Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH RENDAH AKADEMI ISLAM HJ.

ABDULLAH SUBOH
MINIT CURAI
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
TARIKH
PERKARA
TEMPAT
PENGANJUR

ZAINI BINTI MUSTAFFA


GURU
21 HINGGA 24 OKT 2013
MASA
8.00- 5.00 pm
KURSUS PENINGKATAN PROFESIONAL : PROGRAM LATIHAN
UNTUK GURU (PluG) MATA PELAJARAN TMK KSSR TAHUN 4
PERINGKAT NEGERI KEDAH 2013.
SMK TELUK BAYU
JPN NEGERI KEDAH
LAPORAN

1. Kehadiran
1.1
Jurulatih-jurulatih Utama
Pn. Linda Liang Peng Yeap
En. Chong Woi Liang
En. Mussarappa Bin Shahibul
En. Nai Show Chiang
Pn. Salmiah Binti Said
1.2
Guru-guru TMK
2. Tujuan
2.1
2.2
depan
2.3
2.4

Mesyuarat / Taklimat / Bengkel


Untuk memantapkan lagi pengetahuan dalam TMK dan ICT
Untuk kesediaan para guru TMK untuk mengajat subjek TMK tahun
Untuk menambah kemahiran sedia ada guru dalam pengajaran TMK
Melahirkan guru yang berkualiti

3. Perkara yang dibincangkan


3.1
Slot 1: Definisi dan sejarah komputer
3.2
Slot 2 : Unit Sistem
3.3
Slot 3: CPU dan Ingatan
3.4
Slot 4 : Input Output
3.5
Slot 5 : Storan Sekunder, Multimedia
3.6
Slot 6 Perwakilan Data (Teori dan Amali)
3.7
Slot 7: Perisian Pengendali & Perisian Aplikasi
3.8
Slot 8 : Program Utiliti, Penyuntingan dan pengarangan
3.9
Slot 9 : Keselamatan data, kata laluan, Defregmentasi dan Imbasan
Virus
3.10
Slot 10 : Pembentangan Projek multimedia
3.11
Slot 11 : Penutup
4. Lain-lain butiran yang difikirkan perlu dinyatakan.
Adakan LDP di sekolah untuk pengetahuan dan maklumat semua guru.
CATATAN/TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
Tiada

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

..

(ZAINI BINTI MUSTAFFA)


JAAFAR)

(UST. HJ. SHAHABUDIN BIN


Guru Besar SRAIHAS