Anda di halaman 1dari 11

Hmzstechnikk Tfests A tfests hmzshez elssorban a laposltst hasznljuk.

A megfelel hats elrshez sok fonallal, sok rnyalattal kell dolgoznunk. A m ntn elszr egyms mell laposhmzssel egy sort !arrunk, de a hmzs folytatsnl a szl!g nem lehet egyenes. A k!etkez sorban az egyenetlen szlak kz ltj"k a k!etkez rnyalat# fonalat, s ezt a m$dszert a m nta befejezs g folytatjuk.

Tfestlts

%zt a hmzst m nd g rmn !gezz"k& egyrszt mert gy lthat$, hogy ho!a m lyen rnyalatot szeretnnk, msrszt a sokszoros tltgets m att az alapanyagot knnyen sszeh#zhatjuk. %nnek a k"lnleges hmzsnek az eredete a kopt te'tl k g, a ()*). szzad g ny#l k ! ssza. %bbl a korb$l szrmaznak azok, ma a +ou!re*ban rztt, lensz!etre ksztett tsz!sszer te,hn k!al hmzett te'tl k, melyeken !adszjelenetek, n!nyek lthat$k. A k!etkez hasonl$ te,hn k!al ksz"lt emlk, melyet a m n at#rafestszet m ntjra ksztettek, a -. szzadb$l maradt rnk. ./zent 0uthbert karkendje s st$lja1 A -(. szzadban ksz"lt el az a jelents alkots, melyet ma m nden hmzste,hn ka snek tek ntenek& a bayeu'* fal krp t. .%z a te't l,soda 23,4 m hossz#, kb. 5,65 ,m szles, Angl a 7522*os megh$dtsnak pontos kr$n kja.1 Tbbfle hmzste,hn kt, az rnyalst s alkalmaztk ezen a munkn. %rre a korra k"lnsen jellemz, hogy elssorban az egyhz , s k rly ruhadarabok hmzse s a m n at#rkat utnoztk. A g$t ka korban, az Angl ban ksz"lt hmzsek !oltak a legkeresettebbek %ur$pa szerte. (tt a tfests elssorban a f gurk ar,nak hmzsben jelent meg. A -). szzadra (tl a !esz t a !ezet szerepet& a renesznsz hres m!sze s sz!esen ter!eznek hmzsm ntkat .8affaello (. 9eren, megrendelsre tbb rajzot s kszt1, ezzel a fest hats !gleg teret nyer a hmzsben. Az tl a hmzmhelyek !ezet szerepe egszen a rokok$ g megmarad, am kor 9ran, aorszg !esz t az rnytst, 0olber egsz sor manufakt#rt hoz ltre. A krp tmanufakt#rk, sz!mhelyek ped g termelkenyebb, hatkonyabb munkjukkal k szortjk a p a,r$l a tfestst, mely egy dre feledsbe mer"l. A szzadfordul$n az Art :e,o s sze,essz $ smt elszeretettel alkalmaz hmzseket, s letre kel a tfests s.

Az 73;<*ben alaptott 8oyal /,hool of =eedle>ork a ma nap g magas szn!onalon oktatja a te't lm!szet m nden gt, tbbek kztt a tfestst s. Az 7?<5*as !ektl #j lend"letet !esz a kzm par, ugyan nem "zlet , hanem elssorban hobby*sz nten. @egjelennek az els, m ndenk szmra hozzfrhet kz munka foly$ ratok. /zlszmolsos m ntk A sz!s nyomn k alakult, szlszmolson alapul$, az egy k legrgebb te,hn ka. A dsztmny k alakulsnl meghatroz$ az alapanyag, h szen ennek szla kz lt!e ksz"l a geometr kus m nta. A legbonyolultabb szttes m nta s hmezhet ezzel a te,hn k!al. @ nt oly sok hmzsnek, ennek az els emlke s a kopt te't lek kzt lelhetk fel. Az els, ezzel a te,hn k!al ksz"lt kopt te'tl a a )((. szzad elejrl szrmaz k. Aelents szerepe !olt elszr a kzpkor =metorszgban, majd a sz!s elterjeds!el prhuzamosan egsz %ur$pban. A m ntak n,s alapja t a tak,sok m ntakny!e adtk. %zek a kny!ek apr$l f #ra szlltak, s ezekben jegyeztk fel a legked!eltebb, legkeresettebb m ntkat. Bolbe n lts .bla,k>ork1 A$l szmolhat$ szl# anyagot hasznlunk, mert az alapanyagnak m nd g ugyanazon szm# fonal,soportja alkotja a m ntt. Az ltseket oda*! ssza halad!a ksztj"k, gy a m nta .ha gondosan dolgozunk1 m ndkt oldaln hasznlhat$ lesz. A szlon egyenes s tl$s ltsekkel haladunk, de a hmzfonal soha nem keresztez a ms k ltst.

