TAJUK PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 Bil Tajuk 1 A AT BA!

AAN 1 2 Surah al-A’raf ayat 23-30 Surah al-Jumuah ayat 1-11 X X X X X X X X X X X X 2 (Band) 3 4 5 6 Bab / Pelajara n

A AT "A#A$AN 3 4 Surah al-A’raf ayat 23 Surah al-Jumuah ayat 9-11 X X X X X X X X X X X X

A AT KE#A"AMAN 5 Memohon Keampunan dan Surah al-A’raf ayat 23 "ADIS 6 Amalan Ke!a"#$an Mu$m#n X AKIDA" % ( 9 10 11 12 &er#man Kepada a'ul X X X IBADA" Solat Ket#$a Sa$#t Solat )a"at +en,uru'an Jena-ah X X X SI%A" 13 14 15 Sa#y#dat#na .at#mah al-/ahra +#a,am Mad#nah +em!u$aan Kota Me$ah X X X X X X X X X 1% 0n#t 1 1( 0n#t 1 19 X X X X X X 11 13 15 X X X X X X ( 9 10 X X X X X 6 ahmat Allah X X X X X 1

&er#man Kepada )ar# A$h#rat &er#man Kepada *ada’ dan *adar

AK"LAK ISLAMIA" 16 1% Ada! terhadap #!u !apa dan $eluar,a Ada! !er1a$ap dalam ma"l#' X X X X X X X X 21 20 0n#t 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful