Anda di halaman 1dari 21

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

ANTARA PENGURUSAN DAN


KESATUAN DI TNB
PROGRAM LATIHAN DALAM
PERKHIDMATAN KESATUAN
PERCANTUMAN PEKERJA-
PEKERJA TNB
13 OGOS 2009
V.SUGUMARAN
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA TNB
PERHUBUNGAN
PEPERUSAHAAN
• Berteras kepada
– prestasi kerja yang baik dan
– keharmonian di dalam perhubungan perusahaan
(Good human relations are grounded in the
satisfaction of good performance and the
harmony of proper working relations)
• Jika sebaliknya, perhubungan perusahaan yang
tidak baik yang akan terwujud (results in poor
human relations and spirit) (example: a football team,
family)
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Dua Akta yang penting untuk
Perhubungan Perusahaan ialah:
– Akta Perhubungan Perusahaan, 1967 dan

– Akta Kesatuan Sekerja, 1959


PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Tujuan dan Perjalanan Perhubungan
Perusahaan di TNB
– Untuk Pengawalan Perhubungan (to provide
for the Regulation of Relations)
– Mengelakkan perselisihan atau pertikaian
(prevention of differences/disputes)
– Penyelesaian perselisihan atau pertikaian
(settlement of differences/disputes)
– Untuk mengatasi Pertikaian Sekerja di antara
majikan dan pekerja
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
– Seksyen 5 (Prohibition on employers and their
trade unions in respect of certain acts) – telah
dimasukkan perkataan executive dan
security
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
– Seksyen 9 (Claim of recognition)
• DGIR berperanan lebih di dalam isu-isu
pengikthirafan kesatuan seperti competency of
the union to represent the workers
• Minister is empowered to decide on who is in
managerial, executive, confidential or security
capacity
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN, 1967 –
beberapa pindaan
– Seksyen 10 (Prohibition of strike, lock-out, picketing
and termination of service pending recognition of a
trade union)
• telah diadakan peruntukan untuk penamatan perkhidmatan
atas sebab umur, kesihatan, tamat kontrak (fixed term
contract), tempoh percubaan(probation)
• Peruntukan baru,di mana sesuatu kesatuan telah file a claim
of recognition kesatuan lain tidak boleh file a claim for
recognition sehingga ianya diselesaikan seperti di sekysen 9
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
– Seksyen 13 (Collective Bargaining)
• Satu seksyen baru 2A telah diadakan di mana
boleh mengadakan
– Provision for training to enhance skills and knowledge of
the workman
– Provision for an annual revision of wage system
– Provision for performance based remuneration
– Seksyen 15 dibatalkan(deleted)
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
– Seksyen 30 (Awards)
• Telah diadakan peruntukan baru di mana
mahkamah membuat keputusan(award) di bawah
seksyen 20(3) shall take into consideration the
factors specified in the Second Schedule.-(new
clause 6A)
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
– Second Schedule
• Back wages not to exceed 24 months from the
date of dismissal based on the last drawn salary
• A probationer dismissed without just cause or
excuse, back wages shall not exceed 12 months
• Where there is a post dismissal earning, a
percentage of such earnings as decided by the
Industrial Court, shall be deducted from the
backwages
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
Seksyen 40 (Picketing)
• New clause 2A, where no workman can go on
picketing during the pendency of the proceedings
of a board of inquiry appointed by the Minister or
after a trade dispute has been referred to the
Industrial Court
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN,
1967 –beberapa pindaan
– Seksyen 51 dibatalkan dan Part IXA bertajuk
Investigation & Prosecution yang baru telah
ditambah
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Jentera komunikasi di dalam TNB
bersama Kesatuan

– Majlis Perundingan Bersama


PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Tujuan MPB adalah seperti berikut:
– Mempertingkatkan Perhubungan Pengurusan-Kesatuan, dan
operasi dan perkhidmatan TNB dan kebajikan pekerja.
– Merupakan platform komunikasi rasmi di mana sebarang
perselisihan (mengenai hal-hal kerja) di antara Pengurusan dan
Pekerja dapat dibincangkan dan diselesaikan.
– Sebarang perubahan organisasi yang boleh meningkatkan
prestasi, produktiviti atau imej TNB atau pekerjanya dapat
diuruskan dengan lancar.
– Ia memenuhi kehendak undang-undang buruh
– Bersehala dengan semangat “Code of Conduct for Industrial
Harmony” supaya TNB dapat mempraktikkan demokrasi di
dalam industri bersama Kesatuan.
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Fungsi dan skop Majlis Perundingan
Bersama adalah:
– Rundingan Kolektif
– Perkara-perkara (yang ada kena mengena dengan
terma dan syarat atau kerja dan yang boleh menjadi
pertikaian) yang timbul di dalam sesuatu bahagian
atau jabatan yang masih belum diselesaikan.
– Peningkatan kemahiran pekerja dan penyediaan
program-program latihan
– Perbincangan mengenai kesihatan, kebajikan dan
keselamatan kerja di sesuatu bahagian/jabatan
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Fungsi dan skop Majlis Perundingan
Bersama adalah:
– Penetapan dan pengulangkajian prosedur untuk
persetujuan dan penyelesaian apabila terdapat
perselisihan/pertikaian antara Pengurusan dan
Kesatuan.
– Perbincangan mengenai perkara-perkara yang dapat
meningkatkan prestasi kerja dan kebajikan pekerja.
– Perbincangan mengenai pengeluaran optimum,
keberkesanan dan penentuan produktiviti
– Platform untuk pertukaran idea yang akan membawa
kebaikan kepada syarikat dan pekerjanya.
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Struktur Majlis Perundingan Bersama
– Tiga Peringkat telah diperkenalkan supaya gubalan
dasar pekerjaan dan pengendalian/pelaksanaan
pentadbiran seharian dapat dipisahkan.
– Peringkat Korporat bertanggungjawab mengendalikan
hal-hal dasar.
– Peringkat Bahagian dan Negeri/Stesen pula
bertanggungjawab untuk pelaksanaan(termasuk
pengendalian masalah yang mungkin wujud darinya)
dan menjayakan konsep perbincangan sama.
– Penyelaras bagi kedua-dua peringkat ini ialah Pejabat
Perhubungan Perusahaan, yang memainkan peranan
“in-house mediator”.
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Majlis Perundingan Bersama
– boleh berjaya jika sikap positif ditunjukkan
oleh Pengurusan dan Persatuan iaitu
• memberi maklumat yang benar,
• keputusan yang adil, dan
• bersedia untuk bertukar fikiran secara ikhlas dan
mendekati dan mempertimbangkan fakta-fakta/isu-
isu yang berbangkit secara objektif.
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
• Rungutan Perseorangan
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
Rumusan
– Perhubungan Perusahaan yang
diberi penekanan adalah bukan
hanya sekadar hidup dalam harmoni
tetapi berteraskan kepada prestasi
kerja yang baik

Beri Nilai