Bolbe n*lts

Bolbe n*hmzs mhelyrajza .ksztette C!ess %d t1

A szlszmols te,hn kk egy k legrdekesebb ga az un. Bolbe n lts .bla,k>ork1. %nnek a hmzsnek sokfle elne!ezse !olt, ma ,sak a kt fent megne!ezst hasznljuk. Angolszsz

nyel!ter"leteken a bla,k>ork*t, a kont nensen a Bolbe n ltst alkalmazzuk ugyanannak a te,hn knak a megne!ezsre. %redete a homlyba !sz, gyanthat$an m$r eredet, s spanyol kz!ettssel rkezett Angl ba. A te,hn kt s az els m ntadarabokat Arag$n a Catal n hozhatta mag!al, am kor 7657*ben Angl ba rkezett. @ !el Angl a !ezet szerepe a te't lm!szetben leldoz$ban !olt, a hmzs ugyan tker"l a kont nensre s kezdetben nagy keresettsgnek r!end, de az tl a renesznsz te't lek feledtet k a monokrom, br nagyon mutat$s te,hn kt. A -(-. szzad !gn Da,h %ml a, egy b,s par skola gazgat$nje Bolbe n festmnye n tanulmnyozta a te't leket, gy bukkant a feledsbe mer"lt ne! te,hn kra, ezrt elne!ezte azt Bolbe n*ltsnek. @a smt renesznszt l , sokan kutatjk ezt a k"lnleges hmzste,hn kt. Ceresztlts A ms k nagyon elterjedt hmzste,hn ka a keresztlts. %gyenletes sz!s, knnyen szmolhat$ szl# anyaggal dolgozunk. Az ltsek a szlak kztt halad!a elszr balr$l jobbra dlnek .tl$t kpeznek az alapanyag szla fltt1, majd ! sszafel halad!a jobbr$l balra, keresztez!e ezzel az els sor szla t. %gyenl oldal# keresztszem

els menete

msod k menete

harmad k menete

negyed k menete

Cznsges keresztszem kt ltse

A hagyomnyosan fejlett sz! parral rendelkez orszgokban m nden"tt nagyon gyakran alkalmazott te,hn ka !olt. Cnnyen k!ethet geometr kus brkb$l fejldtt k . %gyes ter"leteken jellemzbbek a geometr kus brk ./kand n! a1, msutt a szabadkz rajz hatsaknt a lazbb, n!ny s f gurl s ornament ka s megjelen k .Czp*%ur$pa, Dalkn * elssorban a trk befolys hatsra1 A npm!szetben jellemzen az egyszn elemek maradtak t#ls#lyban, ezzel s Eemlkez!eE arra, hogy a sz!sbl alakult k . /z ntn ez a magyarzat arra, hogy szmos keresztszemes m ntakendn EtfedsekE tallhat$k& sok orszgban hasznlhattak hasonl$ m ntkat, llet!e a szlszmols ktttsge !ezethetek hasonl$ m nta k alakulshoz.

Am kor 9ran, aorszgban a sz!tt krp tok !esz k t a !ezet szerepet, mellkhatsknt elterjed a keresztszemes s a gobel n*hmzs. %zek k sebb mret, otthon s elkszthet te'tl k, jellemzen prnk, b#torkrp tok. A -)((. szzadt$l ez tek nthet a legelterjedtebb hmzste,hn knak. @a smt ez a krp t*hatst t"krz rnyzat nyert teret& a gobel nhats# keresztszemesek h$dtanak ! lgszerte. @agyarorszgon szmos, egymst$l f"ggetlen ter"leten alakult sajtsgos m ntak n,s .Dereg, 8bakz1. A kzpkor hatsok elssorban a f gurl s m ntkban k!ethetk nyomon .srknyos, pel knos, brnyos mot!umok1, a tak,sm ntakny!ek ped g a kazetts, ,s llagos m ntkon. 9ehrhmzsek %nnek a te,hn knak s ktfle !ltozata ltez k& a szlszmolsos .azs#r, subr ka, a kalotaszeg !agdalsos * ez a nor!g a EhardangerE hmzssel azonos te,hn kaF *, toledo1 s az elrajzols utn ksz"l fehrhmzsek .made ra, 8 ,hel eu !agy renesznsz hmzs1 /zlszmolsos fehrhmzsek& Azs#rozs Az azs#rozshoz az alapanyag azonos rny# G*6 szlt k h#zzuk, majd a merleges szlakat ,soportba fog!a sszeltj"k.

