Laporan Aktiviti Kembara

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM, BANGI

LAPORAN AKTIVITI KEMBARA
PROGRAM BINA INSAN GURU

KPLI j-QAF DAN KPLI KDC SIRI KE-11 3 – 6 OGOS 2009
PUSAT PENYELIDIKAN SAINS MARIN UPM TELUK KEMANG, NEGERI SEMBILAN.

: USTAZ ISMAIL B CHE KU

Naqib

Ahli Kumpulan Amanah:
ABD GHANI B KAMARI FAZRIL DEESAM B ABDUL SAMAT ISMAILB SALLEH FADZILAH BT JUMINGAN FARAH HAYATI BT ASHIM NOOR LAILA BT MUHIDDIN@YIDIN NOREHAN BT MARDZUKI NURUL HUDA BT MD SALEH AIDA MALISA BT ABD RANI

PENGHARGAAN
Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

j
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, ahli keluarga, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada semua saudara seperjuangan yang bertebaran di muka bumi Allah. Bersyukur kami kepada Allah S.W.T di atas limpah kurniaan dan I’nayahnya dapatlah kami menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Pendidikan Islam, Bangi iaitu tugasan Laporan BIG Fasa 1 2009 yang telah dilaksanakan di Pusat Penyelidikan Sains Marin Universiti Putra Malyasia, Teluk Kemang, Negeri Sembilan pada 3 hingga 6 Ogos 2009.

Jutaan terima aksih diucapkan kepada semua terutamanya kepada pihak pengurusan Hal Ehwal Pelajar(HEP), Ustaz Ismail Che Ku, En. Isa, En. Mohd Jaflus Bahari, Pn. Hazina Zakaria, Pn. Norjah Hassan, Pn. Kamaliah Ismail dan kepada

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

semua yang terlibat samada secara langsung atau tidak langsung dalam merealisasikan Program Bina Insan Guru KPLI Siri 11 2009 ini.

Sesungguhnya program ini sangat bermanfaat dan berguna kepada kami untuk membina jati diri sebagai seorang pendidik, sekali gus dapat melatih diri dan bersedia untuk menempuh pelbagai cabaran dan dugaan khusunya dalam profesion perguruan.

Akhir kalam, Diharap apa yang dipelajari sepanjang program Bina Insan Guru ini dapat dipratikkan dalam kehidupan seharian, khususnya dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Semoga kita semua mendapat hidayah dan rahmat dari Allah S.W.T. insyaallah.

Sekian, terima kasih.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

AHLI KUMPULAN AMANAH BIG SIRI 11 (2009)

PENGENALAN

Program Bina Insan Guru (BIG) mula dilaksankan pada bulan Januari 2001 untuk memenuhi keperluan Latihan Perguruan Pra perkhidmatan. Sukatan pelajaran yang disediakan ini menekankan kepada unsure-unsur hidup bermoral dan beragama sebagai fokus utama dalam proses pembinaan insane guru. Model Konseptual Pendidikan Guru elemen-elemen intelek, jasmani, rohani dan emosi diberi penekanan dalam program ini.

Satu sukatan pelajaran yang standard bagi semua program pra perkhidmatan di Institut perguruan Malaysia (KDPM/KPLI/KPLI-SR/PPPR4PT) telah disediakan untuk program ini. Semua pelajar pra perkhidmatan diwajibkan bagi melayakkan mereka ditauliahkan dengan diploma perguruan Malaysia . Sukatan pelajaran ini mengandungi tiga tema utama iaitu Konsep dan Ciri-ciri dalam Pembinaan Insan Guru, Pembangunan Insan Guru serta peranan dan tanggungjwab Insan Guru.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

OBJEKTIF PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG)

Melalui Program Bina Insan Guru ini pelajar dapat:

1. Menunjukkan ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran agama; 2. Meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan hidup bersepakat, bekerjasama dan bertanggungjawab kepada pasukan; 3. Meningkatkan ketahanan fizikal dan mental; 4. Meningkatkan dan menguasai kemahiran interpersonal dan intrapersonal serta perpaduan masyarakat; 5. Meningkatkan kemahiran mengurus diri, kumpulan, dan masa dengan berkesan ; dan 6. Meningkatkan pengembangan potensidiri sebagai insane berakhlak mulia melalui amalan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek kehidupan seharian.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

FUNGSI PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG)

