Anda di halaman 1dari 2

Nama : Leon P Kelas : 4B No : 19

TEMBUNG RANGKEP
Tembung rangkep yaiku tembung kang wanda utawa linggane karangkep (ditulis utawa diunekake kaping pindo).1.Tembung Rangkep Kaperang Dadi 4:Dwilingga Wantah, yaiku tembung kang linggane karangkep.Tuladha: Dwilingga Wantah/padha swara Udan-udan Luwih-luwih Mlaku-mlaku Awan-awan Linggane Udan Luwih Mlaku Awan

2.Dwilingga salin swara, yaiku tembung kang dirangkep linggane nanging ana saperangan swarane kang owah.Tuladha: Dwilingga Salin Swara Bola-bali Nongas-Nangis Mesam-mesem Bonjar-banjir Bali Nangis Mesem Banjir Linggane

3.Dwipurwa, yaiku tembung kang wanda wiwitane dirangkep (kang dirangkep wanda sing ngarep).Tuladha: Dwipurwa Tetuku Lelunga Reresik Lelumbah Tuladha tembung saroja : Adi luhung Ajur mumur Amrik minging Andhap asor Angkat junjung Arum wangi Asih tresna Babak belur Babak bundhas Bagas waras Bala koswa Baya pakewuh Tuku Lunga Resik Lumban Linggane

Beri Nilai