Azs#rozs els ltse

+traazs#r

A s ma ltra !agy !ltogatott azs#rlts to!bb dszthet, ha a ElbakatE besodorjuk, !agy szlesebb azs#rozsnl a te,hn kt tbb sorban meg smtelj"k. A sarkokat besz!ssel, un. sarokp$kkal egsztj"k k , ezek a sarkokb$l ndul$ tl$s fonal,soportok kzepn a szlak kr"l !arrt ,som$b$l llnak. /ubr ka Az azs#rozshoz hasonl$an k h#zzuk a szlakat, majd ezeket k"lnbz m nta szer nt beszjj"k. Donyolult, nagy gyakorlatot gnyl te,hn ka, nem !letlen"l ne!ez k ezt a hmzsfajtt mesterknek s. Calotaszeg !agdalsos A !agdalsos elne!ezs arra utal, hogy a !szon szla t, a m nta szer nt fel!gjuk s k h#zzuk. A szl!gzdseket egyenletes ltssel eldolgozzuk, az ttrt fel"leteken a szlakat

kr"lsodorjuk. %z a m$dszer, ,sak srsz!s, kemny !szonnl alkalmazhat$, lazbb alapanyag esetben kr"l!arrt m nta utn !gjuk ,sak t a k h#zand$ szlakat.

A kalotaszeg !agdalsos hmzsnl alkalmazott ltsek

Toledo =agyon pontos szmolst, elksztst gnyel, mert a k h#zott s krbesodort szlak adjk az ttrt ,s pkefel"letet, a megmarad$, kr"l!arrt anyag alkotja a m ntt. (tt s tan,sos elbb k szmoln , el"t szn fonallal krbejelln a m ntt, s ,sak utna kezden a szlak k h#zst. %lrajzols utn ksz"l fehrhmzsek& Angol made ra A te,hn ka lnyege, hogy a srn krbe!arrt m ntkat elszr un. lbakkal ktj"k ssze. %hhez a t!el a m nta kt szle kztt oda*! ssza lt"nk, "gyel!e, hogy a t ,sak a kt !gn sz#rja t az anyagot. @ajd az gy keletkezett fonalkteget szorosan krbesodorjuk. %zutn az anyagot be!gjuk, ! sszahajtjuk a jells mentn, majd a jellszlra merlegesen krben srn be!arrjuk. @agyar lyukhmzs

Az elrajzolt m ntt * kr !agy ,seppformt * apr$ ltsekkel krbe!arrjuk, majd hegyes oll$!al a kzept bemetszz"k. +yukf#r$!al * helyettesthet !astagabb ktt!el * k tgtjuk s nagyon srn, a jellszlra merlegesen krbe!arrjuk.

8 ,hel eu, !agy renesznsz hmzs %nnl a hmzsnl elszr a hmzs ,s pkealapjt kpez lbakat ksztj"k el. A m nta szemben l! oldala kztt oda*! ssza lt"nk kb. 4*szor ."gyel!e, hogy ,sak az elrajzolt m nta szln k s ltssel sz#rjuk t az anyagot1, majd szorosan s egyenletesen besodorjuk a lbakat. %nnl a m ntnl tbb egymsba kap,sol$d$ lb s kszthet, ezek a sztgaz$ lbak .fonalpl, kk1 #gy ksz"lnek, hogy a pl, ka egy rsze az anyagszlnek megfelelen az tlttt fonal,soport k ndul$pontjt kpez . Ba a lbakkal elksz"lt"nk, apr$ ltsekkel szorosan krbe!arrjuk a m ntt.

E+bakE besodrsa, !arrsa 8 ,hel eu hmzshez

@oss s !asals utn nagyon hegyes, les oll$!al $!atosan k !gjuk a pl, kk al$l az anyagot. A hmzst rmn ksztj"k, gy megelzhet, hogy a lbakkal sszeh#zzuk az anyagot. Taln ez a Elegf atalabbE hmzsfajta, s jelentsgre elssorban a npm!szetben tett szert. A hres tl a s fran, a ,s pkemanufakt#rkban !arrott*, llet!e ors$,s pkket ksztettek, ezek azonban nagyon d gnyesek !oltak. Az elbb ek !onalas rajzolata t msoltk a renesznsz ll. 8 ,hel eu*nek ne!ezett hmzsek. A renesznsz kort$l smertek ezek a hmzste,hn kk, jelentsebb szerephez azonban akkor jutottak, am kor 0olbert ,s pkemanufakt#rkat alaptott 9ran, aorszgban. A nagylyuk# !arrott,s pke kzpontja /edan !olt. Az un. angol made rt ktttebb m ntaelemek alkotjk, a 8 ,hel eu ll. renesznsz hmzs teljesen a szabadkz rajz eleme re p"l, szles, gazdag ,s pkehats# fel"leteket lehet ltrehozn !ele.