Program Bina Insan Guru (BIG) berfungsi sebagai :

1. Memenuhi keperluan sukatan pelejaran bagi program pra perkhidmatan di Institut Perguruan Malaysia (KDPM/KPLI/KPLI-SR/PPPR4PT). 2. Melahirkan guru yang berakhlak mulia dan bersemangat juang yang tinggi. 3. Mendidik guru supaya mempunyai ketahanan fizikal dan mental serta dapat memanfaatkan kepada diri, keluarga, masyarakat serta Negara selaras dengan nilai-nilai keguruan.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

CARTA ORGANISASI
Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

PROGRAM BIG SIRI 11 2009

KOMANDEN KEM Ustaz Ismail b. Che Ku

PENGHULU Md. Nasrin b. Hj Muti @ Basir Ketua Kumpulan Amanah Abd Ghani b Kamari

PENGHULUWATI Noor Laila bt Muhiddin @ Yidin Ketua Kumpulan Budiman Mohd Zul Bakri b Baharin

Ketua Kumpulan Cendekiawan Asman b Abdullah

Ketua Kumpulan Dedikasi Mohd Razif b Arshad

Ketua Kumpulan Harmoni Nor Jalilah bt Abd Jalil

Ketua Kumpulan Gigih Khairul Zharif b Zainal

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

CARTA ORGANISASI KUMPULAN AMANAH

KETUA Abd Ghani b Kamari

PENOLONG KETUA Farah Hayati bt Ashim

SETIAUSAHA Nurul Huda bt Md Saleh
(Ketua Unit Persembahan)

KETUA DOKUMENTASI Fadzilah bt Jumingan
(AJK Makanan)

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

JURUGAMBAR Ismail b Salleh
(Ketua Unit Kerohanian)

AHLI KUMPULAN

Fazril Deesam b Abd Samat

Noor Laila bt Muhiddin
(Penghuluwati)

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Norehan bt Mardzuki
(AJK Keselamatan)

Aida Malisa bt Abd Rani

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

LAPORAN AKTIVITI PENGURUSAN BINA INSAN GURU (BIG)

Aktiviti Tarikh

: Kembara : 5 Ogos 2009

Pada 5 Ogos 2009 bersamaan hari Rabu, seramai 31 orang peserta Program Bina Insan Guru (BIG) Siri 11 2009 telah mengikuti aktiviti kembara di Hutan Tanjung Tuan. Kumpulan yang terlibat dengan aktivit kembara ini ialah kumpulan Amanah, kumpulan Budiman dan kumpulan Gigih. Aktiviti ini telah diketuai oleh Ustaz Ismail b Che Ku dan di bantu oleh En. Mohd Isa b Ramlan.

Aktiviti ini bermula pada jam 8.00 pagi dengan mendengar taklimat pertama dari Ustaz Ismail Che Ku di tapak perkhemahan di Pusat Penyelidikan Sains Marin UPM, Teluk Kemang. Antara taklimat yang diberikan ialah mengenai keselamatan ketika mengikuti aktivit kembara ini, membawa topi, name tag, peti keselamatan, makanan, minuman dan barang-barang keperluan lain jika perlu dibawa.
Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Perjalanan kembara bermula dengan menaiki bas menuju ke Hutan Tanjung Tuan yang terletak kira-kira 10 minit perjalanan dari tapak perkhemahan kami. Kami diturunkan berhampiran dengan Ilham Beach Resort. Kami tiba di sana pada jam 8.25 pagi. Selepas itu, Ustaz Ismail Che Ku sekali lagi memberikan taklimat tentang perjalanan kami nanti. Beliau berpesan agar kami sentiasa menjaga percakapan, adab dan akhlak ketika berada di hutan. Selain itu juga, beliau berpesan agar sentiasa melihat kebesaran Allah yang berada di dalam hutan nanti. Selepas itu, En. Mohd Isa b Ramlan juga berpesan kepada kami agar sentiasa berhati-hati sepangjang perjalanan kembara ini. Apabila mendaki bukit tinggi, beliau berpesan agar dapat mengucapkan kalimah “Allahu Akbar” semoga perjalanan kami itu nanti dipermudahkan oleh Allah S.W.T.

