Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN ST.

MARY LABUK, SANDAKAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KERTAS SATU NAMA :__________________________________ DARJAH:_________________________________
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.
Soa a! 1 "#$%a&a$'a! (a)"a$ 1

Gambar 1
1 Gong itu diperbuat daripada ______________. A B C 2 kayu tembaga plastik

Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab _________ bersama. A B C kita kalian kami

n!ik Burhan pemimpin yang baik. ________ dihormati oleh penduduk "ampung #anjung Gemok. A B C $aya Beliau %ia 1

&

'sia nenek (alimah telah men!e!ah )* an+ dia berjalan ___________ A B C bengkok bongkok lurus

-uteri %anisha Alya seorang puteri yang !antik+ dia mempunyai sepasang mata yang ______________. A B C bundar besar luas

Ayam/ayam peliharaan -ak "assim sedang asyik _____________ padi di halaman rumahnya. A B C menelan memakan men!atuk

Soa a! * "#$%a&a$'a! (a)"a$ 2

Gambar 2
0 "ereta api itu ______________ buah epal yang berada di atas rel kereta api. A B C mengilis merenyukkan menghan!urkan

Soa a! + "#$%a&a$'a! (a)"a$ 3

Gambar 3
1 -ak Cik 2eman membeli hadiah itu ______________ anaknya. A B C ) kerana atau untuk

3$aya dan Amri akan menyertai pertandingan meman!ing pada hari esok __________ Amran+3 kata Ali4 kepada (asrul. A B C ke!uali dan kerana

1*

____________ jenis kuih/muih dihidangkan untuk berbuka puasa di masjid pada hari ini. A B C $etiap $etengah Berbagai/bagai

11

5______________ kami asyik mendengar radio tiba/tiba kami terdengar bunyi letupan di dapur 3kata 6asmin. A B C $edang %an "esemua

12

5 Makanan seimbang amat baik untuk bayi._____________ kesihatan ibu juga harus dijaga 3 kata %oktor 7ajwa. A B C #ambahan pula 8leh itu %i samping itu

13

Anak tunggal perempuan n!ik Badrul bekerja sebagai _____________ di sebuah syarikat penerbangan tempatan. A B C -ragawati -ragawan -ramugari

Soa a! 1, "#$%a&a$'a! (a)"a$ ,

1&

Gambar & mak sedang ______________ jagung untuk makan petang.


A B C menanak menggoreng merebus

1,

Ayah terpaksa berhenti seketika di bahu jalan kerana !ua!a di pun!ak Bukit #inggi ___________ A B C berkabus berlubang berair

1.

5 -ak "arim mendapat ikan kerapu seberat 1* "g+ menyebabkan perahunya kelihatan ____________. A B C tunggang/langgang beroleng/oleng terhuyung/hayang

Soa a! 1* "#$%a&a$'a! (a)"a$ -

10

Gambar , 9ama/rama mempunyai sepasang ______________ di kepalanya.


A B C sesiku sesungut sesenduk

11

-ak Ali membelah kayu dengan se______________ kapak. A B C laras bilah pu!uk

Soa a! 1. "#$%a&a$'a! (a)"a$ /

Gambar .
1) Ah "eong membeli se ______________ anggur di -asar 9aya #unas Manja. A B C 2* biji bentuk gugus

3#anah yang kita duduki ini hanya sekadar _____________+3 kata ibu. A B C sekangkang kera sekerat sebidang

21

Mak Cik Milah ___________ untuk melepaskan anaknya menyertai perkhemahan tersebut kerana anaknya menghadapi masalah kesihatan. A B C sekerat hati berat hati keras hati

Soa a! 22 P0 01 2#$'a3aa! &a)a #$30 %#!(a! 2#$'a3aa! 4a!( "#$(a$0& 22 -roton $aga merupakan model pertama keluaran -98#87. A B C jenis bentuk 4esyen

Soa a! 23 P0 01 2#$'a3aa! "#$ a5a! %#!(a! 2#$'a3aa! 4a!( "#$(a$0& 23 "enderaan nasional dapat bersaing dengan kenderaan yang diimport dari luar negara. A B C jual eksport pamer

Soa a! 2, P0 01 a4a3 2a&06 '#2a%a a4a3 a'306 4a!( "#37 2& Bola itu ditendang oleh Abu. A B C Bola itu menendang Abu. Abu ditendang oleh bola. Abu menendang bola itu.

Soa a! 2%a! 2/ P0 01 8a5a2a! 4a!( "#37 "#$%a&a$'a! &oa a!

2,

%i manakah kamu tinggal : A B C ntah+ saya tidak tahu. $aya memang suka tinggal di sana. $aya tinggal di "ampung 6anglau.

2.

