Anda di halaman 1dari 6

S.O: T N.

SN/CD

Te quiero pero t no me haces caso.


N.V. NX N. C.OR. N. SN/CI SN/S SV/PV P O.C. COORDIN!D! !DV"RS!TIV! N.V. N. SN/CD

SV/PV P1

S.O: #$ NX. N.V. N. NX.

S.O: #$ N.V. N.

%a se muestra triste& 'a parece anima()simo.

S!D*/CPVO SV/PV P1

S!D*/!TR SV/PN P

O.C. COORDIN!D! DISTRI+,TIV!

S.O: T

Ponte e$ casco o no su-as a mi moto.


N.V. CI D"T N. NX C.OR N.V. " D"T N. SN/T SN/CD SPR"P/CC.

S.O: T

SV/PV P1

SV/PV P O.C. COORDIN!D! DIS%,NTIV!

S.O: #$ N.V. C.!D*. N. S!D*/!TR SV/PN P1 NX

S.O: #$ N. S!DV/CCT SV/PV P N.V. N. S!D*/CPVO

"s un poco (isperso& o sea& siempre an(a (espista(o.

O.C. COORDIN!D! "XP.IC!TIV!

S.O: #$

,nas 1eces me cae peor2


D"T. N. N. SN/CI N.V. N. SN/CCT4NX. SV/PV P1 S!DV/ CC5

S.O:#$ N.

otras& me3or.
N. S!DV/CC5

/cae:N.V.0

SN/CCT4 NX.

SV/PV P O.C. COORDIN!D! DISTRI+,TIV!

S.O : T N.V. CD. N. NX.

S.O : T N.V. CD.

D63a$o to(o ' s)7ueme.


SN/CD SV/PV P1 SV/PV P

O.C. COORDIN!D! COP,.!TIV!

"sas na1i(a(es ni com) (u$ces ni pro-6 e$ turr8n.


D"T. N. SN/CCT NX. N.V. N. SN/CD SV/PV P1 O.C. COORDIN!D! COP,.!TIV! SV/PV P NX. N.V. D"T. N. SN/CD

S.O: %o

S.O.: %o