Selain itu, setiap peserta dikehendaki mengira jumlah peserta yang terlibat dalam aktiviti kembara ini dan diwajibkan untuk mengingat nombor masing-masing bagi memastikan bilangan peserta yang mengikuti aktivit ini cukup, iaitu seramai 31 orang. Selepas itu, Ustaz Ismail menjemput Saudara Ridzuan b Md Zin untuk membacakan doa sebagai permulaan perjalanan kami agar dipermudahkan dan dijauhkan dari sebarang musibah atau pun perkara yang tidak diingini. Perjalanan kembara kami bermula pada jam 8.45 pagi.

Perjalanan bermula dengan melalui laluan yang memerlukan pendakian. Cabaran pertama kami memang sangat mencabar kerana selepas 10 minit kami memasuki hutan, hujan turun dengan selebat-lebatnya. Bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini, Ustaz Ismail Che Ku telah memberi arahan agar kami berhenti di check point pertama. Di situ, kami telah diperkenalkan dengan sejenis
Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

daun berduri berwarna hijau. Beliau mengaitkan kegunaan daun itu dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Seterusnya beliau mengadakan soal jawab tentang spesis pokok yang wujud di sekeliling kami ketika itu, antaranya ialah pokok mengkudu. Hujan semakin lebat ketika itu. Setelah beberapa minit berhenti di check point pertama itu, kami meneruskan lagi perjalanan kembara kami.

Perjalanan kali ini semakin mencabar kerana “track” yang kami lalui sangat licin dan air hujan turun mencurah-curah dari kawasan bukit. Keselamatan ketika ini sangat diutamakan. Disebabkan laluan ini licin, kami terpaksa memegang dahandahan pokok yang berada berhampiran kami bagi mengelakkan tergelincir. Selepas lebih 20 minit berjalan, kami melintasi pagar. Menurut Ustaz Ismail Che Ku, itu adalah pagar pemisah sempadan antara Negeri Sembilan dan Melaka. Kami berhenti rehat seketika di check point ke ketiga bagi menghilangkan rasa penat dan mengah berjalan dan mendaki di hutan berkenaan. Di check point ini, kami diminta untuk mencari binatang atau pun fauna yang berada di sekeliling kami ketika itu tanpa bergerak ke mana-mana. Terdapat seorang peserta yang menemui seekor semut kecil dan memberikan kepada Ustaz Ismail Che Ku. Perbincangan ilmiah mengenai semut sangat menarik perhatian kami. Ustaz Ismail dan juga En Mohd Isa memberitahu terdapat satu surah di dalam al-Quran mengenai semut, iaitu surah AlNaml. Selain itu, kami juga membincangkan sifat-sifat yang terdapat dalam komuniti semut yang bolah diambil iktibar dan pedoman. Antaranya ialah rajin, bekerjasama, bersatu padu dan mementingkan masa. Kesemua ini boleh digunakan dalam kehidupan sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang muslim.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Selepas berehat seketika dan mendengar pengisian yang diberikan, kami meneruskan lagi perjalanan. Pada kali ini, laluan yang kami lalui tidak seperti laluanlaun sebelum ini kerana hujan sudah mulai reda dan laluan bukit juga sudah tiada. Selepas berada di dalam hutan lebih 2 jam, akhirnya kami menemui jalan bertar. Sekali lagi kami berhenti bertujuan untuk memastikan bilangan peserta yang mengikuti aktiviti kembara ini mencukupi. Selepas itu, kami menuju ke Rumah Api Tanjung Tuan. Perjalanan untuk menuju ke Rumah Api Tanjung Tuan memakan masa selama 20 minit. Akhirnya pada jam 11.00 pagi, kami tiba di Rumah Api Tanjung Tuan. Kami berehat seketika sambil makan roti dan minum air mineral yang telah dibekalkan kepada kami. Kami sangat terpegun melihat keindahan Rumah Api Tanjung Tuan. Kebanyakkan peserta, ini merupakan pengalaman pertama menjejakkan kaki ke sini. Setelah 10 minit berehat, kami meniti 66 anak tangga menuju ke Puncak Rumah Api Tanjung Tuan. Rumah Api Tanjung Tuan terletak di Port Dickson telah dibina pada tahun 1819 oleh kerajaan British semasa pemerintahan Stamford Raffles. Ia digunakan untuk membantu kelasi, kapal dagang dan nelayan berlayar. Selepas meniti 66 anak tangga, kami berhenti di medan tinjau Pulau Intan. Di situ, kami dapat membaca maklumat mengenai Hutan Lipur Tanjung Tuan dan laluan burung-burung di Tanjung Tuan. Hutan Lipur Tanjung Tuan terletak tidak jauh dari rumah api. Pada bulan-bulan tertentu, Tanjung Tuan menjadi laluan dan persinggahan burung-burung yang berhijrah dari Benua Asia ke Kepualauan Indonesia . Selain maklumat tentang Tanjung Tuan, Ustaz Ismail Che Ku juga berkongsi ide tentang kehidupan sebagi seorang muslim di atas muka bumi ini. Pada jam 11.30 pagi, kami mula bergerak melalui denai yang terletak bersebelahan Rumah Api Tanjung Tuan dan dari situ kami dapat menikmati keindahan laut (Selat Melaka) dari atas. Keindahannya sukar digambarkan dengan kata-kata.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Selepas itu, kami meneruskan perjalanan kembara kami menuju ke Hutan Lipur Tanjung Tuan. Sebelum kami masuk ke dalam, Ustaz Ismail Che Ku memesan kepada kami agar menyalin atau mengingat sekurang-kurangnya lima nama pokok yang terdapat sepanjang melalui laluan berbatu di dalam hutan itu. Antara sepsis pokok yang kami temui ialah Pokok meranti tembaga, sentul, mengkuang siku keluang, keruing dan bermacam-macam lagi. Laluan di dalam hutan lipur ini mudah, kerana laluannya telah disimen. Selepas 20 minit perjalanan, kami berehat sebentar di wakaf. Di situ, sekali lagi, kami mengira jumlah peserta bagi memastikan tidak ada yang ketinggalan. Selepas 10 minit berehat, kami meneruskan perjalanan, dan akhirnya kami sampai di pesisir pantai Tanjung Tuan, berhampiran Ilham Beach Resort. Ustaz Ismail membawa kami ke suatu tempat yang kononnya pada suatu ketika dahulu menjadi tempat pertapaan Mona Fendi. Selain itu, di situ juga didakwa terdapat tapak kaki kanan Hang Tuah. Ia terletak pada sebuah batu besar di tepi pantai Tanjung Tuan.

