Anda di halaman 1dari 1

1) Kes Gangguan Seksual Guru Terhadap Murid di Sekolah Pengenala n : Gangguan seksual merujuk Definisi

kepada segala pertuturan, tingkah laku, sentuhan fizikal, isyarat secara berulang-ulang yang berunsur seksual di tempat kerja. - Masalah gangguan seksual guru terhadap murid di sekolah merupakan satu masalah yang pernah berlaku di Malaysia sejak

Contoh
1) Mengikut berita osmo pada 1! "un #$1%, terdapat seorang guru bertindak merogol seorang pelajar yang berusia 1& tahun selepas memaksa mangsa menonton 'ideo lucah di rumahnya di (ungai )esar. #) Mengikut berita KL-Today pada bulan *gos #$$+, seorang guru sains dan bahasa ,ina dituduh merogol mangsa

Kesan
1)Mangsa - ketakutan menyebabkan dia lebih cenderung berdiam diri dan tidak berminat belajar sehingga prestasi akademik menurun. #)Guru - hubungan antara guru dengan murid tersebut mahupun murid lain semakin

Faktor1)faktor Kurang memahami etika keguruan


- Guru yang memahami etika keguruan biasanya tidak akan melakukan gangguan seksual terhadap murid sendiri. #) Masalah keluarga - Guru yang mengalami masalah keluarga seperti penceraian biasanya mengalami masalah emosi dan tekanan yang tidak

Cara-cara ntuk Mengatasi Masalah Gangguan 1) Mengadakan ceramah, kursus dan sebagainya untuk meningkatkan tingkah Seksual laku dan seseorang guru.
(emua guru di-ajibkan hadir pada sebarang kursus yang dianjurkan oleh kerajaan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungja-ab sebagai seorang guru. #) .ihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada bagi mengatasi tingkah laku guru yang negatif.