4 2 2 77.50 PGY
RAHMAT RIFAI
77 77 79 80 82
5 6 4 2 1 72.50 R. PT
77
RAHMAWATI SUPIAN
5 5 4 2 2 74.17 R. PT
78 78 76 79
80 79
RAMDHAYANI
78
5 6 4 2 3 82.50 PGY
79 78
RANDY
76 76 82 77 79 78 77
5 6 6 2 2 84.17 PGY
PGY
SARFI AINI
80 78
6 6 6 2 3 93.33
80 83 80 78 80 80
SARMITA
78 77 76 76 80 78 77
5 5 4 2 3 79.17 PGY
SRI DEVI EKA SUHERMAN 5 6 6 2 2 84.17 PGY
81 78 83 83 80 78 79 78
SRIWAHYUNI
78 78 79 76 81 78 78 78
5 5 5 2 2 77.50 PGY
SUHEPY ABIDIN
77 77 83 76 79 78 77
5 6 4 2 2 77.50 PGY
R.
TM
SUKMAWATI SANUDDIN
0.00
SUL HIJRA
78 77 77 77 79 78 78
5 4 4 1 2 64.17 R. PT
TSALISTSA FALHIYAH
78 77 78 77 79 78 78 78
5 4 4 2 2 70.83 R. PT
YUSPIATI
76 77 80
5 3 4 2 3 72.50 R. PT
78
PGY
23
R. PT
11
R. KMTT
1
R. TM
2

No.

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

139880
139881
139882
139883
139884
139885
139886
139887
139888
139889
139890
139891
139892
139893
139894

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

139896
139897
139898
139899
139900
139901
139902
139903
139904
139905
139906
139907
139908
139909
139910
139911
139912

1 139914
2 139915
3 139916
KET: TUGAS

ULANGAN TENGAH SEMESTER


1 2 3 4 5 6 7 8
8 18 8 18 8 15 10 15
4 4 6 6 2 12 6 9
3 4 1 5 1 6 1 6 63.50
4 4 3 4 1 5 3 5 65.58
4 4 4 5 1 3 0 0 54.08
4 4 5 4 2 10 0 6 75.17
0 3 4 4 2 4 1 7 57.17
4 4 5 5 1 2 0 6 64.17
4 4 5 4 1 3 0 0 52.42
0.00
4 4 4 5 2 7 6 6 83.08
3 4 4 3 0 1 0 7 51.25
4 4 5 5 2 5 5 3 75.25
3 4 4 5 1 6 0 2 59.17
4 4 5 5 2 4 3 5 74.00
4 4 4 5 1 4 1 7 68.67
4 4 4 5 2 0 4 8 74.33
NILAI

MATAMATAPELAJARAN
PELAJARAN
BIOLOGI
X. PEMINATAN MIPA - 1

UTS

UTS
TDK TUNTAS
AIRA SASKIA
TDK TUNTAS
ANDI NURFADILLAH
TDK TUNTAS
ARSYAD
TUNTAS
DESI PURNAMASARI
TDK TUNTAS
DEWI INDRA YANI
TDK TUNTAS
ERMAWATI
TDK TUNTAS
ERNAWATI M.
TDK TUNTAS
FADEL RAMADHAN
TUNTAS
FIFI HARDIANTI
TDK TUNTAS
INDRA LESMANA
TUNTAS
IRMAYANTI
TDK TUNTAS
JAFAR
TDK TUNTAS
JULIYANTI TANDANGI
TDK TUNTAS
KHESY LORENSA SWARA
TDK TUNTAS
LULUK ATUL ALIAH
TDK TUNTAS
MUH. ANUGRAH AS ARIANTO 3 4 5 6 2 9 5 5 84.58 TUNTAS
MUHAMMAD RIDWAN SULAIMAN
4 4 3 4 2 7 6 8 82.08 TUNTAS
MUSPIANA. M
4 4 5 6 2 8 0 6 78.67 TUNTAS
NUR AFNI OKTA PIA
4 4 5 5 2 5 1 3 68.58 TDK TUNTAS
NUR AMALIYAH RIYADH
4 4 6 4 2 9 5 8 86.92 TUNTAS
NUR FADILAH
4 4 5 5 2 6 1 5 73.17 TDK TUNTAS
NUR RAHMA BADDU
4 4 5 6 2 8 2 3 77.00 TUNTAS
PRATIWI MUSTAMIN
4 4 4 4 2 3 0 3 60.08 TDK TUNTAS
RAHMAT RIFAI
2 4 6 5 2 4 3 5 71.33 TDK TUNTAS
RAHMAWATI SUPIAN
4 4 4 6 1 5 4 9 81.25 TUNTAS
RAMDHAYANI
4 4 5 4 1 4 3 1 60.33 TDK TUNTAS
RANDY
2 4 6 6 2 8 0 7 77.67 TUNTAS
SARFI AINI
3 4 5 5 2 10 6 8 89.50 TUNTAS
SARMITA
4 3 3 4 0 3 0 8 54.58 TDK TUNTAS
SRI DEVI EKA SUHERMAN
1 4 5 4 2 4 5 6 70.00 TDK TUNTAS
SRIWAHYUNI
0 4 5 4 2 8 5 8 76.33 TUNTAS
SUHEPY ABIDIN
4 4 5 6 2 8 5 8 90.33 TUNTAS
TDK TUNTAS
SUL HIJRA
4 4 3 5 2 5 0 4 65.92 TDK TUNTAS
TSALISTSA FALHIYAH
3 4 5 4 0 5 0 1 50.58 TDK TUNTAS
YUSPIATI
4 3 4 4 0 3 0 3 47.58 TDK TUNTAS
1. Hewan & tumb. Endemik Indonesia dan Keunikan Hutan Hujan Tropis
2. Ciri dan cara perkembangbiakan virus
5. Tanaman Hias & Toga
6. Pengecatan Gram
3. Mode Virus HIV
7. Poure Plate
4. Poster Narkoba
8. Peranan Bakteri
9. Peranan Jamur

75