Anda di halaman 1dari 3

JPS/SPP-38

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


JABATAN PELAJARAN SELANGOR
_______________________________________________________________________

PENGESAHAN TUNTUTAN DAN JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN SPM /2013


A. MAKLUMAT PETUGAS
NAGA KANNAN A/L VADIVALE

1. Nama

: .

2. No. Kad Pengenalan

4. No Pusat

790330-01-6291

BJ006

6. Nama Pusat

PPPS / P

3. Jawatan :

5. Bil Calon :

127 ORANG
....................................

SMK DENGKIL

B. JADUAL BERTUGAS / PENGAWASAN


Bil

*HARI / SESI
(Pagi / Petang)

Tarikh

1
2
3
4
5
6
7
8
9

06/11/2013
07/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
25/11/2013
27/11/2013

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bil

10

*HARI / SESI
(Pagi / Petang)

Tarikh

03/12/2013

JUMLAH HARI / SESI

* SESI PAGI (Sidang 1 , Sidang 2)

10

* SESI PETANG (Sidang 3)

C. JUMLAH TUNTUTAN
1
2
3
4
5

ELAUN CALON
(KP shj)
ELAUN SIDANG / HARI
ELAUN PUSAT
(PK shj)
ELAUN PEMBANTU CALON
Lain-Lain:
JUMLAH BESAR

...

( NAGA KANNAN A/L VADIVALE )


t.t. Petugas

12.00

15/11/2013

Tarikh : .

D. PENGESAHAN

..

Cop Jawatan:

Tarikh : ..

JPS/SPP-38

JPS/SPP-38
Nota : Borang ini hendaklah dikepilkan bersama dengan borang LP/Am 17

Anda mungkin juga menyukai