Anda di halaman 1dari 5

Tugasan 1 : Terangkan tiga kepentingan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pembelajaran dan pengajaran.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana:

a) Melatih dan memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir sacara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. b) Memastikan pelajar atau modal insan yang dihasilkan dapat mengaplikasi kemahiran yang dipelajari, membentuk dan menggunakan idea-idea Matematik untuk menyelesaikan masalah seharian. c) Pelajar dapat menyelesaikan masalah dengan menganalisis, menilai dan mencipta kaedah penyelesaian yang pelbagai.

Tugasan 2 : TIMSS dan PISA Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan sedia ada, bincangkan persamaan dan perbezaan di antara TIMSS dan PISA.

TIMSS

PISA

1. Domain kandungannya meliputi nombor, algebra, geometri dan data dan kebarangkalian. Persamaan 2. Bentuk soalan adalah bukan rutin 3. Melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi 4. Menentukan tahap pendidikan negara dalam Sains dan Matematik.

1. Dilaksanakan empat tahun sekali kepada murid tahun 4 dan tingkatan 2. 2. Merangkumi dua bidang, Sains dan Metematik. 3. Mengukur keupayaan murid Perbezaan tentang apa yang telah dipelajari bagi menambah baik PdP sains dan matematik. 4. Penekanan kepada keberkesanan aplikasi kurikulum

1. Dilaksanakan tiga tahun sekali kepada murid tingkatan 3.

2. Merangkumi tiga bidang, Sains, Matematik dan bacaan. 3. Menguji penggunaan pengetahuan dan real-life skill dalam kehidupan seharian

4. Penekanan kepada isi kandungan kurikulum

2. Sebidang tanah lapang digunakan untuk membina gelanggang futsal yang berbentuk segiempat tepat. Berikan nilai panjang dan lebar yang mungkin seandainya perimeter gelanggang tersebut lebih panjang daripada 30m dan tidak melebihi 50m.

Tugasan 4 Pendekatan Model & Hueristik Berikut adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh seorang guru Matematik di dalam kelas.

Perhatikan rajah-rajah dibawah

Rajah 1

Rajah 2

Rajah 3

Rajah 4

(i)

Berapa banyak blok dalam Rajah 1? 1 Berapa banyak blok dalam Rajah 2? 4 Berapa banyak blok dalam Rajah 3? 9 Berapa banyak blok dalam Rajah 4? 16 Jika ada Rajah 5, ada berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini. Rajah 5 = 25 blok

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Jika ada Rajah 6, ada berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini.

(vii)

Jika ada Rajah 10, ada berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini

(viii)

Jika ada Rajah 50, ramalkan berapa banyak blok dalam rajah ini? Terangkan dan tunjukkan bagaimana anda mendapat jawapan ini

Aktiviti diatas memang boleh dikaitkan dengan penaakulan algebra/mantik di mana pola tersebut boleh diwakilkan kepada ungkapan algebra. Adalah wajar jika memperuntukan masa untuk melakukan penerokaan seperti ini kerana dengan adanya ungkapan algebra yang sesuai, memudahkan untuk mencari bilangan blok pada rajah ke-n terutama untuk nilai n yang tinggi.