Anda di halaman 1dari 11

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK 2014 2016 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI DAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

Disediakan oleh :

Task Force Perancangan Strategik JPN Dibawah seliaan Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pendidikan Selangor Nov 2013

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

1. 2. 3. 4.

PEMBELAJARAN MURID GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH TRANSFORMASI KEMENTERIAN STRUKTUR SISTEM

(Meningkatkan pembelajaran murid) (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah) (Mentransformasi Kementerian) (Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

1. 2. 3. 4. 5.

Kurikulum dan Pentaksiran Profesiensi Bahasa Kualiti Sekolah Kualiti Guru Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS1) (TS1) (TS1) (TS2) (TS2)

6. 7. 8. 9. 10.

Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian (TS3) Produktiviti Sumber (TS3) Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta (TS4) Laluan Pendidikan (TS4) Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai 4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan 5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah 6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan 7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran 8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


25 INISIATIF UTAMA PPPM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan PISA (The Programme for International Student Assessment Tests). Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6\ Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6 Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB) Penstrukturan semula organisasi (KPM) Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah
| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM (pilih dari 9 bidang keutamaan) KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sekolah (taipkan nama sekolah) Bidang/Unit (taipkan Kurikulum sahaja jika perancangan bidang. Taip Kurikulum/Panitia BI jika perancangan Panitia BI) Isu-Isu Strategik
(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)

JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

Teras Strategik
(Berdasarkan 4 teras strategik)

Strategi
(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)

Pelan Tindakan
(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI
(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

Sasaran TOV 2014 2015 2016

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1: 1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD. 2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1. 3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan tertera.

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Negeri (GPN) UPSR (2.16), PMR (2.52) dan SPM (4.80) Sektor/PPD/Sekolah Sektor Jaminan Kualiti Bidang /Unit Jaminan Kualiti TERAS STRATEGIK
(Berdasarkan 4 teras strategik)

JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

ISU-ISU STRATEGIK
(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)

STRATEGI
(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)

PELAN TINDAKAN
(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI
(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

SASARAN TOV 2014 2015 2016

Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

Kemahiran merancang dan instruksional dalam kalangan PGB masih kurang memuaskan

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

Meningkatkan jatidiri kepemimpinan, kemahiran merancang dan kemahiran instruksional PGB

Prestasi PMR/ UPSR sekolah yang dibimbing bertambah baik

60% 75%

65% 78%

68% 80%

70% 81%

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM (salin dari maklumat dalam jadual 1) KPI Pengarah/PPD/Sek (salin dari maklumat dalam jadual 1) Sektor/PPD/Sekolah (salin dari maklumat dalam jadual 1) Bidang/Unit (salin dari maklumat dalam jadual 1) Strategi (salin dari maklumat dalam jadual 1) Bil 1 2 3
Nota Jadual 2: 1. Perlu dibina setiap tahun. 2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari tahun sebelumnya. 3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM. 4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Negeri (GPN) UPSR (2.16), PMR (2.52) dan SPM (4.80) Sektor/PPD/SEK Sektor Jaminan Kualiti Bidang /Unit Jaminan Kualiti Strategi Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah Bil Program/Projek Objektif Memantapkan kemahiran kepemimpinan sekolah Tanggungjawab Tarikh/Tempoh KS/KPP/PPK Sepanjang tahun Kos/Sumber TnT: RM1000 x 3 x 12 = RM36000 KPI Prestasi PMR/ UPSR sekolah yang dibimbing meningkat TOV 60% 75% Sasaran 65% 78% Sasaran tahun semasa (jad.1) JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02

1 Sesi Coaching & Mentoring

1. Perlu dibina setiap tahun. 2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari tahun sebelumnya. 3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM. 4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN ____________
Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) Nama pegawai/guru pelaksana JADUAL 3 JPS/SJK-PS/03

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Nama Penilai:


Nota Jadual 3: 1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif. 3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan. 4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.
(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Sektor Jaminan Kualiti JADUAL 3 Jaminan Kualiti JPS/SJK-PS/03 Sesi Coaching & Mentoring Memantapkan kemahiran kepemimpinan sekolah supaya 65% sekolah menengah dan 78% sekolah rendah bertambah baik prestasi PMR/UPSR. Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun 2014 Kumpulan Sasaran Pengetua/Guru Besar dan GPK Tanggungjawab KS SJK, KPP dan PPK Proses Kerja 1. Mendapatkan senarai PGB lantikan baharu/cadangan PPD/Dapatan JNJK/Prestasi merosot 2. Membuat temujanji 3. Semasa sesi Coaching & Mentoring, maklumat pemimpin diisi pada borang JPS/SJK-CM/01 dan dapatan coach diisi pada borang JPS/SJK-CM/02 dan diserahkan kepada coachee. 4. Borang rumusan dapatan sesi Coaching & Mentoring menggunakan borang PK03-1 diserahkan kepada coachee. 5. Coachee akan memberi maklumbalas dapatan menggunakan borang PK03-2. 6. Jika perlu kerana ketidakpatuhan dan seumpamanya, sesi Coaching & Mentoring susulan akan dilaksanakan menggunakan borang PK03-3.

Kekangan Pemantauan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian Penambahbaikan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah Sektor Jaminan Kualiti Bidang/Unit Jaminan Kualiti JADUAL 4 JPS/SJK-PS/04

Bil 1

Program/Projek
Sesi Coaching & Mentoring

Tempoh Pelaksanaan
Sepanjang tahun 2014

Tarikh Pemantauan
.........

Penilaian Keberkesanan Program


Berjaya dilaksanakan dan hampir capai objektif, dengan 64% SR meningkat UPSR dan 78% SM meningkat prestasi PMR, objektif telah dicapai.

Cadangan Penambahbaikan

Catatan
Sesi C&M akan diteruskan 2015

2 3 4 Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 4: 1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5 MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara VISI Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05 Sektor/PPD/Sekolah Sektor Jaminan Kualiti Bidang/Unit Jaminan Kualiti Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar Inisiatif/Tindakan, Matlamat/Objektif KPI Program/Projek TOV 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Catatan 55 58 61 65 Memantapkan kemahiran Prestasi PMR/UPSR Sesi Coaching & ?? kepemimpinan sekolah sekolah yang dibimbing Mentoring, Immersion, 73 76 80 82 ?? meningkat PrOD

Ulasan: Laporan Disediakan Oleh:


Nota Jadual 5: 1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama. 2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

Tandatangan:

| Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014