Selepas 15 minit berada di situ, kami berjalan melalui pesisir pantai dan kami berhenti di satu kawasan lapang. Kami berhenti rehat di situ. En. Mohd Isa memberi arahan agar kami bersiap sedia untuk menghidupkan api dan memasak. Pada awalnya kami tidak yakin bahawa unggun api akan hidup kerana memandangkan keadaan kayu api yang basah, mancis yang dibekalkan kepada kami juga basah, akan tetapi disebabkan semangat yang diberikan oleh Ustaz Ismail Che Ku dan En. Mohd Isa, kami teruskan jua sehingga unggun api kami berjaya dihidupkan.Setiap kumpulan terdiri dari 3 atau 4 orang peserta. Menu kami pada tengahari itu ialah nasi, sardin dan juga telur. Setelah setiap kumpulan siap memasak, kami makan bersama-sama. Kami berasa sangat teruja dengan apa yang kami lakukan pada hari itu. Walaupun keadaan yang serba kekurangan, akhirnya kami berjaya juga
Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

menyediakan makanan tengahari kami. Selepas makan tengahari, kami bersamasama menunaikan solat zohor secara berjemaah di tepi pantai. Suatu perkara baru yang kami tidak pernah lakukan. Solat zohor berjemaah telah diimamkan oleh Saudara Ismail b Salleh dan bilal pada hari itu ialah En. Mohd Isa b Ramlan. Selesai solat zohor, kami bersiap-siap untuk pulang ke tapak perkhemahan kami. Pada jam 2.00 petang kami meneruskan perjalanan menyusuri pesisir pantai. Pergerakan kami agak laju kerana pada ketika itu air laut hendak pasang. Perjalanan kami ditemani dengan pokok kayu bakau yang yang berceracak di sepanjang panatai itu. Sesuatu yang unik dan cantik. Selepas 25 minit berjalan, kami berhenti di suatu kawasan berbatu. Perbincangan ilmiah dilakukan mengenai “alHajar” iaitu batu. Ustaz Ismail Che Ku meminta kami mengeluarkan dalil dan bukti mengenai al-hajar. Beberapa orang peserta berjaya mengeluarkan dalil