Angol made ra mot!uma

8 ,hel eu*hmzs mot!uma

A magyar lyukhmzs alakulsnl rdekes jellegzetessg f gyelhet meg. A pal$,, zala , somogy , !eszprm hmzseken ,sak a laposhmzs llet!e a kr*, !agy knny,seppforma lelhet fel, esetleg ndk kt k ssze a mot!umokat. A dunnt#l , rbakz s h!ej ,s pkben azonban besz!sek s tallhat$k, ez ut$bb ak knnyedebbek, ,s pkeszerbbek. Az elbb eket ng!llak dsztsre hasznltk elssorban, az ut$bb akat kendk, tertk ksztsre.

8bakz hmzs rszlete

B!ej hmzs

Arany ll. ez"sthmzs

Ct alapltse az un. tlttt fmhmzs s a fesztett fmhmzs. Az tlttt fmhmzs esetben elszr krbe!arrjuk a m ntt, majd tbb ltssort egyms felett !arr!a eltltj"k azt. %zutn a fmszllal ugyan#gy dolgozunk, m nt am kor laposltst kszt"nk. =agyobb fel"leteket !astag kartonra msol!a s azt az anyagra fr,el!e ugyanezt a hatst rhetj"k el, ,sak a hmzs nem lesz olyan dombor# fel"let, m nt az elz m$dszerrel.

Hthmzett fmhmzs fokozatos ksztse

Cartonon tfesztett fmhmzs Dou llon hmzs

A fesztett ltsnl az elksz"letek .alap k tlts !agy karton m nta1 ugyanolyanok, ! szont tt a fmszlat nem !arrjuk t az anyagon, hanem ersen ! aszolt !kony fonallal rgztj"k, majd a m nta ms k szlhez llesztj"k a fonalat s a !arr$szlat tt fellt!e, rgztj"k a fmszlat. @ !el lnyegesen d gnyesebb, m nt az tlts, jelentsge a !al$d fmszlak alkalmazsnl * pl. restaurtorok esetben * !an. A fmszlas hmzsek kelet eredetek, %ur$pban a r$ma ,sszrsg dejn bukkantak fel elszr. %gyhz s ! lg ruhkat, krp tokat dsztettek !ele. %redet leg az arany*, ez"sthmzsek !al$d fmszllal ksz"ltek, ezrt az !szzadok sorn sem o' dl$dtak. Btrnya ! szont, hogy az arany puhasgnl fog!a ersen kop k. A fmfonalakat #gy ksztettk, hogy a nemesfmbl !kony dr$tot h#ztak, azt laposra hengereltk, majd selyemfonalra .un. EblfonalraE1 ,sa!artk. A fmfonal !astagsgt a blfonal !astagsga hatrozta meg. A laposra hengerelt fm,sk tbbflekppen alakthat$, gy ms*ms hats# fel"let rhet el !ele. Takarkossg okb$l tbbny re un, fesztett fmhmzst alkalmaztak, amelynl a fmfonallal nem ltttek t az anyagon, hanem egy segdszllal rgztettk azt. @a mr mszlat hasznlunk !al$d fm helyett .ezt lyon fonalnak h!tk1. %z a hmzste,hn ka ,sak rmn kszthet. Iyngyhmzs

Csz"lhet elrajzolt m nta alapjn, de !arrhat$ selyempapron t s * h szen a brsony estly ruhk fel"letn nem hasznlhat$ elnyoms. A selyempapr m ntt nagyon srn felfr,elj"k az anyagra, majd a gyngyket egyes!el tbbszr tlt!e, rgztj"k az anyagon. Ba a m nta elksz"lt, theggyel a selyempapr elt!olthat$ a gyngyk al$l. =agyon rg dktl fog!a hasznljk a gyngyt te'tl k dsztsre. Cezdetben gazgyngykkel hmeztk k az ltzkeket. Tbbszr eltnt, majd smt alkalmaztk. %gy k legrdekesebb korszaka az !olt, am kor ((. s (((. Benr k fran, a k rly, ktelez! tette az ud!arban a fekete ruha ! selst. %kkor, hogy a komor hatst megtrjk, m nden kpzeletet fel"lm#l$ menny sgben alkalmaztak arany* ez"sthmzst, s gyngydsztst. Tbbszr k rly rendelettel pr$bltak gtat !etn ennek a pazarl$ d !atnak, m ndh ba. Am kor a fekete ruha mr nem !olt ktelez a gazdag aranyozs, gyngyzs a sznes ruhkon s megmaradt. Az "!eggyngy feltalls!al szlesebb krben s elterjedt a gyngyhmzs. A b ederme er korban lte ,s#,spontjt, am kor nem,sak ruhn, hanem n tskkon s gazdagon alkalmaztk, st kpeket s hmeztek !ele. Borgolt s kttt munkkat s dsztettek gyngykkel. @a smt szerepet kapott, m nt ruhadsz s nem,sak az alkalm ruhkon. @s hmzste,hn kkkal egy"tt alkalmaz!a k"lnleges hatsokat rhet"nk el. 8e,ehorgols, horgols A re,ehorgols EelkpeE a re,e,s pke, ennek gyorsabb, s tart$sabb !ltozata. A horgols alapjt a ln,szem s a k"lnbz hossz#sg# pl,k kpez k. %zek segtsg!el m nden m nta elkszthet. A horgolshoz elszr egy laza hurkot kpez"nk, majd a horgol$t segtsg!el az ujjunkr$l le!ezet szlat th#zzuk. A keletkezett hurkon a szlat smt th#zzuk, gy ksz"l a ln,szemsor. A pl,a ksztshez a horgol$tre rhajtjuk a fonalat .egy, kt, tbb rhajts eredmnyez a pl,a hosszt, s ezt hasznljuk a jellsre s& egyrhajtsos, ktrhajtsos stb. pl,a1 a ln,szembe sz#rjuk, majd a fonalat a hurkokon th#zzuk oly m$don, hogy m nd g kt szlon !ezetj"k t a tt. A re,ehorgols ezekbl az elemekbl alakul #gy, hogy ko,kkat horgolunk. Az "res s tele ko,kk !ltakozsa adja a m ntt.

Cezd ln,szemsor

8e,eko,kk horgolsa

@ nta horgolsa

8e,esor kezdse tele ko,kasor esetn

C"lnleges kettssg leng kr"l ezt a te,hn kt. %gyrszt kap,solatban !an a legs bb te,hn k!al, a re,e,s pk!el .melynek EseE a halszhl$1 %bbl ered, hogy hatalmas m ntak n,s ll rendelkezs"nkre. A szlszmolsos te,hn kknl hasznlt m nden mot!um felhasznlhat$ ennl a ,s pkete,hn knl. @srszt a horgols te,hn kja ,sak ! szonylag ksn a -)(. szzadban rkezett %ur$pba, Cnb$l. ) szont nagyon gyorsan elterjedt, h szen a re,e,s pk!el ! szonylag nagy fel"letek hozhat$k ltre. Baznkban s hamar elterjedt, s a npm!szet s nagyon korn t!ette. %lssorban szl,spkk ksz"ltek horgolssal. @a smt d !at a horgols, most elssorban ltzkek dsztsre hasznljk. Cel m A kel m a szlszmolsos munkk azon r tka ,soportjba tartoz k, amelynl a szlakat nem ngyzet, hanem tglalap mentn szmoljuk k . Ba a EtglalapE szla t keresztben < szl alkotja, akkor a hosszabb oldalt ngy. A tglalap tl$ t nem zrjuk le keresztltssel, a k!etkez sorban sz ntn tl$kkal dolgozunk. %zek az tl$k azonban az elz sor ltse !el nem prhuzamosak, azaz az tl$k k nduls pontja egybeesnek.

Cel mlts Cel mltssel ksz"lt sor Cel mltssel !arrt sorok jobb* s balfele

%nnek a hmzsnek az eredete elg homlyos, ,sak !al$sznsthet, hogy ne!t a kelet sz!tt te,hn kj# .s hasonl$ szl rnyt hasznl$, hasonl$ ne!1 sznyegekrl kapta. Cezdetben ezek mrtan br t "ltettk t !arrsos te,hn k! .m nt ahogy a k"lnbz ,som$zott sznyegeknek s meg!an a !arrott !ltozata1, majd a sze,essz $ dejn, am kor a m!szet rdekldse am#gy s ersen kelet fel fordult, megjelentek a bonyolult arabeszkek, s erteljesebb szn! lg kapott helyet. Az eur$pa ter!ezs nyomn a n!ny! lg mellett helyet kaptak herald ka elemek s. A jellegzetesen ) alak# ltseket gyapj#fonallal hmz k.

@ nt m nden szlszmolsos munknl, tt s alkalmazhat$k a rg tak,s m ntakny!ek mot!uma .