$udah berapa lamakah kamu bergiat dalam bidang sukan ini : A B C $epanjang yang saya ingat sudah hampir enam tahun. $aya akan bergiat dalam bidang sukan ini selama enam tahun. $udah enam tahun lalu saya berminat dalam bidang sukan ini.

Soa a! 2* %a! 2+ P0 01 2#$'a3aa! 4a!( "#37 %a a) a4a3 20 A B C Adik kelihatan jelita ketika senyum. -erempuan yang jelita itu ratu kebaya. Gadis itu jelita ketika memakai kebaya.

21

A B C

-engantin itu sangat harum. $uasana pagi di tepi tasik itu sangat harum. Bau minyak wangi itu sangat harum.

Soa a! 2. %a! 30 P0 01 a4a3 4a!( "#37 2) A B C A B C 2utut 2iyana berdarah kerana terjatuh dari basikal. Ayah men!arikan saya sebiji basikal baharu. "ereta itu di!u!i oleh n!ik ;ahab sehingga indah. 7ah< Ambillah wang ini. 5 h+kamu rupanya< "amu dari mana:3 tanya Misha. Mak Cik #ijah membeli terung+ tomato dan+ daging di pasar tani.

3*

Soa a! 31 10!((a 3- "#$%a&a$'a! 2#30'a! %0 "a5a1.

$alleh bin Abdullah+ 1&+ 2aman C)+ "ampung -andan+ ,,1** "uala 2umpur. 1, Mei 2**) Menemui sahabatku 6asli di Alor $tar+ semoga saudara sekeluarga berada dalam keadaan sihat sejahtera. $audara+ $emasa !uti sekolah yang lalu+ saya telah ke $abah dengan keluarga. "ami menginap di sebuah !alet di -ulau Manukan. -ulau Manukan sungguh !antik. Air lautnya biru dan jernih. %i sini+ kami tidak dibenarkan menangkap ikan+ mengutip batu karang dan siput. -elbagai akti=iti kami lakukan di sini. Antaranya ialah bermain bola pantai dan menyertai pertandingan membina istana pasir. $aya berasa amat gembira semasa berada di sana. -engalaman ber!uti ini tidak dapat saya lupakan. $etakat ini sahaja !erita saya. $ambutlah salam manis daripada saya untuk saudara dan keluarga di sana. $ekian+ terima kasih. >ang benar+ $alleh

31

$iapakah yang menulis surat ini : A B C 6asli $alleh Abdullah

32

%i manakah penulis tinggal : A B Alor $tar "ampung -andan 8

C 33

-ulau Manukan

Apakah akti=iti yang dilakukan oleh penulis di -ulau Manukan : A B C Menangkap ikan Mengutip batu karang Membina istana pasir

3&

-ada pendapat anda+ bagaimanakah hubungan penulis dengan sahabatnya : A B C Mesra %ingin 9enggang

3,

Apakah perasaan penulis ketika melan!ong di -ulau Manukan : A B C ke!ewa bimbang gembira

Soa a! 3/ 10!((a ,0 "#$%a&a$'a! 2#30'a! %0 "a5a1. 9a?man dan rakan sekelasnya melawat ke "ilang Batik 7usantara pada 1* Mei yang lalu. "ilang itu terletak di "uantan. Mereka tiba di situ pada pukul ).1, pagi. Mari kita lihat akti=iti 9a?man dan rakan sekelasnya sepanjang lawatan tersebut. 1.1, pagi Guru pengiring memberikan taklimat kepada murid/murid. 1.3* pagi Bertolak dari sekolah dengan menaiki bas.

).1, pagi #iba di kilang batik dan mendengar taklimat daripada pengurus kilang. ).3* pagi Melihat proses menge!ap batik. ).&, pagi Melihat proses men!anting batik. Belajar men!anting batik. 1*.&, pagi Mengunjungi pameran pakaian batik. 11.** pagi Menikmati jamuan ringan. -enyampaian 9#!%#$a)a3a oleh pengurus kilang. 11.3* pagi Bertolak pulang.

3.

Bagaimanakah mereka ke kilang itu : A B C Menaiki kereta Menaiki =an Menaiki bas

30

Bilakah lawatan itu diadakan : A B C 1* Mei 2**) 2* Mei 2**) 1* 6un 2**)

31

Bilakah 9a?man dan rakannya melihat dan belajar proses menge!ap batik : A B C ).1, pagi ).3* pagi ).&, pagi

3)

Apakah yang dilakukan oleh 9a?man di situ : A B C Member i taklimat Belajar men!anting batik Membeli !enderamata 10

&*

-erkataan 9#!%#$a)a3a dalam petikan bermaksud ______________ . A B C buah tangan buah hati anak buah

$8A2A7 #AMA#

11