mengenainya. Selepas 10 minit berada di situ, kami meneruskan perjalanan kembara dengan berjalan menyusuri hutan belukar dan akhirnya kami keluar dari kawasan hutan dan kami berjalan menuju ke jalan raya. Kami berjalan bersebelahan Kem PLKN Port Dickson. Kami menarik nafas lega kerana akhirnya kami dapat mengharungi segala cabaran sepanjang aktiviti kembara kami pada hari tersebut. Kami selamat keluar dari hutan pada jam 2.45 petang. Kami menunggu bas sampai di hadapan Ilham Beach Resort dan pada ketika itu kebanyakkan peserta sudah keletihan. Tidak lama kemudian, bas sampai untuk mengambil kami dan kami pulang ke tapak perkhemahan. Pada pukul 3.05 petang kami selamat sampai di Pusat Penyelidikan Sains Marin UPM, Teluk Kemang, tempat kami berkhemah. Sesudah sampai, kami segera membersihkan diri dan berehat untuk seketika sebelum memulakan aktiviti seterusnya.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

REFLEKSI (MANFAAT / KEKUATAN / KELEMAHAN DIRI)

MANFAAT

Manfaat yang boleh kami terima sepanjang aktiviti kembara ini ialah merangsang minda untuk berfikir. Berfikir mengenai kebesaran Allah S.W.T dengan ciptaan-Nya yang tidak ternilai, tentang cabaran yang perlu diharungi sepanjang berada di dalam profesion perguruan.

Selain itu ia juga dapat melatih ketahanan mental dan fizikal. Ketahanan mental dan fizikal ketika mendaki bukit, ketika hujan lebat dan ketika memasak dengan keadaan semua kelengkapan dan keperluan basah. Sekiranya peserta BIG ini tiada ketahanan mental dan fizikal yang kuat, sudah tentu kami tidak dapat menamatkan aktiviti ini dengan baik. Ia diumpamakan seperti menguji ketahanan fizikal dan mental ketika mendidik anak-anak murid di sekolah.

Aktivit kembara ini juga dapat menjadikan kami supaya sentiasa tadabbur kepada alam. Berbuat baik kepada alam dengan tidak merosakkannya dengan sesuka hati. Aktiviti kembara ini juga menguji kesabaran dalam menghadapi segala cabaran.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

KEKUATAN

Kekuatan aktiviti kembara ini ialah semangat kerjasama. Kerjasama yang wujud dikalangan peserta BIG ini sangat kuat sentiasa bersama sehingga ke akhir aktiviti ini. Contohnya kerjasama yang wujud ketika mendaki bukit. Peserta-peserta

bersama-sama menarik tangan rakan-rakan yang lain bagi memudahkan ia naik ke atas. Sekiranya tiada semangat kerjasama, berkemungkinan ada peserta yang jatuh.

KELEMAHAN DIRI

Terdapat juga kelemahan diri yang wujud sepajang berjalannya aktiviti kembara ini. Antaranya ialah tiada keyakinan pada diri untuk solat dalam keadaan yang serba kekurangan seperti di tepi pantai. Ini kerana terdapat beberapa orang peserta tidak menunaikan solat zohor di tepi pantai kerana was-was dengan keadaan yang kotor.

Selain itu, kurangnya persediaan yang sempurna untuk mengikuti aktiviti kembara ini. Contohnya tidak menyediakan beg plastik sebagai persediaan menghadapi cuaca hujan.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Peserta lelaki kumpulan Amanah, Budiman dan Gigih, sebelum bertolak untuk aktiviti kembara.

Beratur untuk menaiki bas.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Langkah pendakian bermula.

Sebelum mendaki, kami dihimpunkan dan diberi sedikit taklimat.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Di check point pertama, Us. Ismail Che Ku menanyakan berkenaan daun berduri yang dijumpainya, bagaimana ianya boleh digunakan di dalam P& P.

Tiba di Rumah Api Tanjung Tuan.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Bergambar kenangan bersama En. Isa.

Bersedia untuk memasak.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Peserta lelaki juga tidak kurang hebatnya, pandai memasak.

Hidangan tengahari kami di persisiran Pantai Tanjung Tuan.

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Laporan Aktiviti Kembara

Solat berjamaah di persisiran pantai.

Kembara kami diakhiri dengan menuruni lurah bukit .

Kumpulan Amanah(BIG Siri 11 2009) 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful