TEKS PRA-U PENGAJIAN AM Kertas 2

ISBN: 978-983-3879-75-5

TEKS PRA-U Pengajian Am Kertas 2 Karangan Disiplin Sains

Tajuk 7
Sungai merupakan sumber air minuman tetapi pencemaran sungai di negara kita telah sampai ke tahap yang agak membimbangkan. Bincangkan kesan negatif akibat pencemaran sungai dan cadangkan langkah untuk menangani masalah tersebut. Kehendak Soalan Calon hendaklah menghuraikan dua kesan negatif akibat pencemaran sungai dan dua langkah untuk mengatasi masalah ini.

Isi-isi
Kesan-kesan negatif akibat pencemaran sungai ► kematian dan kepupusan hidupan laut ► masalah krisis air akan berlaku Langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran sungai ► kaedah rawatan sungai yang moden; menapis dan menyekat sampah ► pusat rawatan untuk merawat sisa bertoksik daripada kilang-kilang

© Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2007

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful